സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 9 ഏപ്രിൽ - 15 ഏപ്രിൽ 2023

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പറാണ്. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ന്യൂമറോളജി പ്രതിവാര ജാതകം 2023 വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അറിയുന്നത്.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (9 ഏപ്രിൽ 2023 - 15 ഏപ്രിൽ 2023) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ ആകെത്തുകയാണ്, അത് നിരവധി ഗ്രഹങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടും.

സൂര്യൻ സംഖ്യ 1, ചന്ദ്രൻ സംഖ്യ 2, വ്യാഴം നമ്പർ 3, രാഹു നിയമങ്ങൾ നമ്പർ 4, ബുധൻ സംഖ്യ 5, ശുക്രൻ 6, കേതു 7, ശനി 8, ചൊവ്വ നിയമങ്ങൾ നമ്പർ 9. കാരണം ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം, ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നൽകുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1,10,19 അല്ലെങ്കിൽ 28 തിയ്യതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹവും പിന്തുണയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അതിനാൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളോ ചുവടകളോ എടുക്കുന്നതിന് ഇത് അനുകൂലമായ ആഴ്ചയാണ്. യൂണിയനുകളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 നേതാക്കൾക്കോ തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്രരുമായ ആളുകളെ പ്രതിനിധികരിക്കുന്ന ആളുകക്ക്, അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെ അവർ അഭിനന്ദിക്കുകയും അവരുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രണയബന്ധം: പ്രണയബന്ധങ്ങളുടെയും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ റൂട്ട് നമ്പർ 1 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമല്ല, അതിനാൽ തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തോട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവിവാഹിതരായ നാട്ടുകാർ അത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു. വിവാഹിതനായ സ്വദേശി വലിയ പ്രശ്‌നമല്ല, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആക്രമണവും ആധിപത്യവും നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി അനാവശ്യ വഴക്കുകളൊന്നും എടുക്കരുത്.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പൂർണ ഊർജത്തോടെ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായി നിങ്ങൾ പൂർണമായും അർപ്പണബോധമുള്ളവരായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ആശയവിനിമയം, മാധ്യമം, വിനോദ മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാർഥികൾ. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാനുള്ള നല്ല സമയമാണിത്.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഈ ആഴ്ച മികച്ചതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഊർജ്ജത്താൽ നിറയും, ഭാഗ്യവും നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കും, എന്നാൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് സ്ഥിരമായ പരിശ്രമവും കഠിനാധ്വാനവും ആവശ്യമാണ്. ജോലിസ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നല്ല മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ടവേദനയോ കാത്തിരിപ്പ് പ്രശ്‌നമോ ഉണ്ടാകാമെന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രതിവിധി: ദുർഗ്ഗാ മാവിനെ ആരാധിക്കുകയും ചുവന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച സംഖ്യാ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾ വികാരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ വളരെ അസ്വസ്ഥരാക്കും. ചിന്ത പ്രക്രിയകളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും; അത് ഉറച്ച നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയും.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണയെ തടയും. നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വൈകാരികമായി അസ്വസ്ഥതയും സമ്മർദ്ദവും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കായി നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് സഹായം തേടാനും നിങ്ങളുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയെ അതിജീവിച്ച് ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പരുക്കൻ കാലയളവ് ഉണ്ടാകും. ശ്രദ്ധ വർത്തിചലിക്കുന്നതിനാൽ, അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കാ സമ്മർദ്ദത്തിനും ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും ഇടയാക്കുന്ന ഒന്നിലധികം സംശയങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാകും.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ2 സ്വദേശികളേ, പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസവും കഠിനാധ്വാനിയുമായിരിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ കൃത്യസമയത്ത് നൽകാനും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ മുതിർന്നവരുടെയും അധികാരസ്ഥാനത്തുള്ള ആളുകളുടെയും അഭിനന്ദനം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല ജോലി ഓഫറുകൾ ലഭിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടി ബിസിനസിലാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ഒരു നല്ല ഇടപാട് ഉണ്ടാകും.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾക്ക് വൈകാരിക തലത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം കന്യമായ ഊർജ്ജ നഷ്ടം അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ശർക്കര മധുരപലഹാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച ധ്യാനം, ആത്മീയം, നിഗുഢ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ചായ്വുള്ള ആളുകൾ തങ്ങളുടെ സമയവും ഊർജ്ജവും മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിക്കും.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ വ്യക്തിഗത രംഗത്ത്, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയും സഹകരണവും നൽകും. ഇതുമൂലം, നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും സന്തോഷം ഉറപ്പാക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാണെങ്കിൽ, കെട്ടഴിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും പരിശ്രമവും ഫലകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും. പഠനത്തിന്റെ സമ്മർദവും ഭാരവും കുറവായതിനാൽ ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ പകുതി രണ്ടാം പകുതിയേ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ചതായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ പരിശീലകർ, ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനർമാർ, യോഗ ഗുരു, കായിക ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, കരസേന അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് പരിശീലകർ എന്നീ നിലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് വളർച്ചയും അഭിവൃദ്ധിയും ബഹുമാനവും അനുഭവപ്പെടും. ഈ ആഴ്ച സ്വദേശികളായ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു തുക ധനലാഭം സാധ്യമാകും.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യപരമായി, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലരും അത്യധികം ഉത്സാഹഭരിതരുമായിരിക്കും; എന്നിരുന്നാലും, ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നില കാരണം, നിങ്ങൾ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനും മൈഗ്രെയ്ൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രതിവിധി: ഹനുമാനെ ആരാധിക്കുകയും ബൂണ്ടി പ്രസാദം നൽകുകയും ചെയ്യുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ആസ്ട്രോ സേജ് ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22 അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നല്ലതല്ല. ഇത് വളരെയധികം ദേഷ്യവും ഉത്കണ്ഠയും ഈഗോയും കൊണ്ടുവരും, ഇത് നാട്ടുകാരന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നല്ല കാര്യമല്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപെട്ടവരുമായി നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകാം.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും അനുഭവിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അതിരുകടന്ന സ്വഭാവവും പരുഷമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും പങ്കാളിയോട് കയ്പോടെ സംസാരിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ മാന്യവും മാന്യവുമായ മനോഭാവം പുലർത്താൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്‌ച, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പൂർണ്ണമായി ഏകാഗ്രത പുലർത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കാം, കാരണം അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർന്ന നിലയിൽ നിലനിർത്തുന്നത് അവർക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങളിലും കഠിനാധ്വാനത്തിലും സ്ഥിരത പുലർത്താൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു, അത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് ചിലപ്പോൾ അഹങ്കാരമായും അഹങ്കാരമായും മാറിയേക്കാം, അത് നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും വിമർശനങ്ങളെ ക്രിയാത്മകമായി എടുക്കുകയും വേണം; അല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അഹംഭാവം വർദ്ധിക്കും, അത് ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഐടി മേഖലയിൽ എഞ്ചിനീയർമാരായി ജോലി ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് നമ്പർ 4 സ്വദേശികൾക്ക് നല്ല വാരമായിരിക്കും.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യ 4 സ്വദേശികൾ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ ആഴ്ചയല്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് രക്തത്തിലെ അണുബാധ, പേശി വലിച്ചെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പേശി വേദന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ അവ അവഗണിക്കരുതെന്നും ശരിയായ വൈദ്യസഹായം സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ആരോഗ്യകരവും സമീകൃതവുമായ ഭക്ഷണക്രമം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സ്വയം ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്തുന്നതിനും നിങ്ങൾ നല്ല വ്യായാമ മുറകൾ പാലിക്കണം. കൂടാതെ, വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോഴും തെരുവിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പരിക്കുകൾക്കും അപകടങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

പ്രതിവിധി: കള്ളം പറയരുത്, നല്ല ധാർമ്മിക സ്വഭാവം നിലനിർത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് കഴിവുകളും കഠിനാധ്വാനവും ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും രൂപപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും പ്രകടനവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ സമകാലികരെയും ശത്രുക്കളെയും ജയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മത്സര ഊർജ്ജത്താൽ നിങ്ങൾ നിറയും.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 അവിവാഹിതരായ സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച വിവാഹത്തിന് അനുയോജ്യമായ പൊരുത്തം കണ്ടെത്താനുള്ള ശക്തമായ അവസരമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകളും ആകർഷണീയതയും ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഉയർന്ന പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആക്രമണാത്മകവും ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നതുമായ സ്വഭാവമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഊർജവും സംസാരശേഷിയും നിയന്ത്രിക്കാൻ മാത്രമേ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കൂ.

വിദ്യാഭ്യാസം: മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയിക്കും. അവർ തങ്ങളുടെ പരീക്ഷകൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷനോടെ പാസാക്കും. കൂടാതെ, അവർ അവരുടെ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എഴുത്ത്, ഏതെങ്കിലും ഭാഷാ കോഴ്സ്.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ, സ്‌പോർട്‌സ് ജേണലിസ്റ്റുകൾ, ഫിറ്റ്‌നസ് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, ഗെയിമർ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്‌പോർട്‌സ്, ഫിറ്റ്‌നസ് ഗാഡ്‌ജെറ്റുകളുടെ ഡീലർ, സ്വന്തമായി ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ആഴ്ച വളരെ നല്ലതാണ്. ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പതിവ് വരുമാന സ്രോതസ്സിനുപുറമെ മറ്റ് വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കൃത്യമായ പരിചരണവും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ധ്യാനവും ശാരീരിക വ്യായാമവും നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.

പ്രതിവിധി: പശുവിന് പച്ച ഇലക്കറികൾ സമർപ്പിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച വിജയം നേടാനും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും ആഗ്രഹവും വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും. അതിനാൽ, അവരുടെ ജീവിതം മികച്ചതാക്കാൻ ആ ശക്തിയെ പോസിറ്റീവായി ഉപയോഗിക്കാനും ഏതെങ്കിലും കുറുക്കുവഴികൾ എടുത്ത് തെറ്റായ പാതയിലേക്ക് പോകാനും വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കാനും അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഈ ആഴ്ച അഭിനിവേശവും ആത്മവിശ്വാസവും വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പ്രണയം നിർദ്ദേശിക്കാനുമുള്ള നല്ല സമയമാണിത്. വിവാഹിതരായ നാട്ടുകാരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ദയനീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തെ സുഗന്ധമാക്കാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിലും ഇത് ഒരു ദോഷവും വരുത്തില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം: ആഴ്‌ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാം, കൂടാതെ നിരവധി ശ്രദ്ധാശൈഥില്യങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിയായി കാണപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും, ആഴ്ചയുടെ അവസാനത്തോടെ നിങ്ങൾ ട്രാക്കിൽ തിരിച്ചെത്തും.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ കൂടുതൽ പരിശ്രമിച്ചും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ഈ കാലയളവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. വളർച്ചയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തും, പക്ഷേ അവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആഴ്ച സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കാനും ശുചിത്വം പാലിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഹോർമോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവവിരാമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളും സ്ത്രീകൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം.

പ്രതിവിധി: ദിവസവും ധാരാളം സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ചന്ദനത്തിരിയുടെ സുഗന്ധം, ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ അക്രമാസക്തമായും നേരിട്ടും പെരുമാറിയേക്കാം, അത് നിങ്ങളെ ഭാവിയിൽ വഴക്കുകളിലും പ്രശ്‌നങ്ങളിലും നയിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നത് നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആക്രമണോത്സുകതയും തർക്കവും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം അനാവശ്യമായ ആക്രമണവും തർക്കങ്ങളും കാരണം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കുറച്ച് ഉയർച്ച താഴ്ചകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: പോലീസ് സേനയിലോ നേവിയിലോ കരസേനയിലോ വ്യോമസേനയിലോ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പിനായി നല്ല സമയം ലഭിക്കും. കൂടാതെ എഞ്ചിനീയറിംഗോ മറ്റേതെങ്കിലോ സാങ്കേതിക പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവർക്ക് അനുകൂലമായ സമയം ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രതിബദ്ധതകൾക്കായി നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അർപ്പണബോധമുള്ളവരായിരിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത കഠിനാധ്വാനവും വിലമതിക്കപ്പെടും, കൂടാതെ പ്രൊഫഷണൽ വളർച്ച, പ്രമോഷൻ, ഇൻക്രിമെന്റ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.

ആരോഗ്യം: പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതിരോധശേഷിയും ശാരീരിക ശക്തിയും ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ അത് നിലനിർത്താൻ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വ്യായാമം ചെയ്യാനും ധ്യാനിക്കാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: ഞായറാഴ്ച കാലഭൈരവനെ ആരാധിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികളെ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം, കാരണം ഈ കാലയളവിന് നിങ്ങളുടെ അവസാനം മൂത്ത വളരെയധികം ഊർജ്ജവും പരിശ്രമവും ആവശ്യമായി വരും. ഇതെല്ലം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും, എന്നാൽ പൊതുവെ, നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രമാകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതിനാൽ, സമയ ഫ്രെയിം മർദ്ദത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധമുട്ടായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായ മനോഭാവം കൊണ്ട്, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും തരണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രണയവും പ്രണയ ജീവിതവും നിങ്ങളുടെ കൈയിലാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തെയും പെരുമാറ്റത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹിതരായ സ്വദേശികൾക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്നതിനാൽ ഇണയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 വിദ്യാർത്ഥികൾ, നിങ്ങളുടെ പഠനം കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാം. പ്രത്യേകിച്ചും എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും, ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം: പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം വെല്ലുവിളിയായി മാറിയേക്കാം, കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് മുതിർന്നവർക്ക് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം, പക്ഷേ അതെ ഗുരുതരമായ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്‌ചയിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് മൃദുലത കാണിക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിക്ക് സമയവും പ്രയത്നവും നൽകാനും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഗൗരവമായി എടുക്കാനും തുടങ്ങുന്നതാണ് ബുദ്ധി.

പ്രതിവിധി: ചൊവ്വാഴ്ചയോ ശനിയാഴ്ചയോ ഹനുമാൻ ജിക്ക് ചോല അർപ്പിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച സമയം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള പുതിയ ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും നിങ്ങൾ നിറയ്ക്കും. പക്ഷേ, അതെ നെഗറ്റീവ് വശത്ത്, മറ്റുള്ളവരെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ ആക്രമണാത്മകവും ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നതും ആയേക്കാം, അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റവും ശബ്ദവും നിരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ്. അതിനാൽ പൊതുവേ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലും പ്രണയ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ബാഹ്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നേരിടേണ്ടിവരില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആക്രമണാത്മകവും ആധിപത്യമുള്ളതുമായ സ്വഭാവം കാരണം നിങ്ങൾ സ്വയം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ കോപവും അഹങ്കാരവും നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു, അല്ലാത്തപക്ഷം അത് ബന്ധങ്ങളിൽ വഴക്കുകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം, അത് വൈകാരികമായി, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വൃത്തികെട്ട പാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം: പോലീസ് സേനയ്‌ക്കോ പ്രതിരോധ സേനയ്‌ക്കോ വേണ്ടിയുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന പ്രിയ റൂട്ട് നമ്പർ 9 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പിന് വളരെ നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വിജയിക്കാനും പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാനുമുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

ഉദ്യോഗം: എഞ്ചിനീയർമാർ, സർജന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സേന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സായുധ സേന പോലുള്ള തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന റൂട്ട് നമ്പർ 9 സ്വദേശികൾക്ക് നല്ല സമയം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം വളരെ ചലനാത്മകവും ഊർജ്ജസ്വലവുമായിരിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തിയും പണവും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ആരോഗ്യപരമായി, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നില കാരണം, നിങ്ങൾ ആവേശകരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. അതിനാൽ, ധ്യാനത്തിലൂടെയും യോഗയിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ തീയും ഊർജ്ജവും നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക സമാധാനം നൽകും.

പ്രതിവിധി: ദിവസവും ഏഴു പ്രാവശ്യം ഹനുമാൻ ചാലിസ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer