Personalized
Horoscope
  • Talk To Astrologers

ਜਾਣੋ ਕ੍ਰਿਤੀਕਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ - Kritika Nakshatra

ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਤੀਕਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ, ਚਾਕੂ ਦੀ ਧਾਰ, ਕੁਲਹਾੜੀ, ਜਾਂ ਚਾਕੂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕ੍ਰਿਤੀਕਾ ਨਕਸ਼ਤਰ (Krittika Nakshatra) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਅਨੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤਿਤਵ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਆਦਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ - अपना नक्षत्र जानें

Click here to read in English

ਕ੍ਰਿਤੀਕਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ

ਤੁਸੀ ਚੰਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇਕ ਤੇਜ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਅਥੇ ਤੁਸੀ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਤੀਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ‘ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ’ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਹੈ ਅੰਤ ਮਨੁੱਖ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੱਡਣਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਯਸ਼ ਅਤੇ ਖਯਾਤਿ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਯਾ ਭਰ ਵੀ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੰਮ ਤੁਸੀ ਖੁਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਂਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਲੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਕਠੋਰ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ, ਮਮਤਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਯਮਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਜਪ ਤਪ ਵ੍ਰਤ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਥ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨੋਕਰੀ, ਵਪਾਰ ਦਾ - ਤੁਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛੜਨਾ ਜਾਂ ਪਰਾਜਿਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਿਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀ ਜਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ। ਤੁਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਦੇ ਲ਼ਈ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦਯਾ ਤੋਂ ਯਸ਼, ਧੰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਨ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਜਨਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਯਸ਼ਸਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾ ਨਾਲ ਜਿਉਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਸਿਖਾਉਂਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ

ਤੁਸੀ ਅਕਸਰ: ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੋਂਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨਅਰਿੰਗ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰ, ਗਹਿਣ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਵਿਭਾਗਯਕਸ਼, ਵਕੀਲ, ਜੱਜ, ਸੈਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ, ਦਮਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਾਲਣਾ ਘਰ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ, ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨਿਖਾਰਨ ਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹਲਵਾਈ, ਬੈਕਰੀ, ਵੈਲਡਿੰਗ, ਫਾਉਂਡਰੀ/ਛੱਤ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ, ਦਰਜੀ, ਚੀਨੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਸਿਰੇਮਿਕ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਾਂ ਤੇਜ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਤੁਸੀ ਉਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ

ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹਕ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਗੁਣਵਾਨ, ਸਮਰਪਿਤ, ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਅਤੇ ਘਰੇੱਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਇਨੇ ਅਨੁਕੂਲ ਘਰੇੱਲੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਪੂਰਵ ਪਰਿਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭੈਣਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਆਦਾ ਸਨੇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਉਪਰੰਤ 56 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੀਤੇਗਾ।

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

AstroSage TVSubscribe

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com

Reports

Live Astrologers