ബ്രേക്കിംഗ്: 'ആസ്ട്രോസേജ് വർത്ത' ആരംഭിക്കുന്നു , ഇനി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കാം!

ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ ആയ വിശ്വസ്ത ജ്യോതിഷ വെബ്‌സൈറ്റിലെ പ്രീമിയം, പരിചയസമ്പന്നരും യോഗ്യതയുള്ള ജ്യോതിഷികളും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 365 ദിവസവും ലഭ്യമാണ്! എല്ലാ ജ്യോതിഷികളുടെയും പഠന ജ്യോതിഷ യോഗ്യതകളും ആസ്ട്രോസേജ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ലോകത്തെ ഒന്നാം നമ്പർ ആസ്ട്രോസേജ് ഔദ്യോഗികമായി ആസ്ട്രോസേജ് വർത്ത ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ എല്ലാ ജ്യോതിഷിയും ആസ്ട്രോസേജ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയവരാണ്.

ആസ്ട്രോസേജ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ പ്രീമിയം ജ്യോതിഷികളും എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾ‌ക്കും ഉത്തരം നൽ‌കുന്നതിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. ജ്യോതിഷത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ ജ്യോതിഷികളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഒരു ദശകത്തിലേറെയായി, ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണകോണുമായി കൂടിച്ചേർന്ന ജ്യോതിഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ തലങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആസ്ട്രോസേജ് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ആസ്ട്രോസേജ് വർത്ത ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

ആസ്ട്രോസേജ് വാർത്തയിലൂടെ വിദഗ്ധരും പരിചയസമ്പന്നരുമായ ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കൂ.

ആസ്ട്രോസേജ് വർത്തയിലൂടെ, ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലെ പരിചയസമ്പന്നരായ ജ്യോതിഷികളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ആസ്ട്രോസേജ് വർത്ത ഉപയോഗിച്ച് ജ്യോതിഷികളുമായി നേരിട്ട് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം നേടാനും കഴിയും.

യഥാർത്ഥ ജ്യോതിഷികൾ

ആസ്ട്രോസേജ് വർത്തയിലൂടെ, ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ജ്യോതിഷികളെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്ത് പ്രചാരത്തിലുള്ള ജ്യോതിഷത്തിന്റെ വിവിധ ശാഖകളിൽ നിന്നുള്ള ജ്യോതിഷികളുമായി വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അവസരം ഒരുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജ്യോതിഷ വർത്തയിലൂടെ, രാജ്യത്തെ മികച്ച ജ്യോതിഷികളെ മാത്രമല്ല, ന്യൂമറോളജി വിദഗ്ധർ, ടാരറ്റ് റീഡറുകൾ, വാസ്തു വിദഗ്ധർ, ലാൽ കിതാബ് വിദഗ്ധർ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വിദഗ്ധർ, നാടി ജ്യോതിഷം, കെപി ജ്യോതിഷ വിദഗ്ധർ എന്നിവരെ നിങ്ങൾ കാണാനും കഴിയും. സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ വിശദമായ പരിഹാരങ്ങൾ‌ ഒട്ടും താമസമില്ലാതെ നേടുന്നത് ഒരു കോൾ‌ മാത്രം മതിയാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു നല്ല ജ്യോതിഷിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ആസ്ട്രോസേജിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം. അതെ! ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശം തേടുന്നത് ഒരു ക്ലിക്ക് അകലെയാണ്! ആസ്ട്രോസേജിലെ വിദഗ്ദ്ധരായ ജ്യോതിഷികൾ വർഷങ്ങളായി ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നു, അവരുടെ അക്കാദമിക് യോഗ്യതകളും അനുഭവങ്ങളും ആസ്ട്രോസേജ് തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളെ വ്യാജ ജ്യോതിഷികളെ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ശരിയായ അറിവുള്ള ജ്യോതിഷികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

ആസ്ട്രോസേജ് വർത്ത വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് എങ്ങിനെ?

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയവും ജനപ്രിയവുമായ ജ്യോതിഷ ബ്രാൻഡായ ആസ്ട്രോസേജ് “ആസ്ട്രോസേജ് വർത്ത” എന്ന ടെലിഫോണിക് സേവനം തുടങ്ങിരിക്കുന്നു, ഇത് വിപണിയിലെ മറ്റ് ജ്യോതിഷ സേവനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 100% മികച്ചതാണോ? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അറിയൂ: -

നമ്പർ സവിശേഷതകൾ വിവരണം
1. പ്രീമിയം, ആസ്ട്രോസേജ് സ്ഥിരീകരിച്ച ജ്യോതിഷികൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്ത ജ്യോതിഷ വെബ്സൈറ്റായ ആസ്ട്രോസേജ് ന്റെ ഭാഗമാണ് ആസ്ട്രോസേജ് വാർത്ത. ഓരോ ജ്യോതിഷിയും അവന്റെ / അവളുടെ പ്രൊഫഷണൽ, പഠന യോഗ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷം അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇത് വ്യാജ ജ്യോതിഷികളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ദൂരെയാക്കും.
2. വിവിധ ചർച്ചകൾക്കും അഭിമുഖങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് ജ്യോതിഷികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് 30 വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള ജ്യോതിഷകനായ പുനിത് പാണ്ഡെ രാജ്യത്തെ പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷികളിൽ ഒരാളാണ്, കൂടാതെ ജ്യോതിഷികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, നിയമനം, പരിശീലന പ്രക്രിയ എന്നിവയിൽ പങ്കാളിയുമാണ്. അതിനാൽ, വ്യാജ സാധ്യതകളെ ആസ്ട്രോസേജ് തടയുകയും മികച്ച ഉപയോക്തൃ അനുഭവം നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
3. ഉപയോഗിച്ച മിനിറ്റുകൾ‌ക്ക് പൈസ നൽകുക നിങ്ങൾ‌ കോളിൽ‌ ഉപയോഗിച്ച സമയത്തിന് പണമടയ്‌ക്കുക! അതായത്, ജ്യോതിഷിയുമായി സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച 30 സെക്കൻഡിന് നിങ്ങൾ പൈസ നൽകിയാൽ മതി മറ്റു കമ്പനികളെപ്പോലെ 1 മിനിറ്റ് മുഴുവൻ ഫീസ് ഞങ്ങൾ ഈടാക്കുന്നില്ല.
4. ലളിതമായ പേയ്‌മെന്റ് രീതി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു പ്രീപെയ്ഡ് വർത്ത വാലറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ ബാലൻസ് പോലെ ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റ് രീതി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വർത്ത വാലറ്റ് റീചാർജ് ചെയ്യാനും ഏത് ജ്യോതിഷിയേയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെ നിന്നും വിളിക്കാനും കഴിയും. എല്ലാ കോളിലും ചാർജുകൾ നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും. അതായത്, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പണമടയ്ക്കുന്നതിനോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇടവേള ലഭിക്കും.
5. ആസ്ട്രോസേജ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉയർന്ന സ്വകാര്യത പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു ആസ്ട്രോസേജ് അതിന്റെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ ജ്യോതിഷ സേവനം നൽകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, പങ്കിട്ട എല്ലാ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും സുരക്ഷിതവും രഹസ്യവുമായി സൂക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ സ്വകാര്യത നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും.

ആസ്ട്രോസേജ് വർത്ത ഉപയോഗിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്

പരിചയസമ്പന്നരായ ജ്യോതിഷികളോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ, ലാപ്‌ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി ഓൺ‌ലൈൻ പോർട്ടലിലൂടെ സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. ഉപഭോക്താവിന് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കാൻ 3 എളുപ്പ ഘട്ടങ്ങൾ മാത്രമേ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അവ :

  1. ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്, ലോഗിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക.

  2. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ജ്യോതിഷിയുമായി സംസാരിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിൽ ഒരു മിനിമം ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി, നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് ആവശ്യാനുസരണം റീചാർജ് ചെയ്യുക.

  3. പിന്നീട്, ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജ്യോതിഷിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് “കോൾ” ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് അവരെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്.

ആസ്ട്രോസേജ് വർത്ത: ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യമുള്ളത്?

വിശ്വാസത്തിന് ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഈ രംഗത്ത് നിരവധി തട്ടിപ്പുകാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അവർ പകുതി അറിവിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് മികച്ച ജ്യോതിഷികളാണെന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞ് ആളുകളെ അവരുടെ കെണിയിൽ ആക്കുന്നു. ആസ്ട്രോസേജ് സ്ഥിരീകരണം ഈ പ്രവണത തടയാനും അത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒരു തടസ്സം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
വിനയ് പഥക്

" ദിനംപ്രതി ജീവിതം തിരക്കിലാകുമ്പോൾ, ജ്യോതിഷ ഉപദേശത്തിന്റെയും മാർഗനിർദേശത്തിന്റെയും ആവശ്യകത എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം വരുക എന്ന് പറയാൻ പ്രയാസമാണ്. ആസ്ട്രോസേജ് വർത്ത ജ്യോതിഷികളുടെ 365 ദിവസത്തെയും ലഭ്യത ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. കൂടാതെ, അവരുടെ വിശ്വാസ്യത നിസ്സംശയ പ്രദമായിരിക്കും”.
ചിത്ര ശർമ്മ

“കോൾ ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഓൺലൈൻ ജ്യോതിഷികൾ ജനന ചാർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കാനായി മാത്രം ധാരാളം സമയം പാഴാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ആസ്ട്രോസേജ് ഇതിന് ഒരു മികച്ച പരിഹാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജാതകം നിർമ്മിക്കനും ജ്യോതിഷികളുമായി പങ്കിടാനും കഴിയും. ഇത് സമയം ലാഭിക്കുന്നു, എന്ന് മാത്രമല്ല ഉപയോക്താക്കളുടെ പണത്തിന്റെ മൂല്യവും കമ്പനി പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന വസ്തുത കൂടി കാണാം. ”
ഗൗരവ് പലിവാൾ

കുറിപ്പ്: യാതൊരു ചാർജും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ജ്യോതിഷിയുമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയും.

ഇനി എന്തിനാണു നിങ്ങൾ കാത്തുനിൽക്കുന്നത്! ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് ഈ സൗകര്യം നേടൂ! നിങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വിരാമം ലാഭ്യമാക്കൂ! ആസ്ട്രോസേജിൽ ചേർന്നതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 399/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer