സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 2 ജൂലൈ - 8 ജൂലൈ 2023

സംഖ്യാശാസ്ത്ര പ്രതിവാര ജാതകം2023, 2023-ലെ സംഖ്യാശാസ്ത്രപരമായ കണക്കുകൂട്ടലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 2023 ജൂലൈ 2 മുതൽ ജൂലൈ 8 വരെയുള്ള ആഴ്ച പ്രവചിക്കുന്നു. നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ വിധിയെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഈ ലേഖനം നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംഖ്യാശാസ്ത്രപരമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഉപയോഗിക്കും. നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനാകും. ജീവിതത്തിൽ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. 2023 ജൂലൈ 2 മുതൽ ജൂലൈ 8 വരെയുള്ള വരാനിരിക്കുന്ന ആഴ്ചയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം!

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2 ജൂലൈ - 8 ജൂലൈ, 2023) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യകൾ നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ ആകെത്തുകയാണ്, അത് നിരവധി ഗ്രഹങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു.

സംഖ്യ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

നിങ്ങൾ ജനിച്ച മാസവും വർഷവും ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ. റൂട്ട് നമ്പർ 1-നും 9-നും ഇടയിലുള്ള ഏത് സംഖ്യയും ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അറിയുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്രം വായിക്കാം. ജാതകം.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾക്ക്, ഈ ആഴ്ച ആത്മവിശ്വാസവും ഊർജ്ജസ്വലവുമായിരിക്കും, എന്നാൽ ആ ഊർജ്ജം ശരിയായി കേന്ദ്രീകൃതമല്ലെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളെ ആക്രമണകാരിയും പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവവുമാക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയോ ഉപദേഷ്ടാവിന്റെയോ ഗുരുവിന്റെയോ പിന്തുണ നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും സാമൂഹികവൽക്കരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ഫലപ്രദമായ സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് കെട്ടിപ്പടുക്കാനും നിങ്ങൾ ചായ്‌വുള്ളവരായിരിക്കും. സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനും ലാഭം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും അനുകൂലമായ ആഴ്ച കൂടിയാണിത്.

പ്രണയബന്ധം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെയും വിവാഹ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിവാഹവും പ്രണയ ബന്ധവും ജീവിതത്തിലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും. വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിവാഹിതരായ സ്വദേശികൾ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം കണ്ടെത്താനും കഴിയും. 

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കും, നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയും അർപ്പണബോധവുമുള്ളവരായിരിക്കും. ഉപരിപഠനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകാനാഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ അറിവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായകമാകുന്ന ഏതെങ്കിലും വിദേശ ഗുരുവിനെയോ അധ്യാപകരെയോ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച പ്രൊഫഷണൽ ഫ്രണ്ടിലെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ നിങ്ങളുടെ ബോസ് അഭിനന്ദിക്കും, അതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. എംഎൻസിയിലോ വിദേശ കമ്പനികളിലോ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച പ്രത്യേകിച്ചും ഗുണം ചെയ്യും. 

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾ പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെയില്ല. നിങ്ങൾ വളരെ ഊർജസ്വലരും ഉത്സാഹികളുമായിരിക്കും, ഊർജത്തിന്റെ അധികഭാഗം ആക്രമണോത്സുകതയിലേക്കും ആവേശത്തിലേക്കും നയിക്കും, ഇത് ഇതിനകം ബിപി രോഗികളായ നാട്ടുകാർക്ക് പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കും.

പ്രതിവിധി- ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയും അഞ്ച് ചുവന്ന പുഷ്പങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ശരിക്കും സന്തോഷവാനും വാത്സല്യമുള്ളവനുമായിരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ സന്തോഷം പകരുകയും ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്ത്രീ സ്വദേശികൾ, നിങ്ങളുടെ മാതൃ സഹജാവബോധം ശരിക്കും ഉയർന്നതായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. 

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും വിവാഹ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾ, പങ്കാളിയെ കുടുംബത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രണയ പക്ഷികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച വളരെ അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും, അവർ നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിനന്ദിക്കും. 

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും സർഗ്ഗാത്മകതയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയവും അറിവും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും, അതിനാൽ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ജോലി അഭിമുഖത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും അഭിമുഖത്തിനോ തയ്യാറെടുക്കുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. 

ഉദ്യോഗം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഹോം സയൻസ്, മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ, ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ, നഴ്സിംഗ്, ഡയറ്റീഷ്യൻ, പോഷകാഹാരം തുടങ്ങിയ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള, മറ്റുള്ളവരെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും തൊഴിൽ നല്ല ആഴ്ച. നിങ്ങളുടെ അർപ്പണബോധവും പ്രകൃതിയെ മറ്റുള്ളവർക്കായി സേവിക്കുന്നതും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും.

ആരോഗ്യം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകും. ആഴ്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ ദഹനക്കേട് അല്ലെങ്കിൽ വയറ്റിലെ അണുബാധ പോലുള്ള ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, എന്നാൽ ആഴ്ച കഴിയുന്തോറും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടാൻ തുടങ്ങും.

പ്രതിവിധി- മുത്തുകളുടെ ഒരു ചരട് ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, കുറഞ്ഞത് ഒരു വെള്ള തൂവാലയെങ്കിലും കൈയിൽ കരുതുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള സംഭവങ്ങളും അനിശ്ചിതത്വമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും കൊണ്ടുവരും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെയും ഉപദേശകന്റെയും പിന്തുണയോടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ നിങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടും. 

പ്രണയബന്ധം- ഭാഗ്യ സംഖ്യം 3 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ വിവാഹവും പ്രണയ ബന്ധങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ്, ചില ദുഷിച്ച കണ്ണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കലഹവും തെറ്റിദ്ധാരണയും നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിവേകവും സ്വഭാവവും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ. 

വിദ്യാഭ്യാസം- എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുകൂലമാണ്. വിദേശത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയമായിരിക്കും. പോലീസിലോ മറ്റേതെങ്കിലും സായുധ സേനയിലോ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് റൂട്ട് നമ്പർ 3 ബിസിനസ്സ് സ്വദേശികൾക്ക് അനുകൂലമാണ്, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സ് വളർച്ചയ്ക്ക് സർക്കാരിന്റെയോ അധികാരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെയോ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സ് മീറ്റിംഗുകൾക്കും പ്രൊമോഷണൽ പ്ലാനുകൾക്കുമായി നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘദൂര യാത്രകൾ പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. 

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾക്ക് വൈകാരിക തലത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ഊർജ്ജ നഷ്ടം അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി- തിങ്കളാഴ്ച ശിവലിംഗത്തിൽ ശിവനെ ആരാധിക്കുകയും പാൽ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും ഉള്ളവരായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കും കെട്ടിട ലാഭത്തിനും ഈ ആഴ്ച വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. എന്നാൽ, അതേ സമയം നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ ചില ഉത്കണ്ഠയും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാകാം. 

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ആധിപത്യവും ആധികാരികതയും നേടിയേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നല്ല ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ധ്യവും സ്നേഹപ്രകടനവും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. 

വിദ്യാഭ്യാസം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫിനാൻസ് മേഖല, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, ഡാറ്റാ സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്. ബാങ്കിംഗ്, സിഎ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫിനാൻസ് മേഖലകളിലെ സർക്കാർ ജോലികൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു ആഴ്ചയായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ നിർമ്മാണത്തിലോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസിലോ ഉള്ള സ്വദേശികൾക്ക് നല്ലതാണ്. ബിസിനസ്സിലൂടെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. 

ആരോഗ്യം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ല, എന്നിട്ടും അമിതമായ മദ്യപാനം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ധാരാളം പാർട്ടികളിലും കൂട്ടുകൂടലിലും ഏർപ്പെടരുതെന്ന് നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി- ദിവസവും വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് കാലുകൾ മസാജ് ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വളരെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പൊതു പ്രതിച്ഛായയിൽ നല്ല ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ഗാർഹിക സന്തോഷം ആസ്വദിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വീടിന് ആഡംബര വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യും. 

പ്രണയബന്ധം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും വിവാഹ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ അനുകൂലമായ ആഴ്‌ചയല്ല, കാര്യമായ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ല, എന്നിട്ടും ഒരു ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും അഭാവം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. 

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 വിദ്യാർത്ഥികൾ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ്. അവരുടെ പഠനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി ഈ കാലയളവ് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എഴുത്ത്, ഏത് ഭാഷാ കോഴ്സ് എന്നിവയിലും.

ഉദ്യോഗം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പൊതു പ്രതിച്ഛായയിൽ നല്ല ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും. അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലോ അധ്യാപകർക്കോ (പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളുമായോ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുമായോ ഇടപഴകുന്നവരും അവരെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ജോലിയുള്ളവരും) അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് പണവുമായി ഇടപാട് നടത്തുന്ന ബാങ്കിംഗിൽ ഉള്ളവർക്ക് അനുകൂലമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും.

ആരോഗ്യം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ ആരോഗ്യപരമായി ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ക്രാഷ് ഡയറ്റും വൃത്തിഹീനമായ ഭക്ഷണവും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ശരീരഭാരം വർദ്ധിക്കുകയും അണുബാധ നേരിടുകയും ചെയ്യാം.

പ്രതിവിധി- നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെളുത്ത പൂക്കൾ വളർത്തുക, അവയെ പരിപാലിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികളേ, നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം വൈകാരിക തലത്തിൽ വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും, എന്നാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്കോ സമൂഹത്തിലെ അനർഹരായ ആളുകൾക്കോ ആയിരിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഭിന്നശേഷിക്കാർ, ദരിദ്രർ അല്ലെങ്കിൽ അനാഥരായ കുട്ടികൾ, ഒറ്റപ്പെട്ട മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, തെരുവ് മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ആയിരിക്കും, അവരുടെ പുരോഗതിക്കായി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. 

പ്രണയബന്ധം- ഗൌരവമായ പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം വളർത്തുന്നതിന് അനുകൂലമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും, എന്നാൽ, തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഗൗരവവും സത്യസന്ധതയും പുലർത്താത്ത നാട്ടുകാർക്ക് വേർപിരിയൽ തലം വരെ കഠിനമായ സമയം കാണാൻ കഴിയും. 

വിദ്യാഭ്യാസം- പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 വിദ്യാർത്ഥികളേ, ഇത് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തോടുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും അർപ്പണബോധത്തിന്റെയും ആഴ്ചയാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം ഭാവിയിൽ പരീക്ഷാ സമ്മർദ്ദത്തെ നേരിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിയാകും. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സംശയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സഹായം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ എൻജിഒകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരോ ദരിദ്രരായ ആളുകളെ സേവിക്കുന്നവരോ ആയ സ്വദേശികൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. മാധ്യമ പ്രതിനിധികളായോ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരോ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാട്ടുകാർക്കും ഈ ആഴ്ച വളർച്ച കാണാനാകും. 

ആരോഗ്യം- നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിലും ക്ഷേമത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾ സ്വയം അവഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

പ്രതിവിധി- നിഷേധാത്മകത ഇല്ലാതാക്കാൻ വീട്ടിനുള്ളിൽ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഒരു കർപ്പൂരം നിർവീര്യമാക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികളേ, നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക തലത്തിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ കാരണം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം കഠിനമായേക്കാം. ആശയക്കുഴപ്പവും മനസ്സിലെ ചിന്തകളുടെ വ്യക്തതയില്ലായ്മയും കാരണം നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ, ചിന്തകളുടെ വ്യക്തതയ്ക്കായി ധ്യാനിക്കാനും ആത്മീയ സഹായം സ്വീകരിക്കാനും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച അവിവാഹിതരായ ആളുകൾക്ക് ദീർഘദൂര യാത്രയിലോ മതപരമായ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോഴോ മറ്റൊരാളുമായി പ്രണയബന്ധം ഉണ്ടായേക്കാം. വിവാഹിതരായ സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയോടൊപ്പം ദീർഘദൂര യാത്രയോ തീർത്ഥാടന സന്ദർശനമോ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും, അത് അവരുടെ ബന്ധം ശക്തമാക്കാൻ സഹായിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏതെങ്കിലും മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമാണ്. പക്ഷേ, മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ അക്കാദമിക് രംഗത്ത് ഒരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ആഴ്ച അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അവർ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഉദ്യോഗം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അർപ്പണബോധമുള്ളവരായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നിലയും ആത്മവിശ്വാസവും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് നേടാനും ജോലിസ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനും കഴിയും. 

ആരോഗ്യം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികളേ, ജലദോഷം, ചുമ, പനി തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാം, അത് കാരണം ആശുപത്രി സന്ദർശിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം, ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ ആഴ്ചയല്ല. 

പ്രതിവിധി- ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിൽ ദിവസവും 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ധ്യാനം ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

നിങ്ങളുടെ വൈകാരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുകയോ മോശമാക്കുകയോ ചെയ്‌തേക്കാവുന്ന ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം നിമിത്തം ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ആവേശകരവും നിരാശാജനകവുമായ സ്വഭാവമുണ്ടാകാം. അതിനാൽ, ഇതുവരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെയും നേട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ച് അമിതമായി ചിന്തിക്കരുതെന്നും സ്വയം പ്രചോദിപ്പിക്കരുതെന്നും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഗൗരവമായ ചുവടുകൾ വെച്ച് വിവാഹത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്താൻ ഇത് അനുകൂലമായ ആഴ്ചയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. 

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡിസൈനിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്സ് പോലുള്ള സർഗ്ഗാത്മക മേഖലകളിൽ ഉള്ളവർക്ക് അനുകൂലമാണ്. മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, നഴ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പാചക കല പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫലവത്തായ ആഴ്ചയായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് ഇത് വളരെ അനുകൂലമായ ആഴ്ചയല്ല, കാരണം ഈ ആഴ്ച അവർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിലോ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലോ അതൃപ്തി തോന്നിയേക്കാം. 

ആരോഗ്യം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ കാരണം ഉത്കണ്ഠ, രക്തസമ്മർദ്ദത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാം. അതിനാൽ, അനാവശ്യ സമ്മർദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് യോഗ, ധ്യാനം എന്നിവയുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി- വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ പാദങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ച് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി സമ്മിശ്ര ഊർജ്ജം കൊണ്ടുവരുന്നു. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പക്വതയോടെയും വിവേകത്തോടെയും പെരുമാറിയേക്കാം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പക്വതയില്ലാത്തവനും വിഡ്ഢിയായും പെരുമാറിയേക്കാം. അതിനാൽ, ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾ വൈകാരികമായി അസ്വസ്ഥനാകുകയും നിസ്സാര കാര്യങ്ങളിൽ വേദനിക്കുകയും ചെയ്യും. 

പ്രണയബന്ധം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് നിങ്ങൾ വളരെ പൊസസീവ് ആയി പെരുമാറിയേക്കാം, അത് അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ആധിപത്യ സ്വഭാവമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. 

വിദ്യാഭ്യാസം- മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടെക്‌നിക്കൽ കോഴ്‌സിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതോ പിന്തുടരുന്നതോ ആയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും. സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂല വാരമായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ മുന്നണിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ആസ്വദിക്കാൻ അനുകൂലമായ ആഴ്ചയാണിത്. അതിനാൽ, ഇൻക്രിമെന്റോ പ്രമോഷനോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം, എന്നാൽ അതേ സമയം ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തൊഴിൽ ജീവിതത്തിൽ കൈമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെയോ വകുപ്പിന്റെയോ മാറ്റം പോലുള്ള ചില മാറ്റങ്ങളോടെ വരും.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യപരമായി, ചാർട്ടിൽ കാര്യമായ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ കാലഘട്ടമാണ്, എന്നാൽ വൈകാരിക തലത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ഊർജ്ജ നഷ്ടം അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി- ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വെളുത്ത മധുരപലഹാരങ്ങൾ നൽകുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer