ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ: 05 - 11 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಿಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯು 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ - ನೀವು ತಿಂಗಳ 10 ರಂದು ಜನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 + 0 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ 1. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ (ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ: 05 - 11 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023)

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ವಿವಿಧ ಗ್ರಹಗಳ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೂರ್ಯ, 2 ನ್ನು ಚಂದ್ರ, 3 ನ್ನು ಗುರು, 4 ನ್ನು ರಾಹು, 5 ನ್ನು ಬುಧ, 6 ನ್ನು ಶುಕ್ರ, 7 ನ್ನು ಕೇತು ಮತ್ತು 8 ನ್ನು ಶನಿ ಮತ್ತು 9 ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಂಗಳ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ನಮ್ಮ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19, 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ- ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಕಲಿಕೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ತಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್‌ಡಿಯಂತಹ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವೃತ್ತಿ- ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯರು ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ- ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ- ನಿಮ್ಮ ಕೈಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇರಿಸಿ.

2023 ರಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ? ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಪರಿಣಿತ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ!

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20, 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಆತ್ಮೀಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸ್ಥಳೀಯರೇ, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಡಿನ್ನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೈವ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ- ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗಮನವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವಾರವೂ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ವೃತ್ತಿ- ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆಮದು/ರಫ್ತು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಸಹ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ- ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಈ ವಾರ ನೀವು ದಣಿದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ- ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು 1 ಎಲೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ.

250+ ಪುಟಗಳು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಬೃಹತ್ ಜಾತಕವು ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21, 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರವರಿಗೆ, ಈ ವಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತಿರುವಿರಿ ಆದರೆ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಈ ವಾರ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಾರವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣಿತ, ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಭಾಷಾ ಕೋರ್ಸ್‌ನಂತಹ ಬುಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಿ- ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು (ಬೋಧಕರು), ಪ್ರೇರಕ ಭಾಷಣಕಾರರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳಾದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ವಾರವಾಗಿದೆ, ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ-ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಪರಿಹಾರ- ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಧೂಪ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22, 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ವಾರ, ರೂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಜನರು ನೀವು ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವಾದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವಳು/ಅವನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಶಿಕ್ಷಣ- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಭಾಷಾ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಿ- ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಗಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ- ಈ ವಾರ ನೀವು ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಅಲರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಪರಿಹಾರ- ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ.

ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಬಳಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸುಳಿವುಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಆತ್ಮೀಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಸ್ಥಳೀಯರೇ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾರವಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನವೀನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಈ ವಾರ ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಸಂವಹನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ- ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಭಾಷಾ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿ- ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ರಾಜಕೀಯ, ಟೆಕ್ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಬಹು ಆಯಾಮದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ- ಈ ವಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು; ಆದ್ದರಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ- ಹಸಿರು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹಸಿರು ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು: ನಿಮ್ಮ ಕಾಗ್ನಿಆಸ್ಟ್ರೋ ವರದಿಯನ್ನು ಈಗಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ!

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15, 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಆತ್ಮೀಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಸ್ಥಳೀಯರೇ, ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬೆರೆಯಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆನಂದದಾಯಕ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ವಿವಾಹಿತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆನಂದಮಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ - ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು. ಫ್ಯಾಶನ್, ಥಿಯೇಟರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವೃತ್ತಿ- ವೃತ್ತಿಪರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಯು ರೂಟ್ ನಂಬರ್ 6ರ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷವಾಗಲಿದೆ, ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ- ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಉತ್ತಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ - ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7, 16, 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ವಾರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7ರ ಜನರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಪ್ರಣಯ ಜೋಡಿಗಳ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಅರಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪರಸ್ಪರ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ- ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಿ- ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7ರ ವೃತ್ತಿಪರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ನೀವು ನವೀನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ವಿಮೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿಗೂಢ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.

ಆರೋಗ್ಯ- ಆತ್ಮೀಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾರವಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲರ್ಜಿಯ ಶೀತಗಳು, ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ನರಗಳ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ರೋಗಗಳ ಮರುಕಳಿಸುವಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ - ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17, 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ನೀವು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನವೊಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಣಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ- ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ, ಗಮನ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

ವೃತ್ತಿ- ವೃತ್ತಿಪರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8ರ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಊಹಾತ್ಮಕ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ- ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ- ಮರಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಳಸಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಷಿಸಿ

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18, 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ವಾರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಸ್ಥಳೀಯರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಟುವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ - ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಭಾಷಾ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೃತ್ತಿ- ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ, ಈ ವಾರವು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ- ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಈ ವಾರದ ನಕ್ಷತ್ರವು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಗಮನ ಅಗತ್ಯ, ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ - ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪಿನ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್

2023ರ ಗ್ರಹಣದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer