സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 1 ജനുവരി - 7 ജനുവരി 2023

ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ: സംഖ്യാശാസ്ത്ര പ്രതിവാര ജാതകം 2023 ജനുവരി 1 മുതൽ ജനുവരി 7 വരെ, ജനുവരി 1 മുതൽ ജനുവരി 7 വരെ നടക്കുന്ന 2023 സംഖ്യാശാസ്ത്ര പ്രതിവാര ജാതകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (മൂലങ്ക്) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാമെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കും. കൂടാതെ, 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ഓരോ മൂല സംഖ്യയും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടെത്താവുന്ന പ്രതിവാര ജാതകമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) ഉടൻ തന്നെ എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

ജനന തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം (1 ജനുവരി - 7 ജനുവരി 2023) സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥാപിതവും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ സമീപനവും കാണിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളവരായിരിക്കും, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള യാത്രകൾ ഈ ആഴ്ച ഈ നാട്ടുകാർക്ക് സാധ്യമാണ്, അത് പ്രതിഫലദായകമായി മാറും.

പ്രണയബദ്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ സുഗമമായിരിക്കും, കാരണം നല്ല അടുപ്പം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള നല്ല ആശയവിനിമയം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് മനോഹരമായ പുഞ്ചിരി കൊണ്ടുവരും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗിന് പോയേക്കാം, അത് ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ ഒന്നായി മാറിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മൂല്യം നൽകും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള സൗഹാർദ്ദപരമായ ബന്ധത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല മാതൃക വെക്കും.

2023ൽ ഭാഗ്യം മാറുമോ? കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്‌ദ്ധ ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുക!

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, തൊഴിലിൽ അത് പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ നല്ല നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഹാജരാകുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാനുള്ള മികച്ച അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടാനാകും.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ മികവ് പുലർത്താൻ കഴിയും, നിങ്ങൾ പൊതുമേഖലാ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പ്രതാപകാലം പോലെയാണ്. നിങ്ങൾ ബിസിനസിലാണെങ്കിൽ, ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ് ഇടപാടുകൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകാം, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമാകും. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾ വളരെ ആഡംബരത്തോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കും. പതിവ് വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ഫിറ്റായി നിലനിർത്തും, ഇത് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചലനാത്മകമായി കാണപ്പെടുന്നു, ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയ്ക്ക് രൂപം നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

പ്രതിവിധി: “ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ” എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഈ ആഴ്‌ച കൂടുതൽ വികസനത്തിന് ഇത് ഒരു തടസ്സമായി വർത്തിക്കും. നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. കൂടാതെ, ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, അത് ഈ ആഴ്‌ചയ്‌ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടില്ല.

പ്രണയബന്ധം: ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള തർക്കങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷിയാകാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതുവഴി അവരുമായി ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത്തരം യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകും. മൊത്തത്തിൽ, ഈ ആഴ്ച പ്രണയത്തിനും പ്രണയത്തിനും അനുകൂലമായിരിക്കില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ കഠിനമായി പഠിക്കുകയും പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുകയും വേണം. പഠനത്തിൽ ചില യുക്തികൾ പ്രയോഗിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് ജോലിയിൽ സ്വയം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തടസ്സമായി വർത്തിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുകയും വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരേക്കാൾ മുന്നിലാണ്. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം നേരിടേണ്ടിവരാം, എതിരാളികളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം കാരണം അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം.

ആരോഗ്യം: ചുമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കാണിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. രാത്രിയിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ചില ശ്വാസംമുട്ടലിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം.

പ്രതിവിധി: ദിവസവും 20 തവണ ‘ഓം ചന്ദ്രായ നമഹ’ ജപിക്കുക.

ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ മൂല്യവത്തായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾക്കുമായി ആസ്ട്രോസേജ് ബൃഹത് ജാതകം!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ ധൈര്യം കാണിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മസംതൃപ്തിയും തോന്നിയേക്കാം. ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ആത്മീയമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അളവുകോലായി വർത്തിക്കുന്ന ഗുണമേന്മയാണ് സ്വയം പ്രചോദനം.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് വികാരങ്ങൾ കാണിക്കാനും പരസ്പര ധാരണ വികസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ കാഴ്ചകൾ കൈമാറാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചടങ്ങിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വീക്ഷണങ്ങൾ കൈമാറുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന കാഴ്‌ചകൾ ഈ ആഴ്‌ച പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും കൂടുതൽ സ്‌നേഹം സാധ്യമാകുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം- പ്രൊഫഷണലിസവുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് ഗുണനിലവാരം നൽകുന്നതിൽ മികവ് പുലർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്നതിനാൽ പഠനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ സവാരിയായിരിക്കും. മാനേജ് മെന്റ്, കൊമേഴ്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഫീൽഡുകൾ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് തെളിയിക്കും, അതുവഴി, നിങ്ങൾക്ക് അത് മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്ന പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. സാധ്യമായ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾ കാര്യക്ഷമതയോടെ കഴിവുകൾ നൽകും. നിങ്ങൾ ബിസിനസിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഉയർന്ന ലാഭം നേടിയേക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെക്കാൾ മുന്നിലായിരിക്കും, അവർക്ക് മികച്ച വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യം: ശാരീരിക ക്ഷമത ഈ ആഴ്ച മികച്ചതായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളിൽ ആവേശത്തിനും കൂടുതൽ ഊർജ്ജത്തിനും കാരണമായേക്കാം. ഈ ഉത്സാഹം കാരണം, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ നല്ല വൈബുകൾ ഉണ്ടാകും, അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഘടനാപരമാക്കും.

പ്രതിവിധി- "ഓം നമഃ ശിവായ" ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച അരക്ഷിത വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, ഇത് കാരണം, ഫലപ്രദമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ, ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, കാരണം ഇത് അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റില്ലായിരിക്കാം. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്ചയിൽ, സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ തദ്ദേശീയർ അവരുടെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള തർക്കങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം, ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണ കാരണം ഉണ്ടാകാം, ഇത് അനാവശ്യമായ രീതിയിൽ സാധ്യമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ മൃദുത്വം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞേക്കാവുന്ന ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാകാം തർക്കങ്ങൾ.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനങ്ങളിൽ ഏകാഗ്രതയുടെ അഭാവത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ സാധ്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മനസ്സിന്റെ വ്യതിചലനം കാരണം ഇത് ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ പഠനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായി പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ മുഴുകിയേക്കാം, അതുവഴി ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. ഈ ആഴ്ചത്തെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മതിപ്പുളവാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, ഇത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കയറാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ആവശ്യമായ അംഗീകാരത്തിന്റെ അഭാവം കാരണം നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജോലി അസൈൻമെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസംതൃപ്തരായിരിക്കാം. അത് നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഉയർന്ന ലാഭം നേടുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ഇടപാടുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കില്ല, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായി ബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കൂടാതെ, പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്, പക്ഷേ അത്തരം ഏതൊരു തീരുമാനവും ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുകൂലവും വഴക്കമുള്ളതുമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടില്ല.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇത് കാരണം, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം കൃത്യസമയത്ത് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും തോളുകളിലും വേദനയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകാം, ഇതിനായി ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയിൽ ഉറക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം.

പ്രതിവിധി - ചൊവ്വാഴ്ച ദുർഗാ ഹോമം ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസം 5, 14, 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 തദ്ദേശീയർക്ക് ഈ ആഴ്ച സ്വയം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ക്രിയാത്മകമായ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. അവർ സംഗീതത്തിലും യാത്രയിലും കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ടാകാം. ചില മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടുകയും ഓഹരികളിലും ട്രേഡിംഗിലും അവ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മികച്ച വരുമാനം നൽകിയേക്കാം. ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിനുള്ള അടിത്തറ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും അതിനനുസരിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലും താൽപ്പര്യം വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഈ തദ്ദേശീയർക്ക് അവരുടെ കഠിനമായ തീരുമാനങ്ങൾ പോലും കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു കഥ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയതമയുമായി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സാധ്യമായേക്കാം. ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന തരത്തിലായിരിക്കാം ഈ ആഴ്ച.

വിദ്യാഭ്യാസം- ജ്ഞാനമുള്ള പഠനങ്ങൾ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രകടനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ഗ്രേഡുകൾ നൽകാനും സ്കോർ ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങൾ ഹാജരാകുന്ന നിങ്ങളുടെ മത്സര പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഫിനാൻസ്, അക്കൗണ്ടിംഗ്, മാനേജ് മെന്റ് പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണെങ്കിൽ, അത്തരം പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന് അംഗീകാരം നേടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജോലി ഓപ്പണിംഗുകളും സുരക്ഷിതമാക്കാം, അത്തരം ഓപ്പണിംഗുകൾ യോഗ്യമായിരിക്കും, ഒപ്പം ജോലിയിൽ സ്വയം തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ-ഉയർന്ന ലാഭം നേടാൻ നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പുതിയ ബിസിനസ്സ് ഓപ്പണിംഗുകൾ മതിയായിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എതിരാളികളുമായി മത്സരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം.

ആരോഗ്യം: നിങ്ങളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്ന ചില ചർമ്മ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാം. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസും സന്തോഷവും കുറയ്ക്കുന്ന നാഡീ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം നമോ നാരായണ" ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് വഴി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും- ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച യാത്രയും നല്ല അളവിൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രയോജനകരമായ ഫലങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം. അവർക്കും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ അവരുടെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന അതുല്യമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം അവർ. ഈ സ്വദേശികൾ സംഗീതം പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ പിന്തുടരാൻ അനുയോജ്യമായ ഒന്നായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കൂടുതൽ സംതൃപ്തി നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം. ഒരു ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ മനോഹാരിത സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ഒരു കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗ് നടത്തും, അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സോഫ്റ്റ് വെയർ, അക്കൗണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളുടെ ചില മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്കായി ഒരു സ്ഥാനം കൊത്തിവയ്ക്കാനും നിങ്ങളുടെ സഹവിദ്യാർഥികളുമായി മത്സരിക്കുന്നതിൽ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമായി സ്വയം സ്ഥാപിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന കൂടുതൽ ഏകാഗ്രത ഉണ്ടായേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരക്കുള്ള ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങളെ കീഴടക്കിയേക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ ഈ രംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ ചക്രവാളം വികസിപ്പിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമായിരിക്കാം. പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നീണ്ട യാത്ര സാധ്യമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് തിളക്കമുള്ളതും അനുയോജ്യവുമായിരിക്കാം. ഇത്തവണ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ഘടകം ഉല്ലാസമായിരിക്കും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ശുക്രായ നമഃ" ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ ആകർഷകവും അരക്ഷിതവുമായിരിക്കും. അവരുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും ഭാവിയെക്കുറിച്ചും അവർ സ്വയം ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഈ തദ്ദേശീയർക്ക് കുറഞ്ഞ സ്ഥലവും മനോഹാരിതയും സാധ്യമായേക്കാം, ഈ ആഴ്ച സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിൽ ഇത് ഒരു ബാക്ക്ലോഗായി പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം. സ്വയം തയ്യാറാകുന്നതിന് ഈ തദ്ദേശീയർ ആത്മീയ പരിശീലനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് നല്ലത് .

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വളരെയധികം സ്നേഹം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, കാരണം കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞേക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ആകുലതകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുപകരം, ഒരു ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച, നിയമം, തത്ത്വചിന്ത തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനകരമായേക്കില്ല. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ നിലനിർത്തൽ ശക്തി മിതമായിരിക്കാം, ഇത് കാരണം ഈ ആഴ്ച ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ആഴ്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം, കുറഞ്ഞ സമയം കാരണം പൂർണ്ണമായ പുരോഗതി കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് മിതമായതാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിലമതിപ്പ് നേടാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം ഈ ആഴ്ചയും നിങ്ങൾ അധിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നഷ്ടസാധ്യതകൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് നിരീക്ഷിക്കുകയും മുൻകൂട്ടി കാണുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിരിക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, അലർജിയും ദഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതിനാൽ, മികച്ച ആരോഗ്യത്തോടെ സ്വയം നിലനിർത്താൻ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.

പ്രതിവിധി- "ഓം കേതവേ നമഃ" എന്ന് ദിവസവും 43 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, അല്ലെങ്കിൽ 26 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ചയിൽ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടുകയും അവർ വളരെ പിന്നിലായിരിക്കാം, വിജയത്തിൽ നിന്ന് അൽപ്പം പിന്നിലായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ, യാത്രയ്ക്കിടെ ചില വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും വിലയേറിയ വസ്തുക്കളും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ സ്വദേശികൾ അവശേഷിക്കുകയും ഇത് അവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും അവരെ കരയിൽ നിലനിർത്താൻ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു പദ്ധതി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിലനിൽക്കുന്ന സ്വത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ ഒരു നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കാരണം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അഭാവം നിങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ചയിൽ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പിൻസീറ്റ് എടുത്തേക്കാം, കാരണം നിങ്ങൾ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയേക്കാം, അതിന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ നിങ്ങൾ തള്ളേണ്ടി വന്നേക്കാം. കുറച്ച് ക്ഷമയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും കൂടുതൽ നിശ്ചയദാർഢ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്, അതുവഴി ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാൻ ഇത് നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കകൾ നൽകിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ അവരുടെ റോളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ മുന്നിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നഷ്ടവും ലാഭത്തിനുള്ള മിതമായ സാധ്യതയും അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ഉയർന്ന സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

ആരോഗ്യം- സമ്മർദ്ദം കാരണം നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും സന്ധികളിലും നിങ്ങൾക്ക് വേദന ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഭക്ഷണക്രമം കാരണം ഇത് സാധ്യമായേക്കാം, ഇത് അസന്തുലിതമായ രീതിയിലായിരിക്കാം. ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം മന്ദായ നമഹ" ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(ഏതെങ്കിലും മാസം 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച അവർക്ക് അനുകൂലമായി മുൻകൈ എടുക്കാൻ സന്തുലിതമായ സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം. ഈ തദ്ദേശീയർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തുകയും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഹാരിത ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ സംഖ്യ 9-ൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമായേക്കാവുന്ന പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിൽ കൂടുതൽ ധൈര്യം വളർത്തിയേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ തത്ത്വാധിഷ്ഠിത മനോഭാവം നിലനിർത്താനും ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള നല്ല ധാരണ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം, ഇത് ഈ ആഴ്ച സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാവുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു കഥ പോലെയായിരിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- മാനേജ് മെന്റ് മുതലായ വകുപ്പുകളിലെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ചയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ് തേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ, ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അധിക പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ എടുക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മികവ് പുലർത്തുകയും ചെയ്തേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ജോലിയിൽ വളരെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനും അംഗീകാരം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള വിലമതിപ്പ് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. അത്തരം വിലമതിപ്പ് മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസിലാണെങ്കിൽ- നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനും ഉയർന്ന ലാഭം നിലനിർത്താനും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ സഹ മത്സരാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തി നിലനിർത്താനും നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം, ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ഉത്സാഹം മൂലമാകാം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരില്ല. നിങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള മനോവീര്യം നിങ്ങളെ മുമ്പത്തേക്കാളും ഫിറ്റായി നിലനിർത്തിയേക്കാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭൗമയ നമഃഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും- സന്ദർശിക്കുക: ആസ്ട്രോ സേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

2023 ലെ ഗ്രഹണത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ആശംസിക്കുന്നു, ഒപ്പം ആസ്ട്രോസേജ് സന്ദർശിച്ചതിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer