ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ: 26 ನವೆಂಬರ್ - 02 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಮೂಲಾಂಕ) ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ: 26 ನವೆಂಬರ್ - 02 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

ನೀವು ಜನಿಸಿದ ತಿಂಗಳಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಿಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯು 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ತಿಂಗಳ 11 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 + 1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ 2. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಓದಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (26 ನವೆಂಬರ್ - 02 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023)

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅವನ/ಅವಳ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿವಿಧ ಗ್ರಹಗಳ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅನ್ನು ಸೂರ್ಯ, 2 ನೇಯದು ಚಂದ್ರ, 3 ನೇಯದು ಗುರು, 4 ನೇಯದು ರಾಹು, 5 ನೇಯದು ಬುಧ, 6 ನೇಯದು ಶುಕ್ರ, 7 ನೇಯದು ಕೇತು, 8 ನೇಯದು ಶನಿ ಮತ್ತು 9 ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಂಗಳ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರೊಂದಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19, 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಲು ಹೆಚ್ಚು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಹೆಚ್ಚು ತತ್ವಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಣಯ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಲವಾದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಈ ವಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ- ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಈ ವಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಿ- ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಗಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ- ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ- ಭಾನುವಾರದಂದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿ.

250+ ಪುಟಗಳು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಬೃಹತ್ ಜಾತಕ ವು ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20, 20 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತಹ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ- ಈ ವಾರ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿ- ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಅಹಿತಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ- ಈ ವಾರ ನೀವು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ - "ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ" ಎಂದು ಪ್ರತಿದಿನ 21 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21, 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಸಂವಹನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಿ- ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತೇಜಕ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತ್ವರಿತ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ- ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು.

ಪರಿಹಾರ- ಪ್ರತಿದಿನ 21 ಬಾರಿ "ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ" ಎಂದು ಜಪಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು: ನಿಮ್ಮ ಕಾಗ್ನಿಆಸ್ಟ್ರೋ ವರದಿಯನ್ನು ಈಗಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ!

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22, 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ - ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ - ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನೀವು ವೃತ್ತಿಪರತೆ ತೋರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವಿಷುಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನನ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರತೆ ತೋರಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗುತ್ತೀರಿ.

ವೃತ್ತಿ - ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರಿಂದಲೂ ನೀವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ - ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.

ಪರಿಹಾರ - ಪ್ರತಿದಿನ 22 ಬಾರಿ "ಓಂ ದುರ್ಗಾಯ ನಮಃ" ಪಠಿಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರ್ಕವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ - ಈ ವಾರ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

ಶಿಕ್ಷಣ - ನೀವು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯು ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಿ - ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭರವಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ - ಈ ವಾರ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರಿಯಾದ ಅಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡದ ಕಾರಣ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ - ಪ್ರತಿದಿನ 41 ಬಾರಿ "ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ" ಎಂದು ಜಪಿಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15, 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗೀಳು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ವಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ- ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಶಂಸೆಯಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂತಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಿ - ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ - ನಿಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಸಾಹವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ- ಪ್ರತಿದಿನ 33 ಬಾರಿ "ಓಂ ಭಾರ್ಗವಾಯ ನಮಃ" ಎಂದು ಜಪಿಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7, 16, 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪ್ರಯಾಣವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮೋಡಿ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಂತೋಷವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ- ನೀವು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನೀವು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೀವು ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿ -ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವಿರಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗೌರವಿಸದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಆರೋಗ್ಯ - ಈ ವಾರ ನೀವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ- ಪ್ರತಿದಿನ 41 ಬಾರಿ "ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ" ಎಂದು ಜಪಿಸಿ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17, 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಜನಿಸಿದವರು ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರಬಹುದು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ - ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ - ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಆ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೇರಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಮರ್ಪಿತರಾಗುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಿ -ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನೀವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಆರೋಗ್ಯ -ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಕಾಲು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಧ್ಯಾನ/ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ- ಪ್ರತಿದಿನ 11 ಬಾರಿ "ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ" ಎಂದು ಜಪಿಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18, 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯು ಕಾಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ- ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಡೊಮೇನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿ - ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ- ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಈ ವಾರ ನೀವು ತೀವ್ರತರವಾದ ತಲೆನೋವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಧ್ಯಾನ/ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ - ಪ್ರತಿದಿನ 27 ಬಾರಿ "ಓಂ ಮಂಗಳಾಯ ನಮಃ" ಎಂದು ಜಪಿಸಿ.

ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer