സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 4 ജൂൺ - 10 ജൂൺ 2023

നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അക്കങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും സുപ്രധാനവുമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ റൂട്ട് നമ്പറുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തെയും വർത്തമാനത്തെയും ഭാവിയെയും കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. സംഖ്യകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിലൂടെ ഒരാൾക്ക് പലതും പഠിക്കാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ? അതിനാൽ, 2023 ജൂൺ 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ഈ അത്ഭുതകരവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ ന്യൂമറോളജി വീക്ക്‌ലി ഹോറോസ്‌കോപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം കണ്ടെത്താനാകും.

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ ലഭിക്കും. റൂട്ട് നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (4 ജൂൺ 2023 മുതൽ 10 ജൂൺ 2023 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

നമ്പർ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

[ഏതെങ്കിലും മാസം 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 ഈ തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഈ ആഴ്‌ച, ഈ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് പതിവ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷെഡ്യൂളുകൾ കഠിനമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയേക്കാം. നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ അരക്ഷിത വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് ഒരു നല്ല അളവുകോലായി തെളിയിക്കും.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല , കാരണം ധാരണക്കുറവ് കാരണം തർക്കങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, അത് സന്തോഷത്തിന് തടസ്സമാകാം. കൂടുതൽ യോജിപ്പിന്റെ അഭാവം തടയാൻ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടാകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏകാഗ്രത കുറവായതിനാൽ പഠനത്തിൽ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായേക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ എന്താണ് പടിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. അതിനാൽ, പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായും മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല എന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്ച ടാസ്കുകൾ ഭരിച്ചേക്കാം, കൃത്യസമയത്ത് അവ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം.

ആരോഗ്യം - ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഊർജത്തിന്റെയും ഉത്സാഹത്തിന്റെയും അഭാവം ആരോഗ്യത്തിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അലർജി, കഠിനമായ ജലദോഷം, കഠിനമായ തലവേദന എന്നിവ ഉണ്ടായേക്കാം, ഈ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം, അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ അസ്വസ്ഥമാകുകയും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം. 

പ്രതിവിധി- "ഓം ഗണേശായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ2

[ഏതെങ്കിലും മാസം 2, 11, 20, അല്ലെങ്കിൽ 29 എന്നീ തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾക്ക് ഉയർന്ന മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇത് നല്ല ഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളും വസ്തുവകകളിലെ നിക്ഷേപവും ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാനം നൽകും. ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സൗഹാർദ്ദപരമായ വരുമാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മതപരമായ യാത്രകൾ ഉണ്ടാകും, അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിജയം നൽകും.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ആത്മസംതൃപ്തി കാരണം സന്തോഷകരമായ വികാരങ്ങൾ പോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും കൂടുതൽ സ്നേഹം പൂവണിയുകയും ചെയ്യും. പങ്കാളിയുമായി നല്ല അടുപ്പം നിലനിർത്താൻ അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. 

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് രംഗത്ത് പ്രത്യേക കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ഇടം കണ്ടെത്തും. പ്രത്യേകിച്ചും, കെമിസ്ട്രി, മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മികവ് പുലർത്തും. ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകും, ഉയർന്ന അഭിനിവേശത്തോടും അർപ്പണബോധത്തോടും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അത് നേടാൻ കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്വദേശികൾക്ക്, ഈ ആഴ്ച പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങളാൽ ഉയർന്ന വിജയമായിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സംതൃപ്തി നൽകും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ സന്ദർശനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, അത്തരം അവസരങ്ങൾ വളർച്ചാ കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കും. 

ആരോഗ്യം- നിങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ഉത്സാഹം കാരണം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ചെറിയ തലവേദന ഒഴികെ വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ അലട്ടുകയില്ല. ഈ കാലയളവിൽ ഉയർന്ന സ്റ്റാമിനയും ഊർജ്ജവും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും, തൽഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ആരോഗ്യത്തിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ചന്ദ്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 20 തവണ ജപിക്കുക.”

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ3

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇതുമൂലം അവർക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളികളുമായി മത്സരിക്കാൻ കഴിയും. അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏത് ശ്രമത്തിലും നാട്ടുകാർ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടും. വലിയ നിക്ഷേപങ്ങളും ഇടപാടുകളും പോലുള്ള പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച അവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും, കാരണം വിപുലീകരണത്തിന്റെ ഘട്ടം ഉണ്ടാകും. ഈ ആഴ്ചയിൽ, ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ ദൂരയാത്രകൾ നടത്തും.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും ഇടയിൽ സന്തോഷവും ഐക്യവും ഉണ്ടാകും, അത് നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വർദ്ധിക്കുകയും പരസ്പര ക്രമീകരണങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയും ആത്മീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകൾ നടത്തും, അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മൂല്യം നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ്, ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെന്റ് തുടങ്ങിയ കോഴ്‌സുകൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വഴക്കമുള്ളതും നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം കാണിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നതുമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നത് ഇത്തവണ നല്ലതായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാനും പ്രോത്സാഹനത്തോടൊപ്പം പ്രമോഷനും നേടാനും കഴിയും, അത് ലാഭകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരായിരിക്കും. 

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉയർന്ന ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് അനുഭവപ്പെടും, ഈ പോസിറ്റീവ് കൂടുതൽ ആവേശം കൂട്ടും. മേൽപ്പറഞ്ഞവ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും.

പ്രതിവിധി- “വ്യാഴാഴ്ച വ്യാഴത്തിന് യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.”

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

[നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് 4, 13, 22, 31 എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ഈ തീയതികളിലാണെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ച കൂടുതൽ ആസൂത്രണം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം, കാരണം ഈ സ്വദേശികൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാവുന്ന ചില പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാം. ഇക്കാരണത്താൽ, ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ നീക്കങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, അതിനാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നാട്ടുകാർ ദൂരയാത്രകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, കാരണം അവ നല്ലതല്ല. ഈ ആഴ്ചയിൽ, സ്വദേശികൾക്ക് ഓഹരികൾ വഴി നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.

പ്രണയബന്ധം- ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള സുഗമമായ ബന്ധത്തിന് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. നല്ല ബന്ധവും സന്തോഷവും നിലനിർത്താൻ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ചില കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയോടൊപ്പമുള്ള ഒരു യാത്രയിൽ ഏതെങ്കിലും കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗ് നടത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് ഭാവിയിലേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടിവരും. നിങ്ങൾ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, വെബ് ഡിസൈനിംഗ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിശ്രമവും ഏകാഗ്രതയും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പഠന കോഴ്സ് കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും വേണം. പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത വ്യതിചലിച്ചേക്കാം. 

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത് ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമാകാം. നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത എല്ലാത്തിനും അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തത് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കാര്യക്ഷമത കുറയുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. 

ആരോഗ്യം- നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും, ഇല്ലെങ്കിൽ, ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരാം, അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ഊർജ്ജം നഷ്ടപ്പെടാം. എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

പ്രതിവിധി- "ഓം രാഹവേ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച വിജയത്തോടെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവർ നിശ്ചയിച്ച പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർക്ക് കലാപരമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഈ ആഴ്ച അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ യുക്തി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ച ഈ സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യത്തിന്റെ ചില സൂചനകൾ സാധ്യമാണ്. 

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ധാരണയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്ലൗഡ് ഒമ്പതിൽ ആയിരിക്കും. സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു നല്ല സീസൺ നിങ്ങൾക്കായി ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പ്രണയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയം ലഭിക്കും. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും ഈ ആഴ്ച കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈദഗ്ധ്യം തെളിയിക്കാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം നടത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുകയും നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യും. വിദേശത്ത് പുതിയ പഠന അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് വരും, അത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മൂല്യവത്താണെന്ന് തെളിയിക്കും. 

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ നന്നായി തിളങ്ങാനും നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത തെളിയിക്കാനും കഴിയും. ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന് അർഹമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന കൂടുതൽ പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ വിദേശയാത്രയുടെ വക്കിലാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. 

ആരോഗ്യം- സന്തോഷവും നല്ല ഉത്സാഹവും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും, അവ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ലഭിക്കും. ഈ ആഴ്ചയിൽ വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ അലട്ടുകയില്ല.

പ്രതിവിധി- “ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ” എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.”

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണകരമായ ഫലങ്ങൾക്കും നല്ല തുക സമ്പാദിക്കുന്നതിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. അവരും രക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ചയിൽ അവരുടെ മൂല്യം വർധിപ്പിക്കുന്ന അതുല്യമായ കഴിവുകൾ അവർ വികസിപ്പിക്കും. 

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കൂടുതൽ സംതൃപ്തി നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ആകർഷണീയത സൃഷ്ടിക്കും. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും പരസ്പരം ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള സമയമാണിത്. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ഒരു കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗ് നടത്തും, അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇരുവരും സന്തോഷിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ, അക്കൗണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ ചില പഠന മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയവരായിരിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ഇടം ഉണ്ടാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി മത്സരിക്കുന്നതിൽ ഒരു നല്ല മാതൃകയായി സ്വയം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഏകാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ അധിക കഴിവുകൾ തെളിയിക്കും, അത്തരം കഴിവുകൾ തനതായ സ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം- ജോലിയിൽ, നിങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ തിരക്കേറിയതായിരിക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും. നന്നായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ഈ രംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ ചക്രവാളം വിപുലീകരിക്കാൻ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമായിരിക്കും. പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അതിനാൽ നീണ്ട ബിസിനസ്സ് യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. 

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മികച്ചതായിരിക്കും, കാരണം നിങ്ങൾ ഫിറ്റും ആരോഗ്യവാനും ആയിരിക്കും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ തേടി വരില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രസന്നമായ സ്വഭാവം നിങ്ങളെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിരിക്കും, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകും.

പ്രതിവിധി- “ഓം ഭാർഗവായ നമഃ” എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾക്ക്, ഈ ആഴ്‌ച ആകർഷകവും സുരക്ഷിതവുമല്ല. അവരുടെ പുരോഗതിയും ഭാവിയും അവർ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം. സ്ഥലത്തിന്റെ അഭാവവും ആകർഷണീയതയും സ്ഥിരതയിലെത്താനുള്ള അവരുടെ കഴിവുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യമായി വരും. 

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വളരെയധികം സ്നേഹവും സന്തോഷവും ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. സ്വത്ത് വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കളുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കുറയ്ക്കും. ആകുലതകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുപകരം, കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് മുതിർന്നവരുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമാണ്. 

വിദ്യാഭ്യാസം- മിസ്റ്റിക്‌സ്, ഫിലോസഫി, സോഷ്യോളജി തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച പ്രയോജനപ്രദമായേക്കില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനും അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മിതമായ നിലനിർത്തൽ ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനാൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നത് വെല്ലുവിളിയായേക്കാം. 

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മിതമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും. ജോലി സമ്മർദ്ദം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതാക്കിയേക്കാം. ബിസിനസ്സ് സ്വദേശികൾക്ക് നഷ്ടം നേരിട്ടേക്കാം, അതിനാൽ, അവരുടെ ബിസിനസ്സ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ചയിൽ പുതിയ പങ്കാളിത്തങ്ങളും പുതിയ സംരംഭങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം.

ആരോഗ്യം- അലർജി, ദഹനപ്രശ്‌നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം. നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. എണ്ണമയമുള്ള വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെയും തളർത്തും. വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 

[നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് 8, 17, 26 എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ഈ തീയതികളിലാണെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ക്ഷമ നഷ്‌ടപ്പെടുകയും വിജയം നേടുന്നതിൽ പിന്നിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ, യാത്രാവേളയിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ചില വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം, അത് അവരെ വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. സ്ഥിരത നിലനിറുത്താൻ അവർ ചിട്ടയായ പദ്ധതി സ്വീകരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം.

പ്രണയബന്ധം- കുടുംബത്തിലെ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള അടുപ്പവും അടുപ്പവും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കാം, അതിന്റെ ഫലമായി. പങ്കാളിയോടുള്ള സംശയം ഒഴിവാക്കണം.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനത്തിൽ, ആഗ്രഹിച്ച ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും. ക്ഷമയും നിശ്ചയദാർഢ്യവും കൊണ്ട് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനാകും. നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ ആണെങ്കിൽ, മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഉദ്യോഗം- ജോലി ചെയ്യുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കഠിനാധ്വാനത്തിനും അംഗീകാരം ലഭിച്ചേക്കില്ല, ഇത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ അവരുടെ റോളുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ മുന്നോട്ട് പോയേക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം. സ്വയം സ്പെഷ്യൽ ആയി തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾ അതുല്യമായ കഴിവുകൾ നേടേണ്ടതുണ്ട്. മികച്ച നിലവാരവും ന്യായമായ ലാഭ ഇടപാടുകളും നിലനിർത്തുന്നതിൽ ബിസിനസ്സ് സ്വദേശികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ആരോഗ്യം- സമ്മർദ്ദം കാരണം നിങ്ങളുടെ സന്ധികളിലും കാലുകളിലും വേദന ഉണ്ടാകാം, അത് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ അസന്തുലിതമായ ഭക്ഷണക്രമം മൂലമാകാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം വായുപുത്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 9

[നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് 9, 18, 27 എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ഈ തീയതികളിലാണെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സംരംഭം പിടിച്ചെടുക്കാൻ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അവർ ആകർഷകത്വത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമായ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ധൈര്യം വളർത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച അവരുടെ എല്ലാ റൗണ്ട് കഴിവുകളും നൽകുകയും അവരുടെ കഴിവുകൾ വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. വികസിക്കാനും ശക്തരാകാനും നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ചലനാത്മകതയുടെ സവിശേഷമായ ഒരു അടയാളം ഉണ്ടാകും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ തത്വാധിഷ്ഠിത മനോഭാവം നിലനിർത്തുകയും ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുമൂലം, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിൽ നല്ല ധാരണ വികസിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു പ്രണയകഥ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. 

വിദ്യാഭ്യാസം- ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ആഴ്ച മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. അവർ പഠിക്കുന്നത് നിലനിർത്തുന്നതിൽ വേഗത്തിലായിരിക്കും, കൂടാതെ അവരുടെ പരീക്ഷകളിലും മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകാൻ അവർക്ക് കഴിയും. അവർ സഹപാഠികളുമായി നല്ല മാതൃക വെക്കും. 

ഉദ്യോഗം- നാട്ടുകാർ ജോലിയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അംഗീകാരം നേടുകയും സ്ഥാനക്കയറ്റവും നേടുകയും ചെയ്യും. ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ബഹുമാനം നേടാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യും. 

ആരോഗ്യം- നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം കാരണം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകും. വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ അലട്ടുകയില്ല. സന്തോഷവും ഉയർന്ന ഊർജ്ജവും നിങ്ങൾ നിലനിർത്തും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭൂമി പുത്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: ആസ്ട്രോ സേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer