സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 24 ഡിസംബർ - 30 ഡിസംബർ 2023

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 24 ഡിസംബർ - 30 ഡിസംബർ 2023

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ ലഭിക്കും. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം വായിക്കാം.

വർഷാവസാനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, മികച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2023 ഡിസംബർ 24 മുതൽ 30 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

സംഖ്യ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഇതും വായിക്കുക: ജാതകം 2024

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവരും അവരുടെ ജീവിതം ചിട്ടയായ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. അവർ വേഗത്തിൽ പോകുകയും വേഗത്തിൽ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ഈ സ്വദേശികൾ ഉയർന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മാന്യമായ രീതിയിൽ നേടുന്നതിൽ കൂടുതൽ ജിജ്ഞാസുക്കളായേക്കാം, ഇതിനായി അവർ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സുഖകരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, ഇതുമൂലം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ഐക്യം നഷ്ടപ്പെടാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ശക്തമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനും ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്, കൂടാതെ മികച്ച ഗ്രേഡുകൾ നേടുന്നതിന് ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾ പഠനത്തിന് നൽകാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ആഴ്‌ച, പ്രൊഫഷണലിസത്തിന്റെ പ്രകടമായ അഭാവം ഉണ്ടായേക്കാം, അത് മികച്ച ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ തടയുന്നു.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ജോലിസ്ഥലത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മടുപ്പിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം, കാരണം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദത്തിനും വെല്ലുവിളികൾക്കും വിധേയമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങളും പ്രശ്‌നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യം കാരണം, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം, കാരണം പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവത്തിന്റെയും കാര്യക്ഷമതക്കുറവിന്റെയും ഫലമായി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചർമ്മ സംബന്ധമായ അണുബാധകൾക്ക് നിങ്ങൾ വഴങ്ങാനിടയുണ്ട്. പ്രതിരോധശേഷി കുറവായതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന എണ്ണമയമുള്ള വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി- ഞായറാഴ്ചകളിൽ സൂര്യദേവനുവേണ്ടി യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം , വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. സ്ഥിരതയില്ലായ്മ കൊണ്ടാകാം ഇത്. അതിന് മുകളിലെത്താൻ ചില ചിട്ടയായ ആസൂത്രണം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ ആഴ്ചയും, ഈ സ്വദേശികൾക്ക് പണം നഷ്‌ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് ഈ ആഴ്ച അഭികാമ്യമല്ല.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങളുടെ അസന്തുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിക്കാം, ഇത് ബന്ധത്തിലെ മികച്ച വഴികൾ നന്നാക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമായി വർത്തിച്ചേക്കാം. നല്ല സന്തോഷം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചേക്കില്ല. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ, മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച, ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും പഠനത്തിലും പ്രൊഫഷണലിസം കാണിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം, നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കീവേഡാണ് ഫോക്കസ്.

ഉദ്യോഗം- ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളികൾ സാധ്യമാണ്, ഇക്കാരണത്താൽ, കൃത്യസമയത്ത് ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം.. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ സ്വയം പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുകയും ഒരു ഷെഡ്യൂൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദത്തിൽ അകപ്പെട്ടേക്കാം, ഈ ജോലി സമ്മർദ്ദം കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ജോലി സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഭാരം വഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലായിരിക്കാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെടാം.

ആരോഗ്യം- വ്യാപകമായ അസുഖങ്ങൾ കാരണം, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ചുമയോ ജലദോഷമോ പിടിപെടാം. അപര്യാപ്തമായ പ്രതിരോധശേഷി മോശമായ ഫിറ്റ്നസിന് കാരണമാകാം. നിങ്ങൾ അത് കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ അലർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർമ്മ അണുബാധകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

പ്രതിവിധി- "ഓം സോമായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ ധൈര്യം കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അളവുകോലായി വർത്തിക്കുന്ന ഗുണമേന്മയാണ് സ്വയം പ്രചോദനം. നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമനസ്കത ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് വികാരങ്ങൾ കാണിക്കാനും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പര ധാരണ വികസിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന തരത്തിൽ കാഴ്ചകൾ കൈമാറാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചടങ്ങിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വീക്ഷണങ്ങൾ കൈമാറുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. ഈ കുടുംബ സന്ദർഭം നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ പോസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്തേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠന സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ ഒരേ സമയം ഗുണനിലവാരവും പ്രൊഫഷണലിസവും നൽകുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയണം. ഇക്കണോമിക്‌സ്, ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ അനുകൂലമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദമുണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. സാധ്യമായ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾക്കൊപ്പം, നിങ്ങൾ കാര്യക്ഷമതയോടെ കഴിവുകൾ നൽകും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഉയർന്ന ലാഭം നേടിയേക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച ശാരീരിക ക്ഷമത നല്ലതായിരിക്കാം, ഇത് നിങ്ങളിൽ ഉത്സാഹത്തിനും കൂടുതൽ ഊർജ്ജത്തിനും ഇടയാക്കും. അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ധൈര്യം മൂലവും അത്തരം ഫിറ്റ്നസ് സാധ്യമായേക്കാം. ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റിവിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഗുരവേ നമഃ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ടാരറ്റ് കാർഡ് റീഡിംഗിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ? ടാരറ്റ് റീഡിംഗ് 2024 ഇവിടെ വായിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ച, ഈ നമ്പറുള്ള നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ വെപ്രാളപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് അവരുടെ കൈയിലുള്ള പണം നഷ്‌ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കും. ഈ ആളുകൾ കൂടുതൽ ആനന്ദങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രലോഭിപ്പിച്ചേക്കാം, അത് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ഒരു പരിമിതിയായി വർത്തിച്ചേക്കാം, ഇത് ഒരു പശ്ചാത്തലമായി വർത്തിക്കുകയും കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്‌തരാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ഇത് തുടരാനും അത് പാലിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമയില്ലായിരിക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ സംതൃപ്തിയുടെ അഭാവം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു സൗഹൃദ സമീപനം ഒരു നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താനും അത് ശക്തിപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പുരോഗതി കാണിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വിരളമായേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഏകാഗ്രതയുടെ അഭാവം മൂലം ഇത് സംഭവിക്കാം. നിലനിർത്തൽ ശക്തിയുടെ അഭാവം മൂലം ഏകാഗ്രതയുടെ അഭാവം കൂടുതൽ സാധ്യമായേക്കാം. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കൂടുതൽ വെല്ലുവിളികൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷം നേരിടാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയോടുള്ള സംതൃപ്തിയുടെ അഭാവം മെച്ചപ്പെട്ട ഭാവിക്കായി ജോലി മാറ്റാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരാം, ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എണ്ണമയമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ദുർഗായ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിശാലികളായിരിക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും അവർ കൂടുതൽ യുക്തി കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടാകാം. അവരുടെ കഴിവുകൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അതുവഴി ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികസനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി മികച്ച ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റവും ഉപയോക്തൃ സൗഹൃദ സമീപനവും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് തോന്നാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഗവേഷണ പഠനങ്ങളും ഡോക്ടറേറ്റുകളും പോലെയുള്ള ഉന്നത പഠനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതെങ്കിൽ, മികവ് പുലർത്താനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരു കമാൻഡിംഗ് സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികൾക്കിടയിൽ ഒരു നല്ല മാതൃകയായി നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിലനിർത്തൽ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ഗ്രേഡുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ അദ്വിതീയ കഴിവുകൾ കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളും നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതിയും കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജോലിയും പുതിയ ഓപ്പണിംഗുകളും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രമോഷനുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന ആത്മവിശ്വാസവും പോസിറ്റീവ് മനോഭാവവും ഇതിന് കാരണമാകാം. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്ചയിൽ ധ്യാനവും യോഗയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.

പ്രതിവിധി- ദിവസവും 41 തവണ "ഓം നമോ നാരായണ" ജപിക്കുക.

ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കുമായി ആസ്ട്രോസേജ് ബൃഹത് ജാതകം

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് കൂടുതൽ ക്രിയാത്മക വൈദഗ്ധ്യവും കലാപരമായ കഴിവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് അവരെ ഉന്നതിയിലെത്താൻ പ്രാപ്തരാക്കും. അവരുടെ സമീപനത്തിലും ജീവിതരീതിയിലും അവർ തനിമ കാണിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അവരുടെ നീക്കങ്ങളിൽ അവർ കൂടുതൽ ഭാഗ്യവാന്മാരാകുകയും ഇത് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ പരസ്പര ബന്ധം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോടൊപ്പം ഒരു അവധിക്കാല യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും അത്തരം അവസരങ്ങളെ വിലമതിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗ് കാരണം, ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, ഉപരിപഠനത്തിന് പോകുന്നതിനും മത്സര പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിനും നിങ്ങൾ വേണ്ടത്ര പ്രാവീണ്യം നേടും. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ഉന്നതിയിലെത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അതുല്യമായ ഐഡന്റിറ്റി തുറന്നുകാട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. മത്സരപരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനും മതിയായ വിജയം നേടാനുമുള്ള കഴിവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ആശ്ചര്യങ്ങൾ നൽകുന്ന പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ഉയർന്ന ലാഭം നേടാനും സ്വയം സുഖകരമാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് പങ്കാളിത്തവുമായി നന്നായി പോകാനും അത്തരം ബിസിനസ്സ് ഒരു പൂർത്തീകരണമായിരിക്കാം.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങളിൽ ചലനാത്മകമായ ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം മൂലമാകാം. ഇതുമൂലം, നിങ്ങൾ പൊള്ളുന്ന ആരോഗ്യം ആസ്വദിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അചഞ്ചലമായ മനോഭാവവും മാനസികാവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് മികച്ച ശാരീരിക ക്ഷമതയോടെ നിങ്ങളെ പോസിറ്റീവ് വശത്ത് നിലനിർത്തും. യോഗയും ധ്യാനവും തുടരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നിലനിർത്താൻ കഴിയും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭാർഗവ്യ നമഃ" ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ആത്മീയ ആശയങ്ങളും മാനസികാവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരിക്കാം. സർവ്വശക്തനിലേക്ക് തങ്ങളെത്തന്നെ അടുപ്പിക്കുവാനും തൽഫലമായി ജീവിതത്തിൽ ചില ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. അവർക്ക് ശക്തമായ എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം, അവരുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് അവരെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള പ്രണയത്തിലും ബന്ധത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കെടുത്തിയേക്കാം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത ഇണയുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ സൗഹാർദ്ദം സാധ്യമായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തി കുറവായതിനാൽ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. കൂടാതെ, ഉയർന്ന മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് പോകുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾ അതിനായി പോകുകയാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടാനുള്ള ഉയർന്ന സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി തർക്കത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം. അശ്രദ്ധമൂലം നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കാവുന്ന പിഴവുകളും ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയെച്ചൊല്ലി മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായും സഹപ്രവർത്തകരുമായും തർക്കങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ആരോഗ്യം- വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഉത്സാഹക്കുറവ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഗണേശായ നമഃ" ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ, ഈ ആഴ്ചയിലെ പതിവ് പ്രവർത്തനങ്ങളോ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ആകട്ടെ, അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ആത്മവിശ്വാസം നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ, നല്ല മൂല്യങ്ങളും ധാർമ്മികതയും നിലനിർത്താൻ അവർക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല.

പ്രണയബന്ധം- കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള അകലം ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഈ ആഴ്ച നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കങ്ങൾ കാരണം അത്തരം തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം ഇല്ലായിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളെത്തന്നെ മികച്ച രീതിയിൽ ട്യൂൺ ചെയ്യുകയും പഠനത്തിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന കീവേഡാണ് ഫോക്കസ്. നിങ്ങളുടെ നല്ല ശ്രദ്ധ കാരണം, നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ മെച്ചപ്പെടാനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ഏകാഗ്രതയും നിലനിർത്തൽ കഴിവുകളും കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുത്തേക്കാം, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും.

ഉദ്യോഗം- സംതൃപ്തിയുടെ അഭാവം മൂലം ജോലി മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തും. ചിലപ്പോൾ, ജോലിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഇതിനായി, നിങ്ങളുടെ ജോലി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ഫലപ്രദമായ പ്രകടനം നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, സമ്മർദ്ദം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാലുകളിൽ വേദനയും സന്ധികളിൽ കാഠിന്യവും അനുഭവപ്പെടാം. നല്ല നിലയിലായിരിക്കാൻ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിനാൽ, ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ ധ്യാനം/യോഗ ചെയ്യുന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

പ്രതിവിധി- "ഓം മണ്ഡായ നമഃ" ദിവസവും 44 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ കഴിയുന്ന വിശാലമായ ചിന്താഗതിയും നേർവഴിയും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവർ തങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ധൈര്യശാലികളാകുകയും കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നീക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സൗഹാർദ്ദപരവും യോജിപ്പുള്ളതുമായ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങൾ സന്തോഷം സ്ഥാപിക്കുകയും അതുവഴി വിജയകരമായ ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്യും.. നിങ്ങൾ വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പ്രണയബന്ധം തീർക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം - നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാനാകുമെന്നതിനാൽ ഈ ആഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസരംഗം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദ്ധാനം നൽകുന്നതായി കാണുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി തിളങ്ങും. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ഇടം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ സർക്കാർ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു സ്വകാര്യ ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശാരീരിക ക്ഷമത സാധ്യമാണ്, നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പോസിറ്റിവിറ്റി കാരണം ഇത് ഉടലെടുക്കും. കൂടാതെ, സ്വയം ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ ധ്യാനം ചെയ്യുക.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭൗമായ നമഃ" ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer