Personalized
Horoscope
  • Talk To Astrologers

ਜਾਣੋ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ - Mrigashira Nakshatra

ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਰਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਸੋਮਾ (ਚੰਦ -ਚੰਦਰਮਾ) ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ (Mrigashira Nakshatra) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਨੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤਿਤਵ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਆਦਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ - अपना नक्षत्र जानें

Click here to read in English

ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ “ਖੋਜੀ” ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਜਿਗਿਆਸਾ -ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਤਰ ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਮਾਤਰ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਤਿੱਖਣ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਵਿਵਧ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੋ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਨਮਰ, ਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਹਸਮੁੱਖ, ਮਿਲਨਸਾਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅਤੇ ਮਸਤਕ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸਦੈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਬੇੱਹਦ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਗੁਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਹਾਸਾ ਮਜਾਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀ ਹੋ। ਤਕਰਾਰ, ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਅਕਸਰ ਬਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਨਿਰਾਰਥੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਤਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ

ਤੁਸੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਖੂਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਵੈ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਉਂਗੇ। ਤੁਸੀ ਚੰਗੇ ਗਾਇਕ ਤੇ ਸੰਗੀਤ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਕਵੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਨਾਵਲਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੜਕ ਜਾਂ ਪੁਲ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਕਰਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜ, ਭੋਤਿਕ, ਖਗੋਲ ਜਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜ, ਕਲਰਕ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਫੋਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸਿਵਿਲ ਇੰਜੀਨਅਰਿੰਗ, ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਾਂ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰੀਖੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨਯਾਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ

ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹਕ ਜੀਵਨ ਸਮਾਨਤਾ ਸੁਖੀ ਬੀਤੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਠੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਆਯੋਗੀ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਦੁਰਬਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖ ਲਉ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਸਰੀਖੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਯੁਗਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਫਲ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

AstroSage TVSubscribe

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com

Reports

Live Astrologers