സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 15 ഒക്ടോബർ - 21 ഒക്ടോബർ 2023

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പറാണ്. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (15 മുതൽ 21 ഒക്ടോബർ 2023 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

നമ്പർ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെപ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർ പൊതുവെ അവരുടെ നീക്കങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലായവരും പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിൽ ഉയർന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നവരുമാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ ബെൽറ്റിന് കീഴിൽ കൂടുതൽ ഭരണപരമായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്, അത്തരം സ്വഭാവസവിശേഷതകളോടെ അവർ അതിവേഗം അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നു.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദ സ്വഭാവവും ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും കാരണം,നിങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്ന കൂടുതൽ ബന്ധവും സന്തോഷവും ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ സമീപനം കൂടുതൽ മാന്യവും സൗഹാർദ്ദപരവുമായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം-സിവിൽ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി പോലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ജോലികൾക്കായുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പിന് വളരെ നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽപ്പോലും, നിങ്ങൾ വിജയിക്കാനും പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാനുമുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

ഉദ്യോഗം-ആധികാരിക പോസ്റ്റുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. സർക്കാരിൽ നിന്നോ ഉയർന്ന അധികാരികളിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വഗുണങ്ങൾ വിലമതിക്കപ്പെടും. ഒരു ടീം ലീഡറായി സ്വയം തുറന്നുകാട്ടാനും മുന്നോട്ട് പോകാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം-ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതിരോധശേഷിയും ശാരീരിക ശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനാൽ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വ്യായാമം ചെയ്യാനും അത് നിലനിർത്താൻ ധ്യാനിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി:"ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ" ദിവസവും 19 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവർ പൊതുവെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും കുടുംബവൃത്തങ്ങളുമായും വൈകാരിക തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവർക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഈ നാട്ടുകാരുടെ മാനസികാവസ്ഥ വളരെ നിയന്ത്രിതമായിരിക്കാം, അവർ അവരെ വിശാലമനസ്കതയിൽ ഒതുക്കാതിരിക്കാം, ഇത് അവരെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനായി തർക്കിക്കുകയോ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും അവൻ/അവൻ കടന്നുപോകുന്ന സാഹചര്യം ആശയവിനിമയം നടത്താനും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ വിശ്വസ്തതയെ സംശയിക്കരുത്, പരസ്പരം ഇടം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുക.

വിദ്യാഭ്യാസം-നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും, കാരണം ഉയർന്ന ആഗ്രഹങ്ങളും ശ്രദ്ധാശൈഥില്യങ്ങളും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യും.

ഉദ്യോഗം-ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകും, കാരണം നിങ്ങളുടെ തന്ത്രങ്ങളും പരിശ്രമങ്ങളും നല്ല ഫലങ്ങളും ലാഭവും കൊണ്ടുവരും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനവും പദവിയും ഉയരും. നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ ഉയർന്ന പ്രശസ്തി നേടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായേക്കില്ല, അതുവഴി ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റമോ മറ്റ് ഉയർന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങളോ നേടാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം സാധ്യമാകണമെന്നില്ല.

ആരോഗ്യം- ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് കാരണം ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതിനാൽ സ്വയം ജലാംശം നിലനിർത്താനും നല്ല അളവിൽ ദ്രാവകം കഴിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഹോർമോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവവിരാമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളും സ്ത്രീകൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷവും ചുമയും ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി: "ഓം ചന്ദ്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ പൊതുവെ വിശാലമായ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. അവർ കൂടുതൽ ആത്മീയരായിരിക്കുകയും ഈ നയം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് അവരുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ സാധ്യമായേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയിലോ ബന്ധത്തിലോ പ്രവേശിക്കാനുള്ള നല്ല സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിവേകം ഉപയോഗിക്കാനും വികാരങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാനും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്താനും ഹൃദ്യമായ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃക വെക്കാനും അത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കണം.

വിദ്യാഭ്യാസം-മാസ്റ്റേഴ്‌സിനും പിഎച്ച്‌ഡിക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് വളരെ നല്ല ആഴ്ചയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ദിശ ലഭിക്കും, എല്ലാ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും അവസാനിക്കും, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ അധ്യാപകരും, ഉപദേശകരും, ധർമ്മഗുരുവും, മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറും, ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബാങ്കർമാരുമായ സ്വദേശികളാണെങ്കിൽ - നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം.നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രമോഷനും മറ്റും ലഭിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം-യോഗ, ധ്യാനം തുടങ്ങിയ ചില ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകാൻ നിങ്ങൾ സമയം ചിലവഴിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും ഗുണം ചെയ്യും.

പ്രതിവിധി-"ഓം ഗുരവേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയഅസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടാകാം, അത്തരം യാത്രകൾ ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം നന്നായി നിറവേറ്റുന്നതായി തോന്നാം. ഈ ആളുകൾക്ക് അവരിൽ കൂടുതൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഈ പ്രവണതകൾ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വളരാനും ശ്രമിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-സ്വയം ആസക്തി നിമിത്തം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ അവഗണിക്കുകയോ അനാദരിക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള ഉയർന്ന സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് തുല്യമായ മുൻഗണന നൽകാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം-നിങ്ങൾ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ വിദേശത്ത് പഠിക്കാനുള്ള അവസരത്തിനോ വേണ്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പഠനങ്ങളിൽ വ്യതിയാനം പോലുള്ള ഏകാഗ്രതയുടെ അഭാവവും വീഴ്ചകളും ഉണ്ടാകാം.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷോ മോഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സഹകരണവും പിന്തുണയും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, പകരം നിങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടാകാം.

ആരോഗ്യം-ഈ കാലയളവിൽ എണ്ണമയമുള്ളതും കൊഴുപ്പുള്ളതുമായ വസ്തുക്കളുടെ ഉയർന്ന ഉപഭോഗം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങൾക്ക് അമിതവണ്ണവും ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമ്പന്നമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി-ദുർഗാ ചാലിസ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും മറ്റ് ഗവേഷണ കണ്ടെത്തലുകളിലൂടെയും അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ എപ്പോഴും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്‌ച അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ കൂടുതൽ ആത്മീയമായി വളരുകയും അവരുടെ സൃഷ്ടിപരമായ ശക്തികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് വളരാനും ഇത് അവർ പിന്തുടർന്നേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല സാമൂഹിക പെരുമാറ്റം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇക്കാരണത്താൽ, ചില ധാർമ്മിക നൈതികതകൾ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാം, അതുവഴി നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ്, കോസ്റ്റിംഗ്, മാനേജ്‌മെന്റ് സംബന്ധിയായ പഠനങ്ങൾ പോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞ പഠനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച സ്കോർ നേടാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊഫഷണൽ നിലവാരം സ്ഥാപിക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തി നേടാനും കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അദ്വിതീയ ഇടം ഉണ്ടാക്കാനും നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെക്കാൾ മേൽക്കോയ്മ നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം-ഉള്ളിൽ സാധ്യമായ ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും കാരണം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മികച്ചതായി തുടരാം. നിങ്ങൾക്ക് തലവേദനയും കുറച്ച് ക്ഷീണവും മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ, ഇവ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആയിരിക്കില്ല.

പ്രതിവിധി-കാക്കയ്ക്ക് ദിവസവും ശർക്കര കൊടുക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ വിനോദക്കാരാണ്, മറ്റുള്ളവരെയും രസിപ്പിക്കാൻ വളരെയധികം സന്നദ്ധരായേക്കാം. മറുവശത്ത്, അവർ എപ്പോഴും സ്വയം അഭിമാനിക്കുകയും അവർ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും എല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയായിരിക്കാമെന്നും ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു.

പ്രണയബന്ധം-ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ ആരോഗ്യത്തിലും വൈകാരിക ആവശ്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം അജ്ഞത അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെയും മോശമാക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഡിസൈനിംഗ്, കല, സർഗ്ഗാത്മകത, അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയം എന്നീ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന റൂട്ട് നമ്പർ 6 വിദ്യാർത്ഥികൾ, സ്റ്റേജ് പെർഫോമർമാർ ക്രിയാത്മകമായ ആശയങ്ങളാൽ നിറയുകയും അവരുടെ മേഖലയിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഉദ്യോഗം- അഭിനേതാക്കൾ, നാടക കലാകാരന്മാർ, അവതാരകർ, സ്റ്റേജ് പെർഫോമർമാർ എന്നിവർക്ക് ഇത് നല്ല സമയമാണ്. ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾ ജനശ്രദ്ധയിൽ ആകുകയും വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ അംഗീകാരം നേടുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യം-സന്ധിവാതം, കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അസ്ഥികൾ കാരണം ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഹോർമോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവവിരാമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളും സ്ത്രീകൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം.

പ്രതിവിധി-"ഓം ശുക്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 24 തവണ ജപിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെകോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയ്ക്ക് കീഴിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർക്ക് ജയിക്കാനുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം, കൂടാതെ ഈ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർന്നുവരാൻ കഴിയും. ഒരു ഉയർന്ന പ്രൊഫഷണലായി മാറാൻ ഈ സ്വദേശികൾ ഈ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഏഴാം നമ്പറിൽ ജനിച്ച ഈ സ്വദേശികൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്രകൾ സാധ്യമായേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ഹ്രസ്വ കോപത്തെക്കുറിച്ചും ഈഗോയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സന്തോഷത്തെ നേരിടാൻ നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ ക്ഷമയോടെയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിദ്യഭ്യാസം-നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ്, ചരിത്രം എന്നീ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ - ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ കൂടുതൽ ഏകാഗ്രത നേടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഈ മേഖലകളിലെ വീഴ്ചകൾ കാരണം - നിങ്ങൾ നേടാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കൂടുതൽ തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങളുടെ പേര് കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ആരോഗ്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കണമെന്നില്ല, ചർമ്മ സംബന്ധമായ അലർജികൾക്കും സൂര്യാഘാതത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുന്ന പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവവും ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി-ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഹനുമാന് സമർപ്പിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർ എപ്പോഴും ജോലിയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കാം, മാത്രമല്ല ഈ ആഴ്ചയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് പൊതുവെ കൂടുതൽ യാത്രകൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഈ ആഴ്‌ചയിൽ അനാവശ്യ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് കുടുംബത്തിലെ താൽപ്പര്യക്കുറവും തർക്കങ്ങളും മൂലമാകാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെ പക്വതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കുറവായിരിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ താൽപ്പര്യം കുറവായിരിക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏകാഗ്രതക്കുറവ് മൂലമാകാം. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ നിലനിർത്തൽ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണൽ സമീപനം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജോലിയിലും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലും നിങ്ങൾ തൃപ്തനാകണമെന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സംതൃപ്തി ലഭിക്കുകയും ഉയർന്ന നല്ല സാധ്യതകൾക്കായി ജോലി മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ആരോഗ്യം-ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാലുകളിലും തുടകളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം.നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതിരോധശേഷിയുടെ കുറവായിരിക്കാം ഇതിന് കാരണം. നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർക്ക് ശരിയായ വൈദ്യപരിശോധന നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായേക്കാം.

പ്രതിവിധി-ശനിയാഴ്ചകളിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് തൈര് ചോറ് ദാനം ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലൂടെയും തൊഴിലിലൂടെയും നല്ല വിജയവും ജനപ്രീതിയും ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനവും പദവിയും ഉയരും. നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വവും തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവും എല്ലാവരേയും ആകർഷിക്കും.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന ചില കോപവും ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്തേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള വൈരുദ്ധ്യവും തർക്കവും ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം- അവരുടെ പഠനത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആഴ്ച പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അവർക്ക് നല്ല ധാരണയും ആശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകും കൂടാതെ പല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ ചില വളർച്ചയും പ്രമോഷനും ഇൻക്രിമെന്റും ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ ഒരു പുതിയ ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വ നിലവാരം വിലമതിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ - ഒരു വിജയകരമായ ബിസിനസ്സ് മനുഷ്യനായി സ്വയം രൂപാന്തരപ്പെടാനും അതുവഴി ഉയർന്ന ലാഭം നേടാനുമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയേക്കാം.

ആരോഗ്യം-നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം രൂപാന്തരപ്പെടാനും നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയും ഊർജ്ജവും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയുന്ന സമയമാണിത്; അതിനാൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സമയം നിക്ഷേപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി-"ഓം ഭൗമായ നമഃ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക:അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer