ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ: 03 - 09 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? 

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಿಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯು 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ - ನೀವು ತಿಂಗಳ 10 ರಂದು ಜನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 + 0 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ 1. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ (ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ: 03 - 09 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023)

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ವಿವಿಧ ಗ್ರಹಗಳ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೂರ್ಯ, 2 ನ್ನು ಚಂದ್ರ, 3 ನ್ನು ಗುರು, 4 ನ್ನು ರಾಹು, 5 ನ್ನು ಬುಧ, 6 ನ್ನು ಶುಕ್ರ, 7 ನ್ನು ಕೇತು ಮತ್ತು 8 ನ್ನು ಶನಿ ಮತ್ತು 9 ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಂಗಳ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 

ನಮ್ಮ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19, 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳವಾಗಿರಬಹುದು, ಅವರು ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತತ್ವಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರಬಹುದು.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಣಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

ವೃತ್ತಿ- ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾರವು ತುಂಬಾ ಭರವಸೆಯಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅರಿವು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನವು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸೆಟಪ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ- ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ- ಆಶಾವಾದಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷವು ನಿಮಗೆ ಬಲವಾದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ಥೂಲಕಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥವಾದ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2

[ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20, 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ]

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು, ಅದು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿರದೆ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಡು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ- ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಚಲನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿ- ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ- ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೀಗಾಗಬಹುದು. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ತೀವ್ರ ಶೀತಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ - ಸೋಮವಾರದಂದು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯಾಗ-ಹವನ ಮಾಡಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21, 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಸ್ವಯಂ-ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಕೇವಲ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಇತರರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಗತ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಂಗಳಕರ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ - ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿ- ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. 

ಆರೋಗ್ಯ- ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ - ಪ್ರತಿದಿನ 21 ಬಾರಿ "ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ" ಎಂದು ಜಪಿಸಿ.

250+ ಪುಟಗಳು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಬೃಹತ್ ಜಾತಕವು ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22, 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳೀಯರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂತೋಷದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣ,- ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಶಿಕ್ಷಣ- ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಬರಲು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿ- ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಠಿಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.

ಆರೋಗ್ಯ- ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು, ಅದು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ಥೂಲಕಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು, ಇದು ಉತ್ತಮ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. 

ಪರಿಹಾರ- ಪ್ರತಿದಿನ 22 ಬಾರಿ "ಓಂ ರಾಹವೇ ನಮಃ" ಪಠಿಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಣಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ- ನೀವು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಚನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು. ನೀವು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿ - ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ- ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ- ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥವಾದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6 

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15, 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ವಾರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಧ್ಯಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತರ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಅಹಂ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾದಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ- ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿ- ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಮಧ್ಯಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯಿರಬಹುದು. ನೀವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಿರಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಘಟಕದ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ- ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಇದು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕಣ್ಣು-ಸಂಬಂಧಿತ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ತರಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ- ಪ್ರತಿದಿನ 33 ಬಾರಿ "ಓಂ ಭಾರ್ಗವಾಯ ನಮಃ" ಎಂದು ಜಪಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು: ನಿಮ್ಮ ಕಾಗ್ನಿಆಸ್ಟ್ರೋ ವರದಿಯನ್ನು ಈಗಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ!

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7, 16, 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅವರು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು. 

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿರಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ- ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿ- ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಈ ವಾರವು ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಆರೋಗ್ಯ- ಈ ವಾರ, ನೀವು ಅಲರ್ಜಿಗಳಿಂದ ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ವಾರ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಿಹಾರ - "ಓಂ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ" ಎಂದು ಪ್ರತಿದಿನ 11 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18, 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಾರ ಸಮತೋಲಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಅವರು ಈ ವಾರ ಒಂದು ಮೋಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತಹ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚೈತನ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕುರುಹು ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಾತ್ವಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀವಿರಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟರಾಗಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿ- ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಬಡ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮನ್ನಣೆ ಇರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ- ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಪರಿಹಾರ- "ಓಂ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ" ಎಂದು ಪ್ರತಿದಿನ 27 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ.

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9

(ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18, 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ)

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಾರ ಸಮತೋಲಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮೋಡಿ ಇರಬಹುದು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತಹ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ- ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಾತ್ವಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀವಿರಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಂತಾದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೃತ್ತಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿ- ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಶ್ಲಾಘನೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ- ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ- ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥೈರ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ - ಪ್ರತಿದಿನ 27 ಬಾರಿ "ಓಂ ಮಂಗಳಾಯ ನಮಃ" ಎಂದು ಜಪಿಸಿ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್

2023ರ ಗ್ರಹಣದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer