വിഷുവുംവിഷുഫലവും - Vishu and Vishu Phalam in Malayalam

വിഷു കേരളത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഉത്സവമാണ്. ഇത് ഏപ്രിൽ മാസം പകുതിയോടെ ആണ് വരുന്നത് അതായത് എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ 14 അല്ലെങ്കിൽ 15 തീയതികളിൽ. കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ആഘോഷം കൂടിയാണ് ഇത് എന്ന് വിഷുവിനെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം. തലേദിവസം കൊന്ന പൂക്കളാൽ അലങ്കരിച്ച കൃഷ്ണവിഗ്രഹവും, മറ്റു വിളകളും, ധാന്യമണികളും, വെറ്റിലയും, അടക്കയും, ഫലവർഗ്ഗങ്ങളും, കണിക്കൊന്നയും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച്, വിഷുദിവസം ആദി പുലർച്ചെ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി വിഷുക്കണി കാണുന്നു അങ്ങിനെയാണ് ഈ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത്. തുടർന്ന് വിഷുപ്പടക്കങ്ങൾ കുട്ടികളും കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവരും ചേർന്ന് പൊട്ടിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് കുളിച്ച് വൃത്തിയായി പുതു വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ദിവസം കുടുംബത്തിലെ വയസ്സിനു ചെറിയ ആളുകൾക്ക് കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന ആളുകൾ വിഷു കൈനീട്ടം നൽകുക എന്ന ഒരു സമ്പ്രദായവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അ വിഷുക്കന്നി പ്രാതൽ ആയി കഴിക്കുന്നു. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി വിഭവസമൃദ്ധമായ ഒരു സദ്യയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സമയം കണിക്കൊന്ന പൂക്കളാൽ പ്രകൃതി സ്വയം മഞ്ഞപ്പട്ടു വിരിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ്. ജ്യോതിഷപരമായും ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഒരു ആഘോഷം കൂടിയാണ് വിഷു. ഈ വിശേഷ ദിവസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വര്ഷം, അത് വ്യക്തികളെയും രാഷ്ട്രത്തെയും സ്വാധീനിക്കും.ഈ വർഷഫലം നമ്മുക്ക് നോക്കാം.

ഈ പ്രവചനം ചന്ദ്ര രാശിയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് . നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്ര രാശി അറിയാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ: ചന്ദ്ര രാശി കാൽക്കുലേറ്റർ

മേടം

ഈ പുതിയ വർഷം പുതിയ ബിസിനസ്സ് ബന്ധങ്ങളിലും, കരാറുകളിലും ഏർപ്പെടാൻ യോഗമുണ്ടാകും. കുടുംബം വിപുലീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറും. യാത്രകൾ വഴി ലാഭവും നേട്ടവും കൈവരിക്കാനുള്ള യോഗം കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തനാധിഷ്ഠിതമാകുകയും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തെളിയുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, തിടുക്കത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

മേട രാശിയിലെ സൂര്യന്റെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ രാശിയെ എങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് കൂടുതൽ അറിയാൻ മേട രാശിയിലെ സൂര്യന്റെ സംക്രമണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

ഇടവം

ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരാം, ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒപ്പമുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ഒൻപതാം ഭവനത്തിൽ ഒന്നിലധികം ഗ്രഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയെ വർധിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറകാത്തിരിക്കുകയും അതുമൂലം ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നഷ്ടമാകാൻ ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ ശുക്രന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ സർഗ്ഗാത്മകതയ്ക്കും സംഗീതം, നൃത്തം മുതലായ ഹോബികൾക്കും സമയം നൽകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ഭവിക്കുകയും. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഒപ്പം സമയം പങ്കിടുന്നത് ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും.

മിഥുനം

ഈ വർഷം ഈ രാശിക്കാർക്ക് ശുഭ വാർത്തകൾ ലഭ്യമാകും. ചില രാശിക്കാർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ള യോഗത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടമാകുന്ന ആളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഉള്ള യോഗം ഉണ്ടാവും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ സ്നേഹവും ഐക്യവും ഉണ്ടാവും. വിദേശത്ത് പഠനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടാവും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ ബുധന്റെ ദുർബല സ്ഥാനം മൂലം നിങ്ങളുടെ ഭയവും മടിയും കാരണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും പുലർത്തേണ്ടതാണ് ഇത് മൂലം ഈ കാലയളവിൽ നിന്ന് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

കർക്കിടകം

ഈ കാലയളവിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഭൂമി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ലാഭവും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനഃസമാധാനവും സംതൃപ്തിയും ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഏഴാമത്തെ ഭാവത്തിലെ ഒന്നിലധികം ഗ്രഹങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങൾ അത്ര പരിശ്രമം കൂടാതെ തന്നെ നല്ല സമ്പത്ത് നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, കേതുമായി ചേർന്ന്‌ ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനം മൂലം നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ആയി ശ്രമിക്കുകയും അതിനായി നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം പാഴാക്കുകയും ചെയ്യും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ മോശമായി ബാധിക്കും.

ചിങ്ങം

ഈ വർഷം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ധൈര്യവും ധീരതയും ഉത്സാഹവും ഉള്ളവരായി തുടരും. നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യ ശക്തിയും ധൈര്യവും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സഹജമായ ജ്ഞാനവും അവബോധവും നിങ്ങളെ ഈ വർഷത്തിൽ പുതിയ നേട്ടങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യും. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ ഭാഗ്യം തുണയ്‌ക്കുകയും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയും പണവും ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും. മെയിൽ‌, ഇൻറർ‌നെറ്റ് തുടങ്ങിയവയിലൂടെ നല്ല വാർത്തകൾ‌ ലഭിക്കാനുള്ള യോഗവും കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ഈ വർഷം അൽപ്പം വിഷമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യവും ആയിബന്ധപ്പെട്ട് .

കന്നി

ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരുകയും മുമ്പ് നടത്തിയ ഏതെങ്കിലും നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നോ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങളും ലാഭവും ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പുതിയ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള അനുകൂലസമയം ആയിരിക്കും ഇത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. കുടുംബപരമായ ബിസിനസിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വരുമാനവും നേട്ടവും ലഭിക്കും. എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും അവ്യക്തമാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളോടുള്ള സമീപനം വളരെ പതുക്കെ ആവുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും കഴിയാതെ വരും, ഇതു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ പിന്നീട് വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഈ വർഷം മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് ഉറച്ചതും വേഗത്തിലും തീരുമാനമെടുക്കുക.

തുലാം

ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ച ആളുകൾക്ക് ഈ വർഷം ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ‌ നിങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ വീട്ടിൽ‌ ഒന്നിലധികം ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എല്ലാ സന്തോഷവും ആഡംബരവും സുഖ സൗകര്യം ഉള്ള ഒരു ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യും. സാമൂഹിക സംഭവങ്ങളിലൂടെ മികച്ച നേട്ടങ്ങളും ലാഭവും കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി അവരുടെ ഔദ്യോഗിക മേഖലയിൽ മികച്ച പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമാകും.സാമ്പത്തികസ്ഥിതി ഈസമയം മെച്ചപ്പെടും. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള ലാഭവും വന്നു ചേരുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യവും കാണുന്നു. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം നിലനിർത്തേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണമായേക്കാം.

വൃശ്ചികം

ഈ വര്ഷം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്‌തമാക്കുകയും, നിങ്ങളിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും, കൂടാതെ പുതിയതും മികച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ വിജയം നേടാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കും. മത്സരപരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല വിജയം കൈവരിക്കാനുള്ള യോഗം കാണുന്നു.വിദേശത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വർഷം അവരുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാകും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യവും സമയവും കൂടുതലായി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അതുപോലെതന്നെ പ്രാധാന്യം നൽകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കാര്യങ്ങൾ നീട്ടിവെച്ച് അവസാനനിമിഷം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മൂലം അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടാക്കുകയും ആഗ്രഹിച്ച ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുകയും ചെയ്യാം. ഓഹരിവിപണിയിലോ വ്യാപാരത്തിലോ ഏർപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം നൽകുന്നതിനുപകരം നഷ്ടം വരുതാൻ ഉള്ള സാധ്യത കൂടുതലായി ആയി ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതിനാൽ ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ധനു

ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും പദവിയും വർദ്ധിക്കാൻ ഉള്ള യോഗം കാണുന്നു. ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ വീട്ടിലെ ഒന്നിലധികം ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആഡംബരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സമ്പന്ന ജീവിതം നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ധാരാളം അവസരങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. വിദ്യാർത്ഥികൾ‌ക്ക് അവരുടെ പഠന മേഖലയിൽ അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാതിരിക്കുകയും നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന തോന്നൽ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇത് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.

മകരം

ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് മകരരാശിക്കാർ battery വർഷം ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ പ്രാവീണ്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, അത് നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക മുന്നേറ്റത്തിലേക്കും നേട്ടങ്ങളിലേക്കും നയിക്കും. ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ഈ സമയം വിജയകരമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് കാണാം. നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയിൽ ഒന്നിലധികം ഗ്രഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും നല്ല ആരോഗ്യം, കഴിവ്, സ്പഷ്ടമായ കാഴ്ചശക്തി എന്നിവ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക പ്രതീക്ഷ ഈ സമയം ഉയരുന്നതിനും കാരണം ആകും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുടെയും ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും കാരണമാകും. നിങ്ങൾക്ക് ചില വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് നിങ്ങളിൽ ഉത്കണ്ഠ പരത്തുകയും ചെയ്യും.

കുംഭം

നിങ്ങൾ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കൂടുതലായി താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഈ സമയം പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബപരമായി ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് യോഗം കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വീട്ടിൽ ഒന്നിലധികം ഗ്രഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധങ്ങളും ലാഭവും നേടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് സാമ്പത്തികമായി ചില പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരും എന്നതിനാൽ സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങളിൽ എടുത്തു ചാടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കുക. ആരെയും പരിഹസിക്കുകയും അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം, ഇത് നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലായേക്കാം.

മീനം

ഈ വർഷം സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ വർധിക്കുകയും ലാഭവും കൈവരിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. ഈ വർഷം ഒന്നിലധികം വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ധാർഷ്ട്യം നിങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും, അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതാണ്. വർഷത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ, സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം, അതിൽ താമസം എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മനഃസമാധാനം അസ്വസ്ഥമാകാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാക്കാം, അവർക്ക് ഈ വർഷം ജലദോഷവും ചുമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരന്തരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ചില തർക്കങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സാധ്യത കാണുന്നു.
ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക : ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 399/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer