സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 05 ഫെബ്രുവരി - 11 ഫെബ്രുവരി2023

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 2023 ഫെബ്രുവരി 05 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 11 വരെയുള്ള ആഴ്‌ച പ്രവചിക്കുന്ന 2023 വർഷത്തെ സംഖ്യാശാസ്ത്രപരമായ കണക്കുകൂട്ടലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ന്യൂമറോളജി പ്രതിവാര ജാതകം 2023. ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംഖ്യാശാസ്ത്രപരമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പ്രയോഗിച്ച് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെയും കുറിച്ച് കണ്ടെത്താനാകും. സംഖ്യാശാസ്ത്ര പ്രതിവാര ജാതകം 2023 നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വർഷം തോറും നിങ്ങളുടെ ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ എന്താണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനാകും. ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്? 2023 ഫെബ്രുവരി 05 മുതൽ 2023 ഫെബ്രുവരി 11 വരെയുള്ള വരാനിരിക്കുന്ന ആഴ്‌ച എന്താണ് നിങ്ങൾക്കായി സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം!

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പറാണ്. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ന്യൂമറോളജി പ്രതിവാര ജാതകം 2023 വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അറിയുന്നത്.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത ന്യൂമറോളജിസ്റ്റുകളുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക!

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (05 ഫെബ്രുവരി 2023- 11 ഫെബ്രുവരി 2023) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അവന്റെ/അവളുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ ആകെത്തുകയാണ്, അത് നിരവധി ഗ്രഹങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടും.

സൂര്യൻ സംഖ്യ 1, ചന്ദ്രൻ സംഖ്യ 2, വ്യാഴം നമ്പർ 3, രാഹു നിയമങ്ങൾ നമ്പർ 4, ബുധൻ സംഖ്യ 5, ശുക്രൻ 6, കേതു 7, ശനി 8, ചൊവ്വ നിയമങ്ങൾ നമ്പർ 9. കാരണം ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം, ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നൽകുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1,10,19 അല്ലെങ്കിൽ 28 തിയ്യതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 നാട്ടുകാർ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും, നിങ്ങൾ മുമ്പ് നടത്തിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയത്തിലും സാമൂഹികവത്കരണ കഴിവുകളിലും നിങ്ങൾ വളരെ മികച്ചവരായിരിക്കും, അത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാകും.

പ്രണയബന്ധം: ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് പരസ്പര ആശയവിനിമയവും ധാരണയും ഉള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ അവരുടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും, അത് അവരുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കാൻ സഹായിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ മുഴുകും, അവർ അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കും, അത് അവരുടെ പഠന കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും. മാസ്റ്റേഴ്സ്, പിഎച്ഡി തുടങ്ങിയ ഉപരിപഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും അധ്യാപകരുടെയും പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്നതിനാണ് ഈ കാലഘട്ടം അനുകൂലമായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം: തൊഴിൽപരമായി ബിസിനസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വദേശിക്ക് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും. ജോലി ഭാഗ്യമുള്ള നാട്ടുകാർ അവരെ പിന്തുണയ്യ്കുകയും അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രൊജെക്ടുകൾ സുപ്രധാന അവസരങ്ങളും നേട്ടങ്ങളുമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും. സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളുമായുള്ള മികച്ച ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഉയരങ്ങളും വിജയവും നേടുകയും നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിലോ പദവിയിലോ വർദ്ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യപരമായി, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നും ചാർട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ കാലഘട്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വ്യായാമം ചെയ്യാനും ശരിയായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും നിങ്ങളോട് നിർദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിൽ ഒരു പച്ച തൂവാല സൂക്ഷിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2,11,20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തിയ്യതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 നാട്ടുകാരെ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ ശമ്പളത്തിന്റെ കാറ്റും കൂടുതൽ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളോട് വീട്ടിലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരംഗകൾക്ക് വേണ്ടി പന്നി ചെലവ് അഴിക്കണം എന്ന നിർദേശിക്കുന്നു. നല്ല ഭാഗം നോക്കിയാൽ, നിങ്ങളുടെ മനക്കരുത്ത് വളരെ തീവ്രം ആയിരിക്കും എന്നാൽ പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് മുന്നോട് കൊണ്ട് പോവാനും നിങ്ങൾ നോക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 നാട്ടുകാരുടെ പ്രണയബന്ധത്തിന്റെ കുറിച്ച് സംസാരിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പാർട്നെരോട് നിങ്ങളുടെ നല്ല ബന്ധം വർധിക്കുകയും നല്ല സമയം ചെലവ് അഴിക്കുകയും ചെയ്യും. പുറത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ നീണ്ട യാത്രകളും ചത്തെയും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനോടുള്ള ബന്ധവും നല്ലതായിരിക്കും. പ്രിന്റ് മീഡിയ, ലിറ്ററേച്ചർ എന്നിവ മേഖലകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സിൽ പുതിയതും ക്രീറ്റിവും ആയതായ ഐഡിയ ഉണ്ടാവുകയും, ഈ മേഖലകളിൽ നല്ല ഉന്നതി നേടുകയും ചെയ്യും.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആഴ്ച നല്ലതായിരിക്കും, മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡ്, ഇമ്പോര്ട/ എക്സ്പോർട്ട് അല്ലെ വിദേശ വ്യവസായം നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ നല്ലത് ആയിരിക്കും. മുൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളിലോ വിദേശ ഇന്വേസ്റ്മെന്റിൽ നോക്കുന്നവരും നല്ല ഉന്നതിയിൽ എത്തും ഈ സമയത്തിൽ.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ വളരെ ഷീണവും ലോ എനെർജിയും ഫീൽ ചെയ്തേക്കാം. ഈ ആഴ്ച നല്ല പോലെ വിശ്രമിച്ച നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: ദിവസവും തുളസി ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുകയും ഒരു എല്ലാ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക

ആസ്ട്രോ സേജ് ബൃഹത് ജാതകം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ അറിയുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3,12,21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തിയ്യതികയിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികളെ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിനും ആത്മീയ വളർച്ചയയ്ക്കും ഇടയിൽ വളരെയധികം ആശയക്കുഴപ്പം കൊണ്ടുവരും, നിങ്ങൾ രണ്ടിമിടയിൽ വിറളി പിടിക്കും , എന്നാൽ ആര്ഴ്ച്ചാവസാനത്തോടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും അവസാനിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. സ്വയം പക്വമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ 3 സംഖ്യാ വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ അവരുടെ പങ്കാളിയുമായി സമാധാനപരവും സ്നേഹപരവുമായ ബന്ധം ആസ്വദിക്കും, മാത്രമല്ല, ഗൗരവതരമായ ഒരു ചുവടുവെപ്പ് നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാട്ടുകാർക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണിത്.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 വിദ്യാർഥികൾ പാടാൻ ശേഷി വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും. കൂടാതെ ഉന്നതവിദാഭ്യാസത്തിൽ ചേരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച്, ഗണിതം, മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എഴുത്ത്, ഭാഷ കോഴ്സ് തുടങ്ങിയ ബുദ്ധനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഈ ആഴ്ച വളരെ ഫലപ്രദമാണ്.

ഉദ്യോഗം: തൊഴിൽപരമായി, അധ്യാപകർ,ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ധർമ്മ ഗുരു (പ്രസംഗകർ), മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക്മാർ എന്നിവരായ നാട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഒരു നല്ല ആഴ്ചയാണ്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് സംഖ്യാ സംയോജനം കാണിക്കുന്നു.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യപരമായി, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം, അതിനാൽ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ശുചിത്വം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.

പ്രതിവിധി: ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുകയും ധൂപ പുല്ല് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22 അല്ലെങ്കിൽ 31 തിയ്യതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ അവരുടെ ആശയവിനിമയത്തിൽ വളരെ ചലനാത്മകവും സ്വാധീനവുമുള്ളവരായിരിക്കും, അതിനാൽ അവർക്ക് അവരുടെ കോണ്ടാക്റ്റുകയിൽ സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളെ ചേർക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പലർക്കും നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ വിഡ്ഢിത്തമായി തോന്നാം എന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ബോധവാനായിരിക്കണം.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനായി തകിക്ക്‌കയോ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും അവൾ/ അവൻ കടന്നുപോകുന്ന സാഹചര്യം ആശയവിനിമയം നടത്താനും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ വിശ്വസ്തതയെ സംശയിക്കരുത്, പരസ്പരം ഇടം നല്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എഴുത്ത്, ഏതെങ്കിലും ഭാഷ കോഴ്സ് എന്നിവയും ഇത് ഒരു നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം: ജോലിയുള്ള സ്വദേശികൾ അവരുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് നല്ല അന്തരീക്ഷം ആസ്വദിക്കുകയും അവരുടെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥർ അവരുമായി സഹായകരവും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ഇടപാടുകാരെ ആകർഷിക്കാനും മികച്ച ഡീലുകൾ നടത്താനും സഹായിക്കും.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4, സ്വദേശികൾ, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദഹനക്കേടും ഭക്ഷണ അലർജിയും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതായിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.

പ്രതിവിധി: കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പച്ച എന്തെങ്കിലും സമ്മാനമായി നൽകുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5,14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികളെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ ആഴ്ചയാണ്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നൂതന ആശയങ്ങളും ബിസിനസ് ബോധവും കൊണ്ട് നിറയും, അത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപകരെയും അധികാരസ്ഥാനത്തുള്ള ആളുകളെയും ആകർഷിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ യുവത്വമായി വരും. പ്രശ്ശനവും എന്നാൽ സമർത്ഥവുമായ വ്യക്തിത്വം.

പ്രണയബന്ധം: വിവാഹിതരായ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച വളരെ പ്രയോജനകവും പ്രധാനവുമാണ്, കാരണം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്നാൽ മറുവശത്ത് നിങ്ങളുടെ പരിഹാസ്യമായ നര്മവുമായ പ്രകൃതിയെ വിമർശിക്കുന്നതും കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ചില തെറ്റായ ആശയവിനിമയങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി ഈ ആഴ്‌ച പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം, പ്രത്യേകിച്ചും മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എഴുത്ത്, ഏത് ഭാഷാ കോഴ്‌സ് എന്നിവയിലും.

ഉദ്യോഗം: പ്രൊഫഷണലായി ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികളായ രാഷ്ട്രീയം, സാങ്കേതിക മേഖല, ആശയവിനിമയ മേഖല എന്നിവയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ബഹുമുഖ വ്യക്തിത്വം കാരണം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയും. കരിയറിൽ ഒരു പുതിയ പോസിറ്റീവ് മാറ്റം വരാം.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യപരമായി, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിലും ശാരീരികക്ഷമതയിലും പ്രവർത്തിക്കാനും ഊർജ്ജം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയും, അതിനാൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സമയം നിക്ഷേപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, കുറഞ്ഞത് ഒരു പച്ച തുവാളെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പക്കൽ സൂക്ഷിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6,15 അല്ലെങ്കിൽ 24 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനും ജീവിത സമൃദ്ധിയുമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും പാർട്ടികൾ നടത്താനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ആഡംബര വസ്തുക്കൾക്കായി വളരെയധികം പണം ചിലവഴിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ അത് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം: ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഈ കാലയളവിൽ സ്നേഹവും പ്രണയവും നിങ്ങൾക്ക്ക് മികച്ചതായിരിക്കും, നിങ്ങൾ സന്തോഷകരമായ സമയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും വിവാഹിതരാ നാട്ടുകാർ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും, ജീവിതം അനുകൂലമായി തുടരും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമോ വിദേശപഠന സാധ്യതയോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകും. ഫാഷൻ, നാടക അഭിനയം, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഡിസൈനിംഗ് മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം: പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് ഈ കാലയളവ് ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സംരംഭകർക്ക് കുതിച്ചുയരും, അവർക്ക് വിപണിയിൽ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനം നേടാനാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയും സൽസ്വഭാവവും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ച പ്രമോഷനും മറ്റ് ബിസിനസ്സ് കാര്യങ്ങൾക്കുമായി നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി യാത്രാ പദ്ധതികൾ നടത്താം.

ആരോഗ്യം: നിങ്ങളുടെ പൊതുവായ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നല്ല ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കുകയും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക, കാരണം ഇത് ദഹനത്തിനും വീക്കത്തിനും കാരണമാകും.

പ്രതിവിധി: നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെളുത്ത പൂക്കൾ വളർത്തുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് വഴി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും- ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16 അല്ലെങ്കിൽ 25 തിയ്യതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 നേറ്റീവ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഉന്നമനത്തിന് നല്ലതാണ്, കാരണം നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയത്തിലും സ്വയം അവതരണ കഴിവുകളിലും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അനന്തമായ ക്രിയാത്മക ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും സഹായിക്കും.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 പ്രണയ ജോഡികളുടെ പ്രണയ ജീവിതം പൂവണിയും. നിങ്ങൾ ക്ലൗഡ് ഒൻപതിലായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ചില രസകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലെ ധാരണയും പ്രണയവും ഈ ആഴ്ചയിൽ വളരും. വിവാഹിതരായ നാട്ടുകാർക്ക് പരസ്പരം കൂടുതൽ ഇടപഴകാനും മികച്ച ധാരണ ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം: മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ വാരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രതയും പോരാട്ടവീര്യവും മികച്ചതായിരിക്കും, അത് വിജയം കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഉദ്യോഗം: പ്രൊഫഷണൽ ഫ്രണ്ടിലെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 നേറ്റീവ് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വലിയ അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നൂതനമായ കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും, എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ പുതിയതൊന്നും നടപ്പിലാക്കരുത്. ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട സമയപരിധി ഉണ്ടായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ്, ഖനനം അല്ലെങ്കിൽ നിഗൂഢ ശാസ്ത്രം എന്നിവയിലാണെങ്കിൽ. നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും വിപണിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ പുതിയ ക്ലയന്റുകളെയും ഉണ്ടാക്കും.

ആരോഗ്യം: പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശി ആരോഗ്യത്തിന് അനുകൂലമായ ആഴ്ചയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അലർജി ജലദോഷം, ചർമ്മ അലർജികൾ, നാഡീ വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവ നേരിടാം. ചില പഴയ രോഗങ്ങൾ വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാനായിരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി: മണി ചെടികളോ മറ്റേതെങ്കിലും പച്ച ചെടികളോ വീട്ടിൽ നടുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17 അല്ലെങ്കിൽ 26 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലനായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്തിൽ വളരെ ആകർഷണീയവും നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ സർക്കിളിൽ വളരെയധികം സംസാരിക്കപ്പെടുന്നവരുമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തി മികച്ചതായിരിക്കും, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും.

പ്രണയബന്ധം: പ്രണയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലെ സ്നേഹവും പ്രണയവും വളരുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആശയവിനിമയം നടത്തും, ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ധാരണ മെച്ചപ്പെടുത്തും.

വിദ്യാഭ്യാസം: നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യവും ശ്രദ്ധയും ഏകാഗ്രതയും ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുകയും ഉപദേഷ്ടാക്കളിൽ നിന്ന് അഭിനന്ദനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഗവേഷണ, പിഎച്ച്‌ഡി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ ആഴ്ചയുണ്ടാകും.

ഉദ്യോഗം: പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത്, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശി നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രശസ്തി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപദേശവും പ്രചോദനവും സ്വീകരിക്കും. ഊഹക്കച്ചവട വ്യവസായത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും, കാരണം ഈ ആഴ്ചയിൽ ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉയർന്ന് കുറച്ച് നല്ല ലാഭവും സമ്പാദ്യവും കൊണ്ടുവരും.

ആരോഗ്യം: നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കാനും ശുചിത്വം പാലിക്കാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അല്ലാത്തപക്ഷം ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി: മരങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് തുളസി മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് അവയെ നന്നായി പരിപാലിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18 അല്ലെങ്കിൽ 27 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും, നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് അനുഭവപ്പെടും. ഇത് ഉപയോഗിച്ച്, ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്വാധീനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഗൗരവമേറിയതുമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ബോധവാനായിരിക്കണമെന്നും അമിത ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്തരുതെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ തർക്കങ്ങൾക്കും ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്കും കാരണമാകാം, മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പരുഷമായ സംസാരം ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ മിതത്വം പാലിക്കും, വിവാഹിതരായവർ പങ്കാളിയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം: മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകും. അവർ തങ്ങളുടെ പരീക്ഷകൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷനോടെ പാസാക്കും. കൂടാതെ, അവർ അവരുടെ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എഴുത്ത്, ഏതെങ്കിലും ഭാഷാ കോഴ്സ്.

ഉദ്യോഗം: തൊഴിൽപരമായി, ഈ ആഴ്ച സ്വന്തമായി ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും സ്ഥിരമായ വരുമാന സ്രോതസ്സിനുപുറമെ മറ്റ് വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യപരമായി, ഈ ആഴ്ചയിലെ നക്ഷത്രം ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ ശരിയായ പരിചരണം നൽകേണ്ടതുണ്ട്, അതിനാൽ ശരിയായ പരിചരണവും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമാണ്, കൂടാതെ ശാരീരിക വ്യായാമം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങളെ ആരോഗ്യവും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്തും.

പ്രതിവിധി: ദിവസവും പശുക്കൾക്ക് ഇലക്കറികൾ നൽകുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: ആസ്ട്രോ സേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer