സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 05 മാർച്ച് - 11 മാർച്ച് 2023

2023 മാർച്ച് 5-11 വരെയുള്ള സംഖ്യാശാസ്ത്ര പ്രതിവാര ജാതകം 2023-ലെ സംഖ്യാശാസ്ത്ര കണക്കുട്ടലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതിയെ അടിസ്ഥനമാക്കി 2023 ഫെബ്രുവരി 26 മുതൽ മാർച്ച് 4 വരെയുള്ള ആഴ്ച ആഴ്ച പ്രവചിക്കുന്നു. നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ വിധിയെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഈ ബ്ലോഗ് നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംഖ്യാശാസ്ത്രപരമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഉപയോഗിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അടിസ്ഥാനമാക്കി, സംഖ്യാശാസ്ത്ര പ്രതിവാര ജാതകം 2023 വർഷംതോറും നിങ്ങളുടെ ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അറിയാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനാകും. ജീവിതത്തിൽ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. 2023 മാർച്ച് 5 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വരാനിരിക്കുന്ന ആഴ്ചയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം!

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത ന്യൂമറോളജിസ്റ്റുകളുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക!

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പറാണ്. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ന്യൂമറോളജി പ്രതിവാര ജാതകം 2023 വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അറിയുന്നത്.

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (05 മാർച്ച് 2023 - 11 മാർച്ച് 2023) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ ആകെത്തുകയാണ്, അത് നിരവധി ഗ്രഹങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടും.

സൂര്യൻ സംഖ്യ 1, ചന്ദ്രൻ സംഖ്യ 2, വ്യാഴം നമ്പർ 3, രാഹു നിയമങ്ങൾ നമ്പർ 4, ബുധൻ സംഖ്യ 5, ശുക്രൻ 6, കേതു 7, ശനി 8, ചൊവ്വ നിയമങ്ങൾ നമ്പർ 9. കാരണം ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം, ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നൽകുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19 അല്ലെങ്കിൽ 28 തിയ്യതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ശുഭകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും അനുഭവവും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനും ഉല്ലാസവും രസകരവുമായ സ്വഭാവം പുലർത്താനും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ചയിൽ വളരെയധികം വിമര്ശിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായും സുഹ്രത്തുക്കളുമായും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല സമയം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകും. സാമ്പത്തികമായി ഒരു, ഈ ആഴ്ച നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃദ് വലയത്തിൽ നിന്നോ ആരെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവരെ പിന്തുണയ്യ്ക്കുക.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾ, തങ്ങളുടെ ബന്ധം ഗൗരവമായി കാണാത്ത ആളുകൾക്കുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ സമയമാണിത്. ഭാവിയിൽ ചില ഗൗരവമേറിയ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ഭാവിയിലേക്കുള്ള അവരുടെ വികാരങ്ങളും പദ്ധതികളും അറിയുകയും വേണം. വിവാഹിതർക്ക് ഈ ആഴ്ച മിതമായതാണ്; നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് കൂടുതൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവരോട് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് വളർച്ചയ്ക്ക് ആകുലമായ ആഴ്ചയാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകളും അവസരങ്ങളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വൈദഗ്‌ദ്യം നേടുന്നതിന് ഒരു പഠന പ്രക്രിയ പരീക്ഷിക്കുക. ഫിനാൻസ്, മീഡിയ, മാർക്കറ്റിങ്, വിനോദം എന്നിവയിലെ വിദ്യാർഥികൾ ശരിക്കും നല്ലത് ചെയ്യും.

ഉദ്യോഗം: പ്രൊഫഷണലായി റൂട്ട് നമ്പർ 1 സ്വദേശികൾക്ക്, ഈ ആഴ്ച ഒരു നല്ല അവസരം നിങ്ങളുടെ വാതിലിൽ മുട്ടാം. അതിനാൽ തുറന്ന മനസ്സോടെയും ജാഗ്രതയോടെയും അത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുക. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിന്റെയും ബിസിനസ്സിന്റെയും മെച്ചത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ചില ഗുരുതരമായ നടപടികളും അപകടസാധ്യതകളും എടുക്കുന്നതിനുള്ള അനുകൂല സമയമാണിത്. ബിസിനസ്സിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ആഴ്ച നല്ല ലാഭം നേടാൻ കഴിയും.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾക്ക് ആരോഗ്യം മിതമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിനായി നിങ്ങളുടെ സമയവും പണവും നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിൽ ഒരു പച്ച തൂവാല സൂക്ഷിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികളെ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനും ആയിരിക്കും, ഒപ്പം ബാലിശമായ മനോഭാവവും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ മറുവശത്ത്, നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സംഘടിതവും അച്ചടക്കമുള്ളവരുമായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ അനാവശ്യ ചെലവുകളും ചെലവ് പ്രവണതകളും നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നെഗറ്റീവ് ആളുകളിൽ നിന്ന് അകന്നു നില്ക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേഹിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗ്യ ആംഗ്യ 2 സ്വദേശികൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരേയൊരു പരിഹാരമായതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികളുമായി കൂടുതൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും, കാരണം നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രതയും ശ്രദ്ധയും ശക്തമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും അച്ചടി മാധ്യമം, സാഹിത്യം, അല്ലെങ്കിൽ കവിത തുടങ്ങിയ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ക്രിയാത്മകമായ ആശയങ്ങളാൽ നിറയും, അതത് മേഖലകളിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഉദ്യോഗം: പ്രൊഫഷണലായി, ഡാറ്റാ സയന്റിസ്റ്റ്, ഗവേഷകർ തുടങ്ങിയ അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊഫൈലുകളിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഈ ആഴ്ച നല്ലതാണ്. ബിസിനസ്സിലുള്ളവർ ബിസിനസ്സിൽ വൈകാരിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, കാരണം അവ തിരിച്ചടിയായേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കാം.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യപരമായി, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണവും ഊർജ്ജം കുറവും അനുഭവപ്പെടാം, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്ക തകരാറുകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ശരിയായ വിശ്രമം എടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: ദിവസവും തുളസി ചെടി നനയ്ക്കുകയും 1 തുളസി ഇല പതിവായി കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ, ഈ ആഴ്ചയുടെ ആരംഭം ആശയക്കുഴപ്പം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥയും ഇളകും, എന്നാൽ സമയം കടന്നുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജവും വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥയും നിങ്ങൾ ഓർക്കും. അതിനാൽ, വളരെയധികം വിഷമിക്കരുതെന്ന് നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി ആകർഷിക്കും. പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുക.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികളേ, ഒരു പുതിയ ബന്ധം ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂലമായ ആഴ്ചയാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെക്കാലമായി ഒരാളോട് പ്രണയമുണ്ടെങ്കിലും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമാണിത്. വിവാഹിതരായ നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആഴ്ചയിൽ ഇണയുമായി സമാധാനപരവും സ്‌നേഹപരവുമായ ബന്ധം ആസ്വദിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൽ ചേർന്ന് പണം നിക്ഷേപിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ലൈഫ് സ്കിൽ പഠിക്കുക, അത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത മെച്ചപ്പെടുത്തലിനായി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പൊതുവെ, അജ്ഞതയും അശ്രദ്ധയും നിങ്ങളെ പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും അത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രേഡുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

ഉദ്യോഗം: പ്രൊഫഷണലായി, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പൂർണ്ണമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ മേലധികാരികളിലും അധികാരസ്ഥാനത്തുള്ള ആളുകളിലും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് മതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതെ, പഠന പുസ്തകങ്ങൾ, ആത്മീയ പുസ്‌തകങ്ങൾ, മാസികകൾ, പഠന സാമഗ്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷണറി ഇനങ്ങൾ, അച്ചടി അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരം എന്നിവയുടെ ബിസിനസ്സിലെ ആളുകൾക്ക് ഇത് നല്ല സമയമായിരിക്കും.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യപരമായി, നിങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആസക്തിയിലും ഏർപ്പെടരുതെന്ന് നിങ്ങൾ ബോധവാനായിരിക്കണം, കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

പ്രതിവിധി: ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുകയും ധൂപ്പ് പുല്ല് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ വൈകാരികവും അമിതമായ സംവേദനക്ഷമയുള്ളവരുമായിരിക്കും. നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആലോസരപ്പെടുത്തും, നിങ്ങൾ കരയുകയും കോപിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ വൈകാരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റീവും പ്രിയപെട്ടവരുമായ ആളുകളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് തുല്യ മുൻഗണന നൽകാനും അവരുടെ ചിന്തകൾ, വികാരങ്ങൾ ന്നിവ മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാനും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾക്ക്, അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ കൊടുത്താൽ സമ്മർദം അനുഭവപ്പെടാം, എന്നിട്ടും ഈ ആഴ്ച പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുക്കരുതെന്ന് നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 വിദ്യാര്ഥികളെ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ വളരെ അതിമോഹമുള്ള വരും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനുള്ള തിരക്കിലുമാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മണ്ടത്തരങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. അഭ്യാസം ഒരു മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണമാകുന്നു വെന്നും അതിന് സമയമെടുക്കുമെന്നും ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഓർക്കണം; നേട്ടങ്ങൾക്കായി അസ്വസ്ഥരാകരുത്.

ഉദ്യോഗം: പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികളെ, നിങ്ങളുടെ അമിത സെൻസിറ്റീവ് സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കും. അതിനാൽ ആത്മവിശ്വാസം നിലനിർത്താനും കാര്യങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണാനും അമിതമായി പ്രകരിക്കാതിരിക്കാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി ബിസിനെസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ വസ്തുക്കളുമായി ഇടപഴകുന്ന ബിസിനസ്സ് സ്വദേശികൾക്ക് ലാഭകരമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും, അവർക്ക് അവരുടെ വികാരത്തിലും അസ്വസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യപരമായി, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതെ, നിങ്ങളുടെ മാനസികവും വൈകാരികവുമെയ് ആരോഗ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രതിവിധി: കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പച്ച എന്തെങ്കിലും സമ്മാനമായി നൽകുക.

ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ മൂല്യവത്തായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾക്കുമായി ആസ്ട്രോസേജ് ബൃഹത് ജാതകം!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും യുവത്വം നിലനിർത്താനും സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കാനുമുള്ള നല്ല സമയമാണിത്. നിങ്ങളുടെ തീവ്രമായ ബുദ്ധിയും ആശയവിനിമയ രീതിയും ഉപയോഗിച്ച് പോലും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥതയും സ്വഭാവത്തെ വിമർശിക്കുന്നതും കാരണം ആഴ്ചയുടെ ആരംഭം പ്രശ്നമുണ്ടാകാം, എന്നാൽ ആഴ്ച കടന്നുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രണയജീവിതം സന്തുലിതമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. വിവാഹിതരായ നാട്ടുകാരെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജവും ആവേശവും കൂടുതലായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി ഈ ആഴ്ച പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എഴുത്ത്, ഏതെങ്കിലും ഭാഷാ കോഴ്‌സ് എന്നിവയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ആഴ്ച അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും.

ഉദ്യോഗം: പ്രൊഫഷണലായി ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും മാർക്കറ്റിംഗ്, ഫിനാൻസ്, ജേർണലിസം എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾക്ക് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ലാഭകരമായിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായോ ഡീലർമാരുമായോ ഒരു നീണ്ട പ്രവർത്തന ബന്ധം നിലനിർത്താനും കഴിയും.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യപരമായി, ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിലും ശാരീരികക്ഷമതയിലും പ്രവർത്തിക്കാനും ഊർജ്ജം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയും; അതിനാൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സമയം നിക്ഷേപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: മിക്കവാറും പച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, കുറഞ്ഞത് ഒരു പച്ച തൂവാലയെങ്കിലും കൈവശം വയ്ക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായി തോന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണവും പ്രതിബദ്ധതയും വിലമതിക്കുന്നതാണ്. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഭാവിബോധമുള്ളവരും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരുമായിരിക്കും. സാമ്പത്തികമായും, നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. മൊത്തത്തിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായ ആഴ്ചയാണ്; നിങ്ങൾ ജീവിതം ആസ്വദിക്കും.

പ്രണയബന്ധം: ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഈ കാലയളവിൽ സ്നേഹവും പ്രണയവും നിങ്ങൾക്ക് മികച്ചതായിരിക്കും, നിങ്ങൾ സന്തോഷകരമായ സമയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. വിവാഹിതരായ നാട്ടുകാർ സന്തോഷിക്കും, ജീവിതം അനുകൂലമായി തുടരും. ഈ ആഴ്‌ച മുഴുവനും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ആവിഷ്‌കാരവും ആശയവിനിമയവും നടത്താൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമോ വിദേശപഠന സാധ്യതയോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകും. ഫാഷൻ, നാടക അഭിനയം, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഡിസൈനിംഗ് മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം: തൊഴിൽപരമായി, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 ആളുകൾക്ക് ആഴ്‌ചയുടെ ആരംഭം ശരിക്കും നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം വളരെ ആകർഷകവും ആകർഷകവുമായിരിക്കും, അതിനാൽ അവതാരകനായോ അവതാരകനായോ നടനായോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ആഴ്ച ശരിക്കും ജനപ്രിയരാകും. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾക്ക്, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗിനും ബ്രാൻഡിംഗിനുമായി നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും, അത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കും.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾക്ക് ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അമിതമായ മദ്യപാനം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം പാർട്ടികളിലും സാമൂഹികവൽക്കരണത്തിലും ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

പ്രതിവിധി: നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെളുത്ത പൂക്കൾ വളർത്തുക, അവയെ പരിപാലിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏത് മാസത്തിലും 7, 16, 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 നേറ്റീവ്, നിങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ചയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളുടെ നല്ല ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാകും.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 , സ്വദേശികൾ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധം സുസ്ഥിരമാക്കാൻ നിങ്ങൾ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി വൈകാരികവും ആത്മീയവുമായ ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. വിവാഹിതരായ സ്വദേശികൾ പക്വതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാനും മുൻകാലങ്ങളിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ വികാരങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും ഒരുമിച്ച് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള സമയമാണിത്.

വിദ്യാഭ്യാസം: പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകോപിക്കാനും സ്വയം വിമർശിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടകളിൽ നിന്ന് മാർഗനിർദേശം തേടാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതം, നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടാകാം. എന്തെങ്കിലും മാറ്റത്തിനോ സ്വന്തമായി മറ്റെന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കാനോ ജോലിസ്ഥലം മാറ്റാനോ നിങ്ങൾ തയ്യാറായേക്കാം. ബിസിനസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് അനുകൂലമായ ആഴ്ചയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ കൈവശവും അധികാരവും ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിൽ ആരോഗ്യകരമായ ബാലൻസ് നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്.

ആരോഗ്യം: ഉയർന്ന ബിപി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച ബോധവാനായിരിക്കണം.

പ്രതിവിധി: ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുകയും ബീജ് മന്ത്രം പതിവായി ജപിക്കുകയും ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് വഴി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും- ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം നിർണായകമായേക്കാം. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചില പ്രശ്നങ്ങളും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതിനാൽ, ജാഗരൂകരായിരിക്കുക, ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചുമതല നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എടുക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ ശക്തി വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസം പുലർത്താനും നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ അവരോട് വിനിയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വരണ്ടതും പ്രണയരഹിതവുമായ പെരുമാറ്റം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ഗുരുതരമായി തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കാം. അതിനാൽ ഇത് ആശയവിനിമയത്തിന്റെയും ആവിഷ്കാരത്തിന്റെയും ആഴ്ചയാണ്; അത് പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കുക.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം അശ്രദ്ധയും അശ്രദ്ധമായ മനോഭാവവും അശ്രദ്ധമായ തെറ്റുകൾക്ക് ഇടയാക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രേഡുകളെയും കഠിനാധ്വാനത്തെയും ബാധിക്കും.

ഉദ്യോഗം: പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത്, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി പ്രകടനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാവുന്നതിനാൽ അത്യധികം തിരക്കിലോ അസ്വസ്ഥതയിലോ ആയിരിക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ബിസിനസ്സ് സ്വദേശികൾക്ക്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ആഴ്ചയാണ്, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി നിങ്ങൾ വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യപരമായി, നിങ്ങൾക്ക് ചില ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ദഹനവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതിനാൽ, മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം നിലനിർത്താനും നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയിൽ വ്യായാമം ചെയ്യാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: മരങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് തുളസി മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് അവയെ നന്നായി പരിപാലിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(ഏത് മാസത്തിലും 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് കഴിവുകളും ജോലിസ്ഥലത്തെ കഠിനാധ്വാനവും ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും രൂപപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും പ്രകടനവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ സമകാലികരെയും ശത്രുക്കളെയും ജയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മത്സര ഊർജ്ജത്താൽ നിങ്ങൾ നിറയും.

പ്രണയബന്ധം: പ്രണയവും വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അഹംഭാവവും വാദപ്രതിവാദവും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം അനാവശ്യമായ ഈഗോ സംഘർഷങ്ങളും തർക്കങ്ങളും കാരണം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കുറച്ച് ഉയർച്ച താഴ്ചകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകും. അവർ തങ്ങളുടെ പരീക്ഷകൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷനോടെ പാസാക്കും. കൂടാതെ, അവർ അവരുടെ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എഴുത്ത്, ഏതെങ്കിലും ഭാഷാ കോഴ്സ്.

ഉദ്യോഗം: തൊഴിൽപരമായി, ഈ ആഴ്ച അഭിഭാഷകർക്കും സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടർമാർക്കും ഐടി എഞ്ചിനീയർമാർക്കും വളരെ നല്ലതാണ്. അവർ ഈ ആഴ്ച ഉയർന്ന ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ളവരായിരിക്കും, അതിനായി അവർ വിലമതിക്കപ്പെടും. ഇതുകൂടാതെ, സ്വന്തം ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പതിവ് വരുമാന സ്രോതസ്സിനുപുറമെ മറ്റ് വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 ആളുകൾക്ക്, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പ്രയോജനകരമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കൃത്യമായ പരിചരണവും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ധ്യാനവും ശാരീരിക വ്യായാമവും നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.

പ്രതിവിധി: ദിവസവും പശുക്കൾക്ക് ഇലക്കറികൾ നൽകുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: ആസ്ട്രോ സേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer