സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 9 ജൂലൈ - 15 ജൂലൈ 2023

സംഖ്യാശാസ്ത്ര പ്രതിവാര ജാതകം 2023,2023-ലെ സംഖ്യാശാസ്ത്രപരമായ കണക്കുകൂട്ടലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 2023 ജൂലൈ 9 മുതൽ ജൂലൈ 15 വരെയുള്ള ആഴ്ച പ്രവചിക്കുന്നു. നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ വിധിയെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഈ ലേഖനം നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംഖ്യാശാസ്ത്രപരമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഉപയോഗിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ന്യൂമറോളജി പ്രതിവാര ജാതകം 2023 വർഷംതോറും നിങ്ങളുടെ ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നു. 

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ ആണ്. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ .

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (9 ജൂലൈ - 15 ജൂലൈ, 2023) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

സംഖ്യാ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

Root Number 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ തീവ്രമായ ഊർജ്ജം കൊണ്ടുവരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പുരുഷലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവും സന്തുലിതമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വെല്ലുവിളിയായി കാണപ്പെടും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ആമി ആക്രമണാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുകയും സാഹചര്യത്തോട് പ്രതികരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഖേദിക്കുകയും ചെയ്യും. 

പ്രണയബന്ധം: പ്രണയ ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളെ വൈകാരികമായി വഞ്ചിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ നിങ്ങൾ ആരുടെ അടുത്താണ് വീഴുന്നതെന്ന് ബോധവാനായിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും വന്നേക്കാം. 

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗവേഷണ മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദേശ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പിഎച്ച്ഡി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. ഏതെങ്കിലും വിദേശ ഭാഷയോ സംസ്ക്കാരമോ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനത്തിന് അനുകൂലമായ സമയം ലഭിക്കും. 

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്ക് നല്ലതായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും അർപ്പണബോധവും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. 

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾ, ഇത് അനുകൂല സമയമാണ്, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ഊർജ്ജവും ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വവും കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. അതിനാൽ, ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു, ആക്രമണോത്സുകത കാണിക്കരുത്, മര്യാദയുള്ളവരായിരിക്കുക, ശാന്തത പാലിക്കുക.

പ്രതിവിധി: ദുർഗ്ഗാ മാതാവിനെ ആരാധിക്കുകയും ചുവന്ന പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയത്തിൽ വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ ആഴ്ച നല്ല ആശയവിനിമയവും ആവിഷ്‌കാര കലയുമാണ് എല്ലാ ജോലികളുടെയും താക്കോൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ, പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ. അതിനാൽ, മറ്റുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. 

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 ലവ് ബേർഡ്സ്, നിങ്ങളുടെ കാമുകനെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച വളരെ അനുകൂലമാണ്, ഈ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാർട്ടി ആതിഥേയമാക്കാനോ വീട്ടിൽ ഒത്തുകൂടാനോ പോലും പ്ലാൻ ചെയ്യാം. 

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത ഒരാളോടുള്ള ആകർഷണം കാരണം നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. 

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, വിദേശ വസ്തുക്കളുടെ വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ലാഭകരമായിരിക്കും. ജോലിയിലുള്ള നാട്ടുകാർ ഈ ആഴ്ച ആത്മവിശ്വാസവും കഠിനാധ്വാനവുമുള്ളവരായിരിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ടുകൾ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിക്കാനും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ മുതിർന്നവരുടെയും അധികാരസ്ഥാനത്തുള്ള ആളുകളുടെയും അഭിനന്ദനം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. 

ആരോഗ്യം: നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾ, വൈകാരിക തലത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ഊർജ്ജ നഷ്ടം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. അതിനാൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ശർക്കര മധുരം സമ്മാനിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 3 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച ധ്യാനം, ആത്മീയം, നിഗൂഢ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ചായ്‌വുള്ള ആളുകൾ തങ്ങളുടെ സമയവും ഊർജവും മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിക്കും. 

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച അവിവാഹിതരായ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തോ ജോലി കാരണം യാത്രയിലോ ആരെങ്കിലുമായി പ്രണയം കണ്ടുമുട്ടാം. എന്നാൽ, ഇതിനകം ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കാരണം അവരുടെ ബന്ധം അവഗണിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും. കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് തേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതിനുള്ള അനുകൂല സമയം ലഭിക്കും. പഠനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. 

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ പ്രൊഫഷണലായി ഈ ആഴ്ച, അവർ എം എൻ സിയിലോ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി ബിസിനസ്സിലോ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായാലും വിദേശ രാജ്യവുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകൾക്ക് വളർച്ചയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. കരിയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ പരിശീലകർ, ശാരീരിക പരിശീലകർ, യോഗ ഗുരു, കായിക ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സൈന്യം അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് പരിശീലകർ എന്നീ നിലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആഴ്ച വളർച്ചയും അഭിവൃദ്ധിയും ബഹുമാനവും അനുഭവപ്പെടും.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മോശമായേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, ഉയർന്ന ബിപി ലെവൽ, ഉത്കണ്ഠ, അസ്വസ്ഥത എന്നിവ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ആശുപത്രികൾ സന്ദർശിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി: ഹനുമാനെ ആരാധിക്കുകയും ബൂണ്ടി പ്രസാദം നൽകുകയും ചെയ്യുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22 അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളെ വളരെയധികം സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയേക്കാം. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതും പരാതിപ്പെടുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കോപം, ഉത്കണ്ഠ, ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം, ഇത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നല്ലതല്ല. 

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും അനുഭവിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അതിരുകടന്ന സ്വഭാവവും പരുഷമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും പങ്കാളിയോട് കയ്പോടെ സംസാരിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. 

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്ച, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പൂർണ്ണമായി ഏകാഗ്രത പുലർത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കാം, കാരണം അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർന്ന നിലയിൽ നിലനിർത്തുന്നത് അവർക്ക് വെല്ലുവിളിയായേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങളിലും കഠിനാധ്വാനത്തിലും സ്ഥിരത പുലർത്താൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു, അത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് ചിലപ്പോൾ അഹങ്കാരമായും അഹങ്കാരമായും മാറിയേക്കാം, അത് നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും വിമർശനങ്ങളെ ക്രിയാത്മകമായി എടുക്കുകയും വേണം; അല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അഹംഭാവം വർധിച്ചേക്കാം, അത് ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. 

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ ആഴ്ചയല്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് രക്തത്തിലെ അണുബാധ, പേശി വലിച്ചെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പേശി വേദന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. 

പ്രതിവിധി: കള്ളം പറയരുത്, നല്ല ധാർമ്മിക സ്വഭാവം നിലനിർത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ആശയവിനിമയത്തിൽ വളരെ ആത്മവിശ്വാസവും സ്വാധീനവുമുള്ളവരായിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളാൽ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റ് കഴിവുകൾ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകമാകും. 

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും ആയിരിക്കും. അവിവാഹിതരായ സ്വദേശികൾക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ വ്യത്യസ്‌ത മത പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നോ ഉള്ള ഒരാളുമായി പ്രണയബന്ധം ഉണ്ടായേക്കാം, പക്ഷേ വഞ്ചനയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് വീഴ്ത്തുന്നതെന്ന് പതുക്കെ പോകാനും ബോധവാനായിരിക്കാനും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്ചയിലെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എഴുത്ത്, കൂടാതെ ഏത് ഭാഷാ കോഴ്സും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച മുതൽ ഈ ആഴ്ചയും വളരെ അനുകൂലമാണ്. ഭാവിയിൽ, അവർക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷനോടെ അവരുടെ പരീക്ഷകൾ വിജയിക്കാൻ കഴിയും.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായോ അഭിനയരംഗത്തോ മാനേജരായോ ജോലി ചെയ്യുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആഴ്ച വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്. സ്വന്തമായൊരു ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരവരുമാനത്തിന് പുറമെ മറ്റ് വരുമാനമാർഗങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വദേശികൾക്കും അനുകൂലമായ ആഴ്ചയാണിത്. 

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വളരെ പോസിറ്റീവ് അല്ലെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ശരിയായ പരിചരണവും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചർമ്മ അലർജിയോ പ്രാണികളുടെ കടിയോ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. 

പ്രതിവിധി: ദിവസവും പശുക്കൾക്ക് ഇലക്കറികൾ നൽകുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ആവേശഭരിതരായിരിക്കും. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതും മികച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും ആവേശവും വർദ്ധിക്കും. 

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി അവരുടെ അമിതമായ സ്വഭാവം കാരണം നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനാൽ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും നിങ്ങളുടേത് വിശദീകരിക്കാനും നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു. 

വിദ്യാഭ്യാസം: പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 വിദ്യാർത്ഥികളേ, ആഴ്‌ചയുടെ ആരംഭം നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കിയേക്കാം, നിരവധി ശ്രദ്ധാശൈഥില്യങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിയായി തോന്നിയേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ആഴ്ചയുടെ അവസാനത്തോടെ നിങ്ങൾ ട്രാക്കിൽ തിരിച്ചെത്തും.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യവർദ്ധക ഉൽപന്നങ്ങളുടെയോ ഗാഡ്‌ജെറ്റുകളുടെയോ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. 

ആരോഗ്യം: നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾ നിങ്ങൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കാനും ശുചിത്വം പാലിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. 

പ്രതിവിധി: ദിവസവും ധാരാളം പെർഫ്യൂമുകളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ചന്ദനത്തിന്റെ സുഗന്ധം, ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് മിതത്വം ഉള്ളതാണെന്ന് തെളിയിക്കും. നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നിലയിലായിരിക്കും, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും, എന്നാൽ അതേ സമയം ഈ അധിക ഊർജ്ജം നിങ്ങളെ ആക്രമണ സ്വഭാവമുള്ളവരാക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള വഴക്കുകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. 

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ, ഈ ആഴ്ച പ്രണയവും വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അഹംഭാവവും വാദപ്രതിവാദവും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം അനാവശ്യമായ ഈഗോ ക്ലാഷുകളും തർക്കങ്ങളും കാരണം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കുറച്ച് ഉയർച്ചകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 വിദ്യാർത്ഥികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കും കൂടാതെ നല്ല ഏകാഗ്രത ശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. പോലീസ് സേനയിലേക്കോ പട്ടാളത്തിലേക്കോ ഉള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മികച്ച ആഴ്ച തയ്യാറെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, കാരണം നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പ്രൊഫഷണൽ വളർച്ചയ്ക്കും സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും ശമ്പള വർദ്ധനവിനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ ഒരു പുതിയ ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വ നിലവാരം നിങ്ങളുടെ മുതിർന്നവർ വിലമതിക്കും. 

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഭയ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതിരോധശേഷിയും ശാരീരിക ശക്തിയും ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ, അത് നിലനിർത്താൻ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വ്യായാമം ചെയ്യാനും ധ്യാനിക്കാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: ഞായറാഴ്ച കാലഭൈരവനെ ആരാധിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അർപ്പണബോധമുള്ളവരായിരിക്കുകയും ചെയ്യും, അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ഫലപ്രദമാകും, എന്നാൽ അതേ സമയം നിങ്ങൾ സ്വാർത്ഥരും അഹങ്കാരികളും ആയി പെരുമാറുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ റൊമാന്റിക്, വികാരഭരിതരായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഈ പതിപ്പ് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ ആകർഷിക്കും. വിവാഹിതരായ സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച ചില ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ നേരിടാനിടയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്ചയിലെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 വിദ്യാർത്ഥികൾ, ക്ലാസുകൾ മാറ്റുന്നതോ നിങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയാലും, നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക വളർച്ചയ്ക്ക് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് വളരെ അനുകൂലമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ മത്സരത്തിന്റെ അധിക ജോലി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ കഴിയും, മാത്രമല്ല ഈ ജോലി വളരെ വേഗത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശി, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ഫിറ്റ്നാക്കി നിലനിർത്തുകയും ഗുണനിലവാരമുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രതിവിധി: ചൊവ്വാഴ്ചയോ ശനിയാഴ്ചയോ ഹനുമാൻ ജിക്ക് ചോല അർപ്പിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ്. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലനും നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉത്സാഹഭരിതനുമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടും, വളരെക്കാലമായി ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ പുരോഗതി കാണാൻ കഴിയും. 

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ദൃഢമാക്കുന്നതിനും അത്താഴ തീയതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അവധിക്കാലം പോലെയുള്ള റൊമാന്റിക് എന്തെങ്കിലും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും ഇത് അനുകൂലമായ ആഴ്ചയാണ്, എന്നാൽ പ്രശ്നമുള്ള ഒരേയൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അമിത ഉടമസ്ഥത നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ ഉണ്ടാക്കും എന്നതാണ്. 

വിദ്യാഭ്യാസം: പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികളേ, പോലീസ് സേനയുടെയോ പ്രതിരോധ സേനയുടെയോ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമാണ്. കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവർ വിജയിക്കാനും പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാനുമുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

ഉദ്യോഗം: തൊഴിൽ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ, പോലീസിലോ മറ്റേതെങ്കിലും സായുധ സേനയിലോ ഉള്ള സ്വദേശികൾക്ക് ഇത് അനുകൂലമായ ആഴ്ചയാണ്. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലരും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മികച്ചതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ഊർജ്ജസ്വലനായിരിക്കും, എന്നാൽ അതുമൂലം നിങ്ങൾ ആക്രമണോത്സുകനാകുകയും ആവേശകരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രതിവിധി- ദിവസവും ഏഴു പ്രാവശ്യം ഹനുമാൻ ചാലിസ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer