സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം ഒക്ടോബർ 01 മുതൽ ഒക്ടോബർ 07, 2023 വരെ

ന്യൂമറോളജി പ്രതിവാര ജാതകം: സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

നമ്പർ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പറാണ്. ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

2023 ഒക്ടോബർ 01 മുതൽ 07 വരെയുള്ള സംഖ്യാശാസ്ത്ര പ്രതിവാര ജാതകം

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1-ൽ ജനിച്ച സ്വദേശികൾ പൊതുവെ അവരുടെ നീക്കങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലായവരും പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിൽ ഉയർന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നവരുമാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ ബെൽറ്റിന് കീഴിൽ കൂടുതൽ ഭരണപരമായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്, അത്തരം സ്വഭാവസവിശേഷതകളോടെ അവർ അതിവേഗം അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നു.

പ്രണയബന്ധം:ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നല്ല സ്‌നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ടാകാം. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ കാരണം ഇത് സാധ്യമായേക്കാം. 

വിദ്യാഭ്യാസം:ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനം കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലായ രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ നല്ല നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ടാകാം.മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ്, ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് തുടങ്ങിയ ഉന്നത പഠനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതെങ്കിൽ, മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഫീൽഡുകളിൽ ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാനും നിങ്ങൾക്കായി ചില നല്ല നിലവാരങ്ങൾ സജ്ജമാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. 

ഉദ്യോഗം:നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും അർപ്പണബോധവും കൊണ്ട് മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കേണ്ടതുമാണ്. കൂടുതൽ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നേടുന്നതും സാധ്യമായേക്കാം, അത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാവുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയേക്കാം. 

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടാകും. ഈ കാലയളവിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ആവശ്യമായ ഊർജ്ജവും ചലനാത്മകതയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ആഴ്ചയിൽ, അസന്തുലിതമായ ഭക്ഷണക്രമം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തലവേദനയും ചില വയറുവേദനകളും ഉണ്ടാകാം, അത് നിങ്ങളുടെ വഴിയിലായിരിക്കും.

പ്രതിവിധി:"ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ" എന്ന് ദിവസവും 19 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 ൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർ സാധാരണയായി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും കുടുംബവൃത്തങ്ങളുമായും വൈകാരിക തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് സ്വയം പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അവരിൽ വ്യാപകമായ അത്തരം സ്വഭാവം കാരണം, ഈ കാലയളവിൽ അവർ ഒരു വേലി കെട്ടി സ്വയം തടയാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. 

പ്രണയബന്ധം: ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ജീവിത പങ്കാളിയുമായി തർക്കങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ സമീപിക്കുന്ന രീതി കാരണം ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങളും ധാർമ്മിക ധാർമ്മികതയും നിലനിർത്താനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. 

വിദ്യാഭ്യാസം: ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ബയോകെമിസ്ട്രി മുതലായ ഉദ്യോഗ പഠനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ നിലനിർത്തൽ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും, ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ പിശകുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവശേഷിച്ചേക്കാം.നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചേക്കില്ല. ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 

ആരോഗ്യം:കഠിനമായ തലവേദന ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്, ഇത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം മൂലം ഉണ്ടാകാം, അത് സാധ്യമായേക്കാം. ധ്യാനം, ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ, യോഗ എന്നിവ പിന്തുടരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉചിതമായിരിക്കും.

പ്രതിവിധി:"ഓം ചന്ദ്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അസ്‌ട്രോസെജ് ബൃഹത് ജാതകം, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3-ൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ പൊതുവെ വിശാലമായ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. അവർ കൂടുതൽ ആത്മീയരായിരിക്കുകയും ഈ നയം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് അവരുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ അവർക്ക് സാധ്യമായേക്കാം. 

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് വികാരങ്ങൾ കാണിക്കാനും പരസ്പര ധാരണ വികസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ കാഴ്ചകൾ കൈമാറാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നേരായതും നേരായതുമായ ഒരു സമീപനം നിങ്ങൾ പിന്തുടരാനിടയുണ്ട്, ഇത് ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ പക്വത നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഗമമായ യാത്രയായിരിക്കാം. ബിസിനസ് ഇക്കണോമിക്‌സ്, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ്, കോസ്റ്റിംഗ്, ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും നന്നായി പഠിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. 

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ തൊഴിൽ യാത്രകൾ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇത്തരം പ്രോജക്ടുകൾ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ തിരക്കിലാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഔട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പുതിയ ബിസിനസ്സ് ലഭിച്ചേക്കാം- വ്യാപാരം പോലുള്ള ബിസിനസ്സ്, ഷിപ്പിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കാം. 

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്‌ച ശാരീരിക ക്ഷമത നല്ലതായിരിക്കാം, കൂടാതെ പോസിറ്റിവിറ്റിയുടെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അമിതമായ പ്രതികരണത്തിന് ഇത് സാധ്യമായേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ കാലയളവിൽ അമിതവണ്ണത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയരാകുകയും കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വേണം.

പ്രതിവിധി:വ്യാഴാഴ്ച വ്യാഴ ഗ്രഹത്തിന് യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4-ൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് കൂടുതൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും, ഇതുമൂലം, അവർക്ക് കാലക്രമേണ വിലപ്പെട്ട നിരവധി അവസരങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം. അവരുടെ ആഡംബര ചെലവുകൾ കാരണം, അവർ കൂടുതൽ ഡെബിറ്റുകളിൽ അകപ്പെട്ടേക്കാം, വർദ്ധിച്ച പ്രതിബദ്ധത അവരെ കൂടുതൽ വായ്പകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ബന്ധത്തെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്‌മെന്റിന്റെ അഭാവവും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പം സാധ്യമാകാത്തതും ആയതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥമായ വികാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്തേക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായേക്കാവുന്ന അത്യാവശ്യമായ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്‌നമുണ്ടാകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഏകാഗ്രതയുടെ അഭാവവും നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവുകളുടെ കുറവും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ ഏകാഗ്രത ആവശ്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ ദത്തെടുക്കുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിലവിലെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ തൊഴിൽ സമ്മർദ്ദവും അംഗീകാരമില്ലായ്മയും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കില്ല, ഈ കാലയളവിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായേക്കാം. 

ആരോഗ്യം: ഈ സമയത്ത് ചൂടും അലർജിയും കാരണം നിങ്ങൾ സൂര്യാഘാതത്തിന് കീഴടങ്ങാം. മേൽപ്പറഞ്ഞവ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് ചൊറിച്ചിലും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായേക്കാം.

പ്രതിവിധി: "ഓം രാഹവേ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5-ൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ അറിവ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം, ഇത് വിപുലമായ പഠനത്തിലൂടെ പിന്തുടരാം, ഇതുമൂലം, അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും അവരുടെ കൃത്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരുമായിരിക്കും. 

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുകയും കൂടുതൽ സ്നേഹവും കരുതലും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരത കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, ഇത് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഏകാഗ്രത മൂലമാകാം, പ്രതീക്ഷകൾ കവിയാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായേക്കാം. ലെതർ ടെക്‌നോളജി, കോസ്റ്റിംഗ്, നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായേക്കാവുന്ന മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ വിഷയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി തിളങ്ങിയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നല്ല ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികൾ പോലും കൂടുതൽ അനായാസമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിയോടെ നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. 

ആരോഗ്യം: ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യാവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. നാഡീവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, തലവേദന തുടങ്ങിയ ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ധ്യാനവും യോഗയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.

പ്രതിവിധി:"ഓം ബുധായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6-ൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ പൊതുവെ കൂടുതൽ വികാരാധീനരും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രണയാതുരരുമാണ്. അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ അഭിനിവേശം ഉള്ളതിനാൽ ഈ സ്വഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചേക്കാം. അവർ യാത്രകളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കും. 

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ തർക്കങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി എക്കാലവും നിലനിൽക്കുന്ന ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു വഴക്കമുള്ള സമീപനം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. 

വിദ്യാഭ്യാസം: ശ്രദ്ധക്കുറവും പഠനത്തിന്റെ അഭാവവും ഉയർന്ന ഗ്രേഡുകൾ നേടുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾ ഫൈൻ ആർട്ട്‌സ്, അഡ്വാൻസ്‌ഡ് വെബ് ഡിസൈനിംഗ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നുണ്ടാകാം, ഈ മേഖലകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റുന്നില്ലായിരിക്കാം, കാരണം ഇവ കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ചതും അതിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ അത്യാവശ്യമാണ്.

ഉദ്യോഗം:നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെ മറികടക്കാനും മുതലെടുക്കാനും ശ്രമിച്ചേക്കാം. 

ആരോഗ്യം: നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും ധൈര്യത്തിന്റെയും അഭാവം ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയെ കുറച്ചേക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്‌ടപ്പെടുകയും ചെയ്‌തേക്കാം, ഇത് സ്വയം ഫിറ്റ്‌നസ് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഘടകമായിരിക്കാം. യോഗയും പ്രാർത്ഥനയും പിന്തുടരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കാം.

പ്രതിവിധി:"ഓം ഭാർഗവായ നമഃ" എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 ൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ബെൽറ്റിന് കീഴിൽ ഒന്നിലധികം കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവരുടെ വിവിധ കഴിവുകൾ കാരണം, ഈ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാ ജോലികളും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ഇത്തരക്കാർ ഈ ആഴ്ചയിൽ തങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. 

പ്രണയബന്ധം: ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, കുടുംബത്തിൽ കൂടുതൽ തർക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതിനാൽ ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രണയങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത് ഒരു ബന്ധത്തിൽ യോജിപ്പിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല. 

വിദ്യാഭ്യാസം: നിങ്ങൾ ഉന്നത പഠനത്തിനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വളരാനും വിജയിക്കാനും അനുയോജ്യമായ സമയമായിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്കായി ഇപ്പോൾ മിതമായ സമയം ഉള്ളതിനാൽ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ഉയർന്ന ഏകാഗ്രത മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. 

ഉദ്യോഗം: ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്ന നിരവധി പുതിയ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.സാധ്യമായേക്കാവുന്ന വെല്ലുവിളികൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. 

ആരോഗ്യം: ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിതമായ പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യതാപം, ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവ ഉണ്ടാകാം, ഇത് ഒരു ശല്യ ഘടകമാകാം. ഈ കാലയളവിൽ സാധ്യമായ കടുത്ത ചുമയ്ക്കും നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങാം.

പ്രതിവിധി: ചൊവ്വാഴ്ച കേതു ഗ്രഹത്തിന് യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കുമായി ആസ്ട്രോസേജ് ബൃഹത് ജാതകം

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8-ൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആഴ്ചയിൽ നല്ല ഊർജ്ജം ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും ഊർജ്ജവും നിറഞ്ഞിരിക്കാം. ഇതിന് കുറച്ച് അഹംഭാവവും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും, അത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകാം.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അഹംഭാവവും തർക്കവും ബന്ധങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള വഴക്കുകളും തർക്കങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക.

വിദ്യാഭ്യാസം: നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തേക്കാൾ കഠിനമായ സമയങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഠനം ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് തുടരേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശേഷി ഈ കാലയളവിൽ കുറവായി മാറിയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് ചിലപ്പോൾ അഹങ്കാരമായും അഹങ്കാരമായും മാറിയേക്കാം. നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും വിമർശനത്തെ പോസിറ്റീവായി എടുക്കുകയും വേണം; അല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അഹംഭാവം വർദ്ധിക്കും, അത് ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം: നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ അവ അവഗണിക്കരുതെന്നും ശരിയായ വൈദ്യസഹായം സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ആരോഗ്യകരവും സമീകൃതവുമായ ഭക്ഷണക്രമം നിലനിർത്താനും നിങ്ങളെത്തന്നെ ഫിറ്റ്‌നാക്കി നിലനിർത്താനും നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല വ്യായാമ ദിനചര്യ പാലിക്കണം.

പ്രതിവിധി: ശനിയാഴ്ചകളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൈര് ചോറ് ദാനം ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9-ന്റെ സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലൂടെയും തൊഴിലിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിജയവും ജനപ്രീതിയും ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വവും തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവും എല്ലാവരേയും ആകർഷിക്കും. ഈ ആഴ്ച വിജയം കൈവരിക്കാൻ നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന ചില കോപവും ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി വികസിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള വഴക്കുകളും തർക്കങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം: അവരുടെ പഠനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആഴ്ച പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അവർക്ക് നല്ല ധാരണയും ആശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടാതെ പല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ ചില വളർച്ചയും പ്രമോഷനും വർദ്ധനവും ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ ഒരു പുതിയ ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വ നിലവാരം വിലമതിക്കപ്പെടും.

ആരോഗ്യം: നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം രൂപാന്തരപ്പെടാനും നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയും ഊർജ്ജവും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയും; അതിനാൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സമയം നിക്ഷേപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. 

പ്രതിവിധി: ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ വികലാംഗർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer