സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 18 ജൂൺ - 24 ജൂൺ 2023

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ ലഭിക്കും. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ.

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (18 മുതൽ 24 ജൂൺ 2023 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

സംഖ്യാ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

[ഏതെങ്കിലും മാസം 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 ഈ തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ശേഷിയിൽ ചില മടുപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യവും ധൈര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, മാനേജ്മെന്റ് മേഖലയിലുള്ളവർ ഈ ആഴ്ചയിൽ മികവ് പുലർത്തുകയും തങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രശസ്തി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ജോലിയിൽ അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ കഴിവുകൾ കാണിക്കുകയും അതുല്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സ്വദേശികൾ അവരുടെ കരിയറിനെയും തൊഴിൽ മേഖലകളെയും സംബന്ധിച്ച് ഒരു സവിശേഷ പാത പിന്തുടരും. അവർ തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വിനിയോഗിക്കുകയും മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യും.

പ്രണയബന്ധം - ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും നല്ല ബന്ധവും ആശയവിനിമയവും ഉണ്ടാകും, അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടൊപ്പം കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗിന് പോകും, അത് അവിസ്മരണീയമായ ഒന്നായിരിക്കും. കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള സൗഹാർദ്ദപരമായ ബന്ധത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല മാതൃക വെക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, തൊഴിലിൽ അത് പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ നല്ല നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഹാജരാകുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ഉയർന്ന സ്കോർ നേടുകയും ചെയ്യും. 

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മികവ് പുലർത്തും, നിങ്ങൾ പൊതുമേഖലാ ജോലികളിലാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പ്രതാപകാലം പോലെ ദൃശ്യമാകും. ബിസിനസ്സ് സ്വദേശികൾക്ക് ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ് ഇടപാടുകൾ വഴി നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും. പുതിയ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഉണ്ടാകും, അവയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിയിക്കും. 

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾ വളരെ ആഡംബരത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കും. പതിവ് വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ഫിറ്റായി നിലനിർത്തും, കൂടാതെ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. 

പ്രതിവിധി- “ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ” എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

[ഏതെങ്കിലും മാസം 2, 11, 20, അല്ലെങ്കിൽ 29 എന്നീ തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഈ ആഴ്‌ച കൂടുതൽ വികസനത്തിന് ഇത് ഒരു തടസ്സമായി വർത്തിക്കും. നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. കൂടാതെ, ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, അത് ഈ ആഴ്‌ചയ്‌ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടില്ല.

പ്രണയബന്ധം- ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്‌മെന്റുകൾ ആവശ്യമായി വരും, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ആഴ്‌ച കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് ആക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം നിങ്ങൾ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകും, അത്തരം യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകും. മൊത്തത്തിൽ, ഈ ആഴ്ച പ്രണയത്തിനും പ്രണയത്തിനും അനുകൂലമായിരിക്കില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ കഠിനമായി പഠിക്കുകയും പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുകയും വേണം. പഠനത്തിൽ ചില യുക്തികൾ പ്രയോഗിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ഉദ്യോഗം- ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് ജോലിയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകാം, അത് ജോലിയിൽ സ്വയം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുകയും വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അതുവഴി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരേക്കാൾ മുന്നിലാണ്. ബിസിനസ്സ് സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ചയിൽ നഷ്ടം നേരിട്ടേക്കാം, ഇത് എതിരാളികളുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാകാം.

ആരോഗ്യം- ചുമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, ഉറക്കക്കുറവ്, ശ്വാസംമുട്ടൽ തുടങ്ങിയ ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാനിടയുള്ളതിനാൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകണം.

പ്രതിവിധി- ഓം ചന്ദ്രായ നമഹ എന്ന് ദിവസവും 20 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ അവരുടെ ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ ധൈര്യം കാണിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മസംതൃപ്തിയും അനുഭവപ്പെടും. ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ആത്മീയമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അളവുകോലായി വർത്തിക്കുന്ന ഗുണമേന്മയാണ് സ്വയം പ്രചോദനം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് വികാരങ്ങൾ കാണിക്കുകയും പരസ്പര ധാരണ വികസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ കാഴ്ചകൾ കൈമാറുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചടങ്ങിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കാഴ്ചകൾ കൈമാറുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന കാഴ്‌ചകൾ ഈ ആഴ്‌ച പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും കൂടുതൽ സ്‌നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം- പ്രൊഫഷണലിസത്തിനൊപ്പം ഗുണനിലവാരവും നൽകുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികവ് പുലർത്താൻ കഴിയുന്നതിനാൽ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡായിരിക്കും. മാനേജ്മെന്റ്, കൊമേഴ്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് തെളിയിക്കും. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഫീൽഡുകൾ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. സാധ്യമായ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾക്കൊപ്പം, നിങ്ങൾ കാര്യക്ഷമതയോടെ കഴിവുകൾ നൽകും. നിങ്ങൾ ബിസിനസിലാണെങ്കിൽ, ഉയർന്ന ലാഭം ഉറപ്പാക്കുന്ന മറ്റൊരു ബിസിനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളേക്കാൾ മുന്നിലായിരിക്കും, അവർക്ക് മികച്ച വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച ശാരീരിക ക്ഷമത മികച്ചതായിരിക്കും, അത് നിങ്ങളിൽ ഉത്സാഹത്തിനും കൂടുതൽ ഊർജ്ജത്തിനും ഇടയാക്കും. ഈ ഉത്സാഹം കാരണം, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന കൂടുതൽ നല്ല സ്പന്ദനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

പ്രതിവിധി- "ഓം നമഃ ശിവായ" ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

[നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് 4, 13, 22, 31 എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ഈ തീയതികളിലാണെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച അരക്ഷിത വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, ഇതുമൂലം ഫലപ്രദമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, ഈ സ്വദേശികൾ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, കാരണം അത് അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റില്ല. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്ചയിൽ, സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് നാട്ടുകാർ അവരുടെ മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രണയബന്ധം- അനാവശ്യമായ രീതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കാരണം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ വാദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സുഗമമായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞേക്കാവുന്ന ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമാകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ഏകാഗ്രതയുടെ അഭാവം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ വ്യതിചലനം മൂലമാകാം. അതിനാൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായി പുതിയ പ്രോജക്ടുകളിൽ നിങ്ങൾ വ്യാപൃതരാകും, അതിനാൽ ഈ പ്രോജക്ടുകളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. 

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജോലി അസൈൻമെന്റിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തനല്ലായിരിക്കാം. അത് നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ബിസിനസ്സ് സ്വദേശികൾക്ക് ഉയർന്ന ലാഭം നേടുന്നതിന് അവരുടെ നിലവിലെ ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്താനായേക്കില്ല, കൂടാതെ അവരുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായി ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാം, ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും തോളുകളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം, ഇതിനായി ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. 

പ്രതിവിധി- ചൊവ്വാഴ്ച ദുർഗ്ഗാഹോമം ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ സ്വയം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ പോസിറ്റീവ് മുന്നേറ്റം നടത്താനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അവർ സംഗീതത്തിലും യാത്രയിലും കൂടുതൽ താൽപര്യം വളർത്തിയെടുക്കും. ചില മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുകയും ഷെയറുകളിലും ട്രേഡിംഗിലും അത് വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മികച്ച വരുമാനം നൽകും. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നാട്ടുകാർക്ക് താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ പോലും കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കും ഈ നാട്ടുകാർ.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് സാധ്യമാകും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രകടനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ഗ്രേഡുകൾ നേടാനും സ്കോർ ചെയ്യാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ മത്സര പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മികച്ച സ്കോർ നേടാനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ഫിനാൻസ്, അക്കൗണ്ടിംഗ്, മാനേജ്മെന്റ് പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണെങ്കിൽ, അത്തരം പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലി സംബന്ധിച്ച് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും ഉറപ്പാക്കും, അത്തരം അവസരങ്ങൾ യോഗ്യമായിരിക്കും, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ സ്വയം തെളിയിക്കാൻ കഴിയും. 

ആരോഗ്യം- നിങ്ങളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്ന ചില ചർമ്മ പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയും സന്തോഷവും കുറയ്ക്കുന്ന നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം നമോ നാരായണ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6-ആം സ്ഥാനക്കാർക്ക് ഈ ആഴ്ച യാത്രാ കാര്യത്തിലും നല്ല തുക സമ്പാദിക്കുന്നതിനും അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അവരും രക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ അവരുടെ മൂല്യം ഉയർത്തുന്ന അതുല്യമായ കഴിവുകളും അവർ വികസിപ്പിക്കും. ഈ സ്വദേശികൾ സംഗീതം അഭ്യസിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച അത് തുടരാൻ അനുയോജ്യമാകും.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കൂടുതൽ സംതൃപ്തി നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആകർഷണീയത സൃഷ്ടിക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ഒരു കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗ് നടത്തുകയും അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം- കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, അക്കൌണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളുടെ ചില മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയവരായിരിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തുകയും നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി മത്സരിക്കുന്നതിൽ ഒരു നല്ല മാതൃകയായി സ്വയം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഏകാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് നിങ്ങളെ നയിക്കും.

ഉദ്യോഗം- ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാകും, അത് നിങ്ങളെ കീഴടക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ഈ രംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ ചക്രവാളം വിപുലീകരിക്കാൻ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, അതുവഴി ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദീർഘയാത്രകളും നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശോഭയുള്ളതും അനുയോജ്യവുമായിരിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാകില്ല. നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്ന പ്രധാന ഘടകം സന്തോഷമായിരിക്കും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭാർഗവായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7-ലെ നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആഴ്ച ആകർഷകവും സുരക്ഷിതത്വമില്ലാത്തതുമായിരിക്കും. അവരുടെ പുരോഗതിയെയും ഭാവിയെയും കുറിച്ച് അവർ സംശയത്തിലായിരിക്കാം. ഈ സ്വദേശികൾക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലവും ആകർഷണീയതയും ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇത് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ബാക്ക്‌ലോഗായി വർത്തിച്ചേക്കാം. 

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സ്നേഹം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, കാരണം കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത് സന്തോഷം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയും. ആകുലതകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുപകരം, ഒരു ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ഐശ്വര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിയമം, തത്ത്വചിന്ത തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച പ്രയോജനപ്രദമായേക്കില്ല. പഠനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ നിലനിർത്തൽ ശക്തി മിതമായിരിക്കും, ഇതുമൂലം ഈ ആഴ്ച ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടായേക്കാം. 

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലി സംബന്ധിച്ച് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിതത്വം ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിനന്ദനം നേടുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ അധിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ ബിസിനസ്സ് സ്വദേശികൾക്ക് നഷ്ടം നേരിട്ടേക്കാം, അവരുടെ ബിസിനസ്സ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അവർക്ക് നല്ലതാണ്.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, അലർജി, ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം ചർമ്മത്തിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ, മികച്ച ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല.

പ്രതിവിധി- "ഓം കേതവേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 43 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

[നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് 8, 17, 26 എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ഈ തീയതികളിലാണെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ച അത്ര സുഖകരമാകണമെന്നില്ല, മികച്ചതും പ്രയോജനകരവുമായ ഫലങ്ങൾക്കായി അവർ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. തദ്ദേശീയർക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകുകയും അവരുടെ ദൈവികത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി എവിടെയെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ചയിൽ, നാട്ടുകാർ അവരുടെ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളുകൾ കാരണം വളരെ തിരക്കിലായിരിക്കും, ഇക്കാരണത്താൽ അവർ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയും ആസൂത്രിതമായ രീതിയിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും വേണം.

പ്രണയബന്ധം - കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളും ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള അകലം ഈ ആഴ്ച വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം ഇല്ലായിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുകയും നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- 'ഫോക്കസ്' എന്നത് നിങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുകയും ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന കീവേഡാണ്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കാം, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം. അതിനാൽ, ഉയർന്ന സ്കോർ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ നന്നായി തയ്യാറാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. 

ഉദ്യോഗം- സംതൃപ്തിയുടെ അഭാവം മൂലം നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തും. ചിലപ്പോൾ, ജോലിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. 

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, സമ്മർദ്ദം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാലുകൾക്ക് വേദനയും സന്ധികളിൽ കാഠിന്യവും അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ, ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ ധ്യാനം/യോഗ ചെയ്യുന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ ആഴ്ചയിൽ ചില സുപ്രധാന ചികിത്സകൾ പിന്തുടരുന്നതും പ്രശ്നങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

പ്രതിവിധി- "ഓം മണ്ഡായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 44 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

[നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് 9, 18, 27 എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ഈ തീയതികളിലാണെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച സുഗമമായി കാണപ്പെടും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവേശകരമായ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സാമ്പത്തികവും നേട്ടവും, പുതിയ സുഹൃത്തുക്കൾ മുതലായവയാകട്ടെ. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും, അത്തരം യാത്രകൾ തെളിയിക്കും. നിനക്കു കൊള്ളാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് സൗഹാർദ്ദപരവും യോജിപ്പുള്ളതുമായ ബന്ധം അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങൾ സന്തോഷം സ്ഥാപിക്കും. നിങ്ങൾ വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള പ്രണയ സ്‌കോറുകൾ നിങ്ങൾ പരിഹരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാനാകുമെന്നതിനാൽ ഈ ആഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസരംഗം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദ്ധാനം നൽകുന്നതായി കാണുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി തിളങ്ങും. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ഇടം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ചാൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ സർക്കാർ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത്തവണ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം നൽകുന്ന പുതിയ ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

ആരോഗ്യം - ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശാരീരിക ക്ഷമത ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പോസിറ്റിവിറ്റി മൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ശക്തിയും നിശ്ചയദാർഢ്യവും ലഭിക്കും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭൂമി പുത്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer