സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 12 നവംബർ - 18 നവംബർ 2023

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പറാണ്. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (12 നവംബർ മുതൽ 18 നവംബർ 2023 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

നമ്പർ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം , വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച സ്വദേശികൾ കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളവരായിരിക്കാം, അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഈ ചടുലത നിലനിർത്താം; അത് കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനോ, കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചടുലത കാണിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലെ ചടുലതയോ ആകട്ടെ.

പ്രണയബന്ധം- സ്നേഹത്തിന്റെയും ബന്ധത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഹാർദ്ദപരമായിരിക്കാനും മികച്ച നിലവാരങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും കഴിയും.നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥത പ്രകടമാക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരും പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരുമായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, അഡ്വാൻസ്ഡ് അക്കൗണ്ടൻസി, ഇക്കണോമെട്രിക്സ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി സ്കോർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഉയർന്ന രീതിയിൽ മത്സരിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശത്ത് സന്ദർശനം നടത്താനും ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ സ്വിംഗിലായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ മതിയായ വാഗ്ദാനമായേക്കാവുന്ന കൂടുതൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങളും ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് ഉള്ളിൽ ഉയർന്ന പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതിനാൽ സാധ്യമാകും. അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്‌നസിന് നല്ല ഇന്ധനവും സ്റ്റാമിനയും ചേർക്കാൻ കഴിയും.

പ്രതിവിധി: "ഓം ആദിത്യായ നമഃ" ദിവസവും 19 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യാ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവർ ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് പോകുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പതിവ് ജോലിയായി ഇത് പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും. ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനുപകരം, കൂടുതൽ തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിൽ ഈ നാട്ടുകാർ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പിന്തുണാ വികാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഈ ആക്കം കൂടുതൽ നിലനിർത്താനും അതുവഴി യോജിപ്പുള്ള ബന്ധത്തിന് വഴിയൊരുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം സാധ്യമാകും, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് പ്രദർശിപ്പിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, മറ്റുള്ളവരെ മറികടക്കാനും പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ നിലവാരം ഉറപ്പാക്കാനും ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിലനിർത്തൽ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏത് പഠന ശാഖയായാലും നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വയം അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥതയും പ്രൊഫഷണലിസവും കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇത്തരത്തിലുള്ള മനോഭാവം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ മേധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സുഗമമായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം മൂലമായിരിക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ഊർജവും ഉത്സാഹവും കൂടുതലായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ കരുത്തിന് കൂടുതൽ ഊർജം പകരും.

പ്രതിവിധി- തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിന് പുഷ്പപൂജ നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ ധൈര്യം കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മസംതൃപ്തിയും തോന്നിയേക്കാം. ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ആത്മീയമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് കൂടുതൽ പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കാനും ഈ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ ധാരണ വികസിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് കൂടുതൽ അനുകമ്പ കാണിക്കാനും ഈ ബന്ധം നന്നായി നിലനിർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സുഗമമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ നല്ല സാഹചര്യത്തിന്റെ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുകയും കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുന്നതിന് അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. സഹപാഠികളോട് മത്സരിക്കാനും കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടാനും മികവ് പുലർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, ജോലിയിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലിസം കാണിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് അത് നടപ്പിലാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നേടാനും മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പുതിയ ജോലിയിൽ ഉയർന്ന തസ്തികകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉയർന്ന ഉയരങ്ങളിൽ എത്താനും നല്ല ലാഭം നേടാനും കഴിയും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മികച്ചതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയിൽ ഉറക്ക പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകാം, ഇത് അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഗുരവേ നമഃ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

To Attain Success In Your Career and Education: Order Your CogniAstro Report Now!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22 അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായേക്കാം, അവർ അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ളവരായിരിക്കാം. കൂടാതെ, ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ അഭിനിവേശത്തോടെ കൂടുതൽ വ്യക്തത പുലർത്തുകയും അത് തുടരുകയും ചെയ്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് വികാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ബന്ധങ്ങളിൽ നല്ല നിലവാരം പുലർത്താനും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പരസ്പര ബന്ധം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് കൂടുതൽ സ്നേഹവും ആകർഷണവും വളർത്തിയെടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനാകും, നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കാം, അത്തരം പഠനങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ റാങ്കുകളോടെ ഉയരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും അതിൽ ഒന്നാമതെത്താനും നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ശക്തിയിൽ നല്ല നേട്ടങ്ങൾ ചേർക്കാനും അർപ്പണബോധത്തോടെയുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിന് അഭിനന്ദനം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുടെ പരസ്പര സഹായത്താൽ കൂടുതൽ മിച്ചം ശേഖരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്ഥാനമുണ്ടാകും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിന് കൂടുതൽ മൂല്യം ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, ഉത്സാഹത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കൂടുതൽ നല്ല ഗുണങ്ങൾ ചേർക്കും. വയറുവേദന, ചെറിയ ദഹനപ്രശ്‌നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ.ഭൂരിപക്ഷം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സുഖപ്പെടും. ഈ ആഴ്ചയിൽ ധ്യാനവും യോഗയും പിന്തുടരാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി-"ഓം ദുർഗായ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ എപ്പോഴും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അവരുടെ ബുദ്ധി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുമുള്ള ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട്. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് സംഗീതം പഠിക്കാനും അവരുടെ സർഗ്ഗാത്മകത കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം. കൂടാതെ, ഈ സ്വദേശികൾ ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ പക്വതയുള്ള സമീപനം സന്തോഷകരമാകുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമീപനം ഈ ആഴ്ച മികച്ചതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ നല്ല നിലവാരം പുലർത്തുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാവുന്ന നിങ്ങളുടെ അധിക വൈദഗ്ധ്യം മുഖേന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ ഉയർന്ന ലാഭത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നല്ല ഫലങ്ങളായി മാറിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ബുദ്ധിശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിശക്തി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, ബിസിനസ്സിനെ അടുത്ത ശ്രേണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ളവരായിരിക്കും. കൂടാതെ, ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു നല്ല മാതൃകയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഭാരം കൂടാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് സുഖം കുറഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതും അതേപടി തുടരേണ്ടതുമാണ്. സ്വയം കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കാൻ ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളും യോഗയും പിന്തുടരുന്നതും നല്ലതാണ്. യോഗയും ധ്യാനവും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്.

പ്രതിവിധി- “ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ” എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്‌ച പിന്തുടരുന്ന ശ്രമങ്ങളിൽ കുറച്ച് അധിക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം, നിങ്ങളുടെ മനോവീര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിജയം നേടാനാകും.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്‌ച, നിങ്ങളുടെ ശാന്തത നഷ്‌ടപ്പെടുകയും ചില സംഘർഷങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്‌തേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി പിരിമുറുക്കമുള്ള ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇടയാക്കും, ഐക്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും ബന്ധങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം ഇത് സംഭവിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- സർഗ്ഗാത്മകത, ഡിസൈനിംഗ്, വികസനം, സംഗീതം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പഠനങ്ങളിൽ മികവ് പുലർത്താൻ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാകണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളിൽ വളരെ നൂതനമായ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും പ്രയോഗിക്കുന്നത് തിളങ്ങാനും മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനും നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് വളരെയധികം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലിയിലോ ബിസിനസ്സിലോ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം, നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില അലസത ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം, ഇത് നെഗറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മത്തിലെ തിണർപ്പ്, കണ്ണുകളിൽ ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമായേക്കാം, ഇത് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഒരു തടസ്സമായി പ്രവർത്തിക്കും. കൂടാതെ, നിങ്ങളെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ധ്യാനം / യോഗ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്.

പ്രതിവിധി-"ഓം ഭാർഗവ്യ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതായി വന്നേക്കാം, കാരണം ഈ നാട്ടുകാരെ പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലാക്കിയേക്കാവുന്ന ഏകാഗ്രതയുടെ അഭാവത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ആത്മീയ മോഡിൽ പ്രവേശിച്ച് അത് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം. കൂടാതെ, ഈ നാട്ടുകാർ ആത്മീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്രയ്ക്ക് പോയേക്കാം. കൂടാതെ, ഈ സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ കഴിവിൽ എല്ലാ റൗണ്ട് കഴിവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും, അത്തരം കഴിവുകൾ കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമായിരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് ചില ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇത് കൂടുതൽ സ്നേഹം തുറന്നുകാട്ടുന്നതിൽ ഒരു തടസ്സമായി വർത്തിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി തർക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ധാരണക്കുറവ് ഉണ്ടാകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലാക്കിയേക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഉപരിപഠനത്തിന് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അഭികാമ്യമല്ല. നിങ്ങളുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സ്വയം തയ്യാറാകാനുമുള്ള സമയമാണിത്.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, ഈ വശത്തിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്, നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി സുഗമമായി നടക്കുന്നത് കാണാൻ നിങ്ങൾ നീക്കിവെക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ, നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ലാഭം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രകടനം സ്ഥിരമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നഷ്ടം നേരിടുന്ന അവസ്ഥയിൽ അകപ്പെട്ടേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ധ്യാനം/യോഗ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദവും ദഹനപ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 43 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ അവരുടെ സമീപനത്തിലും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിലും മന്ദഗതിയിലായിരിക്കാം. അവരുടെ സമീപനത്തിലും അവർ കൂടുതൽ യാഥാസ്ഥിതികരായിരിക്കാം. കൂടാതെ, ഈ സ്വദേശികൾ ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയും അതുതന്നെ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും. അവർ തങ്ങളുടെ ജോലി തുടരുന്നതിൽ കൂടുതൽ അലസത കാണിക്കുകയും ജോലികൾ തൽക്ഷണം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യും. ഈ നാട്ടുകാർ ആവശ്യാനുസരണം പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കൂടുതൽ മടിച്ചേക്കാം. ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിബദ്ധതയും ചുമതലകളോട് പറ്റിനിൽക്കുന്നവരുമായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, അത് പ്രിയപ്പെട്ട സമയമായിരിക്കില്ല, ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഇക്കാരണത്താൽ, അവശ്യമായ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുകയും അതുവഴി ഐക്യം വാടിപ്പോകുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം, നിങ്ങൾ ഇത് പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ബന്ധങ്ങൾ സുഗമമാകും, അതുവഴി ഒരു ബന്ധത്തിൽ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ സാധ്യമാകും.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ വ്യതിയാനം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇതുമൂലം, ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞേക്കാവുന്ന ഏകാഗ്രത കുറയാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ട പ്രൊഫഷണലിസത്തെ കൂടുതൽ ഇല്ലാതാക്കും. നിങ്ങളുടെ പഠനം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകൈയെടുക്കാൻ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനമായിരിക്കില്ല. മികച്ച സാധ്യതകൾക്കും നല്ല അംഗീകാരം നേടുന്നതിനുമായി നിങ്ങളുടെ ജോലി മാറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇടപെട്ടേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കാലുകൾക്ക് വേദന, സന്ധികളിൽ കാഠിന്യം, തുടയിൽ വേദന തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറുമായി ശരിയായ ചികിത്സയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇത് ചെയ്താൽ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. കൂടാതെ, ഉയർന്ന മാനസികാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ധ്യാനം/യോഗ പിന്തുടരുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

പ്രതിവിധി-"ഓം ഹനുമതേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്‌ചയിൽ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ തത്വാധിഷ്‌ഠിതരായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ സഹോദരങ്ങളുമായി സുഗമമായ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ഈ നാട്ടുകാർക്കും കഴിയും. സാധാരണയായി, ഈ ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ഊർജ്ജവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും നിലനിർത്താൻ ഈ സ്വദേശികൾ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ ഈ ആളുകൾക്ക് ദീർഘദൂര യാത്രകൾ പോകാം, അവർ കൂടുതൽ ധൈര്യശാലികളായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പക്വമായ ധാരണ നിലനിർത്താനും കൂടുതൽ സ്നേഹം നിലനിർത്താൻ നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താനും അതുവഴി ബന്ധങ്ങളിൽ സുഗമവും ഉറപ്പാക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള മാർക്ക് നേടാനാകും. ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം പ്രൊഫഷണലാണ്, നല്ല വിജയം നേടുന്നതിനും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ ഒരു മതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഉയർന്ന ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും വിജയം കൈവരിക്കാനും നിങ്ങളെ പ്രാപ്‌തരാക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ലാഭം നേടാനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങളും കൂടുതൽ ലാഭം നേടുന്നതിന് പുതിയ ബിസിനസ്സ് ഓർഡറുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യപരമായി, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ ഫിറ്റായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന പോലുള്ള ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ, ഇത് ഊർജ്ജത്തിന്റെയും സജീവതയുടെയും അഭാവം മൂലമാകാം. ഇതൊഴിവാക്കാൻ, മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ധ്യാനത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

പ്രതിവിധി-"ഓം രാഹവേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

For Astrological Remedies & Services, Visit: AstroSage Online Shopping Store

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer