സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 19 നവംബർ - 25 നവംബർ 2023

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 19 നവംബർ - 25 നവംബർ 2023

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പറാണ്. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (19 നവംബർ മുതൽ 25 നവംബർ 2023 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

നമ്പർ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥാപിതവും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ സമീപനവും കാണിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്രകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ സുഗമമായിരിക്കും, കാരണം നല്ല അടുപ്പം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള നല്ല ആശയവിനിമയം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് മനോഹരമായ പുഞ്ചിരി കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കുടുംബത്തിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, പ്രൊഫഷണലായ രീതിയിൽ പഠനം തുടരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ നല്ല നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഹാജരാകുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാനുള്ള മികച്ച അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടാനാകും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ മികവ് പുലർത്താൻ കഴിയും, നിങ്ങൾ പൊതുമേഖലാ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പ്രതാപകാലം പോലെയാണ്. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസിലാണെങ്കിൽ, ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ് ഇടപാടുകൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾ വളരെ ആഡംബരത്തോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കും.പതിവ് വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ഫിറ്റായി നിലനിർത്തും, ഇത് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

പ്രതിവിധി- ഞായറാഴ്ച സൂര്യന് ഹോമം ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഈ ആഴ്‌ച കൂടുതൽ വികസനത്തിന് ഇത് ഒരു തടസ്സമായി വർത്തിക്കും. നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. കൂടാതെ, ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, അത് ഈ ആഴ്‌ചയ്‌ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടില്ല.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതുവഴി അവരുമായി ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ കഠിനമായി പഠിക്കുകയും പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുകയും വേണം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ രസതന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ നിയമം പോലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് ജോലിയിൽ സ്വയം വളരുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒരു തടസ്സമായി പ്രവർത്തിക്കും. അതിനാൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുകയും വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരേക്കാൾ മുന്നിലാണ്.

ആരോഗ്യം- ചുമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാത്രിയിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ചില ശ്വാസംമുട്ടലിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം.

പ്രതിവിധി- ദിവസവും 20 തവണ ‘ഓം ചന്ദ്രായ നമഹ’ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ ധൈര്യം കാണിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മസംതൃപ്തിയും തോന്നിയേക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമനസ്കത ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് വികാരങ്ങൾ കാണിക്കാനും പരസ്പര ധാരണ വികസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ കാഴ്ചകൾ കൈമാറാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചടങ്ങിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വീക്ഷണങ്ങൾ കൈമാറുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന കാഴ്‌ചകൾ ഈ ആഴ്‌ച പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും കൂടുതൽ സ്‌നേഹം സാധ്യമാകുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം- പ്രൊഫഷണലിസത്തിനൊപ്പം ഗുണനിലവാരം നൽകുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികവ് പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാവുന്നതിനാൽ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡായിരിക്കും. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഫീൽഡുകൾ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദമുണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. സാധ്യമായ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾക്കൊപ്പം, നിങ്ങൾ കാര്യക്ഷമതയോടെ കഴിവുകൾ നൽകും.നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഉയർന്ന ലാഭം നേടിയേക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച ശാരീരിക ക്ഷമത മികച്ചതായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളിൽ ഉത്സാഹത്തിനും കൂടുതൽ ഊർജ്ജത്തിനും ഇടയാക്കും. ഈ ഉത്സാഹം കാരണം, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന കൂടുതൽ നല്ല സ്പന്ദനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഗുരവേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം , വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച അരക്ഷിത വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, ഇതുമൂലം ഫലപ്രദമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, ഈ സ്വദേശികൾ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, കാരണം അത് അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റില്ല.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി തർക്കങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം, അനാവശ്യമായ രീതിയിൽ സാധ്യമായേക്കാവുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ കാരണം ഇത് ഉണ്ടാകാം. ഇക്കാരണത്താൽ, അവരുമായി ശക്തമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ക്രമീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സുഗമമായി തുടരുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞേക്കാവുന്ന ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനത്തിൽ ഏകാഗ്രത ഇല്ലായ്‌മയ്‌ക്കുള്ള സാധ്യതകൾ സാധ്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മനസ്സിന്റെ വ്യതിയാനം കാരണം ഇത് സംഭവിക്കാം. അതിനാൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായി പുതിയ പ്രോജക്‌റ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ വ്യാപൃതരായിരിക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്‌ടുകളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജോലി അസൈൻമെന്റിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തനല്ലായിരിക്കാം. അത് നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസിലാണെങ്കിൽ, ഉയർന്ന ലാഭം നേടുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്താനായേക്കില്ല, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായി ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും തോളുകളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം, ഇതിനായി ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്.

പ്രതിവിധി- ചൊവ്വാഴ്ച രാഹു ഹോമം ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെ പുറം ലോകത്തിന് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ആഴ്ച നല്ല ലാഭം നേടാനാകും. നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഓരോ ചുവടുകൾക്കും യുക്തി കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ നല്ല മൂല്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നല്ല ബന്ധം കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ഒരു നല്ല മാതൃക വെക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ സ്‌നേഹപരമായ പ്രവണതകൾ ഉണ്ടാകും, അതിനാൽ ഇരുവരും പരസ്പരാടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്തോഷം കൈമാറുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാകും. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യുക്തി കണ്ടെത്താനാകും.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താനും വളരെ ആഡംബരത്തോടെ ജോലി തുടരാനും ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണലിസം വികസിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയും പയനിയർമാരായി സ്വയം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യം ആസ്വദിക്കും, ശക്തമായ ഫിറ്റ്നസും ഉയർന്ന ഊർജ്ജവും കൂടിച്ചേർന്നതിനാൽ ഇത് സാധ്യമാകും. നർമ്മബോധം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇത് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചേക്കാം.

പ്രതിവിധി: ‘ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ’ എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അതുവഴി സ്വയം കൂടുതൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരായി ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ പരസ്പര ബന്ധം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള ചിന്താ തലം ഉയർന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ചയിൽ - നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മംഗളകരമായ അവസരങ്ങൾക്കും ഒത്തുചേരലിനും അവസരമുണ്ടാകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, ഉപരിപഠനത്തിന് പോകുന്നതിനും മത്സര പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിനും നിങ്ങൾ വേണ്ടത്ര പ്രാവീണ്യം നേടിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ഉന്നതിയിലെത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അതുല്യമായ ഐഡന്റിറ്റി തുറന്നുകാട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഉപരിപഠനത്തിനായി വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള ഫലപ്രദമായ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ അവസരങ്ങളും ലഭിക്കും, അത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വരുമാനം നൽകും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ഉയർന്ന ലാഭം നേടാനും സ്വയം സുഖകരമാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം: നിങ്ങളിൽ ചലനാത്മകമായ ഊർജ്ജം അവശേഷിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇതുമൂലം, നിങ്ങൾക്ക് പൊള്ളുന്ന ആരോഗ്യം അവശേഷിക്കും. നിങ്ങളിലുള്ള ഉത്സാഹവും ആത്മവിശ്വാസവും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകും.

പ്രതിവിധി: “ഓം ഭാർഗവായ നമഃ” എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ ആത്മീയരും ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. ഈ ആളുകൾ വൈകല്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് സംഭാവനകളിലും ചാരിറ്റികളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെട്ടേക്കാം, അത് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്നതിനും ക്ഷേമം നേടുന്നതിനും അവരെ നയിക്കും.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, അത് വളരെ കുറവായി മാറിയേക്കാം, അതുവഴി ബന്ധത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ കുറച്ച് ധാരണ വളർത്തിയെടുത്തേക്കാം. മധുരമായ ബന്ധത്തിന് വിഘാതം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന കൂടുതൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം: പഠനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, ഈ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രതയും വിവേകവും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ പഠനമാണ് പിന്തുടരുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിൽ അകപ്പെട്ടേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് ജോലിയിലും നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ തെറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടാകാം. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ആരോഗ്യം: ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാലുകൾക്ക് വേദനയും കടുത്ത തലവേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. ചില ട്യൂമറുകൾക്കും സൂര്യാഘാതത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടാകാം, ഇത് പ്രതിരോധശേഷി കുറവായതിനാൽ ഉണ്ടാകാം, ഈ പ്രതിരോധ പ്രശ്നങ്ങൾ അലർജിക്ക് കാരണമായേക്കാം.

പ്രതിവിധി: "ഓം ഗണേശായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ വിഭാഗം ആളുകൾ ജീവിക്കാൻ അഭിനിവേശമുള്ളവരേക്കാൾ അവരുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരായിരിക്കാം. അവർ എപ്പോഴും ടാസ്‌ക് എക്സിക്യൂട്ടീവുകളായിരിക്കാം, ഈ നാട്ടുകാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത പുലർത്തുകയും സ്വയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കുറയുകയും അത്യാവശ്യമായ അടിമത്തം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം. സ്നേഹം ആകർഷണീയത പുറത്തെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമായിരിക്കാം, ഈ ഗുണം വളരെയധികം നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് സുഗമമായ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം: പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിലനിർത്തൽ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഇത് നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെ കുറച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഉദ്യോഗം: ജോലിയിൽ, നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ജോലിയിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി അടയാളപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന കഠിന പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം ലഭിച്ചേക്കില്ല, ഇത് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താനും നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വരുമാനം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

ആരോഗ്യം: ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അത്ര സുഗമമായിരിക്കില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ കഠിനമായ തലവേദനയ്ക്കും രക്താതിമർദ്ദത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മികച്ച രീതിയിൽ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ ധ്യാനം/യോഗ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രതിവിധി: "ഓം മണ്ഡായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 44 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ തത്ത്വമുള്ളവരും കൂടുതൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരുമായിരിക്കും. ഈ സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇത് ഉയർന്ന ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് അവരെ നയിച്ചേക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കുകയും കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഇത് തുടരുകയും ചെയ്യും.

പ്രണയബന്ധം: ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ഉയർന്ന ബഹുമാനത്തിലും നല്ല മനോഭാവത്തിലും ആയിരിക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം നിലനിറുത്താൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാവുന്ന മതിയായ ബന്ധങ്ങളോടുകൂടിയ പരസ്പര സ്‌നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: എം‌ബി‌എ, മാനേജ്‌മെന്റ്, അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ നന്നായി തിളങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും കൂടാതെ പഠനത്തിൽ പ്രൊഫഷണലിസം കാണിക്കാനും കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടാൻ ശ്രമിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമങ്ങളുമായി ഏകീകൃതമായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ബിസിനസ്സ് സാധ്യതകളുള്ള അതിശയകരമായ നല്ല ലാഭത്തിനുള്ള സാധ്യത സാധ്യമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം: നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ഉത്സാഹം ഉണ്ടാകും, ഇത് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രതിഫലിച്ചേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ നല്ല ധൈര്യവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും സാധ്യമായേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയെ കൂടുതൽ യോജിപ്പുള്ള രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

പ്രതിവിധി: "ഓം ഭൂമി പുത്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer