സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 10 ഡിസംബർ - 16 ഡിസംബർ 2023

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ ലഭിക്കും. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം വായിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2023 ഡിസംബർ 10 മുതൽ 16 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

സംഖ്യ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ നിയമനങ്ങളും അവസരങ്ങളും സാധ്യമായേക്കാം. തീരുമാനങ്ങളെടുക്കൽ സുഗമമായിരിക്കും, ഇതോടെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നിറവേറ്റാനാകും. ഈ മാസത്തിൽ ഈ സ്വദേശികൾക്ക് ഭരണപരമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ടാകാം, ഇതുമൂലം അവർക്ക് ജോലികൾ സുഗമമായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സന്തോഷകരവും ആത്മാർത്ഥവുമായ നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയവും പരസ്പര ബന്ധവും ആസ്വദിക്കും, ഇതുമൂലം ബന്ധങ്ങളിൽ ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടുതൽ റൊമാന്റിക്, പ്രണയ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ശക്തമായ ധാരണ വികസിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്കായി ഉയർന്ന നിലവാരം സ്ഥാപിക്കുകയും അവ നേടുകയും ചെയ്യാം. മാനേജ്മെന്റ്, ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം കാണിക്കുന്നത് ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് സൗഹാർദ്ദപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ലാഭവിഹിതത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനും നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെക്കാൾ വിജയിക്കാനും കഴിയും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകളും പങ്കാളിത്തവും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ നിരവധി വാതിലുകൾ തുറന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുമായി ഉയർന്ന അളവിലുള്ള വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ഊർജ്ജം ആസ്വദിക്കാം. ഈ ഊർജ്ജം മൂലം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. കൂടാതെ, നല്ല അളവിൽ ഉത്സാഹം ഉണ്ടാകും, ഇത് ഫിറ്റ്നസ് ആയി തുടരാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. കൂടാതെ, കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ യോഗയും മറ്റ് പരിശീലനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ" എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ച അവരുടെ കഴിവുകൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന അധിക കഴിവുകൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ഈ ആഴ്ച, സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ വിശാലമനസ്കത ഈ നാട്ടുകാരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ വിജയത്തെ നേരിടാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ കൂടുതൽ ആത്മീയ സഹജാവബോധം നേടാൻ നാട്ടുകാർക്ക് കഴിയും. ഈ ആഴ്ചയിൽ ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അലയടിച്ചേക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിന് സുഗമമായ പരീക്ഷണം നടത്താം. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നല്ല ആശയവിനിമയം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി ഒരു കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗിന് പോകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നിലവാരം പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഇക്കണോമിക്സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഹാജരാകുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള യാത്രയായിരിക്കും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് സഹ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി മത്സരിക്കാനും മികച്ച സ്കോർ നേടാനും കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ നല്ല ജോലി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത കാരണം, നിങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനും നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ അംഗീകാരം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നല്ല ലാഭവും പുതിയ ബിസിനസ്സ് കോൺടാക്റ്റുകളും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സന്തോഷവാനും നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്സാഹവും പ്രചോദനവും ദൃഢനിശ്ചയവും അനുഭവപ്പെടും. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും.

പ്രതിവിധി- തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിനായി യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ ധൈര്യമുണ്ടാകാം, നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് മികച്ചതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അടിത്തറ വിശാലമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭിക്കും. ഈ ആഴ്ച ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഒരു റൊമാന്റിക് മൂഡിലായിരിക്കും.നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ മികച്ച ബന്ധം ഉണ്ടാകും. മംഗളകരമായ അവസരങ്ങൾ കാരണം ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശകർ ഉണ്ടായേക്കാം. വഴക്കമുള്ള സമീപനം നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി മികച്ച ധാരണയിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മാനേജ്മെന്റ്, ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, പഠനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മൂല്യം തെളിയിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വയം ശ്രമങ്ങളെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടാകാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ അർഹമായ ഫോമിലായിരിക്കും.പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ നേടുന്നതിനും അതിലൂടെ അംഗീകാരം നേടുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകും. നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായേക്കാവുന്ന പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾക്കൊപ്പം, നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായേക്കാവുന്ന വിദേശ യാത്രകൾ നടത്താം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഉത്സാഹം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ അന്തർനിർമ്മിത ധൈര്യം കാരണം ഇത് സാധ്യമാകും. ഈ ധൈര്യവും ഉത്സാഹവും നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നയിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നല്ല പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടായേക്കാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നല്ല നിലയിലായിരിക്കും.

പ്രതിവിധി- “ഓം ഗുരവേ നമഃ” എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ പ്രത്യേകതകളും പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളും തുറന്നുകാട്ടാൻ കഴിയും, അത് ഉയർന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നു.കൂടാതെ, പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നന്നായി തിളങ്ങാനും അവരുടെ പ്രത്യേകത തെളിയിക്കാനും ഈ ആഴ്ച നാട്ടുകാർക്ക് മികച്ച സമയമായിരിക്കാം. സാധാരണഗതിയിൽ, ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് കൂടുതൽ ആസക്തി പ്രവണതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇത് കാണിക്കാൻ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിനും പ്രണയത്തിനും ചാരുത പകരുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധം വികസിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതുല്യമായ സമീപനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി സന്തോഷിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്സ്, വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങളിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടാനായേക്കും. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അതുല്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അതുവഴി നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ അസാധാരണനാകും. നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന പഠനങ്ങളിൽ ഈ ആഴ്ച സ്കോളർഷിപ്പ് അവസരങ്ങളും ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധിക പ്രോത്സാഹനങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ നല്ല അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ബിസിനസ്സിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കാം.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷണീയത നൽകിയേക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ നിലകൾ കാരണം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഫിറ്റായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ, വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അലർജികൾ കാരണം ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, എന്നാൽ അത്തരം അലർജികൾ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കില്ല.എണ്ണമയമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

പ്രതിവിധി - "ഓം രാഹവേ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ച ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് സ്വയം വികസനത്തിൽ പോസിറ്റീവ് മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകാം. അവർക്ക് സംഗീതത്തിലും യാത്രയിലും കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. അവർ സ്പോർട്സിനോട് കൂടുതൽ ചായ്വുള്ളവരായിരിക്കും, അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിത്തം സങ്കൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഓഹരികൾ, വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക മേഖലകളിലെ സ്പെഷ്യലൈസേഷനും വികസനവും മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള മനോഹാരിത നിലനിർത്തുന്നതിന് ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇടം ലഭിക്കും. ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ഈ ആഴ്ച.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഉയർന്ന ഗ്രേഡുകൾ നേടാനും സ്കോർ ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഉയർന്ന പ്രകടനം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഹാജരായേക്കാവുന്ന നിങ്ങളുടെ മത്സര പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മികച്ച സ്കോർ നേടാനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങൾ ഫിനാൻസ്, അക്കൗണ്ടിംഗ്, മാനേജ്മെന്റ് പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണെങ്കിൽ, അത്തരം പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം - നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന് അംഗീകാരം നേടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ലാഭം നേടാനുള്ള മികച്ച അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പുതിയ ബിസിനസ്സ് ഓപ്പണിംഗുകൾ വേണ്ടത്ര മികച്ചതായിരിക്കാം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എതിരാളികളുമായി മത്സരിക്കാൻ കഴിയും.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്ന ചില ചർമ്മ പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയും സന്തോഷവും കുറയ്ക്കുന്ന നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ദഹനപ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ഇതിനായി നിങ്ങൾ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രതിവിധി- ദിവസവും 41 തവണ "ഓം നമോ നാരായണായ" ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് യാത്രയിലും നല്ല തുക സമ്പാദിക്കുന്നതിലും അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. അവർക്ക് സംരക്ഷിക്കാനും കഴിയും. ഈ ആഴ്ചയിൽ, അവരുടെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് സംഗീതം പഠിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച ആരംഭിക്കാൻ നല്ല സമയമായിരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കൂടുതൽ സംതൃപ്തി നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. ഒരു ബന്ധത്തിന് അധിക അപ്പീൽ ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും പരസ്പരം അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള സമയമായിരിക്കാം ഇത്. ഈ ആഴ്‌ച, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടൊപ്പം ഒരു കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗിന് പോകുകയും അത്തരം നിമിഷങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ ആഴ്‌ച, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി നിങ്ങളെ സ്‌നേഹം ചൊരിഞ്ഞേക്കാം, അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ, അക്കൗണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ ചില പഠന മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയവരായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികളുമായി മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ഇടം കണ്ടെത്താനും നിങ്ങളെത്തന്നെ ഒരു നല്ല മാതൃകയാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരക്കുള്ള ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ രംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ ചക്രവാളം വിപുലീകരിക്കാൻ ഈ ആഴ്‌ച അനുയോജ്യമായ സമയമായിരിക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രംഗം നിങ്ങൾക്ക് ശോഭയുള്ളതും അനുയോജ്യവുമായിരിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്ന പ്രധാന ഘടകം സന്തോഷമായിരിക്കും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഹ്രീം ശ്രീം ലക്ഷ്മീ ഭ്യോ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 15 തവണ ജപിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ അവരുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും ഭാവിയെക്കുറിച്ചും സ്വയം ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും, ഇതോടെ അവർ തങ്ങളുടെ തനതായ വ്യക്തിത്വം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വളരെയധികം സ്‌നേഹം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല, കാരണം കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത് സന്തോഷം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയും. ആകുലതകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുപകരം, ഒരു ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ഐശ്വര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- മന്ത്രവാദം, ജ്യോതിഷം തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ഗുണകരമാകണമെന്നില്ല. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പഠനമേഖലയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കാം, ഇത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനും അവരുടെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവരുടെ കഴിവിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തും.

ഉദ്യോഗം- ജോലിയിൽ നല്ല നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ശരാശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ പുതിയ കഴിവുകൾ പഠിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജോലിയോട് ബഹുമാനം നേടുകയും ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പണം നഷ്‌ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനാൽ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, അലർജി മൂലവും ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മത്തിലെ പ്രകോപനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതിനാൽ, മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, എന്നാൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഗണേശായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 43 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ക്ഷമ നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം, അവർ വളരെ പിന്നിലായിരിക്കാം, അൽപ്പം പിന്നിലായിരിക്കാം.ഈ ആഴ്ചയിൽ, യാത്രയ്ക്കിടെ വിലപിടിപ്പുള്ളതും വിലപിടിപ്പുള്ളതുമായ ചില വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നാട്ടുകാർ അവശേഷിച്ചേക്കാം, ഇത് അവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞവ കാരണം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അഭാവം നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടാകാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ച, പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പിൻസീറ്റ് എടുത്തേക്കാം, കാരണം നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും, ട്രാക്കിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെയിരിക്കാനും കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം കാണിക്കാനും ഇത് മികച്ചതായിരിക്കാം, അത് ഉയർന്ന ഗ്രേഡുകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അഭിനന്ദനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നില്ല, അത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ അവരുടെ റോളുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ മുന്നിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം. ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാലതാമസങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ആരോഗ്യം- സമ്മർദ്ദം മൂലം നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും സന്ധികളിലും നിങ്ങൾക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം, അത് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന അസന്തുലിതമായ ഭക്ഷണക്രമം കാരണം ഇത് സാധ്യമായേക്കാം. അസാധാരണമായ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കാരണം ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ശനൈശ്വരായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 44 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സംരംഭം പിടിച്ചെടുക്കാൻ സമതുലിതമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതും കൈമാറുന്നതും ഒരു മാന്ത്രികതയുണ്ടാകാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ആഴ്‌ച ഉയർന്ന സ്ഥാനം നേടുന്നതിന്, അവർ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ തത്വാധിഷ്‌ഠിതമായ മനോഭാവം നിലനിർത്താനും ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിക്കും ഇടയിൽ നല്ല ധാരണ വികസിക്കുകയും ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഒരു പ്രണയകഥ പോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- മാനേജ്‌മെന്റ്, ഇലക്‌ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ചയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്‌തേക്കാം. അവർ പഠിക്കുന്നത് വേഗത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുകയും അവർ എടുക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, ഈ നമ്പറിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകൾ എടുക്കും.

ഉദ്യോഗം- ജോലിയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനും അംഗീകാരം നേടാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള അഭിനന്ദനം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വന്നേക്കാം, അത്തരം അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൂടുതൽ നന്നായി ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകാരം കാരണം, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈദഗ്ധ്യം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും, ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ഉത്സാഹം മൂലമാകാം.ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് ആരോഗ്യകരവും കരുത്തുറ്റതുമായ ശരീരം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭൂമി പുത്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer