Personalized
Horoscope
  • Talk To Astrologers

ਜਾਣੋ ਹਸਤ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ - Hasta Nakshatra

ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਤ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਚੰਦਰਮਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਹਥੇਲੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਅਰਯਾਨਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਤ ਨਕਸ਼ਤਰ (Hasta Nakshatra) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਨੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤਿਤਵ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਆਦਿ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ- अपना नक्षत्र जानें

Click here to read in English

ਹਸਤ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ

ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਛਲ ਕਪਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਯਾਇ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੋਸ਼ੀ, ਮਿਲਣਸਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘੁੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਬੇੱਹਦ ਤੇਜ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰਤਾ ਤੇ ਮਧੁਰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਮਤਾ ਪ੍ਰਭਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਤੀਪਿਆਰੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਕਲ੍ਹੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਝਿਜਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਢਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਕਾ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਨੋਕਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੁਸੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖਮਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਤੇ ਆਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਂਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ: ਲੋੜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਦੈਅ ਤਤਪਰ ਅਤੇ ਆਡੰਬਰ ਸ਼ੁਨਯ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਕਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹ। ਹੱਸੀ ਮਜਾਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਕ ਖੇਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਕਰੀਅ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਿੱਠਲੇ ਬੈਠਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੋਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੂਕ ਜਾਂ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੋਕੇ ਵ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਮਨੋਇੱਛਤ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗੁਣ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ

ਆਪਣੇ ਕੰਮਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ - ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਜੌਹਰੀ, ਸ਼ਿਲਪੀ ਜਾਂ ਦਸਤਕਾਰ, ਐਕਰੋਬੇਟ, ਜਿਮਾਸਟਿਕ, ਜਾਂ ਸਰਕਸ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ, ਛਪਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਾਰਜ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ, ਖਿਲੌਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਲਰਕ, ਬੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰ, ਟਾਈਪਿਸਟ, ਫਿਜਿਉਥੇਰੇਪਿਸਟ, ਸੋਂਦਰਯ ਪ੍ਰਸਾਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜ, ਡਾਕਟਰ, ਮਨੋਚਿਕਿਤਸ, ਜੋਤਸ਼ੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜ, ਖੇਤੀ, ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ, ਰੇਡੀਉ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਮਾਚਾਰ ਵਾਚਜ, ਪਤਰਕਿਤਾ, ਚਿੱਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਿਰੇਮਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ

ਤੁਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਆਹਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰੰਤੂ ਵਿਆਹਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਤਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

AstroSage TVSubscribe

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com

Reports

Live Astrologers