സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 29 ജനുവരി - 4 ഫെബ്രുവരി 2023

നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യകൾ എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല വശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുക്കളും പെരുമാറ്റ സവിശേഷതകളും കണ്ടെത്താൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യയിൽ മൂല്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകണം. വിഷമിക്കേണ്ട, ഈ സമഗ്രവും അതിശയകരവുമായ സംഖ്യാശാസ്ത്ര പ്രതിവാര ജാതകം നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ എങ്ങനെ അറിയാമെന്നും മറ്റും വെളിപ്പെടുത്തും. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രതിവാര ജാതകം മുഴുവൻ വായിക്കുക!

2023ൽ ഭാഗ്യം മാറുമോ? കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്‌ദ്ധ ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുക!

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക) എങ്ങനെ അറിയും ?

സംഖ്യാശാസ്ത്ര പ്രതിവാര ജാതകം 2023 ആരംഭിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനും മുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ എങ്ങനെ നിര്ണയിക്കാമെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി എടുത്ത് ഒറ്റ അക്കത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ കണ്ടെത്താനാകും; ഇത് വളരെ നേരായ പ്രക്രിയയാണ്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 11-ആം തിയതിയാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1+1 ആയിരിക്കും, അത് 2ന് തുല്യമാണ്, ഇത് മനസിലാക്കുന്നത് എളുപ്പമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന്.

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (29 ജനുവരി 2023 - 4 ഫെബ്രുവരി 2023) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതിനാൽ, സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഗാധമായ സ്വാധീനം ചേലത്തുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ജനനത്തീയതി ചേർത്താണ്, നമ്മൾ ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, അത് നിരവധി ഗ്രഹങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു.

സംഖ്യാ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, മാത്രമല്ല അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ അവ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.

ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ മൂല്യവത്തായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾക്കുമായി ആസ്ട്രോസേജ് ബൃഹത് ജാതകം!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1,10,19 അല്ലെങ്കിൽ 28 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ വീട് ഗംഭീരമായി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, അവരുടെ സമീപനം വൈദഗ്‌ധ്യത്തോടെയുള്ള പ്രാണലായിരിക്കും അവരുടെ വർക്സ്പേസില് ഒരു അതുല്യമായ പാത പിന്തുടരും, കഠിനമായ ജോലികൾ ഈ നാട്ടുകാർ അനായാസം പൂർത്തിയാക്കുകയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വളരുകയും ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ചയിൽ, ഈ നാട്ടുകാർ സങ്കീർണമായ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ഭരണപരമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ പോസിറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനമായ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരും, അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക അടുപ്പം ഈ ആഴ്ച്ച ഉയർത്തപ്പെടും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവരുമായി ഒരു പുരോഗമനപരവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്ച, നാട്ടുകാർ മരുന്ന്, നിയമം, മാനേജ്‌മന്റ് എന്നിവ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ ഉന്നതം നേടും. ഈ നാട്ടുകാർ നല്ല ഫോക്കസോടെ പഠനത്തിൽ മുന്നേറ്റം നേടുകയും നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നേടുകയും ചെയ്യും.

ഉദ്യോഗം: ഉറപ്പുള്ള ജോലികൾ നിങ്ങളുടെ വഴി വരും. ഈ നാട്ടുകാർ ജോലി സംബന്ധ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല നേട്ടം പ്രാപിക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി സാദ്ധ്യതകൾ കാണും. പുതിയ കഴിവുകൾ നേടുകയും അതിനോടൊപ്പം ലാഭം നേടുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യം: ഈ നാട്ടുകാർ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല വഴിയിൽ തന്നെ നടത്തും സ്വന്തം ഉറച്ച മനസ്സും കരുതലും മൂലം ആയിരിക്കും അത്. ആത്മീയ പ്രവർത്തികളും യോഗയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആരോഗ്യം നല്ല പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും.

പ്രതിവിധി: ഞായറാഴ്ച സൂര്യദേവനുവേണ്ടി യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2,11,20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിലെ നാട്ടുകാർക്കു ഈ ആഴ്ച ആധ്യാകുഴപ്പം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതിന്റെ ഫലമായി അവരുടെ തുടർന്നുള്ള വികസനം തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം. ഭാവിയിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ നാട്ടുകാർക്കു ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരിക്കണം. സുഹൃത്തുകളെ നിമിത്തം പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അവരിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ഇതുകൂടാതെ, ഈ ആഴ്ച ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫലം നൽകില്ല, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച ഈ നാട്ടുകാർ തങ്ങളുടെ പങ്കാളികളുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഈ ആഴ്‌ച കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് ആക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിവരും. മതപരമായ സ്വഭാവമുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ഒരു വിനോദയാത്രയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഓൾ-ഇൻ-ഓൾ-ഈ ആഴ്ച സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രണയത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുമായി വരണമെന്നില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച പാദനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും നൽകേണ്ടിവരും, കാരണം അവർക്ക് ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. കഠിനാധ്വാനവും ഊക്ഷാമവും പ്രൊഫഷണൽ ഘടനയോടും കൂടി പഠിക്കുക എന്നതാണ് പോകാനുള്ള വഴി! രസതന്ത്രം, നിയമം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച തടസ്സങ്ങൾ നേരിടാം. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ലോജിക് ഒരു ആവശ്യകരതയായി പ്രയോഗിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഒരു ഇടം ഉണ്ടാകുകയും വേണം.

ഉദ്യോഗം: ജോലി ചെയുന്ന സ്വദേശ്ശികൾക്ക് ജോലിയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം, അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ നികസനത്തിന് ഹാനികരമായേക്കാം. കൂടാതെ, പിശകുകൾ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം.നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മുന്നേറാൻ ഈ നാട്ടുകാർ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുകയും വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും വേണം.

പ്രതിവിധി - "ഓം സോമായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3,12,21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ ധൈര്യം കാണിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മസംതൃപ്തിയും തോന്നിയേക്കാം. ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ കൂഒടുത്താൽ ആധ്യമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്‌തി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുണമാണ് സ്വയം പ്രചോദനം

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് വികാരങ്ങൾ കാണിക്കാനും പരസ്പര ധാരണ വികസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ കാഴ്ചകൾ കൈമാറാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചടങ്ങിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വീക്ഷണങ്ങൾ കൈമാറുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകും, നിങ്ങളും പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം വളരും.

vവിദ്യാഭ്യാസം: പ്രൊഫഷണലിസത്തിനൊപ്പം ഗുണനിലവാരവും നൽകുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികവ് പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാവുന്നതിനാൽ പഠന മേഖല ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡായിരിക്കും. മാനേജ്മെന്റ്, ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് തെളിയിക്കും. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഫീൽഡുകൾ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് അത് മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദമുണ്ടാകുന്ന പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. സാധ്യമായ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾകൊപ്പം, നിന്നാൽ കാര്യക്ഷമതയോടെ കഴിവുകൾ നൽകും. ബിസിനെസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഉയർന്ന ലാഭം നേടാവുന്ന മറ്റൊരു ബിസിനസ് സംരംഭം ആരംഭിക്കാം. ബിസിനെസ്സിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളേക്കാൾ മുന്നിലായിരിക്കും, അവർക്ക് മികച്ച വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമത മികച്ചതായിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആവേശവും ഊർഗ്ഗവും നൽകും. ഈ ആവേശം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതായിരിക്കും.

പ്രതിവിധി - "ഓം ഗുരവേ നമഃ" ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4,13,22 അല്ലെങ്കിൽ 31 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച അരാക്ഷ്ട്=ഇതാ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, ഇതുമൂലം ഫലപ്രദമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപെട്ടകം. ഈ സ്വദേഹികൾ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, കാരണം ഇത് അവർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യിലല്ല. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്ചയിൽ, സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് നാട്ടുകാർ അവരുടെ നിന്ന് ഉപദേഹം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: അറിയാതെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന അനുമാനങ്ങൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും. തൽഫലമായി, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ദൃഢമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം: നിങ്ങൾ ക്ലാസിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മാനസിക അലഞ്ഞുതിരിയലിലൂടെ ഇത് കൊണ്ടുവരാം. അതിനാൽ ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായി നിങ്ങൾ പുതിയ പ്രോജക്‌റ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കും, അതിനാൽ അവയ്‌ക്കായി നിങ്ങൾ അധിക സമയം നീക്കിവെക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജോലി അസൈൻമെന്റിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തനല്ലായിരിക്കാം, അത് നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ഉയർന്ന ലാഭം നേടുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്താനായേക്കില്ല, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായി ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾക്ക് ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം, അതിനാൽ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ തോളിലും കാലുകളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം.

പ്രതിവിധി - "ഓം ദുർഗായ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് വഴി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും- ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ പുറം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഈ ആഴ്ച നല്ല ലാഭം നേടാനാകും. നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഓരോ ചുവടുകൾക്കും യുക്തി കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധി വികസിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലായ രീതിയിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും കഴിയും. ഈ ആഴ്ചയിൽ അവർ പിന്തുടരുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഒരു യുക്തിസഹമായ കാരണം വികസിപ്പിക്കാൻ നാട്ടുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന് നല്ല തത്വങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും. തൽഫലമായി, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇടപഴകലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഒരു നല്ല മാതൃക വെക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ സ്‌നേഹമുള്ളതായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും പതിവായി സന്തോഷം കൈമാറാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗിന് കൊണ്ടുപോകും.

വിദ്യാഭ്യാസം: നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യസ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നതം നേടാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കഠിന അധ്വാനം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ പോലും എളുപ്പം പഠിക്കാൻ സഹായിക്കും. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് , ലോജിസ്റ്റിക്, അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് എന്നിവ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായി മാറും.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താനും വളരെ തീക്ഷ്ണതയോടെ ജോലി തുടരാനും ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ പ്രൊഫഷണലിസം വികസിപ്പിക്കും, നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും സ്വയം ഒരു പയനിയറായി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുമായി മത്സരിക്കാനും സ്വയം സ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കാം. ഈ സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ സംരംഭങ്ങൾക്കായി പുതിയ ബിസിനസ്സ് തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച, നല്ല ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ നല്ല ഊർജ്ജത്തോടെയുള്ള വ്യായാമം കാരണം. നിങ്ങളുടെ നല്ല സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചേക്കാം.

പ്രതിവിധി: ദിവസവും 41 തവണ "ഓം നമോ നാരായണ" ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6,15 അല്ലെങ്കിൽ 24 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ച ഭാഗ്യക സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ പൂർണ്ണ ശേഷിയിൽ അവരുടെ ആന്തരിക ശക്തി കണ്ടെത്തിയേക്കാം. ഇതോടെ, അവർക്ക് അവരുടെ സർഗ്ഗാത്മകത വിപുലീകരിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് അവരെ മുകളിൽ എത്താൻ നയിക്കും. ഈ ആഴ്ച അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് വളരെയധികം ഊർജ്ജസ്വലത അനുഭവപ്പെടും. സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഈ നാട്ടുകാർ നേരിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ പരസ്പര ബന്ധം കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ. സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള ചിന്താ തലം ഉയർന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോടൊപ്പം ഒരു അവധിക്കാല യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും അത്തരം അവസരങ്ങളെ വിലമതിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗ് കാരണം, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം: മത്സരം ഇഷ്ടമായതിനാൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ മത്സര പരീക്ഷകൾ എടുക്കുകയായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ഐഡന്റിറ്റി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും, നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, അത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വരുമാനം നൽകും. നിങ്ങൾക്ക് വിദേശത്ത് തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും ലഭിക്കും, അത്തരം സംരംഭങ്ങൾ ലാഭകരമാണെന്ന് തോന്നും.

ആരോഗ്യം: നിങ്ങൾക്ക് ചലനാത്മകമായ ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകും, അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമായിരിക്കാം. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ മാനസികാവസ്ഥയും അചങ്ങലമയമനോഭാവവും ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് നിങ്ങളെ ഷപതിവിശ്വാസവും മികച്ച ശാരീരിക റോപ്പവും നിലനിർത്തും.

പ്രതിവിധി - "ഓം ശുക്രായ നമഹ" ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16 അല്ലെങ്കിൽ 25 തിയ്യതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം അവർ അശ്രദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അത്തരം പെരുമാറ്റം ഫലങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഈ ആഴ്‌ച ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അതിൽ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള പ്രണയത്തിലും ബന്ധത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കെടുത്തിയേക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ ശാന്തത പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഗ്രഹികക്കാനുള്ള ശക്തി കുറവായതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ബന്ധമായ മേഖലകൽ അനുകൂലമല്ലായിരിക്കും. ഇതുമൂലം, നിങ്ങൾ പതനത്തിൽ പുറകിലോട് ആയിരിക്കും. അതുകൂടാതെ, ഈ ആഴ്ച ഉയർന്ന മത്സര പരീക്ഷകൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി തർക്കത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം. ഇതുകൂടാതെ, അശ്രദ്ധമൂലം നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കാവുന്ന പിശകുകൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിയന്ത്രണാതീതമായേക്കാവുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ ലാഭക്ഷമത കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ആരോഗ്യം: പരിക്കേൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വാഹനമോടിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകണം. ഉത്സാഹക്കുറവ് ഉണ്ടാകും, അത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.

പ്രതിവിധി - “ഓം ഗണേശായ നമഹ” എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8,17 അല്ലെങ്കിൽ 26 തീയതികാലിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ )

റൂട്ട് നമ്പർ 8-ന്റെ സ്വദേശികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആസ്വാദ്യകരമായ ഒരു ആഴ്ച ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, കൂടുതൽ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. തദ്ദേശീയർക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാം, അതിന്റെ ഫലമായി അവർ തങ്ങളുടെ ദൈവികതയെ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. കൂടാതെ, സന്തോഷം കാണുന്നതിന് കൂടുതൽ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ നാട്ടുകാർ യാത്ര ചെയ്യും.

പ്രണയബന്ധം: കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള അകലം ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കും. തൽഫലമായി, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം ഇല്ലായിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുകയും നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള താക്കോൽ ശ്രദ്ധയാണ്. നന്നായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് പ്രകടനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച അവസരം നൽകുന്നു. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് മത്സര പരീക്ഷകൾ നടത്താനും വെല്ലുവിളികൾ കണ്ടെത്താനും കഴിയും. അതിനാൽ, പരീക്ഷയിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി തയ്യാറാകണം.

ഉദ്യോഗം: സംതൃപ്തിയുടെ അഭാവം മൂലം ജോലി മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. ചിലപ്പോൾ, നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലാഭം നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപത്തിൽ പോലും ബിസിനസ്സ് നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം: സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഫലമായി ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കാലുകൾക്ക് അസ്വസ്ഥതയും സന്ധികളുടെ കാഠിന്യവും അനുഭവപ്പെടാം. ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആകൃതി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ യോഗയോ ധ്യാനമോ പരിശീലിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്.

പ്രതിവിധി: "ഓം മണ്ഡായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 44 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9,18 അല്ലെങ്കിൽ 27 തിയ്യതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച സുഗമമായി കാണപ്പെടും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവേശകരമായ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സാമ്പത്തികവും നേട്ടവും, പുതിയ സുഹൃത്തുക്കൾ മുതലായവയാകട്ടെ. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത്തരം യാത്രകൾ നിനക്കു കൊള്ളാം.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സൗഹാർദ്ദപരവും യോജിപ്പുള്ളതുമായ ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങൾ സന്തോഷം സ്ഥാപിക്കും. നിങ്ങൾ വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പ്രണയ സ്‌കോറുകൾ തീർക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്‌ചയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയും. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ മികവ് പുലർത്തും. നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക അക്കാദമിക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി വികസിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ സർക്കാർ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത്തവണ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പ്രമോഷനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അത് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമായിരിക്കും.

ആരോഗ്യം: നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം ഉള്ള പോസിറ്റിവിറ്റി കാരണം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശാരീരിക ക്ഷമത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, ആകൃതി നിലനിർത്താൻ ധ്യാനം പരിശീലിക്കുക.

പ്രതിവിധി: "ഓം ഭൗമായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: ആസ്ട്രോ സേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ആസ്ട്രോ സേജുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer