സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 08 ഒക്ടോബർ - 14 ഒക്ടോബർ 2023

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പറാണ്. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2023 ഒക്ടോബർ 8 മുതൽ 14 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

നമ്പർ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെപ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർ പൊതുവെ അവരുടെ നീക്കങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലായവരും പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഉയർന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നവരുമാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ ബെൽറ്റിന് കീഴിൽ കൂടുതൽ ഭരണപരമായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്, അത്തരം സ്വഭാവസവിശേഷതകളോടെ അവർ അതിവേഗം അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നു.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രാപ്തി നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, അത് അത്ര ഫലപ്രദമാകണമെന്നില്ല. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് നിലവിലുള്ള ധാരണയുടെ അഭാവം മൂലമാകാം, അത്തരം അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ബന്ധങ്ങൾക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഈ കാലയളവിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ വളരെയധികം പരിശ്രമവും ഏകാഗ്രതയും ചെലുത്തേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ പ്രക്രിയ മടുപ്പിക്കുന്നതായി കണ്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കെടുത്തിയേക്കാവുന്ന കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദം നിങ്ങൾക്ക് അവശേഷിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലിസത്തോടെ ജോലി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗമാണിത്.

ആരോഗ്യം-ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതായി കാണില്ല. പ്രതിരോധശേഷിയുടെയും മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും അഭാവം നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കാം. ഇതുമൂലം, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാവുന്ന ഊർജ്ജം നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം.

പ്രതിവിധി:"ഓം സൂര്യായ നമഃ" ദിവസവും 19 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവർ സാധാരണയായി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും കുടുംബവൃത്തങ്ങളുമായും വൈകാരിക തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവർക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അവരിൽ വ്യാപകമായ അത്തരം സ്വഭാവം കാരണം, ഈ കാലയളവിൽ അവർ ഒരു വേലി കെട്ടി സ്വയം തടയാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ചുറ്റും വേലികെട്ടുകയും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടയുകയും ചെയ്‌തേക്കാവുന്ന കൂടുതൽ ഇളകുന്ന മനസ്സുകൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം -ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ ഈ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ- നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ നിലകൊള്ളുകയും ചുറ്റുമുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ ഗുണദോഷങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സൗഹാർദ്ദപരമായ വഴികൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം - ഏകാഗ്രതയുടെ അഭാവം ഉണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞേക്കാം എന്നതിനാൽ അതേ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെല്ലാം - നിങ്ങൾ അത് മറന്നേക്കാം എന്നതാണ് പ്രശ്നം.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഈ യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചേക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ, ഉയർന്ന സാധ്യതകൾക്കായി ജോലി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾ കഠിനമായ ജലദോഷത്തിനും തലവേദനയ്ക്കും കീഴടങ്ങാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായ പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവം മൂലമാകാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നല്ല ഫിറ്റ്‌നസ് നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുന്ന ധൈര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ധ്യാനം/യോഗ പിന്തുടരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം.

പ്രതിവിധി:"ഓം ചന്ദ്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ പൊതുവെ വിശാലമായ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. അവർ കൂടുതൽ ആത്മീയരായിരിക്കുകയും ഈ നയം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് അവരുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ സാധ്യമായേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-ഒരു പ്രതിബദ്ധതയിലോ ബന്ധത്തിലോ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള നല്ല സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിവേകം ഉപയോഗിക്കാനും വികാരങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാനും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് സ്‌നേഹപൂർവകമായ വികാരങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും, ഇത് പ്രണയത്തോടുള്ള കൂടുതൽ ആകർഷണം മൂലമാകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-മാസ്റ്റേഴ്സിനും പിഎച്ച്ഡിക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ നല്ല ആഴ്ചയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ദിശ ലഭിക്കും, എല്ലാ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും അവസാനിക്കും, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം-തൊഴിൽപരമായി, അധ്യാപകർ, ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ധർമ്മ ഗുരുക്കൾ, മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർമാർ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കർമാർ എന്നിവരായ നാട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഒരു നല്ല ആഴ്ചയാണ്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് സംഖ്യാ സംയോജനം കാണിക്കുന്നു.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ യോഗ, ധ്യാനം തുടങ്ങിയ ചില ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകും, അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും ഗുണം ചെയ്യും.

പ്രതിവിധി-എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ സൂര്യദേവന് അർഘ്യം സമർപ്പിക്കുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയഅസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ ബെൽറ്റിന് കീഴിൽ കൂടുതൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഈ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിനിവേശം അവരെ നയിച്ചേക്കില്ല. അവർ എല്ലായ്‌പ്പോഴും വലിയ കാര്യങ്ങൾക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിപുലീകരണത്തിനും വേണ്ടി കൂടുതൽ തിരയുന്നുണ്ടാകാം, ഇത് അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം കാരണം സാധ്യമായേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കണമെന്നില്ല, ഇതുമൂലം ധാരണയിൽ വിള്ളലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വൈകാരിക അസന്തുലിതാവസ്ഥയും താൽപ്പര്യക്കുറവും ഉണ്ടാകാം, അതിന്റെ ഫലമായി അത്യാവശ്യമായ സന്തോഷവും ബന്ധവും നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-പഠിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ വരുത്തിയേക്കാം എന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ഏകാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യത്തിന്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും അഭാവം ഉണ്ടാകാം, അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാനും നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയില്ല.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണലും ജോലിക്കാരനുമാണെങ്കിൽ, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത വഴുതിപ്പോയേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ലാഭം നേടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ബൂട്ടിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ലാഭം നേടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു വിടവ് അവശേഷിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ സമയത്ത്, കൂടുതൽ എണ്ണമയമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മ അലർജികൾക്കും പ്രകോപിപ്പിക്കലുകൾക്കും കീഴടങ്ങാം. അതിനാൽ, മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണവും പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ കഴിയും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ദുർഗായ നമഹ" ദിവസവും 41 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ നർമ്മബോധവും പൊട്ടിത്തെറിയും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഊഹക്കച്ചവടത്തിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനും മികച്ച വരുമാനം നേടാനും അവർ കൂടുതൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയേക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർ തങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിലും അതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും എപ്പോഴും സമർത്ഥരായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന യാത്രയായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ഉയർന്ന പ്രണയവും ബന്ധവും പുലർത്തുന്നുണ്ടാകാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ അത്തരം ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായേക്കാം, അത്തരം അവസരങ്ങളെ വിലമതിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു ഉത്സവ കാര്യമായി പിന്തുടരാനും കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം-കോസ്റ്റിംഗ്, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൌണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങൾ ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളെ വളരെയധികം നയിച്ചേക്കാം. ഈ പഠനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലിസം ആരംഭിക്കാം, തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളിൽ ഇത് സ്വീകരിക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഇടപെടൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കപ്പുറവും ഉയർന്ന ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രമോഷനും മറ്റ് പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം -ആരോഗ്യപരമായി, നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും ഉള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയ്ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ചാരുത നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പ്രതിവിധി-പുരാതന ഗ്രന്ഥമായ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം ദിവസവും ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് വളരെ ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും തോന്നിയേക്കാം. അവർക്ക് ആശയങ്ങൾ നൽകാനും ഒരു ജന്മനാടായ സ്റ്റേജ് പെർഫോമറായി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള സർഗ്ഗാത്മകതയും ഊർജ്ജവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും പദവിയും നൽകും.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധവും വാത്സല്യവും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടൊപ്പമുള്ള ഒഴിവുസമയ യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായേക്കാം, അതിനായി നിങ്ങൾ അർഹമായ വെയിറ്റേജ് നൽകിയേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ബയോ ടെക്നോളജി, സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി തിളങ്ങാനാകും.നിങ്ങൾക്ക് അതേക്കുറിച്ച് ശാശ്വതമായ ഒരു മതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നന്നായി ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം കാരണം - ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ നന്നായി തിളങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി പുതിയ പ്രോജക്‌റ്റുകൾ അസൈൻ ചെയ്‌തേക്കാം, അത്തരം പ്രോജക്‌റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പേര് ലഭിക്കുകയും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ബ്രാൻഡ് സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സോളോ രീതിയിൽ തിളങ്ങാനും സ്വയം ഒരു നേതാവായി ഉയർത്താനും നല്ല ലാഭം നേടാനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം-ഉന്മേഷവും ഉയർന്ന ഊർജ്ജവും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നല്ല ശ്രദ്ധയിൽ ആയിരിക്കാം, ഇതുമൂലം- നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഉന്മേഷത്തിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ്നസ് നൽകാനായേക്കും.ഈ രണ്ട് ചേരുവകളും നിങ്ങളെ നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.

പ്രതിവിധി-പുരാതന ഗ്രന്ഥമായ നാരായണീയം ദിവസവും ജപിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെകോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ചയിൽ 7-ാം സംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവർ വീട്ടിൽ പ്രായമായവരുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സംസാരം പരുഷമായിരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവർ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. ഈ ആഴ്ചയിൽ ഈ നാട്ടുകാരുടെ ക്ഷമ നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം, ഇതുമൂലം വിലപ്പെട്ട നിരവധി അവസരങ്ങൾ അവർക്ക് നഷ്‌ടമായേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-ആവേശവും ദേഷ്യവും കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാം. ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി പ്രകോപനം ഉണ്ടായേക്കാം, ഇത് ബന്ധത്തിലെ ആകർഷണീയതയെ നശിപ്പിച്ചേക്കാം. നല്ല ബന്ധത്തിന് ഒരു പ്രധാന ഘടകമായേക്കാവുന്ന മൂല്യങ്ങളും ധാർമ്മികതയും കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഒരാൾക്ക് അവരോടൊപ്പം ആവശ്യമായ താൽപ്പര്യവും ഉത്സാഹവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിലെ ഏകാഗ്രത നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം, ഒപ്പം ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വിജയത്തെ നേരിടാനും. ഈ ആഴ്‌ച, -നിയമം, തത്ത്വചിന്ത തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ നിങ്ങളെ നിയോഗിച്ചേക്കാം, ഇതിനായി നിങ്ങൾ ഉയർന്ന താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലും ജോലിയിലുമാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ കാരണം സമ്മർദ്ദം നിറഞ്ഞതായിരിക്കാം. ഈ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണതകൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിജയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും.

ആരോഗ്യം-ആരോഗ്യപരമായി, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്സാഹവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും നഷ്‌ടപ്പെടുകയും അതുവഴി നിങ്ങൾ ആഘാതപ്പെടുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.ഇതുമൂലം, നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും തുടകളിലും വേദനയ്ക്ക് കീഴടങ്ങാം.

പ്രതിവിധി-ഹനുമാൻ ചാലിസ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ചയിലെ സ്വദേശികൾക്ക് കൂടുതൽ തത്ത്വങ്ങൾ സ്വന്തമായുള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കാം, കൂടാതെ ധാരാളം ജോലികളിൽ അർപ്പിതമായിരിക്കാം. ഈ സ്വദേശികൾ യാത്രയിൽ കൂടുതൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കാം, അത്തരം യാത്രകൾ അവർക്ക് അതിശയകരമായ വരുമാനം നൽകുകയും അവർക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുകയും ചെയ്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥമായ മനോഭാവം നിങ്ങൾ കാണിച്ചേക്കാം. ഈ മനോഭാവം കാരണം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരായിരിക്കാം.നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള അത്തരം പ്രതിബദ്ധത നിങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പഠനവും ശ്രദ്ധയും വളരെ പ്രൊഫഷണലായേക്കാം, ഇതുമൂലം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ പിന്തുടരാനാകും. മേൽപ്പറഞ്ഞ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോജക്ടുകൾ നൽകാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ദീർഘനേരം വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത്തരം യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് വഴക്കമുള്ളതും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും ആയിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ തിരക്കിലാക്കിയേക്കാവുന്ന മികച്ച പ്രോജക്ടുകൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിൽ നല്ലവരായിരിക്കാം, നിങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ഉള്ളതിനാൽ ഇത് വളരെ സാധ്യമായേക്കാം. കൂടുതൽ ധൈര്യം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയവും ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇത് നല്ല ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചേക്കാം.

പ്രതിവിധി-ശനിയാഴ്ചകളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ അരി ദാനം ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ പെടുന്ന നാട്ടുകാർ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും അത് വലിയ രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കൊതിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഈ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ ടാസ്‌ക്കുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കാനും സൃഷ്‌ടിക്കാനും അവർ തീരുമാനിച്ചേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ടാകാം.നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈഗോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് ഈ അഹംഭാവം നിങ്ങൾ കാണിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സമീപനം കാരണം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിളക്കമാർന്ന താൽപ്പര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലായ്മ കാരണം - നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ ബാക്ക്‌ലോഗുകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം-ജോലിയിൽ, വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം, ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന താൽപ്പര്യക്കുറവ് കാരണം ഇത് സംഭവിക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ലാഭം നേടുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ നിങ്ങളെക്കാൾ മുന്നിലെത്തിയേക്കാം, ഇത് ആശങ്കകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾ കഠിനമായ തലവേദനയ്ക്ക് കീഴടങ്ങാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഹൈപ്പർടെൻഷന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി-ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ അംഗവൈകല്യമുള്ളവർക്ക് യവം ദാനം ചെയ്യുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക:അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer