സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 30 ജൂലൈ - 5 ഓഗസ്റ്റ് 2023

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (30 ജൂലൈ - 5 ഓഗസ്റ്റ്, 2023) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

സംഖ്യ 1 സൂര്യനും 2 ചന്ദ്രനും 3 വ്യാഴവും 4 രാഹുവും 5 ബുധനും 6 ശുക്രനും 7 കേതുവും 8 ശനിയും 9 ചൊവ്വയും ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പറാണ്. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1-ന്, പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മാനുവൽ ആയി പൂരിപ്പിക്കുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആഴ്ച മികച്ചതാണ്, അവർക്ക് നിയമസഭാംഗമോ സാമൂഹിക വിയോജിപ്പുള്ളവരോ ധർമ്മ മാസ്റ്ററോ പ്രചോദനാത്മക വാഗ്മിയോ ആകാം. ഈ ആഴ്‌ച പൂർണ്ണമായ ഊർജ്ജവും പ്രചോദനവും ഉള്ളതിനാൽ, വ്യക്തമായ ധർമ്മം, ഊർജ്ജം, സമൂഹത്തോടുള്ള അവരുടെ കടമകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തികളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾ വിവാഹിതർക്കും പ്രണയ പക്ഷികൾക്കും മിതമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടാളിയുടെ ക്ഷേമവും സമൃദ്ധിയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഹിച്ചഡ് സ്വദേശികളെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അഹംഭാവവും വാദപ്രതിവാദവും ഒഴിവാക്കണം, കാരണം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അനാവശ്യമായ ഈഗോ ക്ലാഷുകളും തർക്കങ്ങളും മൂലമാകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 വിദ്യാർത്ഥികളേ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനമായ ആഴ്‌ചയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ അവരുടെ പ്രഭുക്കന്മാർക്കും പിഎച്ച്‌ഡിക്കും വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന അണ്ടർസ്റ്റഡീസിന്. നിങ്ങളുടെ പരിശീലകന്റെയും മാസ്റ്ററുടെയും സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അവർ നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും, നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ച എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തും, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ വിദഗ്ദ്ധ ജീവിതം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് നമ്പർ 1 സ്വദേശികൾ, ഈ ആഴ്‌ച പോസിറ്റീവ് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ മേഖലകളിലോ നിയമാനുസൃത തസ്തികകളിലോ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പുതിയ തുറന്ന വാതിലുകൾ. പുതിയ തസ്തികകളിലുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ഗൈഡുകളുടെയോ ഉയർന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളിലെ വ്യക്തികളുടെയോ സഹായം ലഭിക്കും. 

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രമേഹം, ഹൃദയം, കരൾ എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം കൂടി ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. വിസ്മൃതി ക്ഷേമം നഷ്‌ടപ്പെടുത്താനും ക്ലിനിക്കൽ ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കും. 

പ്രതിവിധി: ഏതെങ്കിലും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾക്ക് സ്വയം വൃത്തിയാക്കാനും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനും തികച്ചും മികച്ചതാണ്. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം ജാഗരൂകരായിരിക്കും, നിങ്ങൾ അസാമാന്യമായി ഉറപ്പുള്ളവരും പ്രത്യാശയുള്ളവരുമായിരിക്കും, വിവരങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ശേഷിയിൽ വികാസം ഉണ്ടാകും.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതം, പ്രണയം, ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികളോട് ഈ ആഴ്ച സ്നേഹവും വാത്സല്യവും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗ്യ സംഖ്യയിലുള്ള ലവ് ബേർഡ്‌സ് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ഒരുമിച്ചു റൊമാന്റിക് സമയം ചിലവഴിച്ച് കൂടുതൽ ശക്തമായി ബന്ധിക്കും. 

വിദ്യാഭ്യാസം:പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 അണ്ടർസ്റ്റഡീസ് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷകൾക്ക് ശരിക്കും നല്ലതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഉന്നത അന്വേഷണങ്ങൾക്കോ സർക്കാർ ജോലികൾക്കോ ഗൗരവമായ പരീക്ഷകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്. 

ഉദ്യോഗം: പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികളേ, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്നതോ പ്രമോഷനോ പോലുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള ഷിഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 ബിസിനസ്സ് ലോക്കൽ വരുമാനം, ശമ്പളം, ശേഖരണ ശക്തി എന്നിവയിൽ കയറ്റം നേരിടും. 

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികളേ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ്; നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ അത് മികച്ചതാക്കുകയോ മോശമാക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ശരിയായി നിലനിർത്താനും വ്യായാമം ചെയ്യാനും ശരിയായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും അത്യധികം എണ്ണമയമുള്ളതും മധുരമുള്ളതുമായ ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് സ്വയം വിനോദത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: ശിവലിംഗത്തിന് ദിവസവും പാൽ അർപ്പിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21, 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച പൊതുവെ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ഉൾക്കാഴ്ചയും അറിവും വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും. ചിന്തകരും, വിദഗ്ധരും, വഴികാട്ടികളും, അദ്ധ്യാപകരുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ, ഈ ആഴ്ച തങ്ങളുടെ ഉയർന്ന അറിവും കത്തിടപാടുകളും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കാനും പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ തങ്ങളുടെ ശക്തിയുടെ മേഖലകൾ വികസിപ്പിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം: പ്രണയം, പ്രണയം, വിവാഹം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, വിവാഹത്തിന് തയ്യാറുള്ളവർക്ക് ഈ ആഴ്ച വാഗ്ദാനമാണെന്ന് ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 പറയുന്നു. ഈ ആഴ്ച അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ പങ്കാളിയുമായി പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയും. 

വിദ്യാഭ്യാസം: പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 വിദ്യാർത്ഥികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് വികസനത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും, കാരണം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകനിൽ നിന്നും പ്രൊഫസറിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും കൂടാതെ ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളെയോ സുഹൃത്തുക്കളെയോ സഹായിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. 

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ വിദഗ്ദ്ധ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് നമ്പർ 3 സ്വദേശികൾ തൊഴിലിലെ വികസനത്തിന് അസാധാരണമാംവിധം ഫലപ്രദമായിരിക്കും. യുക്തിവാദികൾ, വിദഗ്‌ദ്ധർ, ഗൈഡുകൾ, അധ്യാപകർ എന്നീ നിലകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ.

ആരോഗ്യം: പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികളേ, നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ ആഴ്ച ശരീരഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്, അതിനാൽ മധുരവും എണ്ണമയമുള്ളതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം നിങ്ങളെ തടിയാക്കുകയും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രതിവിധി: ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുകയും 5 ബെസാൻ ലഡൂകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾക്കായി ശ്രമിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്താനാകും. നിങ്ങളെ സ്വയം ബോധവാന്മാരാക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അസ്വാരസ്യങ്ങളാക്കിയേക്കാവുന്ന വിവേചനപരവും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതുമായ പരിഗണനകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായേക്കാം. 

പ്രണയബന്ധം: പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികളേ, നിങ്ങളുടെ വാത്സല്യവും വികാരവും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഈ ആഴ്‌ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അത് ശക്തമായോ പ്രതികൂലമായോ എടുത്തേക്കാം. സ്വയം അഭിനിവേശമോ അഹംഭാവമോ ഉള്ള വ്യക്തികൾ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയെ അഭിമുഖീകരിക്കും. 

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ പൊതു അന്വേഷണങ്ങളിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് മിതത്വം ഉള്ളവരായിരിക്കും, എങ്കിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ വിദേശത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയോ അന്വേഷിക്കുന്ന അണ്ടർ സ്റ്റഡീസിന് അവരുടെ ഫാന്റസികൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഈ ആഴ്ച ഒരു നല്ല വാർത്ത ലഭിച്ചേക്കാം. 

ഉദ്യോഗം: പ്രൊഫഷണലായി, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ, സ്വന്തം ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അധിക വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉള്ളവർക്കും ഈ ആഴ്ച മികച്ചതാണ്. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ നിരവധി തുറന്ന വാതിലുകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെയും മാനസിക അഭിവൃദ്ധിയെയും കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. അസാധാരണമാംവിധം എണ്ണമയമുള്ളതോ മധുരമുള്ളതോ ആയ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സ്വയം രസിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തരുത്. 

പ്ര്രതിവിധി: ആട്ട പന്തുകൾ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ടൺ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ചിന്തകളോടെ ആരംഭിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ആഴ്‌ച അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സമയം കടന്നുപോകുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഓരോ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ പരിഹാരം കണ്ടെത്തും, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തും, കൂടാതെ നിങ്ങൾ സ്വയം പക്വതയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 വിവാഹിതരായ നാട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ വികാരവും വിവാഹ ജീവിതവും അനുസരിച്ച് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ആഴ്ചയാണ്. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പക്വതയോടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി ഈ നല്ല മാറ്റത്തിൽ മതിപ്പുളവാക്കും. 

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്ച, ഭാഗ്യ 5 വിദ്യാർത്ഥികൾ, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും പഠിക്കാനുള്ള കഴിവും വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അനുയോജ്യമായ സ്കോളാസ്റ്റിക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വേണം, പ്രത്യേകിച്ച് പണമിടപാട് മേഖലയിലുള്ള അണ്ടർസ്റ്റഡീസ്, ബി.എഡ്, മയക്കുമരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സി.എ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിംഗ് പോലുള്ള മറ്റ് ചില ഗുരുതരമായ പരിശോധനകൾക്കായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ, മീഡിയ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, കമ്പോസിംഗ്, കോൺഫറൻസ്, പരസ്യംചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിംഗ് എന്നീ മേഖലകളിലെ വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് ഒരു മികച്ച ആഴ്ചയാണ്. 

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 നാട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ദയയുള്ളവരല്ല. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയും പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വേണം, കാരണം സീസണൽ വൈറസുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിറയലും ശരീരവേദനയും ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി: ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുകയും ദുർവ (പുല്ല്) സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്‌ച സ്വയം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പറ്റിയ അവസരമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക സമാധാനം, മാനസികവും ആത്മീയവുമായ വികസനം എന്നിവയിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ വളരെ സംതൃപ്തരായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഐക്യം തേടാൻ ശ്രമിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമായ സ്വഭാവത്തിന് കാരണമാകും. 

പ്രണയബന്ധം: പ്രണയിക്കുന്ന ആരെയെങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 പ്രണയബന്ധം അനുകൂലമാണ്, അതിനാൽ വിവാഹ മണി മുഴക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ യോഗ്യരായവർക്ക് വിവാഹ തീയതി ലാഭിക്കാം. ഈ ആഴ്ച, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികളെ വിവാഹം കഴിച്ചു, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ദീർഘദൂര യാത്രയോ തീർത്ഥാടനമോ ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം. 

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്‌ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 അണ്ടർസ്റ്റഡീസ് നിങ്ങളുടെ ഭാവന വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ രചനയോ വാക്യമോ പോലുള്ള കണ്ടുപിടുത്ത മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള അണ്ടർ സ്റ്റഡീസിന് ഒരു അധിക സ്വീകർത്താവായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വേദ ജ്യോതിഷം അല്ലെങ്കിൽ ടാരറ്റ് പരിശോധിക്കൽ പോലുള്ള നിഗൂഢ ശാസ്ത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവണത അനുഭവപ്പെടും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആഴ്ച നിഗൂഢമായ പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ്.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരുടെയും, വേദ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഗുരു വ്യാഴത്തിന്റെയും, ശുക്രന്റെയും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ, അധ്യാപകർ, പ്രൊഫസർ, കൗൺസിലർ, അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മ ഗുരുക്കൾ എന്നിങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്. 

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6-ലെ നാട്ടുകാർക്ക് സുഖമായിരിക്കും. എന്തുതന്നെയായാലും, തെറ്റായ ഭക്ഷണക്രമം കാരണം നിങ്ങൾ അധികഭാരം വഹിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വലിയ യഥാർത്ഥ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനും പരിശീലിക്കാനും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പഠിക്കാനും നിങ്ങൾ വിദ്യാസമ്പന്നരാണ്. 

പ്രതിവിധി: നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മഞ്ഞ പൂക്കൾ വളർത്തുക, അവയെ പരിപാലിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾ അഗാധമായ മറ്റൊരു ലോക സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ കർശനമായ ചലനത്തിലും നിഗൂഢമായ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിലും നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തും. 

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്‌ച മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഗാർഹിക ജീവിതത്തിന് മികച്ചതായിരിക്കില്ല, കാരണം നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ലോക സ്വഭാവം കാരണം നിങ്ങൾ വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നും വികാരങ്ങളിൽ നിന്നും വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഒറ്റപ്പെട്ടതായി തോന്നിയേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മമിത്രവുമായുള്ള യുദ്ധത്തിനുള്ള പ്രേരണയായി മാറും. 

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 അണ്ടർസ്റ്റഡീസ് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാകും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, കൺസൾട്ടേഷനിലും പഠനത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിവരങ്ങൾ പഠിക്കാനും നിലനിർത്താനുമുള്ള അവരുടെ കഴിവും മെച്ചപ്പെടും. ഒരു പൊതുനിയമം എന്ന നിലയിൽ, വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നേടാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. 

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ ഭാവി തയ്യാറെടുപ്പും ദീർഘവീക്ഷണവും കൊണ്ട് ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർവൈസർമാരെയും മുതിർന്നവരെയും കൗതുകപ്പെടുത്തും. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വിദഗ്ദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി കൂടുതൽ ഊർജ്ജം നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ച ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. 

ആരോഗ്യം: പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 നാട്ടുകാരെ, ഈ ആഴ്ചയിലെ ആരോഗ്യം അത്ര നല്ലതല്ല. ഈ ആഴ്ച, ആമാശയം, ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. സ്ത്രീകൾക്ക് രാസവസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവവിരാമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാം.

പ്രതിവിധി: തെരുവ് നായ്ക്കൾക്ക് ദിവസവും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികളേ, നിങ്ങൾ ഇതിനകം വളരെ ഗൗരവമുള്ളവരും പക്വതയുള്ളവരുമാണ്, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ളവരായിരിക്കും. നല്ല വശം, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിലും പൊതുജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതം തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം, അത് ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ മറന്നേക്കാം, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും നിങ്ങളെ വിരസമായി കണ്ടേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 യുവത്വമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ധാരണയുടെയും കത്തിടപാടുകളുടെയും അഭാവം മൂലം അവരുടെ ഹൃദയംഗമമായ ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും. കൂടാതെ, വിവാഹിതരായ നാട്ടുകാർ ആത്മീയമായി പക്വത പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അനുഭവപരിചയമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് സംഘർഷങ്ങളെ നേരിടാൻ കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്ച, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 വിദ്യാർത്ഥികൾ, നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനവും സ്ഥിരതയോടെയും പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ വിജയിക്കും. ഒരു പ്രമുഖ കോളേജിൽ നിന്ന് പിഎച്ച്‌ഡി അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധർക്കുള്ള ഗുരുതരമായ ടെസ്റ്റുകൾക്കായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ ഫലം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ വിദഗ്ദ്ധ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉചിതമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരാകും, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സംതൃപ്തിയും ഉണ്ടാകും. ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും മാനേജർമാരിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കും, കൃത്യസമയത്ത് ജോലി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8-ലെ സ്വദേശികളേ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ദഹനവ്യവസ്ഥയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിച്ചേക്കാം. തൽഫലമായി, ഇത് സുരക്ഷിതമായി കളിക്കാനും അണുവിമുക്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

പ്രതിവിധി: “ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ” എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(ഏത് മാസത്തിലും 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ9-ന്റെ സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്‌ച അവരുടെ ആത്മീയ വികസനത്തിലും മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, തൽഫലമായി, നിങ്ങളുടെ തീർപ്പാക്കാത്ത എല്ലാ ജോലികളും വിന്യസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ ആരാധനയും വിവാഹ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തല തണുപ്പിച്ച് വസ്‌തുത കാണിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം അർത്ഥശൂന്യമായ തർക്കങ്ങൾ കാരണം, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം വാഗ്ദാനവും വാഗ്ദാനവും കുറഞ്ഞതുമായ രണ്ട് സമയങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനിടയുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങളുടെ വൈജ്ഞാനിക വികസനത്തിന് വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പരിശീലകന്റെയും മാസ്റ്ററുടെയും സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും പരീക്ഷാ മേഖലയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പഴയ എഴുത്തിലും ചരിത്രത്തിലും പിഎച്ച്ഡി തേടുന്ന അണ്ടർസ്റ്റഡീസ്. 

ഉദ്യോഗം: വിദഗ്‌ദ്ധരിൽ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ, ഈ ആഴ്‌ച തൊഴിൽ വിദഗ്‌ദ്ധർക്കായി മിതത്വം പാലിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വികസനത്തിന് പുത്തൻ ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, കൂടാതെ നിങ്ങൾ പുതിയ രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും അശ്രദ്ധമായ ബിസിനസ്സ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കാതെ പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളതിനാൽ, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ ബിസിനസിന് തയ്യാറായിരിക്കുകയും അഗാധമായ ആവേശഭരിതരാകുകയും ചെയ്തേക്കാം; എന്നിരുന്നാലും, വലിയ ഊർജ്ജ നില കാരണം, നിങ്ങൾ വിവേകശൂന്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പിന്തുടരും. 

പ്രതിവിധി: ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുകയും ബൂന്തി ലഡ്ഡൂകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: ആസ്ട്രോ സേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer