സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 05 നവംബർ - 11 നവംബർ 2023

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പറാണ്. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (05 നവംബർ മുതൽ 11 നവംബർ 2023 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

നമ്പർ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ നമ്പർ വണ്ണിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ ചടുലരായിരിക്കാം, അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഈ ചടുലത നിലനിർത്താം. അത് കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിലെ ചടുലതയാകട്ടെ, കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചടുലത കാണിക്കുന്നതോ ബിസിനസ്സിലെ ചടുലതയോ ആകട്ടെ.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടോ ജീവിതപങ്കാളിയോടോ നിങ്ങൾ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കില്ല, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. യോജിപ്പിന്റെ അഭാവം മൂലം, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ബന്ധം വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു വലിയ ശൂന്യത വികസിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നിങ്ങൾ മാനേജ്‌മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ്, കോസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനും നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികളെ മറികടക്കാനും കഴിയില്ല.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദം സാധ്യമായേക്കാം, അതിനാൽ സമയം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കാനിടയില്ല.

ആരോഗ്യം- പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവം മൂലം നാഡീസംബന്ധമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാം, ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും ശ്രദ്ധയും നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായേക്കാം.

പ്രതിവിധി: "ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ" എന്ന് ദിവസവും 19 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ കൂടുതൽ യാത്രകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയും അവരെ തിരക്കിലാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.അവർ അമിതമായി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം, ഇത് കാരണം അവർ അവരുടെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ചയിൽ സൈക്കോളജി, ഫിലോസഫി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങളിൽ ഈ സ്വദേശികൾ സ്വയം ഏർപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രണയത്തിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് അതേ സ്നേഹമോ പ്രണയമോ നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഫലപ്രദമായ ധാരണ നിലനിർത്തുന്നതിൽ വലിയ വിടവ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഈ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം, കാരണം കൂടുതൽ അസാന്നിദ്ധ്യ ചിന്താഗതിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും മിതമായ പ്രൊഫൈൽ നിലനിർത്താനും കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ പിശകുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ബിസിനസ്സിൽ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തേക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ - സമൃദ്ധിയും സുസ്ഥിരതയും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിടവ് അവശേഷിപ്പിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ കാലയളവിൽ വൈകാരിക മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ പ്രതിഫലിച്ചേക്കാം. തൽഫലമായി, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നെഗറ്റീവ് ഫിറ്റ്നസ് ചേർക്കുകയും അതുവഴി ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ചന്ദ്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ ധൈര്യം കാണിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മസംതൃപ്തിയും തോന്നിയേക്കാം. ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ആത്മീയമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സംതൃപ്തി കാണിക്കുന്നുണ്ടാകാം, സ്നേഹത്തിന്റെ സത്ത നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ അത് കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സൗഹൃദപരമായ ഒരു ബന്ധം കാണിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം കഠിനമായേക്കാം, ഏകാഗ്രതക്കുറവ് ഉണ്ടാകാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ കാണിക്കാനും കഴിവുകളുടെ മാർക്ക് നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. ഇതിനായി, പഠനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അംഗീകാരമില്ലായ്മ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംതൃപ്തിക്കായി കാത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം, ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തും.അതിനാൽ, കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെയും പ്രൊഫഷണലിസത്തോടെയും നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ജോലി തുടരുകയും ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം നേടുന്നതിന് കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും പുതിയ ബിസിനസ്സ് വിദ്യകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വയറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ, ആരോഗ്യവും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ സാധ്യമായ പ്രതിരോധശേഷി കുറവായതിനാലും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി- “ഓം ബൃഹസ്പതയേ നമഃ” എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ആസ്ട്രോ ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് പഠിക്കാനും അവരുടെ ബുദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം. അവരിൽ കൂടുതൽ അഭിനിവേശവും അഭിനിവേശവും ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ അവർക്ക് സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്‌തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെയും വാത്സല്യത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ അകറ്റിനിർത്തിയേക്കാവുന്ന ചില സംശയങ്ങൾ ഇതിന് കാരണമാകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് സാധ്യമായേക്കാവുന്ന നിലനിർത്തൽ കഴിവുകൾ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും ശ്രദ്ധയും കാണിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ മുൻതൂക്കം നേടാനും സ്വയം തെളിയിക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ഇതിനായി, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാവിന്റെയോ അധ്യാപകന്റെയോ സഹായം തേടാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അനാവശ്യമായ ജോലി സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കകൾ നൽകാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നു. അധിക ജോലി സമ്മർദ്ദം നിങ്ങളെ താഴ്ന്ന വശത്ത് നിർത്തുകയും ജോലിയിൽ സംതൃപ്തി കുറയുകയും ചെയ്തേക്കാം.

ആരോഗ്യം- പകൽ സമയത്ത് അലർജി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങാം. അതിനാൽ, കൂടുതൽ എണ്ണമയമുള്ള വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ആഴ്ചയിൽ ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സമ്മർദ്ദവും രക്താതിമർദ്ദവും കാരണം ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടുത്ത തലവേദന ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി- "ഓം ദുർഗായ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കാനും അതിനായി പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും. ഈ നാട്ടുകാർ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ ഒരിക്കലും തളർന്നിരിക്കില്ല, അതേ ലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്നു. ഊഹക്കച്ചവട സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും അതിൽ നിന്ന് നേട്ടങ്ങൾ നേടാനും അവർ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം - നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം പരസ്പര അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം, നല്ല ബന്ധം സംതൃപ്തിയോടെ വികസിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തതയും ആത്മവിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ - നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഈ ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം രംഗത്ത് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികച്ച ആധിപത്യം നേടാനും കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലിസം കാണിക്കാനും കഴിയും, അത് ഉയർന്ന കൈകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളെ നയിക്കും. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ അതുല്യമായ കഴിവുകൾ കാണിക്കാനും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനുമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലും നിങ്ങൾ ആയിരിക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത്തരം യാത്രകൾ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റിയേക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ ഉത്സാഹം അവശേഷിച്ചേക്കാം, ഇതുമൂലം, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മനോഭാവം നേടാനും നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ചില ചർമ്മ പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് അലർജി കാരണം ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി- “ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ” എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകവും കലാപരവുമായ വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ആളുകൾ യാത്രയിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരും പെയിന്റിംഗ്, ഡ്രോയിംഗ് മുതലായവയിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരുമായിരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ പരസ്പര ബന്ധം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള ചിന്താ തലം ഉയർന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, ഉപരിപഠനത്തിന് പോകുന്നതിനും മത്സര പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിനും നിങ്ങൾ വേണ്ടത്ര പ്രാവീണ്യം നേടിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ഉന്നതിയിലെത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അതുല്യമായ ഐഡന്റിറ്റി തുറന്നുകാട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. You may also get fruitful chances to visit abroad for higher studies.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ അവസരങ്ങളും ലഭിക്കും, അത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വരുമാനം നൽകും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ഉയർന്ന ലാഭം നേടാനും സ്വയം സുഖകരമാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങളിൽ ചലനാത്മകമായ ഊർജ്ജം അവശേഷിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇതുമൂലം, നിങ്ങൾക്ക് പൊള്ളുന്ന ആരോഗ്യം അവശേഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ഇന്ധനം നൽകാനുള്ള ഉത്സാഹവും ഊർജ്ജ നിലകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പ്രതിവിധി: "ഓം ശുക്രായ നമഃ" ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാ വിധ കഴിവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. അവർ ഭൗതികതയെക്കാൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള പ്രണയത്തിലും ബന്ധത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കെടുത്തിയേക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ ശാന്തത പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഹ്യ ശക്തി കുറവായിരിക്കാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ, ഉയർന്ന മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് പോകുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി തർക്കത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിയന്ത്രണാതീതമായേക്കാം എന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ ലാഭക്ഷമത കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ആരോഗ്യം: വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും പ്രകോപനങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങാം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

പ്രതിവിധി: "ഓം കേതവേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ചുമതലകളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ തത്ത്വപരവും പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരുമായിരിക്കും. ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം. ഈ സംഖ്യയിൽ പെട്ട ഈ നാട്ടുകാർക്ക് കുടുംബത്തേക്കാൾ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ഏകാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: പ്രണയബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി നന്നായി കാണിക്കാനും ഈ സ്നേഹത്തെ പക്വതയാർന്നതും നല്ല ഉയരങ്ങളിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പിന്തുടരാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. ഈ പ്രണയ ബന്ധത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പരസ്പരവും നല്ലതുമായ ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകാനുള്ള സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് വൈബുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന മാർക്കും ഗ്രേഡുകളും സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഈ പോസിറ്റീവ് വൈബുകൾ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ - നിങ്ങളുടെ ജോലിയോട് പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കാനും പ്രശസ്തിയോടെ ഒരു പേര് നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ലാഭത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനും നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുമായി വേണ്ടത്ര മത്സരിക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്സാഹത്തോടൊപ്പം നല്ല ഊർജ്ജവും ഉണ്ടായിരിക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങൾ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളല്ല.

പ്രതിവിധി: "ഓം മണ്ഡായ നമഃ" ദിവസവും 44 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വേഗമേറിയവരും കൃത്യസമയത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നതിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരുമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വേഗത കാരണം, ഈ നാട്ടുകാർ സ്വയം കുഴപ്പത്തിലായേക്കാം, ഇത് അവർ ചെയ്യുന്ന ആവേശകരമായ പ്രവൃത്തികളായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ചയിൽ പ്രണയബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അഹങ്കാരവും ചെറിയ ശാഠ്യവും കാണിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കാര്യക്ഷമതയും ആത്മാർത്ഥതയും നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: പഠനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം, ക്ഷമ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇത് സംഭവിക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുന്നതിന് തടസ്സമാകാം.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ തെറ്റുകൾ വരുത്തിയേക്കാം, ഇതുമൂലം, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രമോഷനുകളുടെയും മറ്റ് പ്രോത്സാഹനങ്ങളുടെയും രൂപത്തിലുള്ള വിലപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടുത്ത തലവേദനയും ക്ഷീണവും ഉണ്ടാകാം. ഇത് പ്രതിരോധത്തിന്റെ അഭാവം മൂലമാകാം, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളെ താഴേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധശേഷി കാരണം ഇത് സംഭവിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മികച്ചതാക്കാൻ നിങ്ങൾ ധ്യാനം/യോഗ പിന്തുടരേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി: "ഓം ഭൗമായ നമഃ" ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer