മേട രാശിയിലെ ശുക്ര സംക്രമണം - രാശി ഫലം

ശുക്രൻ അനുകൂലമായ ഗ്രഹമായി കണക്കാക്കുന്നു ഇത് ഭൗതിക ജീവിതത്തെയും പ്രണയ ബന്ധവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പൊതുവായി, വേദ ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹത്തിന്റെ സംക്രമണം പ്രധാന സ്ഥാനം ഉൾകൊള്ളുന്നു, ഇത് എല്ലാ രാശിക്കാരിലും പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു.

നമ്മൾ പ്രത്യേക സംക്രമണത്തെ കുറിച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, പ്രണയത്തെയും ഭൗതിക ജീവിതത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശുക്രൻ 29 ഫെബ്രുവരി ശനിയാഴ്ച 01:03 AM രാവിലെ മേട രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. മേട രാശിയുടെ അധിപൻ ചൊവ്വയാണ്. വേദ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ശുക്രന്റെ സംക്രമണം പന്ത്രണ്ട് രാശികളെയും സ്വാധീനിക്കും, മേടം ശുക്രനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തവും മേട രാശിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അഗ്നി മൂലകങ്ങളാണ്.ശുക്രന്റെ മേട രാശിയിലെ സംക്രമണം 12 രാശികൾ എങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കും എന്ന് അറിയാം.

നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെ ഇത് എങ്ങിനെ ബാധിക്കും എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ? പ്രത്യേക പ്രണയ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലഭ്യമാക്കൂ !

മേടം

शुक्रचे मीन राशि मध्ये संक्रमण മേട രാശിയിൽ ശുക്രൻ രണ്ട് ഏഴ് ഭാവങ്ങളുടെ അധിപനാണ്, ഇതിന്റെ സംക്രമണം ഒന്നാം ഭാവത്തിൽ നടക്കും, ഇത് മൂലം ഈ രാശിക്കാർ ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ മികച്ച സ്വാധീനത്തിൽ തുടരും. പ്രണയ സൂചകമായി ശുക്രൻ, ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ തുടരും, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം ആകർഷകമാകുകയും അത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് സഹ ആളുകളോട് അനുകമ്പയും സ്നേഹവും ഉണ്ടാവും. ഈ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തെ അനുകൂലമായി ബാധിക്കുകയും ഇരുവർക്കും പെട്ടെന്നുള്ള ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. കൂടതൽ മേട രാശിക്കാരും ഈ സമയത്ത് ദാമ്പത്യ ജീവിതം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിങ്ങൾ പണം ചെലവഴിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുകയും, നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ഈ സമയത്ത്, ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, പോഷകമൂല്യമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി നിങ്ങൾ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. നിങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ പണം ചെലവഴിക്കുകയും അത് നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സംക്രമണത്തിന്റെ ഫലമായി സാമൂഹിക പ്രതിച്ഛായയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. ചില രാശിക്കാരിൽ അഹങ്കാരം ജനിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലം വളരെ മോശമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

പരിഹാരം : എല്ലാ ദിവസവും ചെറിയ പെൺകുട്ടികളുടെ കാൽ തൊട്ട് വർധിക്കുകയും വെള്ളിയാഴ്ച വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള മധുരം നൽകുകയും ചെയ്യുക.

ഇടവം

शुक्रचे मीन राशि मध्ये संक्रमण ശുക്രൻ ആദ്യ ഭാവത്തിന്റെയും ആറാം ഭാവത്തിന്റെയും അധിപനാണ്. ആധിപ ഗ്രഹത്തിന്റെ സംക്രമണം പ്രത്യേക ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യും, അതിനാൽ ഇ സംക്രമണം വളരെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. മേട രാശിയിൽ സംക്രമണം നടത്തിയാലും ശുക്രം പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലൂടെ സംക്രമിക്കും, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെലവുകളും നഷ്ടങ്ങളും വന്നുചേരും. ശുക്രൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭാവത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങളും സന്തോഷവും വന്നുചേരും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നല്ല വരുമാനം ലഭ്യമാകും. ചില രാശിക്കാർ ഈ സമയത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. വീട്ടിൽ പുതിയ ഉപകരണം വാങ്ങാം. ചെലവുകൾ തുമായി ബദ്ധപ്പെട്ട് വർധിക്കും. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം അത്ര അനുകൂലമല്ല. ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാവാം എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അനാവശ്യ യാത്രകൾ മൂലം ചില ചെലവുകൾ ഉണ്ടാവും. മതപരമായ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ചെലവുകൾ നടത്തും. മത്സര പരീക്ഷകളിൽ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യമായി വരും. അതെ സമയം, ബഹുമതി അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം ലഭ്യമാകും അത് ദൂരെ ആവാം.

പരിഹാരം : മഹാലക്ഷ്മി മന്ത്രം ചൊല്ലുക "oṃ śrīṃ mahālakṣmyai namaḥ"/ "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः/ "ഓം ശ്രീം മഹാലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ" വെള്ളിയാഴ്ച തുടങ്ങി പതിവായി ചൊല്ലുക.

മിഥുനം

शुक्रचे मीन राशि मध्ये संक्रमण മിഥുന രാശിയിൽ ശുക്രൻ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട ഭാവങ്ങളുടെ അധിപനാണ്. ഇതിന്റെ സംക്രമണ സമയത്ത്, ഗ്രഹം പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ വസിക്കും. ശുക്രന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക രൂപത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് പണം ചെലവാകുകയും ചെയ്യും. വിദേശ സമ്പർക്കങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും. ജോലിസ്ഥലത്ത് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല ഫലം കൈവരും. സർഗ്ഗാത്മക മേഖലയിൽ നല്ല നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കലാപരമായ കഴിവിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടം കൈവരിക്കും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക്, നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ അഭിവൃദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, അവർ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിജയവും നേട്ടങ്ങളും നിങ്ങളെ അഭിമാനം ഉള്ളവരാക്കും. വിദേശ സമ്പർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ജോലിസ്ഥലത്ത്, ആളുകളുമായി നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും, അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലാഭകരമായി ഭവിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ചില കലകളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും അത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും, സമൂഹത്തിൽ ആദരവ് നേടിത്തരും. ഈ സംക്രമണ സമയത്ത്, കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനവുമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടാവും.

പരിഹാരം : വെള്ളിയാഴ്ച കൂള് ഉണ്ടാക്കി ദുര്ഗ്ഗ ദേവിയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും സ്വയം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക.

കർക്കിടകം

शुक्रचे मीन राशि मध्ये संक्रमण കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ശുക്രൻ നാല്, പതിനൊന്ന് ഭാവങ്ങളുടെ അധിപനാണ്. മേടരാശിയിൽ വസിക്കുമ്പോൾ, ശുക്രൻ നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ പത്താം ഭാവത്തിലൂടെ സംക്രമിക്കും, ഇത് ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ശുക്രന്റെ കർമ്മ ഭാവത്തിലെ സ്ഥാനം, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ച തഴച്ചകൾ അനുഭവപ്പെടും. ചില പ്രശ്നങ്ങളാൽ ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഈ സംക്രമണം നല്ല ഫലം പ്രധാനം ചെയ്യും. കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുകയും അത് സന്തോഷത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. സാമ്പത്തികമായി ചില നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ബിസിനെസ്സുകാർ ചില നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുകയും, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്രകൾ നടത്തുകയും ദീർഘ കാലത്തേക്ക് ഇത് ഉപകാര പ്രദമാവുകയും ചെയ്യും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ത്രീകളായ സഹപ്രവർത്തകരോട് മാന്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭദായകമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയുകയും മികച്ച ഫലം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അനാവശ്യ വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സമയം ഒഴിഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ടതാണ്, പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ സ്വയം രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക.

പരിഹാരം : വാഴ ചെടിയിൽ പയര് വർഗ്ഗങ്ങളും ശർക്കരയും സമർപ്പിക്കുക.

ചിങ്ങം

शुक्रचे मीन राशि मध्ये संक्रमण ചിങ്ങ രാശിയുടെ മൂന്ന് പത്ത് ഭാവങ്ങളുടെ അധിപനാണ് ശുക്രൻ. മേട രാശിയിൽ ഇത് വസിക്കുമ്പോൾ, ശുക്രൻ നിങ്ങളുടെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലൂടെ സംക്രമിക്കും, അത് ഭാഗ്യ ഗ്രഹമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ സംക്രമണ സമയത്ത്, ശുക്രം സ്വന്തം ഭാവത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും, ഈ സമയത്ത് സ്ഥലമാറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായി കാണുന്നു. ഈ സ്ഥലമാറ്റം നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമായി ഭവിക്കും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. കുടുംബത്തോടെ പുറത്ത് കറങ്ങാൻ പോകാനുള്ള യോഗം കാണുന്നു. ഇത് കൂടാതെ, ഭംഗി, മാധ്യമം, അഭിനയം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നല്ല ലാഭം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. നിങ്ങൾക്ക് സഹ പ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ സംക്രമണ സമയത്ത്, സമൂഹത്തിൽ നല്ല നില കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈ സംക്രമണത്തിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം കൈവരുകയും, ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച കൈവരുകയും ചെയ്യും. ചില രാശിക്കാരുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകൾക്ക് വിവാഹം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു. ബിസിനെസ്സുമായി, നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ ഫലം കൈവരും. നിങ്ങളുടെ കൂടപ്പിറപ്പിന്റെ വിജയത്തിൽ നിങ്ങളുടെയും പങ്കുണ്ടാവും.

പരിഹാരം : ജപമാല ഉപയോഗിച്ച് "oṃ mahālakṣmyai namaḥ"/"ॐ महालक्ष्म्यै नमः/ ഓം മഹാലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ" ചൊല്ലുക.

കന്നി

शुक्रचे मीन राशि मध्ये संक्रमण കന്നി രാശിക്കാരിൽ, ശുക്രൻ രണ്ടാം ഭാവത്തിന്റെയും ഒമ്പതാം ഭാവത്തിന്റെയും അധിപനാണ്. ഈ സംക്രമണ സമയത്ത്, ശുക്രൻ എട്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുകയും, ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതിന് സാധ്യത കാണുന്നു. ശുക്രൻ അതിന്റെ സ്ഥാനം മാറുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും. ഈ സംക്രമണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സ്വകാര്യ രീതിയിൽ പണം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കൻറെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ആളുടെ ആരോഗ്യം കുറയാം. നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ ആരോഗ്യം കുറയാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ഭാഗ്യം കുറയുകയും കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, ആഡംബരവും സൗകര്യവും വന്നുചേരും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിധത്തിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരുകയും അത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ശക്തി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മാനസികമായി, നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം അനുഭവപ്പെടും. പങ്കാളിയുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ലാഭം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ചില രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. സയൻസ്, ഗൂഢശാസ്ത്രം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും, ചില രഹസ്യകാര്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ പണം ചെലവഴിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും.

പരിഹാരം : ശുക്രന്റെ അനുകൂല ഫലത്തിനായി, ചെറിയ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാൽ തൊട്ട് അനുഗ്രഹം തേടേണ്ടതാണ്.

തുലാം

शुक्रचे मीन राशि मध्ये संक्रमण നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ ശുക്രൻ വളരെ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, കാരണം നിങ്ങളുടെ എട്ടാമത്തെ വീടിന്റെ അധിപൻ എന്നതിനപ്പുറം, നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ ഒരു ഭരണാധികാരമുള്ള ഗ്രഹമാണ് ഇത്, അത് നിങ്ങളുടെ ലഗ്നഭാവത്തിലായിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിന്റെ അധിപനായതിനാൽ, ഈ സംക്രമണം രാശിക്കാരെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കും. മാഡത്തിന്റെ ശുക്രന്റെ സംക്രമണ സമയത്ത്, ഈ പ്രത്യേക ഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഏഴാമത്തെ ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങും, അത് ദീർഘകാല പങ്കാളിത്തത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സംക്രമണം സ്വാധീനത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ സ്നേഹവും പ്രണയവും നിലനിൽക്കുകയും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർധനയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വഴക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്യാം. കൂടാതെ, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ലാഭം നേടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ‌ ഏതെങ്കിലും രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ‌, വിട്ടുമാറാത്ത രോഗത്തിൽ‌ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുകയും അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സ്വാധീനം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ കാണുകയും ചെയ്യും.

പരിഹാരം : ശുക്ര യന്ത്രം സ്ഥാപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശുക്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജന്മ രാശികല്ല് ധരിക്കുകയോ ചെയ്യുക.

വൃശ്ചികം

शुक्रचे मीन राशि मध्ये संक्रमण വൃശ്ചിക രാശിയുടെ ഏഴ്, പന്ത്രണ്ട് ഭാവങ്ങളുടെ അധിപനാണ് ശുക്രൻ. മേട രാശിയിൽ ശുക്രൻ വസിക്കുമ്പോൾ, ഈ രാശി ആറാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. ഇപ്പോൾ, ശുക്രന്റെ ആറാം ഭാവത്തിലെ സംക്രമണം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കുകയില്ല, അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സംക്രമണത്തിന്റെ ഫലമായി, നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർധിക്കുകയും, ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്ത്രീകളുമായി മാന്യമായി പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ആരോഗ്യം കുറയാം. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. ഔദ്യോഗിക ജീവിതവുമായി ഈ സംക്രമണം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. പഴയ കടങ്ങൾ അടച്ചു തീർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈ സമയം നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത്ര അനുകൂലമല്ല. ഔദ്യോഗികമായി, നിങ്ങൾ നല്ല ഫലം കൈവരിക്കുകയും, വിജയത്തിന്റെ വഴികൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഈ സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി കൈവരിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും.

പരിഹാരം : സംക്രമണ സമയത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച പഞ്ചസാര ധനം ചെയ്യുക.

ധനു

शुक्रचे मीन राशि मध्ये संक्रमण ധനു രാശിക്കാരുടെ ഒമ്പത്, പതിനൊന്ന് ഭാവങ്ങളുടെ അധിപനാണ് ശുക്രൻ. ഈ സംക്രമണ സമയത്ത്, ശുക്രൻ നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും, ഇത് ബുദ്ധി, പ്രണയം, കുട്ടികൾ എന്നിവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സംക്രമണത്തിന്റെ ഫലമായി, പ്രണയ ജീവിതം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. ഇരുവരിലും അടുപ്പം വർദ്ധിക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ശക്തമാകുകയും ചെയ്യും. ഇത് കൂടാതെ, പഠന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. മൊത്തത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലവത്താകും. വിവാഹിതരായവർ അവരുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കും. ഈ സമയത്ത് കടങ്ങൾ തിരിച്ച് നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഉദ്യോഗാര്ഥികളായ രാശിക്കാർക്ക് ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ജോലി മാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. ബിസിനെസ്സുകാർക്കും അനുകൂല ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, അമിത വ്യയ ശീലം നിങ്ങൾ ചുരുക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. മുൻപ് എടുത്ത വായ്‌പ ഈ സമയം തിരിച്ചടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

പരിഹാരം : വെള്ളിയാഴ്ച ശിവലിംഗത്തിൽ അക്ഷതം സമർപ്പിക്കുക.

മകരം

शुक्रचे मीन राशि मध्ये संक्रमण മകര രാശിക്കാരിൽ, ശുക്രൻ അഞ്ച്, പത്ത് ഭാവങ്ങളുടെ അധിപനാണ്, മേട രാശിയിൽ വസിക്കുമ്പോൾ, ഈ ഗ്രഹാം നാലാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. ശുക്രൻ യോഗകാരക ഗ്രഹമായി വർത്തിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രഹാം നിങ്ങൾക്കായി പ്രധാന ഫലങ്ങൾ കരുതിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്രഹ ചലനത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും, സ്വച്ഛതയും കൈവരും. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവും. ചില രാശിക്കാർ അവരുടെ കുടുംബം അലങ്കരിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യം കാണിക്കും. ഈ സംക്രമണ സമയത്ത്, ജോലിസ്ഥലത്ത് മുപ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രശംസയും, കീർത്തിയും ലഭ്യമാകും. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കാരണമാകുകയും, വിദ്യാഭ്യാസം സഹായകമാകുകയും ചെയ്യും. സർഗ്ഗാത്മക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കൂടതൽ ലാഭം കൈവരും. കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം മുന്നോട്ട് വരുകയും നിങ്ങളെ പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ 'അമ്മ ഉയർത്തപ്പെടുകായും നിങ്ങളെ പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യും.

പരിഹാരം : എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാൻ ഗണേശനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദുർവ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

കുംഭം

शुक्रचे मीन राशि मध्ये संक्रमण കുംഭ രാശിക്കാരിൽ, കുംഭം യോഗകാരക ഗ്രഹമായി വർത്തിക്കുന്നു, ഇത് നാല് ഒമ്പത് ഭാവത്തിന്റെ അധിപനാണ്. അതെ കാരണത്താൽ, ശുക്രന്റെ മൂന്നാം ഭാവത്തിലെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ, നിങ്ങൾ കൂടുതലായി യാത്രകൾ ചെയ്യുകയും അത് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസകരമാവുകയും ചെയ്യും. സമൂഹത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ആദരവ് വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം വർധിക്കുകയും ജോലികൾ നിര്വഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. വളരെ കാലമായി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ വിജയകരമാകുകയും അത് നിങ്ങളുടെ മാനസിക സ്ഥിതിയെ അനുകൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരുകയും മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും. ശുക്രന്റെ മേട രാശിയിലെ സ്ഥാനം, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ലാഭം കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഒരുമിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. ഇത് കൂടാതെ, ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ പ്രണയം തുറന്ന് പറയാനും വളരെ അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങളുടെ അച്ഛന് ഔദ്യോഗിക വിജയം കൈവരിക്കാനും, ലാഭം കൈവരിക്കാനും കഴിയും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും, അത് ഔദ്യോഗിക മേഖലയിൽ സഹായകമാകുകയും ചെയ്യും. കുടുംബപരമായി ഉയർച്ചക്കായി ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരും.

പരിഹാരം : വെള്ളിയാഴ്ച ധന്യമാവ് കുഴച്ച് പശുവിനെ ഊട്ടുക.

മീനം

शुक्रचे मीन राशि मध्ये संक्रमण മീന രാശിയിൽ ശുക്രൻ മൂന്ന് ഒമ്പത് ഭാവങ്ങളുടെ അധിപനാണ്. ഈ സംക്രമണ സമയത്ത്, ഇത് രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വസിക്കും. രണ്ടാം ഭാവം സാമ്പത്തിക ലാഭത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഈ സംക്രമണത്തിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി അനുകൂല ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുക മാത്രമല്ല സമ്പാദിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാട് ഉയരുകയും ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് രുചികരമായ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും. കുടുംബത്തിൽ ശുഭകരമായ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കും. കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ വിവാഹം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു. കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് വിരുന്നുകാർ വരും. കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം വർദ്ധിക്കുകയും, സമൂഹത്തിലെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ ഉയരുകയും ചെയ്യും. പെട്ടെന്ന് സമ്പത്ത് കൈവരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ താഴ്ചയുള്ള കൂടപ്പിറപ്പിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സാഹായം ലഭിക്കും. ചില രാശിക്കാർക്ക് പൈതൃക സ്വത്ത് വന്നുചേരും. കൂടാതെ, ചില വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ലാഭം കൈവരിക്കുകയും ബാങ്ക് ബാലൻസ് വർധിക്കുകയും ചെയ്യും.

പരിഹാരം : വെള്ളിയാഴ്ച ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള മധുരം നൽകുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക : ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 399/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer