തുലാം രാശിയിലെ ബുധ സംക്രമണം (22 സെപ്റ്റംബർ 2020)

തുലാം രാശിയിലെ ബുധന്റെ സംക്രമണം 2020 സെപ്റ്റംബർ 22 ന് 16:55 മണിക്കൂറിൽ നടക്കും, കന്നി രാശിയിൽ നിന്ന് അത് മാറും. 2020 ഒക്ടോബർ 14 ന് 06:32 മണിക്കൂറിൽ, അത് പിന്തിരിപ്പനായി മാറുകയും ഈ രാശിയിൽ തുടരുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം 2020 നവംബർ 3 ന് വീണ്ടും നേരിട്ട് മാറും. ഒടുവിൽ അത് 2020 നവംബർ 28 ന് 07:04 മണിക്കൂറിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റും, അത് തുലാം രാശിയിൽ നിന്ന് വൃശ്ചികം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ബുധന് നവഗ്രഹത്തിൽ രാജകുമാരനായി കണക്കക്കുന്നു, ഒരാളുടെഅതിന്റെ അനുകൂല സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുകൾ നൽകുന്നു. മാത്രമല്ല, അത്തരമൊരു വ്യക്തി ഗണിതശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു. ബുധന്റെ ദുർബല സ്ഥാനം ഒരാളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രതികൂലമായി സ്വാധീനിക്കും, അതുപോലെ ചർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. തുലാം രാശിയിലെ ബുധന്റെ സംക്രമണം ഓരോ രാശിയേയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

ഈ പ്രവചനം ചന്ദ്ര രാശിയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് . നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്ര രാശി അറിയാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ: ചന്ദ്ര രാശി കാൽക്കുലേറ്റർ

മേടം

മേട രാശിക്കാരുടെ ഏഴാമത്തെ ഭവന പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയും വിവാഹത്തിലൂടെയും ബുധന്റെ സംക്രമണം നടക്കും. ജീവിതത്തിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചില അംഗങ്ങളുമായി തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ കോപം നിയന്ത്രിക്കാനും സംഭാഷണത്തിലൂടെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സംക്രമണം സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും ഒരു പഴയ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അതിനാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളിൽ നിയന്ത്രണം സൂക്ഷിക്കുക, വായ്പ എടുക്കുകയോ പണം ഇറക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ്സ്ക്കാർക്ക് ഈ സംക്രമണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ ചിന്തകൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ആരോഗ്യപരമായി, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും സ്വയം ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കാൻ പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കുകയുംചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം: ബുധനാഴ്ച പശുവിന് പച്ച പുല്ല് നൽകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യും.

മേട വാരഫലം വായിക്കൂ - മേടം രാശിയുടെ ആഴ്ചയിലെ ജ്യോതിഷ അവലോകനം

ഇടവം

ഇടവ രാശിക്കാരുടെ രണ്ടാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും വീടുകളുടെ അധിപനായ ബുധൻ അവരുടെ ആറാമത്തെ ഭാവത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ഈ ഭാവം കടങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, സംവാദങ്ങൾ, ജീവിതത്തിലെ ക്ഷാമം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ, തുലാം രാശിയിലെ ബുധ സംക്രമണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായി തുടരും. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിലൂടെ സഹപാഠികൾക്കിടയിൽ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ഇടം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മത്സരപരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വിജയം കൈവരും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഈ സംക്രമണം അനുകൂലമായിരിക്കും.നിങ്ങളുടെ പ്രണയജീവിതത്തിൽ ഇരുവരിലും ഐക്യം കാണപ്പെടും. ചില കാരണങ്ങളാൽ, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അടുത്തിടെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അകലം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അതും അപ്രത്യക്ഷമാകും. നിങ്ങളുടെ പേര്, പ്രശസ്തി, സമൂഹത്തിൽ ആദരവ് എന്നിവയും ഇപ്പോൾ വളരും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ അവരുടെ മക്കളിലൂടെ സന്തോഷം പ്രതീക്ഷിക്കാം, സാമ്പത്തിക രംഗത്ത്, നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയും. നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും.

പരിഹാരം: ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾക്കായി ദരിദ്രർക്കും ആവശ്യക്കാർക്കും ബുധനാഴ്ച പഴങ്ങൾ നൽകുക.

ഇടവം വാരഫലം വായിക്കൂ - ഇടവം രാശിയുടെ ആഴ്ചയിലെ ജ്യോതിഷ അവലോകനം

മിഥുനം

മിഥുന രാശിക്കാരുടെ ബുദ്ധിയെയും കുട്ടികളെയും, സന്തതികളെയും പ്രണയ ജീവിതത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഭാവത്തിലൂടെ തുലാം രാശിയിലെ ബുധ സംക്രമണം നടക്കും. ഇവിടെ ബുധന്റെ സ്ഥാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനപരമായ കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ്. മിഥുന രാശിക്കാരുടെ അവരുടെ എല്ലാ ജോലികളും ഗൗരവത്തോടെ ഈ സമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് പോസിറ്റീവിറ്റി നൽകും. സാമൂഹിക രംഗത്ത്, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഇപ്പോൾ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.പന്തയം വെയ്‌പ്പിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാൻ കഴിയും എങ്കിലും അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സംക്രമണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും, കൂടാതെ മത്സരപരീക്ഷയിലും നിങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും.

പരിഹാരം: ദുർഗാദേവിയെ പൂജിക്കുക.

മിഥുനം വാരഫലം വായിക്കൂ - മിഥുനം രാശിയുടെ ആഴ്ചയിലെ ജ്യോതിഷ അവലോകനം

കർക്കിടകം

ബുധന്റെ കർക്കിടകം രാശിയിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഭാവങ്ങളുടെ അധിപനാണ്. തുലാം രാശിയിലെ ബുധന്റെ സംക്രമണം ഇത് അവരുടെ അമ്മയുടെ നാലാമത്തെ ഭവനത്തിലും സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും വാഹനത്തിലും സ്ഥാനം പിടിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയോടൊപ്പം മനോഹരമായ ചില നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കും, അവളുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക സമാധാനം നൽകും. ജോലിയോ പഠനമോ കാരണം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ താമസിക്കുന്ന രാശിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ കഴിയും. ജോലി ചെയ്യുന്ന രാശിക്കാർക്ക്, നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ശമ്പളത്തിൽ വർദ്ധനവ് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായിരിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഭൂരിഭാഗവും സമയം പാഴാക്കുന്നതായും കാണാം. സമയം പാഴാക്കാതെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ വെച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, നിങ്ങൾ പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുകയും ആരോഗ്യകരവും സമതുലിതമായതുമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം: ബുധനാഴ്ച പച്ച വളകൾ ദാനം ചെയ്യുക, ഇത് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യും.

കർക്കിടകം വാരഫലം വായിക്കൂ - കർക്കിടകം രാശിയുടെ ആഴ്ചയിലെ ജ്യോതിഷ അവലോകനം

ചിങ്ങം

ചിങ്ങ രാശിക്കാരുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭവനം, ധൈര്യം, കൂടപ്പിറപ്പുളുമായുള്ള ബന്ധം, എഴുത്ത് എന്നിവയിലൂടെ ബുധന്റെ ഗതാഗതം ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. തുലാം രാശിയിലെ ബുദ്ധന്റെ സംക്രമണ സ്വാധീനം കാരണം, നിങ്ങളുടെ ഇളയ കൂടപ്പിറപ്പുകളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും, ഈ സമയത്ത് അവരെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പതിവുപോലെ തുടരും, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. സമാധാനപരമായ കുടുംബജീവിതം കാരണം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റ് വശങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഒരു സാമൂഹിക തലത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരിലൂടെയോ അടുത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരിലൂടെയോ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം നേടാൻ കഴിയും.എല്ലാ പണമിടപാടുകളിലും ഇപ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്, ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ നഷ്ടമുണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കും.ചില ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് അജ്ഞാതമായ ഭയം നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും സന്തുലിതമാക്കാൻ യോഗയും ധ്യാനവും ശീലിക്കുക.

പരിഹാരം: ഷണ്ഡന്മാരിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റീവിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ സഹായകമാകും.

ചിങ്ങം വാരഫലം വായിക്കൂ - ചിങ്ങം രാശിയുടെ ആഴ്ചയിലെ ജ്യോതിഷ അവലോകനം

കന്നി

ബുധൻ കന്നി രാശിയുടെ അധിപനാണ്. സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ വീട്ടിൽ നടക്കും. ഈ ഭാവം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം, സംസാരം, സ്വത്ത് എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ബുധന്റെ സംക്രമണം മൂലം നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം അനുകൂലമായി തുടരും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഓരോ അംഗത്തെയും നിങ്ങൾ പരിപാലിക്കും. ഈ ഗ്രഹ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കും, കാരണം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ മുൻകാല പ്രോജക്ടുകളിലൂടെ ഇപ്പോൾ ലാഭമുണ്ടാകും. ഈ യാത്രാമാർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒടുവിൽ നിങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം കൊയ്യും. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും വിഷമകരമായ വിഷയങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം: വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുകയും കർപ്പൂരം അർപ്പിക്കുന്നതും ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.

കന്നി വാരഫലം വായിക്കൂ - കന്നി രാശിയുടെ ആഴ്ചയിലെ ജ്യോതിഷ അവലോകനം

തുലാം

ബുധന്റെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ നടക്കും. ഒരാളുടെ ജനന ചാർട്ടിലെ ലഗ്ന ഭാവം അവരുടെ ആരോഗ്യം, സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ, ബുദ്ധി, ഭാഗ്യം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലമായി, ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാർ നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടിവരും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സംക്രമണത്തിൽ അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ തുടരും. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ശരിയായ പരിഹാരത്തിലെത്താൻ അധ്യാപകരോടും മാതാപിതാക്കളോടും കൂടിയാലോചിക്കണം. നിങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. ഒരു സാമൂഹിക തലത്തിൽ, തുലാം രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും കുറച്ച് സംസാരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര സംവാദങ്ങളിൽ നിന്നും തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുകയും വേണം. ബുധന്റെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി, സദ്‌ഗുണമുള്ള ആളുകളുടെ സഹവാസം നിലനിർത്തുകയും പ്രയോജനകരമായ പുസ്‌തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യുക.

പരിഹാരം: വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം ചൊല്ലുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലത നൽകും.

തുലാം വാരഫലം വായിക്കൂ - തുലാം രാശിയുടെ ആഴ്ചയിലെ ജ്യോതിഷ അവലോകനം

വൃശ്ചികം

വൃശ്ചിക രാശിക്കാരുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഭാവത്തിലൂടെ ബുധന്റെ സംക്രമണം നടക്കും. ഈ ഭാവം നഷ്ടം, ചെലവ്, ബന്ധങ്ങളിലെ വേർതിരിവ്, ബലഹീനത എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, തുലാം രാശിയുടെ സംക്രമണം നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ കൊണ്ടുവരും. ഈ കാലയളവ് നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളിൽ വർദ്ധനവ് വരുത്തും, ഇത് നിങ്ങളുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം വളരാൻ ഇടയാക്കും. അതിനാൽ, ശരിയായ ഒരു ബജറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് ചെലവഴിക്കുക. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കും. ആരോഗ്യപരമായി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കില്ല. പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.

പരിഹാരം: ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾക്കായി ബുധ ബീജ മന്ത്രം ചൊല്ലുക: “ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः/oṃ brāṃ brīṃ brauṃ saḥ budhāya namaḥ, ഓം ബ്രാം ബ്രീം ബ്രൌം സഃ ബുധായ നമഃ”

വൃശ്ചികം വാരഫലം വായിക്കൂ - വൃശ്ചികം രാശിയുടെ ആഴ്ചയിലെ ജ്യോതിഷ അവലോകനം

ധനു

ബുധൻ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഭവനത്തിലൂടെ നടക്കും. നിങ്ങളുടെ ലാഭ ഭവനത്തിൽ മനസ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഭാവവുമായതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം കൊയ്യും. നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രമോഷനായി കാത്തിരിക്കാം. ശമ്പള വർദ്ധനവിന് പല രാശിക്കാർക്കും യോഗം കാണുന്നു. ധനു രാശിക്കാർ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പണം ലാഭിക്കുന്നതിനുമായി ആലോചിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് അവരുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് ലാഭമുണ്ടാകാനും സാധ്യത കാണുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, നിങ്ങളിൽ പലർക്കും നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടടെ പിന്തുണ നേടാൻ കഴിയും, ഇത് നിരവധി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. മുതിർന്ന കൂടപ്പിറപ്പുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും.ഒരു സാമൂഹിക തലത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി അവിസ്മരണീയമായ ചില നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ആശ്വസിക്കാം.

പരിഹാരം: നല്ല ഫലങ്ങൾക്കായി ബുധനാഴ്ച പച്ച നിറത്തിലുള്ള പഴങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുക.

ധനു വാരഫലം വായിക്കൂ - ധനു രാശിയുടെ ആഴ്ചയിലെ ജ്യോതിഷ അവലോകനം

മകരം

തുലാം രാശിയിലെ ബുധന്റെ സംക്രമണം മകര രാശിക്കാരുടെ പത്താമത്തെ വീട്ടിൽ ഈ ഗ്രഹം സ്ഥാനം പിടിക്കും. ഈ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ കർമ്മം, ജോലിസ്ഥലം, നേതൃത്വഗുണങ്ങൾ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, മനസ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം ഈ ഭാവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു വ്യവസായവുമായോ ഒരു കമ്പനിയുമായോ വളരെക്കാലമായി ജോയ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജോലിക്കയറ്റം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ബിസിനസ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇപ്പോൾ ലാഭമുണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അതോടൊപ്പം, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം വിപുലീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് അനുകൂലമായ കാലയളവായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് യാത്രയ്ക്കിടെ നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് അനുകൂലമായ ഒരു കാലാവധിയാണ്, നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത അളവിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകും, മാത്രമല്ല കഠിന വിഷയങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾ വിജയകരമായി മനസ്സിലാക്കും. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പരിസ്ഥിതി സമാധാനപരമായി തുടരും. നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുക. കൂടാതെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം ശ്രദ്ധിക്കുക.

പരിഹാരം: നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പോസിറ്റീവിയാൽ നിറയ്ക്കാൻ വീട്ടിലെ അമ്പലത്തിൽ കർപ്പൂരം കത്തിക്കുക,

മകരം വാരഫലം വായിക്കൂ - മകരം രാശിയുടെ ആഴ്ചയിലെ ജ്യോതിഷ അവലോകനം

കുംഭം

കുംഭ രാശിയിൽ ഒമ്പതാം ഭവനത്തിലൂടെ ബുധന്റെ സംക്രമണം നടക്കും. ഒരാളുടെ രാശിയിൽ ഈ ഭാവം അവരുടെ ഭാഗ്യത്തെയും മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും യാത്രകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, കുംഭ രാശിയിലെ ബുധന്റെ സംക്രമണം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി തുടരും.നിങ്ങളിൽ ചിലർ മാനസിക സമാധാനം നേടുന്നതിനായി ഭക്തിപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുമെങ്കിലും ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ താല്പര്യം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ യോഗയിലും മറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം. കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരും. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുമായി ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിലോ മതപരമായ യാത്രയിലോ പോകാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇത് അനുകൂലമായ കാലയളവായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബൗദ്ധിക കഴിവുകളുടെ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ കണക്ക്, ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും. ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാർക്ക് ഒരു മികച്ച സമയം പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് യാത്രകളും ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യും.

പരിഹാരം: പ്രയോജനകരമായ ഫലങ്ങൾക്കായി പച്ച നിറമുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ബുധനാഴ്ച ദാനം ചെയ്യുക.

കുംഭം വാരഫലം വായിക്കൂ - കുംഭം രാശിയുടെ ആഴ്ചയിലെ ജ്യോതിഷ അവലോകനം

മീനം

തുലാം രാശിയിലെ സംക്രമണം മീന രാശിയിൽ എട്ടാമത്തെ ഭവനത്തിലൂടെ നടക്കും. ഈ ഭാവം നിങ്ങളുടെ ദീർഘായുസ്സ്, ജീവിതത്തിലെ ഉയർച്ച, തടസ്സങ്ങൾ, നിഗൂഡ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജോലി ചെയ്യുന്ന രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ ഓഫീസിൽ ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ ഇപ്പോൾ സജീവമായി തുടരും. അതിനാൽ, ഈ കാലയളവിലുടനീളം മീന രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്., നിങ്ങൾ ആത്മീയതയുടെ പാത തുടരാം. ഈ സമയത്ത്‌ അനുകൂല ഫലങ്ങൾ‌ നേടുന്നതിന് നിങ്ങളിൽ‌ അനേകർ‌ക്ക് യോഗയുടെയും ധ്യാനത്തിൻറെയും സഹായം സ്വീകരിക്കാം. ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായി ഈ സമയത്ത് സ്വദേശികൾക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുന്നിലുള്ള അനുകൂല സമയം ആയിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വേഗതയും ദിശയും കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. അപകടങ്ങൾ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ആരോഗ്യപരമായി, നിങ്ങൾ വിവേകപൂർവ്വം തുടരേണ്ടതുണ്ട്, ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം, ആവശ്യമായ വെള്ളം കുടിക്കുക, നേരത്തെ ഉറങ്ങുക, നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക, മീന രാശിക്കാരെ ആരോഗ്യവാനും സമ്പന്നനും ബുദ്ധിമാനും ആക്കുന്നു.

പരിഹാരം: നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അമ്മായിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം നൽകുക.

മീനം വാരഫലം വായിക്കൂ - മീനം രാശിയുടെ ആഴ്ചയിലെ ജ്യോതിഷ അവലോകനം

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക : ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 399/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer