സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 11 ജൂൺ - 17 ജൂൺ 2023

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ ലഭിക്കും. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ.

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (11 മുതൽ 17 ജൂൺ 2023 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

സംഖ്യാ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

[ഏതെങ്കിലും മാസം 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 ഈ തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ ഉദ്യമങ്ങളിൽ ഈ മാസം നല്ല വിജയം ഉണ്ടാകും. അപാരമായ ആത്മവിശ്വാസവും ഉണ്ടാകും. നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ വീട് ഗംഭീരമായി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അവരുടെ സമീപനം വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയുള്ള പ്രൊഫഷണലായിരിക്കും. അവരുടെ വർക്ക്‌സ്‌പെയ്‌സിൽ ഒരു അതുല്യമായ പാത പിന്തുടരും. കഠിനമായ ജോലികൾ അനായാസം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വളരുകയും ചെയ്യും. സങ്കീർണ്ണമായ സാഹചര്യങ്ങളെയും പോസിറ്റീവിറ്റിയെയും അതിജീവിച്ച് നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഭരണപരമായ കഴിവുകൾ ഈ ആഴ്ച ഈ നാട്ടുകാർ പ്രകടിപ്പിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനമായ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരും, അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അവരോടുള്ള നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക അടുപ്പം ഈ ആഴ്ച ഉയർത്തപ്പെടും, നിങ്ങൾ അവരുമായി സ്‌നേഹപരവും പുരോഗമനപരവുമായ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, വൈദ്യം, നിയമം, മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങളിൽ സ്വദേശികൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. സ്വദേശികൾ പഠനത്തിൽ നല്ല ഏകാഗ്രതയോടെ മുന്നേറുകയും നല്ല മാർക്ക് നേടുകയും ചെയ്യും. സ്വദേശികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വിദേശയാത്രയ്ക്ക് പ്രത്യേക അവസരവും ലഭിക്കും, ഈ അവസരം അദ്വിതീയമായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം- പുതിയതും വളരെ വിശ്വസനീയവുമായ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ വരും. ഈ സ്വദേശികൾ അവരുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും വിദേശ ജോലി അവസരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കാണുകയും ചെയ്യും. ബിസിനസ്സ് സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ സംരംഭങ്ങളിൽ ചലനാത്മകമായ കഴിവുകളോടെ മുന്നേറുമ്പോൾ ലാഭം നേടാനാകും.

ആരോഗ്യം- ധൈര്യവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും കൊണ്ട് ആരോഗ്യനിലയിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ നാട്ടുകാർക്ക് കഴിയും. ആത്മീയ പരിശീലനങ്ങളിലും യോഗയിലും ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഈ സ്വദേശികൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും.

പ്രതിവിധി- ഞായറാഴ്ച സൂര്യദേവനുവേണ്ടി യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

[ഏതെങ്കിലും മാസം 2, 11, 20, അല്ലെങ്കിൽ 29 എന്നീ തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ആശയക്കുഴപ്പം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതിന്റെ ഫലമായി അവരുടെ തുടർന്നുള്ള വികസനം തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം. ഭാവിയിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സുഹൃത്തുക്കളെ നിമിത്തം പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ അകപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അവരിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ഇതുകൂടാതെ, ഈ ആഴ്ച ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കണം.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച നാട്ടുകാർ തങ്ങളുടെ പങ്കാളികളുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഈ ആഴ്‌ച കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് ആക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിവരും. മതപരമായ സ്വഭാവമുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ഒരു വിനോദയാത്രയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഓൾ-ഇൻ-ഓൾ-ഈ ആഴ്ച സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രണയത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുമായി വരണമെന്നില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾക്ക് വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമാണ്. സൂക്ഷ്മവും പ്രൊഫഷണൽ ഘടനയും ഉപയോഗിച്ച് കഠിനമായി പഠിക്കുക എന്നതാണ് പോകാനുള്ള വഴി! രസതന്ത്രം, നിയമം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച തടസ്സങ്ങൾ നേരിടാം. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ലോജിക് ഒരു ആവശ്യകതയായി പ്രയോഗിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഒരു ഇടം ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം.

ഉദ്യോഗം- ജോലിയിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ജോലിയിലെ നിങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് ഹാനികരമായേക്കാം. കൂടാതെ, പിശകുകൾ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മുന്നേറുന്നതിന് നിങ്ങൾ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുകയും വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും വേണം.

ആരോഗ്യം- ചുമയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളും, ഉറക്കക്കുറവ്, ശ്വാസംമുട്ടൽ/ശ്വാസംമുട്ടൽ എന്നിവ പോലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചേക്കാമെന്നതിനാൽ ശാരീരിക ക്ഷമതയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണം.

പ്രതിവിധി - "ഓം സോമായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ അവരുടെ ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ ധൈര്യം കാണിക്കും. ആത്മീയമായ സഹജാവബോധം, ആത്മവിശ്വാസം, ആത്മസംതൃപ്തി എന്നിവ നാട്ടുകാരിൽ ഉണ്ടാകും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുണമാണ് സ്വയം പ്രചോദനം. വിശാലമനസ്കത കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും. യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് വികാരങ്ങൾ കാണിക്കുകയും പരസ്പര ധാരണ വികസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ കാഴ്ചകൾ കൈമാറുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചടങ്ങിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വീക്ഷണങ്ങൾ കൈമാറുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകും, നിങ്ങളും പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം വളരും.

വിദ്യാഭ്യാസം- പ്രൊഫഷണലിസത്തിനൊപ്പം ഗുണനിലവാരവും നൽകുന്നതിൽ നിങ്ങൾ മികവ് പുലർത്തുന്നതിനാൽ പഠന മേഖല ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡായിരിക്കും. മാനേജ്മെന്റ്, ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഫീൽഡുകൾ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും അതുവഴി നിങ്ങൾ അത് മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച, പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടും. പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾക്കൊപ്പം, നിങ്ങൾ കാര്യക്ഷമതയോടെ കഴിവുകൾ നൽകും. ബിസിനസ്സ് സ്വദേശികൾ ഉയർന്ന ലാഭം ഉറപ്പാക്കുന്ന മറ്റൊരു ബിസിനസ്സ് സംരംഭം ആരംഭിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളേക്കാൾ മുന്നിലായിരിക്കും, അവർക്ക് മികച്ച വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമത മികച്ചതായിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആവേശവും ഊർജ്ജവും നൽകും. ഈ ആവേശം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതായിരിക്കും. കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഗുരവേ നമഃ" ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

[നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് 4, 13, 22, 31 എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ഈ തീയതികളിലാണെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച അരക്ഷിത വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, ഇതുമൂലം ഫലപ്രദമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, കാരണം ഇത് അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടില്ല. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്ചയിൽ, സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് നാട്ടുകാർ അവരുടെ മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ഈ കാലയളവിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആസക്തി ഒഴിവാക്കണം.

പ്രണയബന്ധം- മനഃപൂർവമല്ലാത്ത അനുമാനങ്ങൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ദൃഢമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ല ആശയവിനിമയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അലഞ്ഞുതിരിയുകയും അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യാം. അതിനാൽ ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായി നിങ്ങൾ പുതിയ പ്രോജക്‌റ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കും, അതിനാൽ അവയ്‌ക്കായി നിങ്ങൾ അധിക സമയം നീക്കിവെക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജോലി അസൈൻമെന്റിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തനല്ലായിരിക്കാം, അത് നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഉയർന്ന ലാഭം നേടുന്നതിനായി ബിസിനസ്സ് സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ നിലവിലെ ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്താനായേക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായി ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾക്ക് ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, തോളിലും കാലുകളിലും വേദന എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ, കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ വ്യായാമങ്ങളും ധ്യാനവും ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്.

പ്രതിവിധി - "ഓം ദുർഗായ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ തങ്ങളുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ പുറം ലോകത്തിന് പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഈ ആഴ്ച നല്ല ലാഭം നേടും. പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കും. നാട്ടുകാർ അവരുടെ ബുദ്ധി വികസിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ചയിൽ അവർ പിന്തുടരുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഒരു യുക്തിസഹമായ കാരണം വികസിപ്പിക്കാൻ നാട്ടുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നാട്ടുകാർ അവരുടെ അതുല്യമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും തങ്ങൾക്കായി ഒരു ഇടം ഉണ്ടാക്കുകയും അതുവഴി അനുകൂല ഫലങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന് നല്ല തത്വങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും. തൽഫലമായി, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇടപെടലുകളും ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഒരു നല്ല മാതൃക വെക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ സ്‌നേഹമുള്ളതായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും പതിവായി സന്തോഷം കൈമാറാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗിന് കൊണ്ടുപോകും.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും, കഠിനമായ വിഷയങ്ങൾ പോലും എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം സഹായിക്കും. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാകും. പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഠന പാതയിൽ യുക്തി കണ്ടെത്തും, അതിനാൽ മികവ് പുലർത്തുക.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുകയും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ ജോലിയിൽ തുടരുകയും ചെയ്യും. ജോലിയോടുകൂടിയ പ്രൊഫഷണലിസം വികസിപ്പിക്കുകയും ബിസിനസ്സ് സ്വദേശികൾ ഉയർന്ന തലത്തിൽ ആയിരിക്കുകയും പയനിയർമാരായി സ്വയം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുമായി മത്സരിക്കാനും സ്വയം സ്ഥാപിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈ സ്വദേശികൾ അവരുടെ സംരംഭങ്ങൾക്കായി പുതിയ ബിസിനസ്സ് തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ഒന്നിലധികം ബിസിനസ്സ് ടൈ അപ്പുകളിൽ പോകുകയും ലാഭം നേടുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മികച്ചതായിരിക്കും, അത് മികച്ച വ്യായാമം, ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നിലകൾ, നിങ്ങളുടെ നർമ്മബോധം എന്നിവ മൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ കൂടുതൽ നർമ്മം ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നയിക്കും.

പ്രതിവിധി - "ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ" ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6-ആം സ്ഥാനക്കാർക്ക് ഈ ആഴ്ച സാമ്പത്തികമായും യാത്രാപരമായും പ്രയോജനകരമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ അവരുടെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അതുല്യമായ കഴിവുകൾ അവർ സംരക്ഷിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. സംഗീതം പഠിക്കുകയും അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഈ കാലഘട്ടം പ്രയോജനകരവും അത് തുടരാൻ അനുയോജ്യവുമാണ്.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സംതൃപ്തി നിലനിർത്തും. നിങ്ങൾ ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ആകർഷണീയത സൃഷ്ടിക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ഒരു കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗ് നടത്തും, അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ, അക്കൗണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ ചില പഠന മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയവരായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തുകയും നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി മത്സരിക്കുന്നതിൽ ഒരു നല്ല മാതൃകയായി സ്വയം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടുതൽ ഏകാഗ്രതയോടെ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാകും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. ബിസിനസ്സ് സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച അവരുടെ ചക്രവാളങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണ്. പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങളും ദീർഘദൂര ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകളും ഉണ്ടാകും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശോഭയുള്ളതും അനുയോജ്യവുമായിരിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ അലട്ടുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്ന പ്രധാന ഘടകം സന്തോഷമായിരിക്കും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ശുക്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

[ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഈ ആഴ്ച റൂഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ അരക്ഷിതവും മടുപ്പുളവാക്കുന്നതുമാണ്. അവരുടെ പുരോഗതിയെയും ഭാവിയെയും അവർ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം. ഈ സ്വദേശികൾക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലവും ആകർഷണീയതയും ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിൽ ഇത് ഒരു ബാക്ക്‌ലോഗായി വർത്തിച്ചേക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർ സ്വയം തയ്യാറെടുക്കാൻ ആത്മീയ പരിശീലനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നല്ലതാണ്.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്‌നേഹം ആസ്വദിച്ചേക്കില്ല, കാരണം കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത് സന്തോഷം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയും. ആകുലതകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുപകരം, ഒരു ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ഐശ്വര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിയമം, തത്ത്വശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച പ്രതികൂലമായേക്കാം. പഠനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ നിലനിർത്തൽ ശക്തി മിതമായിരിക്കും, ഇതുമൂലം ഈ ആഴ്ച ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയും, കുറഞ്ഞ സമയം കാരണം പൂർണ്ണ പുരോഗതി കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് മിതത്വം തെളിയിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ അധിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കും, അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, അലർജി, ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം ചർമ്മത്തിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ, മികച്ച ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല.

പ്രതിവിധി- "ഓം കേതവേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 43 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 

[നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് 8, 17, 26 എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ഈ തീയതികളിലാണെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ക്ഷമ നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം, അവർ വിജയത്തിൽ വളരെ പിന്നിലായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ, യാത്രയ്ക്കിടെ ചില വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നാട്ടുകാർ അവശേഷിച്ചേക്കാം, ഇത് അവരെ വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകളോട് പറ്റിനിൽക്കുകയും അവരെ കരയിൽ നിർത്താൻ ചിട്ടയായ പദ്ധതി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്വത്ത് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞവ കാരണം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അഭാവം നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനങ്ങൾ ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പിൻസീറ്റ് എടുത്തേക്കാം. കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്, അതുവഴി ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിന് ഇത് നിങ്ങളെ നയിക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കില്ല, ഇത് നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ അവരുടെ റോളുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണ് എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വന്നേക്കാം, ലാഭത്തിന് മിതമായ സാധ്യതയുണ്ടാകും.

ആരോഗ്യം - ആരോഗ്യത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ, സമ്മർദ്ദം കാരണം നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും സന്ധികളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം, അത് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഇത് അസന്തുലിതമായ ഭക്ഷണക്രമം മൂലമാകാം. അനാവശ്യമായ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം മണ്ഡായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

[നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് 9, 18, 27 എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ഈ തീയതികളിലാണെങ്കിൽ]

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സംരംഭം പിടിച്ചെടുക്കാൻ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഒരു ഹരമുണ്ടാകും, നാട്ടുകാർ അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തുകയും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും. റൂട്ട് നമ്പർ 9 ൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമായ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ധൈര്യം വളർത്തും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ തത്ത്വപരമായ മനോഭാവം നിലനിർത്താനും ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള നല്ല ധാരണ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത് ഈ ആഴ്ച സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രണയകഥ പോലെയായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- മാനേജ്‌മെന്റ് മുതലായ വിഷയങ്ങളിലെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ചയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കും. ഈ ആഴ്ചയിൽ ഈ നമ്പറിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അധിക പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകൾ എടുക്കും. അതേ.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും അതിനാൽ അംഗീകാരം നേടുകയും ചെയ്യും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള അഭിനന്ദനം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും. അത്തരം വിലമതിപ്പ് കൂടുതൽ നന്നായി ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനും ഉയർന്ന ലാഭം നിലനിർത്താനും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ സഹ എതിരാളികൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തി നിലനിർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിലനിൽക്കുന്ന ഉത്സാഹം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നേരിടേണ്ടി വരില്ല. നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള മനോവീര്യം നിങ്ങളെ എന്നത്തേക്കാളും ഫിറ്റ് ആക്കിയേക്കാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭൂമി പുത്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer