സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 31 ഡിസംബർ - 06 ജനുവരി 2023

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 31 ഡിസംബർ - 06 ജനുവരി 2023

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ ലഭിക്കും. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം വായിക്കാം.

വർഷാവസാനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, മികച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2023 ഡിസംബർ 31 മുതൽ ജനുവരി 06 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

സംഖ്യ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഇതും വായിക്കുക: ജാതകം 2024

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലായേക്കാം, ഈ ആഴ്ചയിലും അവർ വ്യവസ്ഥാപിതരായിരിക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ തത്ത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും ഈ തത്ത്വങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ദ്രുതഗതിയിൽ ജോലികൾ നേടിയെടുക്കാൻ ഈ നാട്ടുകാർക്കും താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും.

കൂടാതെ, അവർ തങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുകയും ചിട്ടയായ രീതിയിൽ ജീവിതം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഈ നാട്ടുകാർ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശം എളുപ്പത്തിൽ കേൾക്കില്ലായിരിക്കാം, മാത്രമല്ല അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമനില നഷ്ടപ്പെടാം. ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാജയപ്പെടാം, നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലായ്മ കാരണം ഇത് സാധ്യമാകാം, കൂടാതെ നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ നല്ല ഉത്സാഹവും സന്തോഷവും കാണിക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. പക്ഷേ, നിങ്ങൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകം അവിടെയിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശൂന്യത അവശേഷിച്ചേക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യമായിരിക്കാം. അതിനാൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കായി വിദേശത്തേക്ക് മാറുന്നതും മികച്ച വിജയത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ദഹനപ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവവും ഉണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിമിതിയോ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പോ ആയി വർത്തിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളെത്തന്നെ മികച്ചതാക്കാൻ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

പ്രതിവിധി- ആദിത്യ ഹൃദയം എന്ന പുരാതന ഗ്രന്ഥം ദിവസവും ജപിക്കുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം , വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ അവരുടെ സമീപനത്തിലും വൈകാരികതയിലും കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം. തൽഫലമായി, നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ മോശം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താനും പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ അകപ്പെടാനും കഴിയും. ഈ സ്വദേശികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മാനസിക ആശയക്കുഴപ്പവും അനുഭവപ്പെടാം, അത് ഇടയ്ക്കിടെ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പ്രണയവികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ അകപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് മൂലം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വേർപിരിയൽ വികസിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബന്ധവും സന്തോഷവും നിലനിർത്തുന്നതിന് ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പരസ്പര ക്രമീകരണം അനിവാര്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധാശൈഥില്യത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ ആഴ്ച പഠനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും പ്രയത്നവും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ ഗവേഷണ പഠനങ്ങളും നൂതന പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ടാകാം, ഇതിനായി നിങ്ങൾ വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കുകയും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ വരുത്തിയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വിജയത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കുകയും അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കൂടുതൽ തൊഴിൽ സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെയും വെല്ലുവിളികളുടെയും രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില നിരാശകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതിനാൽ, വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, രോഗപ്രതിരോധ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തണുത്ത വസ്തുക്കൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ജലദോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ചന്ദ്രായ നമഃ" ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ സാധാരണയായി നയങ്ങളിലും തത്വങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ആളുകൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കുകയും അതിനായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ഒന്നിലധികം ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കാനും അതുവഴി ഈ സ്വദേശികൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി മധുരമുള്ള കുറിപ്പുകൾ ആസ്വദിക്കുകയും കൂടുതൽ സ്നേഹം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യാം. ഈ മാസത്തിൽ ആശയവിനിമയം നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള സുഗമമായ ആശയവിനിമയം കാരണം, ഈ ആഴ്ച സുഗമമായ സ്നേഹം പൂവണിഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള പ്രണയത്തിൽ നല്ല വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, ശ്രദ്ധയോടും ഏകാഗ്രതയോടും കൂടി നന്നായി പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനും നല്ല മാർക്ക് നേടാനും കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിൽ അസ്വസ്ഥരായേക്കാം. മാനേജ്‌മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ്, ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങൾ ഉയർന്ന ഗ്രേഡുകൾ നേടുന്നതിൽ വിജയിക്കുന്നതിനും മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പഠന മേഖലകളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിലവാരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പേരും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കും. ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പ്രമോഷൻ നേടുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉചിതമായ അംഗീകാരം നേടുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭാഗ്യങ്ങൾ വരാം, ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദമുണ്ടാകാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, കൂടുതൽ എണ്ണമയമുള്ള വസ്തുക്കളും കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കുന്നത് കാരണം പൊണ്ണത്തടി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ, എല്ലാം ശരിയാണോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ സുപ്രധാന പാരാമീറ്ററുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് മികച്ചതും നല്ലതുമായ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ബൃഹസ്പതയേ നമഃ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ടാരറ്റ് കാർഡ് റീഡിംഗിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ? ടാരറ്റ് റീഡിംഗ് 2024 ഇവിടെ വായിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് പൊതുവെ കൂടുതൽ ധൈര്യവും അഭിനിവേശവും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ആളുകൾ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്, എന്നാൽ അതേ സമയം, അവരുടെ മികച്ച കഴിവുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയില്ല, അത് മറച്ചുവെക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സ്‌നേഹപൂർവകമായ വികാരങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും ബന്ധത്തിൽ പരസ്പര ബന്ധം പങ്കിടാനുമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ ആകർഷകമായ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാം. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സൃഷ്ടിച്ചത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനും വിജയകരമാകാനും കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിലും ഉയർന്നുവരുന്ന വിജയത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇടം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. വിദേശപഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ പോലും ലഭിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഒരു ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകും. വലിയ വിജയം നേടാനും പ്രശസ്തി നേടാനും നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്ചര്യങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നല്ല മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കാം, ഉയർന്ന ഉത്സാഹം കാരണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമായേക്കാം. അത്തരമൊരു മനോഭാവം നിങ്ങളെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും വിജയം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രതിവിധി- "ഓം രാഹവേ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ അവർ പിന്തുടരുന്നതെന്തും കൂടുതൽ യുക്തി കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടാകാം. ഈ സ്വദേശികൾ അവരുടെ ബുദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലും പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്ചയിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവർ ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ ആണെന്ന് തെളിയിച്ചേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ സമീപിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നർമ്മബോധം കാണിക്കുന്നുണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ധാരണ വളരെ മികച്ചതായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും കൂടുതൽ പക്വത ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഈ പക്വത നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടാകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അത് കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലാക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം, അത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിറവേറ്റിയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മികവ് പുലർത്താനും നന്നായി ചെയ്യാനും അത് മുതലെടുത്ത് ഇപ്പോഴും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് മൂല്യനിർണ്ണയം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അർപ്പണബോധവും അഭിനിവേശവും കാരണം ഇത് സാധ്യമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ദ്രുത ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും കൊണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും "അതെ" എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ കാര്യമായൊന്നും അലട്ടാറില്ല.

പ്രതിവിധി- “ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ” എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കുമായി ആസ്ട്രോസേജ് ബൃഹത് ജാതകം

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് കൂടുതൽ ക്രിയാത്മക വൈദഗ്ധ്യവും കലാപരമായ കഴിവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് അവരെ ഉന്നതിയിലെത്താൻ പ്രാപ്തരാക്കും. അവരുടെ സമീപനത്തിലും ജീവിതരീതിയിലും അവർ തനിമ കാണിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അവർ അവരുടെ നീക്കങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഭാഗ്യവാന്മാരായിരിക്കും, ഇത് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. കൂടാതെ, ഈ നാട്ടുകാർ ദ്രുതഗതിയിൽ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിലായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഗൗരവമായ സമീപനം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി കാഷ്വലും ആസ്വാദ്യകരവുമായ വിനോദയാത്രകൾ നടത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ധാരണ കൂടുതൽ വളർന്നേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ സർഗ്ഗാത്മകത തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ലെതർ ടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയും. ഫൈൻ ആർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനത്തേക്കാൾ മികച്ച മാർക്ക് നേടാൻ പ്രൊഫഷണൽ പഠനം നിങ്ങളെ സഹായിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ബിസിനസ്സ് ഓർഡറുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങളിൽ തിളങ്ങുന്ന താൽപ്പര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം, ചുമ തുടങ്ങിയ ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ, അത് വലിയ ശല്യമായിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉറവിടമാക്കാൻ കഴിയും, ഇതുമൂലം, നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ശുക്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 24 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ ഈ ആഴ്‌ചയിൽ പ്രാർത്ഥനകളിൽ കൂടുതൽ അർപ്പണബോധമുള്ളവരും അത് തന്നെ പാലിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. മിക്കവാറും, ഈ സ്വദേശികൾ ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ ആണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ഈ ആഴ്‌ചയിൽ അവരുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വാത്സല്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയോട് നിങ്ങൾ വളരെ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നില്ലായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം നല്ല നിലയിൽ തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, നിങ്ങൾ ചില നല്ല ക്രമീകരണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ പരിശ്രമങ്ങൾ വ്യർഥമായേക്കാം, വിജയം എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ പഠനത്തിനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ ഏകാഗ്രതയുടെ അഭാവം മൂലം ജോലിയിൽ തെറ്റുകൾ വരുത്തിയേക്കാം, അതിനായി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഈ ഏകാഗ്രതയുടെ അഭാവം മൂലം, ജോലിയിൽ കൂടുതൽ അർപ്പണബോധവും പ്രൊഫഷണലിസവും കാണിക്കാനും വിജയിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. പക്ഷേ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകണമെന്നില്ല. കൂടുതൽ ലാഭം നേടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിമിതിയായി തോന്നിയേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവം മൂലം നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം അലർജിയാകാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നതിന് സ്ഥിരമായ ആരോഗ്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഗണേശായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ, ഈ ആഴ്ചയിലെ പതിവ് പ്രവർത്തനങ്ങളോ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ആകട്ടെ, അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ആത്മവിശ്വാസം നഷ്‌ടപ്പെടാം, ഇക്കാരണത്താൽ, നല്ല മൂല്യങ്ങളും ധാർമ്മികതയും നിലനിർത്താൻ അവർക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു താഴ്ന്ന പ്രൊഫൈൽ നിലനിർത്തിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി അനാവശ്യ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, തക്കസമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെ ആകർഷണീയതയോ യോജിപ്പോ നഷ്‌ടമായേക്കാം, നിങ്ങൾ ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബാലൻസ് നഷ്‌ടപ്പെടാം, ഇതുമൂലം, നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പ്രകടനം മികച്ചതായിരിക്കില്ല. സഹപാഠികളുമായി മത്സരിക്കാനും അവരെക്കാൾ മുന്നേറാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിൽ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാകാം, ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നത് എളുപ്പം സാധ്യമാകണമെന്നില്ല.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയമായേക്കാം, ഇതുമൂലം, സമ്മർദ്ദം നിങ്ങളെ അനുഗമിച്ചേക്കാവുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ പിശകുകൾ വരുത്തിയേക്കാം. കൂടുതൽ പ്രതിബദ്ധതകൾ കാരണം, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മാന്യമായ രീതിയിൽ ജോലി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ അത് ലാഭം/നഷ്‌ടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കാലുകൾ വേദനയും നടുവേദനയും ഉണ്ടാകാം, കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിനും ഒരുതരം ക്ഷീണത്തിനും നിങ്ങൾ സാധ്യതയുണ്ട്. ഫലപ്രദമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ചികിത്സ, നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ഈ ആഴ്ച യോഗയും ധ്യാനവും പരിശീലിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ശിവ ഓം ശിവ ഓം" ദിവസവും 44 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ കഴിയുന്ന വിശാലമായ ചിന്താഗതിയും നേർവഴിയും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവർ തങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ധൈര്യമുള്ളവരും വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുമായിരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നല്ല ബന്ധത്തിൽ പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ സന്തോഷം വീണ്ടെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. .

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കാര്യക്ഷമതയുടെ അഭാവം ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, മികച്ച പ്രകടനം കാണിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നല്ല കമാൻഡിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്താം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ലാഭം നേടാനും ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത കാണിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായേക്കില്ല.

ആരോഗ്യം- ദുർബലമായ പ്രതിരോധശേഷി കാരണം, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ചൂടും വിയർപ്പും അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങൾക്ക് പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നല്ല നിലയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന്, സമൃദ്ധവും പോഷകസമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയായിരിക്കും.

പ്രതിവിധി- "ഓം മംഗളായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer