ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ: 30 ಜುಲೈ - 5 ಆಗಸ್ಟ್ 2023

ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? 

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಿಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯು 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ - ನೀವು ತಿಂಗಳ 10 ರಂದು ಜನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 + 0 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ 1. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ (ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ: 30 ಜುಲೈ - 5 ಆಗಸ್ಟ್ 2023)

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ವಿವಿಧ ಗ್ರಹಗಳ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೂರ್ಯ, 2 ನ್ನು ಚಂದ್ರ, 3 ನ್ನು ಗುರು, 4 ನ್ನು ರಾಹು, 5 ನ್ನು ಬುಧ, 6 ನ್ನು ಶುಕ್ರ, 7 ನ್ನು ಕೇತು ಮತ್ತು 8 ನ್ನು ಶನಿ ಮತ್ತು 9 ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಂಗಳ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 

ನಮ್ಮ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19, 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ರೂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಗಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶಾಸಕರಾಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಧರ್ಮ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕಡೆಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರ ವಿವಾಹಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ವಾದವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಅಹಂ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಇದು ಭರವಸೆಯ ವಾರವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಿಎಚ್‌ಡಿಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್‌ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

ವೃತ್ತಿ- ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರ ಜನರಿಗೆ, ಈ ವಾರ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರೆಶರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಹಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ- ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸ್ಥಳೀಯರು, ಈ ವಾರ ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು.

ಪರಿಹಾರ - ಯಾವುದೇ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವನ್ನು ಧರಿಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2

[ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20, 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ]

ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ, ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಮಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬಂಧ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಹೆರಿಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಿರುವ ವಿವಾಹಿತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ- ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಸಹ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ವೃತ್ತಿ- ಆತ್ಮೀಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸ್ಥಳೀಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯಂತಹ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದಾಯ, ವೇತನ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ತ್ರೀ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ- ಈ ವಾರ, ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರ ಸ್ಥಳೀಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ; ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅದು ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ- ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21, 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಆತ್ಮೀಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಸ್ಥಳೀಯರೇ, ಈ ವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಒಳನೋಟ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಿಂತಕರು, ತಜ್ಞರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಸ್ಥಳೀಯರು, ಈ ವಾರ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ವಾರ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವವರಿಗೆ ಭರವಸೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ವಾರ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ- ಆತ್ಮೀಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ನೀವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಪರಿಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುರಾತನ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ಸ್ಫಟಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ, ನಿಗೂಢ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ವೃತ್ತಿ- ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ತಜ್ಞರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರು, ಜನರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ, ಈ ವಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ- ಆತ್ಮೀಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಸ್ಥಳೀಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಈ ವಾರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ದಪ್ಪವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ- ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು 5 ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಲಾಡೂಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.

250+ ಪುಟಗಳು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಬೃಹತ್ ಜಾತಕವು ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22, 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಆತ್ಮೀಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಸ್ಥಳೀಯರೇ, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನನುಕೂಲತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಆತ್ಮೀಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಸ್ಥಳೀಯರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೃಢವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ವಯಂ ಗೀಳು ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

ಶಿಕ್ಷಣ- ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಸುಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ವಾರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿ- ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಸ್ಥಳೀಯರು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಹಲವಾರು ಲಾಭದಾಯಕ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ.

ಆರೋಗ್ಯ- ಈ ವಾರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಜನರು, ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಪರಿಹಾರ- ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ, ಈ ವಾರ ಗೊಂದಲಮಯ ಚಿಂತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆಯು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ವಿವಾಹಿತ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ- ಈ ವಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು, ಬಿ.ಎಡ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಥವಾ C.A ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು.

ವೃತ್ತಿ- ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಸ್ಥಳೀಯರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರೆ, ಮಾಧ್ಯಮ, ವಿತರಣೆ, ಸಂಯೋಜನೆ, ಸಮ್ಮೇಳನ, ಜಾಹೀರಾತು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇತರರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸಲೀಸಾಗಿ ಮನವೊಲಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ- ಈ ವಾರ, ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ರ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ವೈರಸ್‌ಗಳಿಂದ ಶೀತ ಮತ್ತು ದೇಹದ ನೋವಿನಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ - ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ದೂರ್ವಾ (ಹುಲ್ಲು) ಅರ್ಪಿಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6 

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15, 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಆತ್ಮೀಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಸ್ಥಳೀಯರೇ, ಈ ವಾರ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. 

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಈ ವಾರದ ಮೂಲಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮದುವೆಯಾಗುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ, ವಿವಾಹಿತರು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೂರದ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಶಿಕ್ಷಣ- ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾರೋಗಳಂತಹ ನಿಗೂಢ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ವಾರ ನಿಗೂಢ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

ವೃತ್ತಿ- ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಸ್ಥಳೀಯರು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಈ ವಾರ ಗುರುಗಳು, ಗುರು, ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇಬ್ಬರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನವೀನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಗದು ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ- ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರ ಸ್ಥಳೀಯರು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ಸಲಹೆಯ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಪರಿಹಾರ - ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ. 

ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು: ನಿಮ್ಮ ಕಾಗ್ನಿಆಸ್ಟ್ರೋ ವರದಿಯನ್ನು ಈಗಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ!

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7, 16, 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಆತ್ಮೀಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಸ್ಥಳೀಯರೇ, ಈ ವಾರ ನೀವು ಆಳವಾದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕಠಿಣ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. 

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಈ ವಾರದ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಸ್ಥಳೀಯರು, ಬಹುಶಃ ಈ ವಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ- ಈ ವಾರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7ರ ಜನರಿಗೆ ಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೃತ್ತಿ- ಈ ವಾರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಸ್ಥಳೀಯರು, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಇದೀಗ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ.

ಆರೋಗ್ಯ- ಆತ್ಮೀಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7ರ ಜನರೇ, ಈ ವಾರದ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಾರ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರು ಋತುಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ- ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರ ನೀಡಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17, 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಆತ್ಮೀಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಸ್ಥಳೀಯರೇ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಈ ವಾರ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಮರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಪಡಬಹುದು.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಯುವಕರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹಿತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ- ಈ ವಾರ, ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನೀವು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪಿಎಚ್‌ಡಿಗೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿ- ಈ ವಾರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ- ಈ ವಾರ, ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಹಾರ- ಪ್ರತಿದಿನ 108 ಬಾರಿ "ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ" ಎಂದು ಜಪಿಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18, 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ವಾರ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ವಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಥಹೀನ ವಿವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಭರವಸೆ ಒಡೆಯಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ- ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್‌ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು.

ವೃತ್ತಿ- ತಜ್ಞರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಸ್ಥಳೀಯರು, ಈ ವಾರ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದೆ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.

ಆರೋಗ್ಯ- ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ವಾರ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಾಢವಾಗಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರಬಹುದು; ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಅವಿವೇಕದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ - ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡೂಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್

ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer