Personalized
Horoscope
  • Talk To Astrologers

ਜਾਣੋ ਅਰਦਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ - Ardra Naksahtra

ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਦਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਝੂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਰੁਦਰਾ (ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ) ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਅਰਦਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ (Ardra NakShatra) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁੜੀ ਅਨੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤਿਤਵ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਆਦਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ - अपना नक्षत्र जानें

Click here to read in English

ਅਰਦਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ

ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਅਰਦਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਤੁਸੀ ਕਰਤਵਨਿਸ਼ਠ, ਕਠੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਜਨਮਜਾਤ ਜੀਨੀਅਸ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਰਾਹੂ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਇਕ ਖੋਜਕਾਰਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਭੁੱਖ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖੋਜਕਾਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਂਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਅੰਤਰਗਿਆਨ ਸੰਪਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਇਕ ਚੰਗੇ ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਪਰੀਖਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਭਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਾਣ ਪਵੇ ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅਤੇ ਮਸਤਕ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਭਿੱਤਰ ਇਕ ਭਵੰਡਰ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ। ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਰਖਿਆ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਸਵੈ ਨੂੰ ਬਿਖਰਨ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀ ਰਹਿਸਵਾਦੀ ਹੋ ਜੋ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ, ਮਨਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਪਰਾਕਰਮੀ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟ ਸ਼ਰੀਰ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਈਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿਸ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਨੋਕਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਤੇ 42 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜ਼ੀਨਅਰਿੰਗ, ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਜ਼ੀਨਅਰਿੰਗ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ, ਕੰਪਿਉਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ. ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ , ਭੋਤਿਕ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਖੋਜ ਜਾਂ ਖੋਜਕਾਰਜ, ਦਰਸ਼ਨ, ਲੇਖਨ, ਨਾਵਲ ਲੇਖਕ, ਵਿਸ਼ ਚਿਕਿਤਸਾ, ਡਰੱਗ ਨਿਰਮਾਣ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਾ, ਗੁਪਤਚਰ ਚੇ ਰਹਿਸ ਸੁਲਝਾਉਣਾ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ

ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸੁਖੀ ਵਿਆਹ ਜੀਵਨ ਹੇਤੁ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਕਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰਖੇੱਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ।

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

AstroSage TVSubscribe

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com

Reports

Live Astrologers