സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 22 ഒക്ടോബർ - 28 ഒക്ടോബർ 2023

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പറാണ്. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (22 മുതൽ 28 ഒക്ടോബർ 2023 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

നമ്പർ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർ പൊതുവെ അവരുടെ നീക്കങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലായവരും പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഉയർന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നവരുമാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ ബെൽറ്റിന് കീഴിൽ കൂടുതൽ ഭരണപരമായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്, അത്തരം സ്വഭാവസവിശേഷതകളോടെ അവർ അതിവേഗം അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നു.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദ സ്വഭാവവും ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും കാരണം, നിങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്ന കൂടുതൽ ബന്ധവും സന്തോഷവും ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ സമീപനം കൂടുതൽ മാന്യവും സൗഹാർദ്ദപരവുമായിരിക്കും. ഈ സമീപനം കാരണം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ തണുപ്പ് ഉണ്ടായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: സിവിൽ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലികൾ പോലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ജോലികൾക്കായുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പിന് വളരെ നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽപ്പോലും, നിങ്ങൾ വിജയിക്കാനും വിജയിക്കാനും വളരെ ഉയർന്ന സാധ്യതകളുണ്ട്. പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയും.

ഉദ്യോഗം: ആധികാരിക പോസ്റ്റുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. സർക്കാരിൽ നിന്നോ ഉയർന്ന അധികാരികളിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വഗുണങ്ങൾ വിലമതിക്കപ്പെടും. ഒരു ടീം ലീഡറായി സ്വയം തുറന്നുകാട്ടാനും മുന്നോട്ട് പോകാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതിരോധശേഷിയും ശാരീരിക ശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനാൽ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വ്യായാമം ചെയ്യാനും അത് നിലനിർത്താൻ ധ്യാനിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഉയർന്ന പ്രതിരോധശേഷിയും നിങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ടേക്കാം.

പ്രതിവിധി: "ഓം സൂര്യായ നമഃ" ദിവസവും 19 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് നല്ല ഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളും സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങളും ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാനം നൽകിയേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: ആത്മസംതൃപ്തി മൂലം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സന്തോഷകരമായ വികാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ധാരണയിൽ നിങ്ങൾ വളരെ തുറന്ന് പെരുമാറും, ഇത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് കൂടുതൽ സ്‌നേഹം നൽകും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ഇടം കണ്ടെത്താനാകും. കെമിസ്ട്രി, മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികവ് പുലർത്താൻ കഴിയും. ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകും, ഉയർന്ന അഭിനിവേശത്തോടെയും അർപ്പണബോധത്തോടെയും നിങ്ങൾക്ക് അത് നേടാനാകും.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വിജയമായിരിക്കും, കൂടാതെ കൂടുതൽ പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും, അത് വളരെയധികം സംതൃപ്തി നൽകും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ സന്ദർശനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, അത്തരം അവസരങ്ങൾ വളർച്ചാ കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കും.

ആരോഗ്യം: നിങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ഉത്സാഹം കാരണം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ചെറിയ തലവേദന ഒഴികെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരില്ല, അത് ഈ സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കില്ല.

പ്രതിവിധി: "ഓം സോമായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

റൂട്ട് നമ്പർ 3 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇതുമൂലം അവർക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളികളുമായി മത്സരിക്കാൻ കഴിയും. ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏത് ശ്രമത്തിലും വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാനാകും. ഈ ആഴ്ചയിൽ, ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ആഴ്ചയാണിത്. കൂടുതൽ ബോണ്ടിംഗ് ഉണ്ടാകും, ബന്ധത്തിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മികച്ച മാതൃക വെക്കാൻ കഴിയും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പുറപ്പെടും, അത്തരം യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മൂല്യം നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കും. ഫിനാൻഷ്യൽ, അക്കൗണ്ടിംഗ്, ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെന്റ് തുടങ്ങിയ കോഴ്‌സുകൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അയവുള്ളതായി തോന്നുകയും മികച്ച പ്രകടനം കാണിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യും. മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നത് ഇത്തവണ നല്ലതായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.പ്രോത്സാഹനത്തോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രമോഷനും ലഭിക്കും, അത് ലാഭകരമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചേക്കാം.നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സ് വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, മറുവശത്ത് ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതലായിരിക്കാം.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉയർന്ന ഊർജ്ജം ശേഷിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി തോന്നിയേക്കാം, ഈ പോസിറ്റീവ്നെസ്സ് കൂടുതൽ ഉത്സാഹം കൂട്ടാം. മേൽപ്പറഞ്ഞവ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും.

പ്രതിവിധി:"ഓം ഗുരവേ നമഃ" ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം , വരാനിരിക്കുന്ന മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ചയിൽ പൊതുവെ കൂടുതൽ ഭൗതിക പ്രവണതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അവർക്ക് ഒരു പരിമിതിയായി വർത്തിച്ചേക്കാവുന്ന അഭിനിവേശവുമായി കൂടുതൽ ആസക്തിയുള്ളവരായിരിക്കാം. അവർ ഒഴിവാക്കേണ്ട അമിതമായ പ്രതീക്ഷകൾ അവർക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സുഗമമായ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, ഇത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്കും ഇടയിലുള്ള സന്തോഷത്തിന് എതിരായ ധാരണക്കുറവും താൽപ്പര്യക്കുറവും മൂലമാകാം. കുടുംബത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ബന്ധങ്ങളിൽ സന്തോഷം കുറയുന്നതിന് കാരണമാകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള താൽപ്പര്യം കുറവായിരിക്കാം, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവും ഉണ്ടാകാം. ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. വിപുലമായ പഠനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കില്ല, കാരണം അസാധാരണമായ പ്രകടനം കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാക്ക്‌ലോഗായി വർത്തിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇത് ഒരു പരിമിതിയായി പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം. ജോലി, അംഗീകാരം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വികസനം വൈകിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രയത്നങ്ങൾക്ക്, പ്രമോഷനും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പിന്നിലായിരിക്കാം.

ആരോഗ്യം: നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടാം, ഇത് കൂടുതൽ എണ്ണമയമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഉപഭോഗം മൂലമാകാം, ഇത് ഒരു പോരായ്മയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ശാരീരികക്ഷമത ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടുതൽ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളും യോഗയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായേക്കാം.

പ്രതിവിധി:"ഓം ദുർഗായ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് വ്യാപാരം എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ താൽപ്പര്യം കൂടുതൽ വികസിപ്പിച്ചേക്കാം. ഈ സ്വദേശികൾ അവരുടെ ബുദ്ധി വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുകയും ഇത് നേടുന്നതിൽ കൂടുതൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുകയും ചെയ്യും. ബിസിനസ്സ് അവരുടെ അഭിനിവേശമായിരിക്കാം, അത് പ്രായോഗികമാക്കുകയും ലാഭത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് വിജയകരമായി വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പ്രണയത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന താൽപ്പര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കൂടുതൽ സ്നേഹപൂർവമായ വികാരങ്ങളുടെ ഫലമായി അത്തരം താൽപ്പര്യം സാധ്യമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ താൽപ്പര്യവും പരസ്പര ബന്ധവും കാരണം ഇത് സാധ്യമായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: സിഎ, കോസ്റ്റിംഗ്, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൌണ്ടിംഗ് എന്നിവ പോലുള്ള വിപുലമായ പഠനങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ - നിങ്ങൾക്ക് മികവ് പുലർത്താനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കായി നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സമീപനം പിന്തുടരുന്നുണ്ടാകാം, അത്തരം രീതികൾ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും എഡ്ജ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകാരത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാനും നല്ല പ്രശസ്തി നേടാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.സഹപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീനിയോറിറ്റിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എത്താം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഒരു ഇടം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം: നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും ഊർജ്ജവും ഉണ്ടായിരിക്കാം.നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതിനാൽ ഇത് സാധ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് പോസിറ്റീവ് വൈബുകൾ പകരുന്നുണ്ടാകാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഉയർന്നതായിരിക്കാം.

പ്രതിവിധി: “ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ” എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് സർഗ്ഗാത്മകതയിലും സംഗീതത്തിലും ഭയാനകമായ താൽപ്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ അവർ വിനോദത്തിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം കാണിച്ചേക്കാം, ഈ സ്വദേശികൾ അവരുടെ എല്ലാ റൗണ്ട് കഴിവുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തുറന്നുകാട്ടാനും ശ്രമിച്ചേക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മികച്ച ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ നേടാനും ഈ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ സ്‌നേഹപൂർവമായ പോസിറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന സുഗമമായ ക്രമീകരണത്തിലൂടെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സാധ്യമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ റൊമാൻസ് ഓൺ എയർ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഈ പ്രണയം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ ആകർഷണീയത സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ബയോ ടെക്‌നോളജി, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ മികച്ച പഠനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളിൽ ദൃശ്യമായേക്കാവുന്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തിനുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ നിങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാർ തിരിച്ചറിയുകയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ കുത്തകയും അതിന്റെ മേൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായേക്കാം. കുത്തക എന്ന നിലയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ റോൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ലാഭം നേടാൻ കഴിയും.

ആരോഗ്യം: നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ നില മികച്ച അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള നല്ല ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും കാരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമായേക്കാം. നിങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുന്നുണ്ടാകാം, അത് നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

പ്രതിവിധി: വെള്ളിയാഴ്ച ശുക്രൻ ഗ്രഹത്തിന് യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ അവരുടെ കരിയറിലെ വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ നരകയാതനയുള്ളവരായിരിക്കാം, മാത്രമല്ല അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ നാട്ടുകാർ ഹാർഡ് കോർ പ്രൊഫഷണലുകളും നേട്ടങ്ങളുള്ളവരുമാണ്. അവരുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ യാത്രകൾ അവർക്ക് സാധ്യമായേക്കാം, ഇത് അവരുടെ മനസ്സിലെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധത്തിൽ മനോഹാരിത നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം, നിങ്ങളും പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം സുഗമമായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്‌മെന്റുകൾ നിങ്ങൾ പരിപാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതുവഴി ബന്ധം നല്ല രീതിയിൽ നിലനിൽക്കും.ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ, കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം സാധ്യമായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: നിങ്ങൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ - നിങ്ങളുടെ നിലനിർത്തൽ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.പഠനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഏകാഗ്രത കുറവായിരിക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പശ്ചാത്തലമായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം, നിങ്ങൾ ഏകാഗ്രതയിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുത്താൽ മാത്രമേ വിജയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകൂ.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ സുരക്ഷാ മേഖലയിലായിരിക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിലവിലുള്ള ജോലി സമ്മർദത്തിൻകീഴിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ - നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതി മാറ്റുകയും കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലിസമുള്ള ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതായി വന്നേക്കാം, തുടർന്ന് ലാഭത്തിനായുള്ള ഗേറ്റുകൾ സാധ്യമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, അലർജി കാരണം നിങ്ങൾ വീക്കം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരം അലർജികൾ സൂര്യാഘാതം, തിളപ്പിക്കൽ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ സാധ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി: "ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ആസൂത്രണമില്ലായ്മ കാരണം അവശ്യ വിജയം നേടാൻ കഴിയാതെ വരുമെന്നതിനാൽ പൊതുവെ കൂടുതൽ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. പൊതുവെ ഭാഗ്യം ഈ നാട്ടുകാരെ അനുകൂലിച്ചേക്കില്ല, മാത്രമല്ല കഠിനാധ്വാനവും ജോലികളോടുള്ള അർപ്പണബോധവും മാത്രമേ ആത്യന്തിക വിജയത്തിലേക്ക് അവരെ നയിക്കൂ. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് അനാവശ്യമായ ആകുലതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇത് അവരെ പിന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ബന്ധത്തിന് ഈ ആഴ്ച നല്ലതായിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ മനോഹാരിത നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം, ഇതുമൂലം സന്തോഷം കുറഞ്ഞേക്കാം. അതിനാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്‌പോർടിവിറ്റിയും സ്നേഹത്തിൽ കാഷ്വൽ ആയും ആയിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് അത് മെച്ചപ്പെടുത്താനാകും.

വിദ്യാഭ്യാസം: സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ടെസ്റ്റിംഗും മറ്റ് ഹാർഡ്‌വെയർ ടൂളുകളും പോലുള്ള വിപുലമായ പഠനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, സ്‌കോർ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിങ്ങൾ തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കാണിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും- നിങ്ങൾ പിന്നാക്കം പോയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ കൂടുതൽ പ്രതിബദ്ധതയും വെല്ലുവിളികളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതിനാൽ സുഖമായിരിക്കാൻ, നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വിജയവും ഫലവും നേടുകയും ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനങ്ങളും പ്രമോഷനും ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നതിനും ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ദിവസങ്ങൾ അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കാലുകളിൽ വേദനയും സന്ധികളിൽ കാഠിന്യവും ഉണ്ടാകാം. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം മൂലമാകാം, അത് നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ധ്യാനവും യോഗയും ചെയ്യുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

പ്രതിവിധി -"ഓം ഹനുമതേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാനുള്ള കൂടുതൽ നിശ്ചയദാർഢ്യവും പ്രൊഫഷണലിസവും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവർക്ക് നല്ല ധൈര്യവും പോസിറ്റീവ് സ്വഭാവവും ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ, അവർക്ക് പോസിറ്റീവ് വൈബുകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. ഈ പോസിറ്റീവ് വൈബുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിഷമകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും നിങ്ങൾക്ക് വിജയ അനുപാതം നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ യോജിപ്പുള്ള ബന്ധം കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ധാരണയുടെ നിലവാരം കാരണം ഇത് സാധ്യമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കിയേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിലും ഉയർന്ന ഗ്രേഡുകൾ നേടുന്നതിലും നിങ്ങൾക്ക് മതിയായ ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇടം നിറയ്ക്കാനും നിങ്ങൾക്കായി വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ലൈംലൈറ്റ് മോഷ്ടിക്കാനും നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞേക്കും, അതുവഴി നിങ്ങൾ ഒരു ഹാർഡ് കോർഡ് പ്രൊഫഷണലായി ഉയർന്നുവരാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു നല്ല ഷോ മാറ്റിവെക്കാനും നല്ല ലാഭം ശേഖരിക്കാനുമുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയേക്കാം.

ആരോഗ്യം: ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഊർജ്ജവും ധൈര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ - നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നല്ല നിലയിലായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കാലുകളിൽ കുറച്ച് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം, ഇതല്ലാതെ, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരില്ല.

പ്രതിവിധി - ദിവസവും 27 തവണ "ഓം നമോ നാരായണ" ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer