സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 16 ഏപ്രിൽ - 23 ഏപ്രിൽ 2023

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പറാണ്. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ന്യൂമറോളജി പ്രതിവാര ജാതകം 2023 വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അറിയുന്നത്.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (16 ഏപ്രിൽ 2023 - 23 ഏപ്രിൽ 2023) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ ആകെത്തുകയാണ്, അത് നിരവധി ഗ്രഹങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടും.

സൂര്യൻ സംഖ്യ 1, ചന്ദ്രൻ സംഖ്യ 2, വ്യാഴം നമ്പർ 3, രാഹു നിയമങ്ങൾ നമ്പർ 4, ബുധൻ സംഖ്യ 5, ശുക്രൻ 6, കേതു 7, ശനി 8, ചൊവ്വ നിയമങ്ങൾ നമ്പർ 9. കാരണം ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം, ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നൽകുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഭാഗ്യ സംഗ്യ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യനമ്പർ 1 ലെ ആളുകൾ സർഗ്ഗാല്മക, കലാപരമായ സ്റ്റേജ് പെർഫോമർമാർക്ക്‌ ഈ ആഴ്ച്ച വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഒരു നല്ല കലാസൃഷ്ടി നൽകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ കാണിക്കാനുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും പോലും വളരെ ധൈര്യശാലികളും നിർഭയരും ആത്‌മവിശ്വാസമുള്ളവരും ആവശ്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നവരും ആയിരിക്കും.

പ്രണയ ബന്ധം : ഈ സ്‌നേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ റൂട്ട് 1 ലെ സ്വദേശികൾക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളായിരിക്കും, കാരണം അവരുടെ സുഹൃത്‌ബന്ധത്തിലെ ആരെങ്കിലുമായി പ്രണയം ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പുതിയ ബന്ധത്തിന്റെ ആരംഭമാകാം. എന്നാൽ ബന്ധത്തിലോ വിവാഹത്തിലോ പ്രതിജ്ഞാബന്ധരായ അവർ അല്പം ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം, കാരണം അവർ അകൽച്ചയും ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരും, ഇത് തർക്കങ്ങൾക്കും വഴക്കുകൾക്കും ഇടയാക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം: റൂട്ട് നമ്പർ 1 ലെ വിദ്യർത്ഥികൾക്കു, ഈയാഴ്ച്ച ഫലപ്രദമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആത്‌മവിശ്വാസവും സർഗ്ഗാല്മക്തയും പ്രവർത്തനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതവുമായിരിക്കും, അതിനാൽ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യും. പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്, ഹ്യുമാനിറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനിങ് പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്രിയേറ്റിവ് മേഖലകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല പുരോഗമന വാരമായിരിക്കാം ഇത്.

ആരോഗ്യം :ആരോഗ്യപരമായി, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ ഉർജസ്വലരും ഉൽത്സാഹം നിറഞ്ഞവരുമയിയ്ക്കാം. എന്നാലും ഉർജത്തിന്റെ ഉയർന്ന നില കാരണം നിങ്ങൾ ആവേശകരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഊർജവും തീയും നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക സമാധാനം നൽകും.

പ്രതിവിധി - ദിവസവും മ: ദുർഗ്ഗക്ക് ചുവന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾ, ഈ ആഴ്ച പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വ്യത്യസ്ത ഊർജം നൽകും. തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും പുരുഷന്മാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും, അതുവഴി അവരുടെ ആത്മവിശ്വസനിലയിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാം.

പ്രണയബന്ധം:മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, പുരുഷന്മാർക്ക് വൈകാരിക അസ്വസ്ഥതകൾ കാരണം അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെ ശാന്തവും മനസ്സിലാക്കുന്നതുമായ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ബന്ധം ശക്തമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2ലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ധാരാളം ശ്രദ്ധാശൈഥില്യങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കുന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, ഇത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും.

ഉദ്യോഗം: ഉദ്യോഗ രംഗത്തു റൂട്ട് നമ്പർ 2 ലെ ആളുകൾക്ക് ഈയാഴ്ച്ച നല്ലതാണ്.സർക്കാർ സഹകരണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. വ്യാപാരത്തിനും പങ്കാളിത്തത്തിനും ഈ കാലയളവ് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഗാർഹിക, കാർഷിക വസ്തുക്കളിലോ, പുരാതന വസ്തുക്കളിലോ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗണ്യമായ ലാഭം ലഭിക്കും.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 ലെ ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാൽ വൈകാരിക തലത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ ഊർജ നഷ്ടം ഉണ്ടാവാം, അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിർദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: ശിവലിംഗത്തിന് ദിവസവും പാൽ അർപ്പിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 ലെ സ്വദേശികൾ, ഈ ആഴ്ച്ച നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് ആത്‌മവിശ്വാസമുള്ളവരായി കാണപ്പെടും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അസ്വസ്ഥതയും, ആശയക്കുഴപ്പവും തോന്നിയേക്കാം, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ സ്വയം ധ്യാനത്തിലും, പഠനത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തിയും ആശ്വാസവും ലഭിച്ചേക്കില്ല. അതിനാൽ ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 ലെ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അവിവാഹിതൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച്ച നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും, എന്നാൽ വളരെയധികം ആലോചിച്ച ശേഷം വളരെ വിവേകത്തോടെ ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഇതിനകം വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ സ്‌നേഹവും പിന്തുണയും നിങ്ങൾക്ക് സ്വായത്തമാകും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യ 3 ലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സിവിൽ സർവീസ് പോലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ജോലികൾക്കോ അവർക്ക് നന്നായി തയ്യാറാകാൻ കഴിയുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലികൾക്കോ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും ഇത് വളരെ നല്ല ആഴ്ച്ചയാണ്. പിഎച് ഡി അല്ലെങ്കിൽ നിഗൂഡ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന മേഖലിയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോലും അനുകൂലമായ സമയം ആയിരിക്കും ഇത്.

ഉദ്യോഗം: റൂട്ട് നമ്പർ 3 ലെ സ്വദേശികളുടെ തൊഴിൽ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആത്‌മവിശ്വാസവും ഊർജസ്വലരുമായിരിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കഠിനാദ്വാനത്തിന്‌ അനുസരിച്ചു ഫലം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഭാഗ്യത്തിന്റെ അഭാവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്നു. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നേതാക്കൻമാരോ ഉപദേശകരോ ആയ ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനം വിലമതിക്കപ്പെടും.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ഈയാഴ്ച്ച നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതിരോധശേഷിയും ശാരിരികക്ഷമതയും ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനാൽ സാത്വിക ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും യോഗ, ധ്യാനം തുടങ്ങിയ ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: ഗണപതിയെ ആരാധിച്ചു 5 ബേസൻ ലഡുകൾ സമർപ്പിക്കുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ നമ്പർ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 ലെ ആളുകൾക്ക് ഈയാഴ്ച്ച വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കാഴ്ച്ചയുടെ ആരംഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുന്നതിനും ഇടപഴകുന്നതിനും വേർപിരിയുന്നതിനും എല്ലാം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന ആത്‌മവിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ ആ ഴ്ച്ചയുടെ രണ്ടാം പകുതി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും അവസരങ്ങൾ തേടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. സമൂഹത്തെ സേവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക .

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 ലെ ആളുകൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുമ്പോൾ പാറ്റേൺ സമാനമായിരിക്കും, അതിനാൽ ഈ വാരം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ആസ്വദിച്ചു കഴിയും, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ഉല്ലാസ യാത്രകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന തീയതികളിൽ പോകാനും അത് ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും. എന്നാൽ ഇതേസമയം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അഹംഭാവം കടന്നുവരരുതെന്നും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തെയും സമവാക്യത്തെയും നശിപ്പിക്കരുതെന്നും നിങ്ങൾ ബോധവാനായിരിക്കണം.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ നമ്പർ 4 ലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഈ ആഴ്ച്ച വിദ്യാഭ്യാസം പുറകിലേക്ക് തള്ളപ്പെടാം, നിങ്ങൾ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകും, അത് അഭികാമ്യമല്ല, നിങ്ങൾ പിന്നീട് വ്യസനിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം പഠനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 ലെ ആളുകളുടെ തൊഴിലിനെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ച്ചയുടെ തുടക്കം നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആത്‌മവിശ്വാസവും ഉർജസ്വലരുമായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ചു് വിനോദ മേഖലയിലുള്ള നാട്ടുകാർ, നടിമാർ, യൂട്യൂബർമാർ, സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്വാധിനം ചെലുത്തുന്നവർ എന്നിവർക്ക്‌ നല്ലൊരു ആഴ്ച്ചയായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ച്ച നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള വലിയ കാരണത്താലും പ്രവർത്തിക്കും.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 ലെ ആളുകൾ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നു, ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ല. അമിതമായ മദ്യപാനം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം പാർട്ടികളിലും സാമൂഹികവൽക്കരണത്തിലും ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രതിവിധി: ശനിയാഴ്ച്ച മാ കാളിക്ക് തേങ്ങ സമർപ്പിക്കുക.

ഭാഗ്യ നമ്പർ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ആത്മവിശ്വാസവും ശാന്തവും വ്യക്തവുമായിരിക്കും, അത് നിങ്ങളിലേക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കും. അത് നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

പ്രണയബന്ധം: പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികളെ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ആഴ്ച പ്രണയവും നിങ്ങൾക്ക് മികച്ചതായിരിക്കും, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു മികച്ച സമയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്ച, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആഴ്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ പഠനത്തിലെ തടസ്സങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും നേരിടാനും മറികടക്കാനും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും. എന്നാൽ ആഴ്‌ചയുടെ അവസാനത്തോടെ അവരുടെ സ്ഥിരതയും പരിശ്രമവും കൊണ്ട് അവർ വെല്ലുവിളികളെ തരണം ചെയ്യും.

ഉദ്യോഗം: പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ, ലക്ഷ്വറി ടൂർ, ട്രാവൽ, ലക്ഷ്വറി ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ആഡംബര ബിസിനസിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച നല്ലതായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭകരമായ സമയമാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അഭിനയം, പാട്ട്, കല, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജർ എന്നിവയിൽ കരിയർ ഉള്ള സ്വദേശികൾ പോലും അവരുടെ കരിയറിൽ വളർച്ച കാണും.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, ചർമ്മം, അലർജി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതിനാൽ, നല്ല ശുചിത്വം പാലിക്കാനും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാനും ഏതെങ്കിലും പ്രാണികളുടെ കടിയേറ്റാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: ബുധനാഴ്ച പശുക്കൾക്ക് പച്ചപ്പുല്ല് നൽകുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമവും ഫലപ്രദവുമായിരിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കും, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും, നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ രൂപത്തെയും പരിപാലിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകുകയും ആവശ്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി ആവേശത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും, ഇത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സുഖം പരിപാലിക്കുക. ആയിരിക്കുക എന്നത് ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്കുള്ള ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾ സമൂഹത്തിലെ ദരിദ്രരായ ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നതാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ പണമോ സ്നേഹമോ ശ്രദ്ധയോ ആകട്ടെ, അത് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ട മഹത്തായ പ്രവൃത്തിയാണ്, എന്നാൽ ഈ പെരുമാറ്റം കാരണം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി അവഗണിക്കപ്പെടുകയും അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം. അത് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ കലഹത്തിന് കാരണമായേക്കാം. അതിനാൽ, സാഹചര്യം സന്തുലിതമാക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഡിസൈനിംഗ്, അഭിനയം, ആലാപനം അല്ലെങ്കിൽ കവിത തുടങ്ങിയ സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ മേഖലയിലുള്ള ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ആഴ്ച ഉണ്ടാകും, അവർ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം അഭിനന്ദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഹ്യുമാനിറ്റീസ്, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗവേഷണത്തിന് നല്ല സമയം ലഭിക്കും കൂടാതെ അവരുടെ ആശയങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും മറ്റുള്ളവരോട് പ്രകടിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

ഉദ്യോഗം: പ്രൊഫഷണലായി ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾ, എൻ‌ജി‌ഒകൾ‌ക്കോ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഓർ‌ഗനൈസേഷനിലോ പാവപ്പെട്ടവർ‌ക്കായി ധനസമാഹരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും പ്രൊഫൈലിലോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാട്ടുകാർ‌ക്ക് ഈ ആഴ്ച നല്ലതായിരിക്കും.

ആരോഗ്യം: പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കാനും ശുചിത്വം പാലിക്കാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ജോലി സമ്മർദ്ദം കാരണം സ്വയം അവഗണിക്കരുത്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

പ്രതിവിധി: ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിൽ കുറച്ച് സംഭാവനകൾ നൽകുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ വ്യക്തതയോടെ നിങ്ങൾ ഊർജ്ജവും ആത്മവിശ്വാസവും നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു ജീവകാരുണ്യത്തിലേക്കും ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്കും ചായ്‌വുള്ളവരായിരിക്കും, അത് നിങ്ങളെ സമാധാനത്തിന്റെയും വിശ്രമത്തിന്റെയും ബോധത്തോടെ അനുഗ്രഹിക്കും.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച പ്രണയത്തെയും വിവാഹ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വളരെ അഭിനിവേശമുള്ളവരായിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ആത്മാർത്ഥമായ നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട റൂട്ട് നമ്പർ 7 സ്വദേശികളേ, പാഷൻ ഉള്ളവനെ പൊസസീവ് ആകുന്നതിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു രേഖയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെക്കുറിച്ചും ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും കൈവശം വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ബോധവാനായിരിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം: യുപിഎസ്‌സി, എസ്‌എസ്‌സി പോലുള്ള സർക്കാർ ജോലികൾക്കുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്കോ ​​പോലീസ് സേനയോ പ്രതിരോധ സേനയോ പോലുള്ള ജോലികൾക്കോ ​​തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പിന് അനുകൂലമായ സമയം ലഭിക്കും. സ്‌കൂളിൽ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കായികരംഗത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ആയോധന കലകൾ പോലെ നല്ലൊരു ആഴ്ചയും ഉണ്ടാകും. പോലീസ് സേനയിലേക്കോ പട്ടാളത്തിലേക്കോ ഉള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലും വിജയിക്കും.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ പാർശ്വവരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു തുക സ്വരൂപിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വരുമാന സ്രോതസ്സും ഇല്ലെങ്കിൽ, അവസരങ്ങൾ തേടാനുള്ള സമയമാണിത്; നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഒന്ന് ലഭിക്കും.

ആരോഗ്യം: പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതിരോധശേഷിയും ശാരീരിക ശക്തിയും ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ, അത് നിലനിർത്താൻ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വ്യായാമം ചെയ്യാനും ധ്യാനിക്കാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: ഒരു പഠിച്ച ജ്യോതിഷിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം, ഭാഗ്യത്തിനായി പൂച്ചയുടെ കണ്ണ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് ധരിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച എല്ലാവർക്കും അവസരങ്ങളാൽ നിറയും, എന്നാൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ അൽപ്പം മടിയനായി കാണപ്പെടും, അതുമൂലം നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളും അനുകൂല സമയവും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം. അതിനാൽ, അലസത മാറ്റിവയ്ക്കാനും കാര്യങ്ങൾ വൈകിപ്പിക്കാതിരിക്കാനും പൂർണ്ണ ഊർജ്ജത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ചുമതലയിലേക്ക് പോകാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾ പ്രണയത്തെയും വിവാഹ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഗുണമേന്മയുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാനും ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും, അതിനാൽ ഈ സമയം ആസ്വദിക്കുക, അഹംഭാവവും അഹങ്കാരവും ഒഴിവാക്കുക.

വിദ്യാഭ്യാസം: എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നതോ അതിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതോ മറ്റേതെങ്കിലും സാങ്കേതിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതോ ആയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും. കഠിനാധ്വാനവും നിരന്തരമായ പരിശ്രമവും മാത്രമാണ് അവർ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അതൃപ്‌തരായേക്കാം, കാരണം നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം, അത് നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു പുതിയ ദിശയോടൊപ്പം സംതൃപ്തിയും വളർച്ചയും നൽകുന്നു.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾ ആരോഗ്യപരമായി, ചാർട്ടിൽ കാര്യമായ ഒന്നും തന്നെയില്ല, എന്നാൽ ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ അലസത ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ സജീവതയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രതിവിധി: തെരുവ് നായ്ക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുകയും അഭയം നൽകുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതമായാലും ഔദ്യോഗിക ജീവിതമായാലും ജീവിതത്തിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനും നേടാനുമുള്ള ഊർജവും ശക്തിയും നിറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റയാളുടെ സൈന്യത്തെപ്പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടയിൽ വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരുകയും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ ബോധവാനായിരിക്കുക, കാരണം നിങ്ങളുടെ ആക്രമണോത്സുകത മൂലം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെയും പ്രണയത്തെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ വളരെ വികാരാധീനനും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവനും നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിന് പൂർണ്ണമായും മുൻഗണന നൽകും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും താൽപ്പര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും, എന്നാൽ തോന്നുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ഉടമസ്ഥത, തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കും സംഘർഷങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ മുഴുകും, അവർ അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, അത് അവരുടെ പഠന കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും. മാസ്റ്റേഴ്സ്, പിഎച്ച്ഡി തുടങ്ങിയ ഉപരിപഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും അധ്യാപകരുടെയും ഉപദേശകരുടെയും പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ ഈ കാലഘട്ടം അനുകൂലമായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിലേക്കായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയുള്ള കഠിനാധ്വാനം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ കഴിവുകളെ മെച്ചപ്പെടുത്തും. നേട്ടങ്ങളിലെ കാലതാമസം കാരണം അക്ഷമരാകരുതെന്ന് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വളർച്ച മന്ദഗതിയിലുള്ളതും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായിരിക്കും; ദൈർഘ്യമേറിയ ഓട്ടത്തിന് നല്ലത്.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികളേ, ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലരായിരിക്കും, നല്ല ആരോഗ്യം അനുഭവപ്പെടും, എന്നാൽ യാത്രയിലും ഡ്രൈവിംഗിലും നിങ്ങൾ അപകടങ്ങൾക്കും അപകടങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ തെരുവിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രതിവിധി: ഹനുമാനെ ആരാധിക്കുകയും ബൂണ്ടി പ്രസാദം നൽകുകയും ചെയ്യുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer