സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 23 ഏപ്രിൽ - 29 ഏപ്രിൽ 2023

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പറാണ്. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ന്യൂമറോളജി പ്രതിവാര ജാതകം 2023 വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അറിയുന്നത്.

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (23 ഏപ്രിൽ 2023 - 29 ഏപ്രിൽ 2023) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ ആകെത്തുകയാണ്, അത് നിരവധി ഗ്രഹങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടും.

സൂര്യൻ സംഖ്യ 1, ചന്ദ്രൻ സംഖ്യ 2, വ്യാഴം നമ്പർ 3, രാഹു നിയമങ്ങൾ നമ്പർ 4, ബുധൻ സംഖ്യ 5, ശുക്രൻ 6, കേതു 7, ശനി 8, ചൊവ്വ നിയമങ്ങൾ നമ്പർ 9. കാരണം ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം, ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നൽകുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശി, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി വളരെ നല്ലതായിരിക്കും, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കുടുങ്ങിയ പണം വീണ്ടെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനെസ്സ് സ്വദേശിക്ക് ലാഭകരമായ ഒരു ആഴ്ച പ്രതീക്ഷിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഇടപഴകുകയും പാർട്ടി നടത്തുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ അവിവാഹിതരായ നാട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ സർക്കിളിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളുമായി പ്രണയം കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ഉയർന്ന സാധ്യതയുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം: പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെയും ആവിഷ്കാര രീതിയിലൂടെയും, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അറിവുകളും നൽകാനും നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റിയെയും ആകർഷിക്കാനും കഴിയും, ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയും ഭാവിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മേഖലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേട്ടവും നൽകും.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾക്ക്, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിന് പ്രയോജനകരമാണ്. നിങ്ങളുടെ മികച്ച ആശയവിനിമയവും നേതൃത്വഗുണവും കാരണം നിങ്ങളുടെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. അതിനാൽ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, സ്റ്റേജ് പെർഫോമർമാർ എന്നിവരായ നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല സമയം ലഭിക്കും.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾ ആരോഗ്യപരമായി, ചാർട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ആഴ്ചയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വ്യായാമം ചെയ്യാനും ശരിയായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: തുളസി ചെടി ദിവസവും നനയ്ക്കുകയും 1 ഇല പതിവായി കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികളെ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം വൈകാരിക തലത്തിൽ വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രിയപെട്ടവരോട് പ്രകടിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും പ്രണയ പെരുമാറ്റം കാരണം ഈ ആഴ്ച്ചയിൽ സ്നേഹവും പ്രണയവും നിങ്ങൾക്ക് മികച്ചതായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ സന്തോഷകരമായ സമയം ആസ്വദിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം: പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ്, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉയർന്നതായിരിക്കും, എന്നാൽ അതെ സമയം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വ്യതിചലിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന ധാരാളം ശ്രദ്ധയും പ്രലോഭനങ്ങളും ഉണ്ടാകാം.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, MNC അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിദേശ കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി ബിസിനസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല തൊഴിൽ പുരോഗതി അനുഭവപ്പെടും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി മാറ്റത്തിന് ചില നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളും ലഭിച്ചേക്കാം. എഴുത്ത്, ബാങ്കിംഗ്, അദ്ധ്യാപനം, കൗൺസിലിംഗ് എന്നിവയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ കരിയറിൽ വളർച്ച കാണാം.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ കാലഘട്ടമല്ല, കാരണം കഠിനമായ ഒന്നും തന്നെയില്ല, എന്നാൽ വൈകാരിക തലത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ ഊർജ്ജ നഷ്ടം അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: “ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ” എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21, 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികളെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ ആഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനും ചില ആഘോഷങ്ങൾ നടത്താനും നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾക്ക് ബന്ധത്തിന്റെയും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആഴ്ചയാണ്. നിങ്ങളുടെ വികാര പ്രകടനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ സമയം ആസ്വദിക്കുകയും ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 വിദ്യാർഥികൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം പിന്തുടരുന്നവർക്ക് വളരെ നല്ല സമയമാണ്. അതിനാൽ, ഒരു വിദേശ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ പിഎച്ച്ഡി അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പോലുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്‌സിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി നിങ്ങൾ ഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫലം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകാനുള്ള ഉയർന്ന സാധ്യതയുണ്ട്.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, ഈ ആഴ്ച ബിസിനസ്സിലെ സ്വദേശികൾക്ക് അനുകൂലമാണ്, ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് പോലും. ഒരു പേപ്പറിൽ ഒപ്പിടാനും കാര്യങ്ങൾ നിയമവിധേയമാക്കാനും ഇത് നല്ല ആഴ്ചയാണ്. അധ്യാപകരും ഉപദേശകരും ലൈഫ് കോച്ചുകളുമായ നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ആശയവിനിമയ രീതിയിലും ആശയങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ അവർക്ക് മികച്ച സമയം ലഭിക്കും.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ, നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമല്ല, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കാനും ശുചിത്വം പാലിക്കാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വളരെ കൊഴുപ്പുള്ളതും മധുരമുള്ളതുമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ മുഴുകരുത്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

പ്രതിവിധി: ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുകയും ധൂപ്പ് പുല്ല് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ആസ്ട്രോസേജ് ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികളെ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയത്തിൽ വളരെ ചലനാത്മകവും സ്വാധീനമുള്ളവരുമായിരിക്കും, അതിനാൽ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ കോണ്ട്രക്ടുകളിൽ സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളെ ചേർക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ കൈമാറുന്നുവെന്നും ബോദ്ധ്വാനമായിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ചയിലെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ പൊതുവെ പ്രണയത്തിന്റെയും ബന്ധത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ എല്ലാ സ്വദേശികൾക്കും നല്ലതാണ്, തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്, എന്നാൽ ഈ ആഴ്ചയും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി വഴക്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുക.

വിദ്യാഭ്യാസം: പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 വിദ്യാർത്ഥികളേ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെയും ഉപദേശകരുടെയും പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് പ്രകടനം ഉയർത്തും. പ്രത്യേകിച്ചും മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നാടക അഭിനയം, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നീ മേഖലകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ, എം എൻ സികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ ഇറക്കുമതി/കയറ്റുമതി ബിസിനസുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരോ ആയ സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച ആസ്വദിക്കുകയും നല്ല സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു വിദേശ മാധ്യമമോ പുതിയ വിനോദ സ്രോതസ്സുകളോ പോലും കടന്നുവന്ന് പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കും.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ്, അതിനാൽ വ്യായാമം ചെയ്യാനും ശരിയായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, വളരെ കൊഴുപ്പുള്ളതും മധുരമുള്ളതുമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെടരുത്.

പ്രതിവിധി: കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പച്ച എന്തെങ്കിലും സമ്മാനമായി നൽകുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും യുവത്വം നിലനിർത്തുന്നത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന നടപടികൾ കൈകൊള്ളുന്നതിനും ഇത് വളരെ നല്ല സമയമാണ്.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാനും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ വളരെ പ്രയോജനകരവും അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന വിവാഹിതരായ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾക്ക് പ്രധാനമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം: പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 വിദ്യാർത്ഥികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളുടെ സമയം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം, ഇത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും. മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എഴുത്ത്, ഏതെങ്കിലും ഭാഷാ സ്കൂൾ എന്നീ മേഖലകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകിച്ചും മികവ് പുലർത്തും.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 നേറ്റീവ്, പ്രൊഫഷണൽ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇത് വളരെ നല്ല സമയമാണ്, അതിനാൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കേണ്ട നാട്ടുകാർക്ക് മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് തൃപ്തികരമായ പണ വർദ്ധനവും അഭിനന്ദനവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും ഡാറ്റാ സയന്റിസ്റ്റുകൾ, കയറ്റുമതി-ഇറക്കുമതിക്കാർ, ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നവർ, ബാങ്കർമാർ തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷനിലുള്ള റൂട്ട് നമ്പർ 5 സ്വദേശികൾക്ക് മികച്ച ആഴ്ചയായിരിക്കും.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 നേറ്റീവ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, ഫിറ്റ്നസ്, ഊർജ്ജം എന്നിവ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന വളരെ അനുകൂലമായ സമയമാണ്; അതിനാൽ, നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സമയം നിക്ഷേപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: പലപ്പോഴും പച്ച നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, കുറഞ്ഞത് ഒരു പച്ച തൂവാലയെങ്കിലും കൈവശം വയ്ക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികളെ, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ ആകര്ഷികവും നയതന്ത്രപരവും ആകർഷകവുമായ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ ഹൈപ്നോടൈസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇത് പ്രണയത്തിനും വളരെ നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളോട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്നു പറയുക.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമോ വിദേശപഠന സാധ്യതയോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകും. ഫാഷൻ, നാടക അഭിനയം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം: തൊഴിൽപരമായി, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം വർദ്ധിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനവും പരീക്ഷിക്കപ്പെടാം, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ക്രമീകരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനും ഈ ആഴ്ച നല്ല സമയമാണ്.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യപരമായി, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ സമയപരിധി അനുകൂലമാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ലഭിക്കും, അല്ലാത്തപക്ഷം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അലർജിയോ ചർമ്മ സംബന്ധമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തെറ്റായ ഭക്ഷണശീലമോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കാം. കൂടാതെ പ്രമേഹം പോലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തണം.

പ്രതിവിധി: നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെളുത്ത പൂക്കൾ വളർത്തുക, അവയെ പരിപാലിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശി, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയം വളരെ പരിമിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയും ശാന്തമായ മനസ്സോടെയും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോപത്തിലും ആക്രമണത്തിലും സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപെട്ടവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും വേദനിപ്പിക്കാനും ഇടയാക്കും.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശി ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ പ്രണയവും ദാമ്പത്യ ജീവിതവും ഉണ്ടാകും, 23 വഴക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ നിയന്ത്രണം പുലർത്തുക.

വിദ്യാഭ്യാസം: അക്കാദമിക്ക് പുരോഗതിക്ക് ഇത് വളരെ നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും ഏകാഗ്രതയും മികച്ചതായിരിക്കും, അതിനാൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

ഉദ്യോഗം: പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 നേറ്റീവ് പ്രൊഫഷണലായി, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും വിലയിരുത്തും, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവി തന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ബിസിനസ്സ് സ്വദേശികൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നല്ല കാഴ്ചപ്പാട് കാണാൻ കഴിയും, ചില പുതിയ കഴിവുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ പൊതു ബന്ധത്തിലും ടീം വർക്കിലും മെച്ചപ്പെടും.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 നേറ്റീവ് ആരോഗ്യപരമായി, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ആശങ്കയുണ്ടാകാം, നിങ്ങൾ എന്താണ് കഴിക്കുന്നതെന്നും അതിന്റെ ശുചിത്വ വശവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നന്നായി പരിപാലിക്കാനും മതിയായ വിശ്രമം ഉറപ്പാക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: മണി ചെടികളോ മറ്റേതെങ്കിലും പച്ച ചെടികളോ വീട്ടിൽ നടുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികളെ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഊർജസ്വലനും, നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയനും, നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ സർക്കിളിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നവനുമായിരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 അവിവാഹിതർ, ക്രൂശുകളും ബ്ലുഷുകളും ഉള്ളവർ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യക്തിയോട് നിർദ്ദേശിക്കണം, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള മികച്ച സാധ്യതകളുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 വിദ്യാർഥികൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായി കണക്കാക്കും. നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും കഠിനാധ്വാനത്തിനും എതിരെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയവും നല്ല ഫലങ്ങളും ലഭിക്കും. രംഗത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും തയ്യാറെടുക്കയും ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുന്നേറ്റം ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8, നിയമപരമായ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിയിലും മാർക്കറ്റിംഗിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ശുഭകരമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്ലയന്റുകളെ ഉണ്ടാക്കാനും മികച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 നേറ്റീവ് ആരോഗ്യപരമായി, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കാനും ശുചിത്വം പാലിക്കാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി: മരങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് തുളസി മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് അവയെ നന്നായി പരിപാലിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(ഏത് മാസത്തിലും 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികളെ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ മാനേജ്‌മന്റ് കഴിവുകളും ജോലിസ്ഥലത്തെ കഠിനാധ്വാനവും ഉപയോഗിച്ച് ഭാവിയിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്തിലും രൂപപ്പെടുതുന്നതിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് നേർ വിപരീതമായി നിങ്ങൾ ശാന്തനും പക്വതയുള്ളവനും ആശയവിനിമയം നടത്തുവാനുമായി പെരുമാറും.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്‌ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 അവിവാഹിതരായ സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതസ്‌നേഹം കണ്ടെത്താനുള്ള വളരെ ശക്തമായ അവസരമുണ്ട്, പൊതുവെ ഒരേ താൽപ്പര്യങ്ങളുള്ള എതിർലിംഗത്തിലുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുന്നതിൽ അവർക്ക് സന്തോഷം തോന്നും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകളും ആകർഷണീയതയും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധേയനാക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹൈ പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആക്രമണാത്മകവും ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നതുമായ സ്വഭാവമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഊർജത്തിന്റെയും സംസാരത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണം നിലനിർത്താൻ മാത്രമേ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കൂ.

വിദ്യാഭ്യാസം: മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയിക്കും. അവർ തങ്ങളുടെ പരീക്ഷകൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷനോടെ പാസാക്കും. കൂടാതെ, അവർ അവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഡാറ്റ സയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആനിമേഷൻ, ഗ്രാഫിക്സ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നിവയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും.

ഉദ്യോഗം: പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികളേ, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, സ്വന്തമായി ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥിര വരുമാന സ്രോതസ്സിനുപുറമെ മറ്റ് വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ക്ഷേമത്തിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, എന്നാൽ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത സംഖ്യാ ചാർട്ടിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക അസ്വസ്ഥത, ഉത്കണ്ഠ, പ്രകോപനം എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യം പരിപാലിക്കാനും പ്രാണായാമം, ധ്യാനം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: ദിവസവും പശുക്കൾക്ക് ഇലക്കറികൾ നൽകുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: ആസ്ട്രോ സേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer