ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ - Mool Nakshatra
Personalized
Horoscope
  • Talk To Astrologers

ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ - Mool Nakshatra

ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਕੇਤੁ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਜੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਗੁੱਛੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਨਕਸ਼ਤਰ (mool Nakshatra) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਨੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤਿਤਵ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਮਦਨ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਆਦਿ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ - अपना नक्षत्र जानें

Click here to read in English

ਮੂਲ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ

ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਨਿਯਾਯ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਮਧੁਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮਿਲਨਸਾਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਸਖਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਹੋ। ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਖਯਾਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦਾਏ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਪਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਕਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਜਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਵਾਰ ਜੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਉ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਨ ਆਸਥਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਹੋਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਅਜੀਵਿਕਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਿਆਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਹੋ। ਲੇਖਣ, ਕਲਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਦਿਲ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਤੇ ਭਾਗ ਜਨਮ ਸਥਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿਆਦਾ ਚਮਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖੋਂਗੇ. ਭਲੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਈਂ ਦੋਸਤ ਨਹ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ। ਪੜਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ

ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜੋਤਸ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਾਸੂਸ, ਜੱਜ, ਸਿਪਾਹੀ, ਖੋਜਕਰਤਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਪਾਰੀ, ਨੇਤਾ, ਗਾਇਕ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਗਣਿਤ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹਿਰ, ਮਨੋ-ਚਿਕਿਤਸਕ, ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਬਣਾਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ - ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ।

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

AstroSage TVSubscribe

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com

Reports

Live Astrologers