സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 2 ഏപ്രിൽ - 8 ഏപ്രിൽ 2023

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പറാണ്. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ന്യൂമറോളജി പ്രതിവാര ജാതകം 2023 വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അറിയുന്നത്.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2 ഏപ്രിൽ 2023 -8 ഏപ്രിൽ 2023) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ ആകെത്തുകയാണ്, അത് നിരവധി ഗ്രഹങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടും.

സൂര്യൻ സംഖ്യ 1, ചന്ദ്രൻ സംഖ്യ 2, വ്യാഴം നമ്പർ 3, രാഹു നിയമങ്ങൾ നമ്പർ 4, ബുധൻ സംഖ്യ 5, ശുക്രൻ 6, കേതു 7, ശനി 8, ചൊവ്വ നിയമങ്ങൾ നമ്പർ 9. കാരണം ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം, ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നൽകുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1 സ്വദേശികൾ ഈയാഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആക്രമണാത്കതയും ചൂടുള്ള സ്വഭാവവും നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾ വളരെ വികാര ദീനൻ ആകും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കും. അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും ഏറെയുണ്ടാകും. ദീർഘദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഗവേഷകരോ ശാസ്ത്രജ്ഞരോ ആയ ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1 സ്വദേശികൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയം ലഭിക്കും.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1 സ്വദേശികൾ, പ്രണയം, വിവാഹം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ യഥാർഥ്യമാകും. മുകളിൽ പ്രദർശനമോങ്കിടോരിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു ഫെയറി ടെയിൽ വിവാഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പുതുതായി വിവാഹിതരായ നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയം അനുഭവപ്പെടാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യ1 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേദ ജ്യോതിഷം അല്ലെങ്കിൽ വായന പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും നിഗൂഢ ശാസ്ത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു നല്ല സമയം ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ പൊതുവേ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ചില ഏകാഗ്രത പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ, അവർക്ക് പൂർണമായി പഠിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത്, ഭാഗ്യ സംഖ്യ1 സ്വദേശികൾ, സാമ്പത്തിക വർദ്ധനൊപ്പം പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റത്തിനുള്ള നല്ലൊരു ആഴ്ചയാണിത്. നെഗറ്റീവ് വശം, നിങ്ങളോട് അസൂയയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധവാനായിരിക്കണം.

ആരോഗ്യം: ഈയാഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യ1 സ്വദേശികൾ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആഘോഷത്തിന്റെ ആവേശത്തിൽ നിങ്ങൾ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലും മദ്യപിക്കുന്നതിലും ഏർപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്, അത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ, ബി പി എന്നിവയുടെ അളവ് പതിവായി നിരീക്ഷിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, . കാരണം അസ്വസ്ഥമാകാം.

പ്രതിവിധി: ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയും അഞ്ച് ചുവന്ന പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ശുഭകരമായിരിക്കും, നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും സന്തോഷം പകരും, അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കും. റൂട്ട് നമ്പർ 2 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ആധികാരികവും ആത്മവിശ്വാസവും ഉള്ളവരായിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ ബാങ്ക് ബാലൻസും സമ്പാദ്യവും ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും വിവാഹ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു. . ഈയാഴ്ച വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരിക്കാം, പ്രണയ പക്ഷികൾ അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യം നേരിടാം, ഭൗതിക അടിത്തറയിലും അത്യാഗ്രഹത്തിലും ബന്ധങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച ആനച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: വിദേശത്ത് പഠിക്കുകയോ വിദേശ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സ് പഠിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും, എന്നാൽ ജനറൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ വൈകാരികമായി സന്തുലിതമായിരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരിക അസന്തുലിതാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് അവസരം ചോർത്തിക്കളയും.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, വിദേശത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം അനുകൂല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്രിന്റ്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ആളുകൾ അവരുടെ ജോലിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ആയിരിക്കും. പൊതുവേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമാണ്, നിങ്ങളുടെ അർപ്പണബോധവും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകൃതിയെ സേവിക്കുന്നതും കൊണ്ട് ലോകത്തെ ആകർഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യ 2 സ്വദേശികളെ, നിങ്ങളിൽ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഉത്സാഹം കാരണങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ചെയ്യുന്നു. . അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും അനുഭവപ്പെടാം.

പ്രതിവിധി: മുത്തുകളുടെ ഒരു ചരട് ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, കുറഞ്ഞത് ഒരു വെള്ള തൂവാല എങ്കിലും കയ്യിൽ കരുതുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 3 സ്വദേശികളെ ഈയാഴ്ച നിങ്ങളുടെ ഗാർഹിക ജീവിതത്തിൽ വളരെ നല്ലതാണ്, നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള വീട് വികസിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ താമസത്തിന് ഒരു വലിയ വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനോ വാഹനമോ മാറ്റുന്നതിനോ പുതിയ കാർ വാങ്ങുന്നതിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ, അതിനാൽ ഈയാഴ്ച തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യ 3 സ്വദേശികൾ, നിങ്ങളുടേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നതിനാൽ അവരെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്താനോ കൂടുതൽ ഗൗരവമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല, ഇത് ചെയ്യാൻ ശരിയായ സമയമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പിന്തുണയ്ക്കും. നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. കൂടാതെ വിവാഹിതരായ നാട്ടുകാർ ഒരു പ്രലോഭന കെണിയിലും വീഴരുതെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു, അത് ഭാവിയിൽ അവരെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 വിദ്യാർത്ഥികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പഠനം നിങ്ങളുടെ കൈയിലാണ്, പഠനത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും അർപ്പണബോധവും നിങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും മറ്റെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഊർജ്ജം ചാനൽ ചെയ്യാം, അല്ലാത്തപക്ഷം ഏകാഗ്രതയുടെ അഭാവം ഭാവിയിൽ സമ്മർദ്ദത്തിനും ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും ഇടയാക്കും.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രതിബദ്ധതകൾ കാരണം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യും. ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തത്തിലുള്ളവർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ സുഗമമായ നടത്തിപ്പുണ്ടാകും. തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചില ജോലികൾ ആരംഭിക്കാനും പ്ലാൻ ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സമാധാനവും വിശ്രമവും നൽകും.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഗുരുതരമായ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും വികാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ ഊർജ്ജനഷ്ടം അനുഭവപ്പെടാം.

പ്രതിവിധി: ശിവനെ ആരാധിക്കുകയും തിങ്കളാഴ്ച ശിവലിംഗത്തിൽ പാൽ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ആസ്ട്രോ സേജ് ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈയാഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യ 4 സ്വദേശികൾ, നിങ്ങൾക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൻറെ വൈകാരികമോ ഭൗതികമോ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കിടയിൽ അല്പം ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ ആകും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ വികാര അമിതമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യാം.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യ 4 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ വളരെ ആക്രമണകാരിയും നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നവരുമായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ കാമുകനുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. വിവാഹിതനായ സ്വദേശിക്ക് വികാരാധീനമായ വഴക്കുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും, അത് അധികകാലം നിലനിൽക്കില്ല, അതിനാൽ വികാരാധീനനാകരുതെന്ന് നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, ഈ ആഴ്ച അൽപ്പം കഠിനമായേക്കാം. പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്‌ക്കനുസൃതമായി സ്‌കോർ ചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും അസൈൻമെന്റുകൾക്കുമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദമുണ്ടാകാം, കാരണം സമർപ്പിക്കൽ തീയതികൾ കോണിലായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിന് ഈ ആഴ്ച നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഏറെ നാളായി കാത്തിരുന്നതും മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുമായ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങളും നല്ല പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ലഭിക്കും. ജോലി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല നിർദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും. ക്രമരഹിതമായ ചില നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പാദിക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും സന്തോഷവും നൽകും.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യ 4 സ്വദേശികൾ മദ്യപാനം അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും എന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ധാരാളം പാട്ടുകളിലും സാമൂഹികവൽ കരണത്തിലും ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ചില ഹോർമോണ സന്തുലിതാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടാം.

പ്രതിവിധി: ദിവസവും വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് കാലുകൾ മസാജ് ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യ 5 സ്വദേശികളെ, ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരിക്കും, കാരണം ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ചില അസുഖകരമായ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, സാമ്പത്തികം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധം എന്നിവയെ തകർക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾ വളരെ വികാരാധീനനാകും, സഹതാപമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അമിതമായി പ്രതികരിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി പക്വതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കുകയും സാഹചര്യം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും, എന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കരുത്.

വിദ്യാഭ്യാസം: ജോലിക്കോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന റൂട്ട് നമ്പർ 5 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച നല്ലതായിരിക്കും, ഗവേഷണത്തിലോ നിഗൂഢ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവരോ ആയ വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലും ഈ ആഴ്ച അവരുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും.

ഉദ്യോഗം: അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലോ അദ്ധ്യാപകർക്കോ (പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളുമായോ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുമായോ അവരെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ജോലി) അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് പണമിടപാട് നടത്തുന്ന ബാങ്കിംഗിലെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും അർപ്പണബോധവും അനുകൂലമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും. അധികാരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അത് അംഗീകരിക്കുകയും അവർ അത് വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യപരമായി, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ കാലഘട്ടമല്ല. യുടിഐ, ചർമ്മ അണുബാധ അല്ലെങ്കിൽ അലർജി, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രാണികളുടെ കടി എന്നിവ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്, അതിനാൽ ശുചിത്വം പാലിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെളുത്ത പൂക്കൾ വളർത്തുക, അവയെ പരിപാലിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികളെ, നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം വൈകാരികതലത്തിൽ വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാനും സേവിക്കാനും ഉള്ള പ്രവണത ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ആഴത്തിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും.

പ്രണയബന്ധം: തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഗൗരവമുള്ള ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശി വെല്ലുവിളികളെ ഒരുമിച്ച് നേരിടുന്നതിലൂടെ പങ്കാളിയുമായി ശക്തമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും, എന്നാൽ അവരുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമില്ലാത്ത സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ അനുഭവപ്പെടാം, അതിനാൽ നമുക്ക് റൂട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയാം. ഈ ആഴ്ച ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വദേശിയായ 6 നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരീക്ഷണ കാലഘട്ടമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ കഠിനമായി പഠിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലാത്തപക്ഷം പരീക്ഷാ സമ്മർദ്ദത്തെ നേരിടാൻ അവർക്ക് വെല്ലുവിളിയാകും. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സംശയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സഹായം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽപരമായി നല്ലതായിരിക്കും, നിങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. സ്ത്രീ വസ്തുക്കളുമായോ മാതൃ പരിചരണവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആഴ്ചയിൽ നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ എൻ‌ജി‌ഒകളുമായി ബന്ധമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ സേവിക്കുന്നവരോ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടും.

ആരോഗ്യം: കാര്യമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും, വൈകാരിക ഏറ്റു കുറച്ച് ലുകളുടെ ഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ഊർജ്ജ നഷ്ടം അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.

പ്രതിവിധി: നിഷേധാത്മകത ഇല്ലാതാക്കാൻ വീട്ടിനുള്ളിൽ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഒരു കർപ്പൂരം നിർവീര്യമാക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 7 സ്വദേശികളെ, ഈയാഴ്ച നിങ്ങളുടെ വൈകാരികതലത്തിൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടാം. ആശയക്കുഴപ്പവും മനസ്സിലെ ചിന്തകളുടെ വ്യക്തതയില്ലായ്മയും കാരണം നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ, ചിന്തകളുടെ വ്യക്തതക്കായി ധ്യാനിക്കാനും ആത്മീയ സഹായം സ്വീകരിക്കാനും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം: ഈയാഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യ 7 സ്വദേശികൾ മിതമായിരിക്കും. കഠിനമായ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വരം നിരീക്ഷിക്കുകയും അഹംഭാവം ഒഴിവാക്കുകയും വേണം.

വിദ്യാഭ്യാസം : ഭാഗ്യ സംഖ്യ 7 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈയാഴ്ച നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്, നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത വളരെ മികച്ച ആയിരിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങളുടെയും പിന്തുണയാൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഹോം സയൻസ്, മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ, ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ, നഴ്‌സിംഗ്, ഡയറ്റീഷ്യൻ, ന്യൂട്രീഷ്യൻ തുടങ്ങിയ മേഖലയിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും മറ്റുള്ളവരെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതുമായ മറ്റേതെങ്കിലും തൊഴിൽ വളരെ നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും. .

ആരോഗ്യം: ഹെൽത്ത്‌വൈസ് റൂട്ട് നമ്പർ 7 സ്വദേശികൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ഇല്ല, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ബോധവാനായിരിക്കണം.

പ്രതിവിധി: ദിവസവും 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിൽ ധ്യാനം ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ഗാർഹിക അന്തരീക്ഷം പ്രസന്നമായിരിക്കും, പുനരുദ്ധാരണം, വീട് മോടിപിടിപ്പിക്കൽ, ആഡംബര ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ എന്നിവയ്‌ക്ക് പോലും പണം ചെലവഴിക്കാം. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാർട്ടി പോലും ആസൂത്രണം ചെയ്യാം, അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ധാരാളം അതിഥികൾ നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്നത് അനുഭവിച്ചറിയുക.

പ്രണയബന്ധം: ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പ്രണയത്തിനും പ്രണയത്തിനും ഇത് വളരെ നല്ല ആഴ്‌ചയായിരിക്കും, ഒപ്പം നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളോട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്യും. വിവാഹിതർ പങ്കാളിയുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.

വിദ്യാഭ്യാസം: ചില ബാഹ്യ ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാവുന്നതിനാൽ റൂട്ട് നമ്പർ 8 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും.

ഉദ്യോഗം: ജോലിയുള്ള സ്വദേശികൾ അവരുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് നല്ല അന്തരീക്ഷം ആസ്വദിക്കുകയും അവരുടെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥർ അവരുമായി സഹായകരവും സൗഹാർദ്ദപരവുമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ഇടപാടുകാരെ ആകർഷിക്കാനും മികച്ച ഡീലുകൾ നടത്താനും കഴിയുന്നതിനാൽ പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും അനുകൂലമായ കാലയളവ് ഉണ്ടാകും.

ആരോഗ്യം: റൂട്ട് നമ്പർ 8 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയോ പരിഭ്രാന്തിയോ കാരണം ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതിനാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ഹോർമോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവവിരാമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരും.

പ്രതിവിധി: വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ പാദങ്ങളിൽ തൊട്ടു അനുഗ്രഹം വാങ്ങുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 9 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകും, എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ നിങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾ വൈകാരികമായി അസ്വസ്ഥനാകുകയും നിസ്സാര കാര്യങ്ങളിൽ വേദനിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന മാനനഷ്ടത്തിനും ചീത്തപ്പേരിനും കാരണമായേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ ആഴ്ചയായിരിക്കില്ല. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസവും ചില സംഘർഷങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം: കല, മാനവികത, ഏതെങ്കിലും ഭാഷാ വൈദഗ്ധ്യം, കവിത അല്ലെങ്കിൽ കഥ പറയൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ലോകത്തെ കാണിക്കാനുമുള്ള വളരെ നല്ല സമയമാണിത്.

ഉദ്യോഗം: പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത്, കാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ കൃത്യസമയത്ത് നൽകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല ജോലി ഓഫറുകൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടി ബിസിനസിലാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യപരമായി, ചാർട്ടിൽ കാര്യമായ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ കാലഘട്ടമാണ്, എന്നാൽ വൈകാരിക തലത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ഊർജ്ജ നഷ്ടം അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വെളുത്ത മധുരപലഹാരങ്ങൾ നൽകുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer