സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 25 ജൂൺ - 1 ജൂലൈ 2023

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ ലഭിക്കും. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ.

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2023 ജൂൺ 25 മുതൽ ജൂലൈ 1 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

നമ്പർ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

[ഏതെങ്കിലും മാസം 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 ഈ തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 ലെ സ്വദേശികൾ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കുന്നവരും ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവരുമാണ്. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ കാലയളവിൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല. കൂടാതെ, ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവർ ഈ ആഴ്ചയിൽ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രണയബന്ധം- തെറ്റിദ്ധാരണയും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. പ്രണയത്തിനായുള്ള ബോണ്ടിംഗും ധാർമ്മിക സമീപനവും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവ മുഴുവൻ നടപടികളും തടസ്സപ്പെടുത്തും. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും ഇടയിൽ മൂല്യങ്ങളും ബന്ധവും സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

വിദ്യാഭ്യാസം- ഏകാഗ്രതക്കുറവും നിങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസക്കുറവും കാരണം പഠനത്തിൽ പുരോഗതിയോടൊപ്പം ഈ ആഴ്ച അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. 

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു പുതിയ ജോലി ലക്ഷ്യമിടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകൾ ഉണ്ടാകാം, അത്തരം യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ സന്തോഷം നൽകും. 

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ ആരോഗ്യപരമായി, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാഠിന്യത്തോടെ നടുവേദന അനുഭവപ്പെടാം, ഇത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം. സുഖം പ്രാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ചികിത്സകളും മരുന്നുകളും നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ" എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

[ഏതെങ്കിലും മാസം 2, 11, 20, അല്ലെങ്കിൽ 29 എന്നീ തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ പതിവ് ഷെഡ്യൂളുകൾ കഠിനമായേക്കാം. നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അരക്ഷിത വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് ഒരു നല്ല അളവുകോലായി തെളിയിക്കും. രാഷ്‌ട്രീയ രംഗത്ത്‌ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടുകാർക്ക്‌ അനുകൂലമായ ഒരു വാരം അനുഭവിച്ചേക്കില്ല. വിജയത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ക്ഷമ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. 

പ്രണയബന്ധം - ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, കാരണം ധാരണക്കുറവ് കാരണം തർക്കങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, അത് സന്തോഷം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള വിടവ് അവശേഷിപ്പിച്ചേക്കാം. കൂടുതൽ യോജിപ്പിന്റെ അഭാവം തടയാൻ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വഹിക്കാം. 

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏകാഗ്രത കുറവായതിനാൽ പഠനത്തിൽ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായേക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. അതിനാൽ, പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ നിയമം, രസതന്ത്രം, ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ, ഉപദേശിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായും മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായും നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്ച ടാസ്‌ക്കുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും, കൃത്യസമയത്ത് അവ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് അർഹമായ അംഗീകാരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കില്ല, ഇത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ബിസിനസുകാർക്ക് നഷ്ടം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ഊർജ്ജത്തിന്റെയും ഉത്സാഹത്തിന്റെയും അഭാവം ആരോഗ്യത്തിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയും. കൂടാതെ, കഠിനമായ ജലദോഷം പോലുള്ള അലർജികൾക്ക് നിങ്ങൾ വിധേയരായേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കുറയ്ക്കും. തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

പ്രതിവിധി- "ഓം സോമായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇതുമൂലം അവർക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളികളുമായി മത്സരിക്കാൻ കഴിയും. ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏത് ശ്രമത്തിലും വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാനാകും. വിപുലീകരണത്തിന്റെ ഘട്ടം സാധ്യമായതിനാൽ വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ, ഇടപാടുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച സ്വദേശികൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ദീർഘദൂര യാത്രകളും നടത്തും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ആഴ്ചയാണിത്. ബോണ്ടിംഗ് കൂടുതൽ ആയിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഐക്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒരു മികച്ച മാതൃക വെക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യും, അവ നിങ്ങൾക്ക് മൂല്യം കൂട്ടുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യും. 

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ്, ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെന്റ് തുടങ്ങിയ കോഴ്‌സുകൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വഴക്കമുള്ളതായി തോന്നുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം കാണിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യും. മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നത് ഇത്തവണ നല്ലതായിരിക്കും. 

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പ്രോത്സാഹനത്തോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രമോഷനും ലഭിക്കും, അത് ലാഭകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരായിരിക്കും. 

ആരോഗ്യം - ഉയർന്ന ഊർജ്ജം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് തോന്നുകയും ഈ പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മേൽപ്പറഞ്ഞവ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും.

പ്രതിവിധി- “ഓം ബൃഹസ്പതയേ നമഃ” എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

[നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് 4, 13, 22, 31 എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ഈ തീയതികളിലാണെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ച കൂടുതൽ ആസൂത്രണം ആവശ്യമായി വരും, കാരണം അവർക്ക് കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായേക്കാം. സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാം. ഇക്കാരണത്താൽ, ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ നീക്കങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. 

പ്രണയബന്ധം- സുഗമമായ ബന്ധത്തിന് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. നല്ല ബന്ധവും സന്തോഷവും നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ചില കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വെബ് ഡിസൈനിംഗും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങളുടെ പഠന കോഴ്സ് കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും വേണം. പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത വ്യതിചലിച്ചേക്കാം. പഠനം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കില്ല. പുതിയ പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതോ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതോ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത് ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചേക്കില്ല, അത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. അതിനാൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. 

ആരോഗ്യം- മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലാത്തപക്ഷം ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. തൽഫലമായി, നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ഊർജ്ജം നഷ്ടപ്പെടാം. എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

പ്രതിവിധി- "ഓം ദുർഗായ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ സ്വയം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ നല്ല മുന്നേറ്റം നടത്തും. അവർ സംഗീതത്തിലും യാത്രയിലും കൂടുതൽ താൽപര്യം വളർത്തും. അവർ സ്പോർട്സിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യും. ചില മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുകയും ഷെയറുകളിലും ട്രേഡിംഗിലും അത് വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മികച്ച വരുമാനം നൽകും.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ബന്ധം കാണിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു കഥ നിങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കും, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ആകർഷകത്വം നിലനിർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രകടനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ ഉയർന്ന സ്കോറുകൾ നേടും. നിങ്ങളുടെ മത്സര പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മികച്ച സ്കോർ നേടാനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ധനകാര്യം, വെബ് ഡിസൈനിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അതുല്യമായ കഴിവുകൾ കാണിക്കുകയും അത് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും കൂടാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും ഉറപ്പാക്കും, അത്തരം അവസരങ്ങൾ യോഗ്യമായിരിക്കും, അതിലൂടെ നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ സ്വയം തെളിയിക്കും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മത്തിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.

പ്രതിവിധി- “ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ” എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6-ആം സ്ഥാനക്കാർ ഈ ആഴ്ച യാത്രകളിൽ പ്രയോജനകരമായ ഫലങ്ങൾ കാണുകയും അവർക്ക് ലാഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു തുക സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ചയിൽ അവരുടെ മൂല്യം വർധിപ്പിക്കുന്ന അതുല്യമായ കഴിവുകൾ അവർ വികസിപ്പിക്കും. ഈ സ്വദേശികൾ സംഗീതം അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്‌ച കൂടുതൽ തുടരാൻ അനുയോജ്യമാകും.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കൂടുതൽ സംതൃപ്തി നിലനിർത്തുകയും കൂടുതൽ ആകർഷണീയത സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി ഒരു കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗ് നടത്തും, അത്തരം അവസരങ്ങളിലും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, അക്കൌണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളുടെ ചില മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയവരായിരിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തുകയും നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി മത്സരിക്കുന്നതിൽ ഒരു നല്ല മാതൃകയായി സ്വയം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. 

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ ഷെഡ്യൂൾ തിരക്കിലായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും. നന്നായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ ബിസിനസ്സ് സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ ചക്രവാളങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, കാരണം ഇത് അനുയോജ്യമായ സമയമായിരിക്കും, പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് കടക്കും. 

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശോഭയുള്ളതും അനുയോജ്യവുമായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നേരിടേണ്ടിവരില്ല. നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്ന പ്രധാന ഘടകം സന്തോഷമായിരിക്കും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ശുക്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾക്ക് ആകർഷകത്വവും സുരക്ഷിതത്വവും കുറവായിരിക്കാം. അവരുടെ പുരോഗതിയെയും ഭാവിയെയും കുറിച്ച് അവർ സംശയത്തിലായിരിക്കാം. സ്ഥലവും ആകർഷകത്വവും കുറവായിരിക്കാം, ഇത് സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ബാക്ക്‌ലോഗായി വർത്തിച്ചേക്കാം. 

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്‌നേഹം ആസ്വദിച്ചേക്കില്ല, കാരണം കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത് സന്തോഷം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുമായുള്ള സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. 

വിദ്യാഭ്യാസം- നിയമം, തത്ത്വചിന്ത തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ഇത് ഗുണം ചെയ്തേക്കില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനും അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ നിലനിർത്തൽ ശക്തി മിതമായിരിക്കും, ഇതുമൂലം ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടാകാം. 

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് മിതത്വം ഉള്ളതാണെന്ന് തെളിയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ അധിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കും, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനം നേടാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സ് സ്വദേശികൾ അവരുടെ ബിസിനസുകൾ നിരീക്ഷിക്കണം, കാരണം ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് നഷ്ടം വരാം.

ആരോഗ്യം - ദഹനപ്രശ്‌നങ്ങളും ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളും നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഗണേശായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 

[നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് 8, 17, 26 എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ഈ തീയതികളിലാണെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ക്ഷമ നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം, അവർ വളരെ പിന്നിലായിരിക്കാം, അൽപ്പം പിന്നിലായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ, യാത്രയ്ക്കിടെ നാട്ടുകാർക്ക് ചില വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടാം, ഇത് അവരെ വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. അവരുടെ സ്ഥിരതയ്ക്കായി ഒരു ചിട്ടയായ പദ്ധതി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, കുടുംബത്തിലെ സ്വത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ബന്ധങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി അടുപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഇരിപ്പിടം നൽകിയേക്കാം, കാരണം നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മുകളിൽ എത്താൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്ഷമയും കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയവും കാണിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, അത് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിന് നിങ്ങളെ നയിക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കില്ല, അത് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ അവരുടെ റോളുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ മുന്നേറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം.

ആരോഗ്യം- സമ്മർദ്ദം മൂലം നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും സന്ധികളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം, അത് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന സമീകൃതാഹാരം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഹനുമതേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

[നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് 9, 18, 27 എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ഈ തീയതികളിലാണെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സംരംഭം പിടിച്ചെടുക്കാൻ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഈ നാട്ടുകാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചാരുത നിലനിർത്തുകയും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും. റൂട്ട് നമ്പർ 9 ൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമായ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ധൈര്യം വളർത്തും.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ തത്ത്വപരമായ മനോഭാവം നിലനിർത്തുകയും ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുമൂലം, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിൽ നല്ല ധാരണ വികസിക്കുകയും അത് ഒരു പ്രണയകഥ പോലെയാകുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം- വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ആഴ്ച പഠനത്തിലും മാനേജ്മെന്റ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മുതലായ വിഷയങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യും. അവർ പഠിക്കുന്നത് നിലനിർത്തുന്നതിൽ വേഗത്തിലായിരിക്കും, പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും. സഹപ്രവർത്തകരോട് നല്ല മാതൃക കാണിക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അംഗീകാരം നേടുകയും ചെയ്യും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള അഭിനന്ദനം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും. അത്തരം വിലമതിപ്പ് കൂടുതൽ നന്നായി ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. 

ആരോഗ്യം - ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്തും, ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ഉത്സാഹം മൂലമായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നേരിടേണ്ടി വരില്ല.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭൗമായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer