Personalized
Horoscope
  • Talk To Astrologers

ਜਾਣੋ ਭਰਣੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ - Bharani Nakshatra

ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਣੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਨੀ ਤਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਯਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਔਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਭਰਣੀ ਨਕਸ਼ਤਰ (Bharani Nakshatra) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਨੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤਿਤਵ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਆਦਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ - अपना नक्षत्र जानें

Click here to read in English…

ਭਰਣੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ

ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਭਰਣੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੱਤਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ। ਕਦਾਚਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਾਨ ਮਨਮੋਹਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਿਲਫਰੇਬ ਅਤੇ ਕਾਤਿਲਾਨਾ ਅੰਦਾਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਤੁਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਦੁਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋਖਿਮ ਉਠਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਹਸਿਕ ਪਹਿਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਨੇਹਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਤਿੜਕਮਬਾਜੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹਨੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ -ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵਭਿਮਾਨੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਰਣੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ੁਭ, ਸੋਂਦਰਪ੍ਰਿਯ, ਕਾਲਪ੍ਰਿਯ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਚਲਾਕ, ਸੋਂਦਰਪ੍ਰਿਯ, ਭੋਤਿਕਵਾਦੀ, ਸੰਗੀਤਪਿਆਰੇ, ਕਲਾਪਿਆਰੇ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ੋਕੀਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾ, ਗਾਇਣ, ਖੇਡ-ਕੂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਇਕ ਸੋਂਦਰਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲਪਿਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ) ਤੁਸੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰਲਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲ ਕਿ ਤੁਸੀ ਖੁਦ ਮੋਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋਂਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ

ਤੁਸੀ ਸੰਗੀਤ, ਡਾਂਸ, ਗਾਇਕ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ, ਮਾਡਲਿੰਗ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜਾਇਨਿੰਗ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਵਿਡੀਉ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਰੂਪ ਤੇ ਸੋਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਲਾ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ, ਹੋਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ, ਨਯਾਧੀਸ਼ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਚਾਹੁੰਦੇ। 23 ਸਾਲ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀ ਖੂਬ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਨੇਹ, ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀ ਖੂਬ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਜਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

AstroSage TVSubscribe

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com

Reports

Live Astrologers