Personalized
Horoscope
  • Talk To Astrologers

ਜਾਣੋ ਉਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ - Uttara Phalguni Nakshatra

ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਿਸਤਰ ਜਾਂ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਪੈਰ ਜਿਹਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਰਸ਼ਤਰ ਦੇ ਅਰਾਇਣਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਉਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ (Uttara Phalguni Nakshatra) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ. ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਨੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤਿਤਵ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਆਦਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉਨ - अपना नक्षत्र जानें

Click here to read in English

ਉਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ

ਤੁਸੀਂ ਉਰਜਾਵਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੁਸਤੀ-ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹ੍ਰਤ ਮਹੱਤਵਾਕਾਸ਼ੀ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਸਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੰਮ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਟਿਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖੂਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀ ਪ੍ਰਸਨਚਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਈਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵਾਨ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਤੁਹਡਾ ਦਿਲ ਸਾਫ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਉਰਜਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਦਾਨੀ ਉਦਾਰ, ਪਰੋਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਇਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸਕ ਹੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਤੀ ਤੇ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤ ਗਿਆਨਯੁੱਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠ ਤੇ ਸਾਦਗੀਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਸੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨ ਸਪੰਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਹੋ। ਜਨਸਪੰਰਕ ਦੇ ਕੰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਤੇਜੀ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਂਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ

ਅਧਿਆਪਨ, ਲੇਖਣ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਖੂਬ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੰਗੀਤਕ, ਖਿਲਾੜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ, ਪੁਰੋਹਿਤ, ਧਰਮ ਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਵਚਨਕਰਤਾ, ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਵਿਆਹ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਗਣਿਤ ਜਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰ, ਇੰਜੀਨਅਰਿੰਗ, ਖਗੋਲ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ, ਵਿਗਿਆਪਨ, ਪਤਰਕਾਰਿਤਾ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ

ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀਪਿਆਰੇ ਤੇ ਮਦੁਭਾਸ਼ੀ ਹੋ। ਉਨਾਂ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਡਲਿੰਗ ਤੇ ਅਭਿਨੇਅ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ।

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

AstroSage TVSubscribe

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com

Reports

Live Astrologers