ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ

ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸೂರ್ಯ ದೇವ 13 ಫೆಬ್ರವರಿ, 2020, ಗುರುವಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 : 53 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಮಗ ಶನಿಯ ಎರಡನೇ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯ ಅಂಶದ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅಂಶದ ಸೂರ್ಯನು ಗಾಳಿ ಅಂಶದ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಡೆಯಿರಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಾಗುವಿಕೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ:

Read in English : The Sun Transit in Aquarius

ಈ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವು ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ ಅನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಮೇಷ ರಾಶಿಚಕ್ರ

Sun Transit in Aquarius Kannadaನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ತ್ರಿಕೋನ ಮನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಐದನೇ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಐದನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಬಲಪ್ರದವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಬೆಂಬಲ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಾಗಣೆಯು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಶಿಖರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತ್ರೋತವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು.

ವೃಷಭ ರಾಶಿಚಕ್ರ

Sun Transit in Aquarius Kannadaನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಈ ಸಾಗುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಂಕೇತವು ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಸಾಗಣೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರದತ್ತಲೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಮನೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೇವನವು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದರು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಮಯ ಲಾಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುವಿರಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕು.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಚಕ್ರ

Sun Transit in Aquarius Kannadaಮಿಥುನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಮೂರನೇ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ದೇವನ ಈ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಏಳನೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಯೋಗವಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಯೋಗವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಗುವಿಎಕೆಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಹದಗೆಡಬಹುದು ಮಾತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳು ಅವರನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿದು ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮಗೆ ವರದಾನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಉತ್ತಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ದೂರಸ್ಥ ಸ್ಥಳಗಳ ಪ್ರವಾಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಾಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಪರಿಹಾರ : ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.

ಕರ್ಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ

Sun Transit in Aquarius Kannadaಸೂರ್ಯ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಗುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮನೆಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ದೇವ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಹ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಕಾನೂನಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ರಹಸ್ಯವು ಹೊರಬರಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆಮನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಯಾವುದಾದರು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮಯವೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ.

ಪರಿಹಾರ : ನೀವು ರವಿವಾರದಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಚಕ್ರ

Sun Transit in Aquarius Kannadaಸೂರ್ಯ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಿಂದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಗುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅರೋಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಜಾತನವು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯಾವುದೇ ಅರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಕೋಪವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಈ ಸಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ : ನೀವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ರತ್ನವನ್ನು ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ರವಿವಾರದಂದು ನಿಮ್ಮ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕು.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ

Sun Transit in Aquarius Kannadaಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಗುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಾಗಣೆಯು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮದ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಮಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಖರ್ಚುಮಾಡುವಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲೋಚಿತ ಜ್ವರವು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : ನೀವು ತಾಯಿ ಚಂಡಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಹೂವು ಅರ್ಪಿಸಿ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

Sun Transit in Aquarius Kannadaತುಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಲಾಭವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗ್ರಹ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಶಾಸನದ ಬದಿಯಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶತಾಳೀಯರಿಗೆ ಈ ಸಾಗುವಿಕೆಯು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಾಗಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೋಡವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹಿತಕಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ : ನೀವು ವಿಶೇಷ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದರ ವಿವಾರದಂದು ಮಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಯಾವುದಾದರು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಚಕ್ರದ

Sun Transit in Aquarius Kannadaಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಅವರ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕರ್ಮದ ಮಾಲೀಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಾಗುವಿಕೆಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸೂರ್ಯದೇವರು ದಿಗ್ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಉತ್ತಮವಾರು ಎಂಬುವ ಅಹಂಕಾರದ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮವರೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನೀವು ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಗಳವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೆಳಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಿ, ಇದರ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವು ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಿಂದ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಪರಿಹಾರ : ಚಿನ್ನದ ಸೂರ್ಯ ಮಾಡಿಸಿ, ರವಿವಾರದಂದು ಚಿನ್ನದ ಸರಪಳಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ದಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು.

ಧನು ರಾಶಿಚಕ್ರ

Sun Transit in Aquarius Kannadaನಿಮಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಾಲೀಕ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಈ ಸಾಗುವಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಾಗುವಿಕೆಯು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಾಗುವಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆಗೂ ಹೋಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅಬುಭಾವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆ ಮೊದಲಿಗಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಪ್ರವಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ : ನೀವು ಸೂರ್ಯ ಮಾಣಿಕ್ಯ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮಕರ ರಾಶಿಚಕ್ರ

Sun Transit in Aquarius Kannadaಶನಿ ದೇವರ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಮಕರ ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ. ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಈ ಸಾಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ , ಇದರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅರೋಗ್ಯ ಸಮಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನೀವು ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಿತ್ತರಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷಪಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ಜನರು ಅತ್ತೆಮನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ವಿವಾದವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿನ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿಚಕ್ರ

Sun Transit in Aquarius Kannadaನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಏಳನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸ್ಥಳವು ಆಗಿದೆ. ತನ್ನ ಸಾಗುವಿಕೆಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾಗಣೆಯು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಗುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತವೆ.

ಒಂದೆಡೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರಿ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದ ಭಾವನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಚಾರದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಕೋಪವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿರಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಗುವಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಯಪರ ಪಾಲುದಾರರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸದ್ಭಾವನೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಲಪ್ರದವಾಗುವಿರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ.

ಪರಿಹಾರ : ನೀವು ಭಾನುವಾರದಂದು ಗೋಧಿ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮೀನಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ

Sun Transit in Aquarius Kannadaಮೀನಾ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಆರನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ, ಈ ಸಾಗುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆ ನಷ್ಟದ ಮನೆ ಮಾತು ಖರ್ಚಿನ ಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಈ ಸಾಗುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಈ ಮನೆಯಿಂದ ವಿದೇಶ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರಸ್ಥ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಿಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ತಿಲಕವಿಡೀ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ.


ರತ್ನ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 399/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer