സംഖ്യാശാസ്ത്രം വാരഫലം 19-25 ജൂൺ 2022

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

Numerology

ജനന തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം (19-25 ജൂൺ 2022)

സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1

(ഏത് മാസത്തിലെയും 1, 10, 19, 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1 രാശിക്കാരായ അധികാരികൾക്കും, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നല്ലതായിരിക്കും. രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും, നേതാക്കൾക്കും അവരുടെ അധികാരം സമൂഹത്തിൽ ക്ഷേമത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

പ്രണയ ജീവിതം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആധിപത്യ സ്വഭാവവും, അനാവശ്യമായ സംഘർഷങ്ങൾ, പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ഉയർച്ച-താഴ്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- സർക്കാർ ജോലികൾ പോലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ജോലികൾക്കായി മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പിന് വളരെ നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വിജയിക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. സർക്കാരിൽ നിന്നോ, ഉയർന്ന അധികാരികളിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വഗുണങ്ങൾ വിലമതിക്കപ്പെടും.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതിരോധശേഷിയും, ശാരീരിക ശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനാൽ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വ്യായാമം ചെയ്യാനും അത് നിലനിർത്താൻ ധ്യാനിക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും.

പരിഹാരം- എല്ലാ ദിവസവും ആദിത്യ ഹൃദയ സ്തോത്രം ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 2

(ഏത് മാസത്തിലെയും 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 2 ആയുള്ള രാശിക്കാർ ഏതെങ്കിലും തർക്കത്തിലൂടെയോ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെയോ കടന്നുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനുകൂല ഫലങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു നല്ല ആഴ്ചയാണ്, നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം ലഭിക്കും.

പ്രണയ ജീവിതം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനായി തർക്കിക്കുകയോ, സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ശരിയായ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ അവരെ മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ വിശ്വസ്തതയെ സംശയിക്കരുത്, പരസ്പരം ഇടം നൽകേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉയർന്ന ആഗ്രഹങ്ങളും ശ്രദ്ധയും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാം

ഉദ്യോഗം- ബിസിനസ്സിൽ അനുകൂലമായ ഒരു സമയം ആയിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ തന്ത്രങ്ങളും, പരിശ്രമങ്ങളും നല്ല ഫലങ്ങളും ലാഭം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനവും പദവിയും ഉയരും.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങൾക്ക് ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സമയം അനുഭവപ്പെടും. അതിനാൽ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹോർമോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവവിരാമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം- നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് ശർക്കര കൊണ്ടുള്ള മധുരപലഹാരങ്ങൾ പതിവായി കഴിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 3

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21, 30 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് മതവിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വാസവും, ഭക്തിയും അനുഭവപ്പെടും. ഈ ആഴ്ച യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തോടുള്ള അവരുടെ കടമകളെക്കുറിച്ചും ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനും ബോധവൽക്കരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

പ്രണയ ജീവിതം- അവിവാഹിതരായ ആളുകൾക്ക് ഒരു ബന്ധത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള നല്ല സാധ്യത കാണുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിവേകം ഉപയോഗിക്കാനും വികാരങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് വളരെ നല്ല ആഴ്ചയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും അവസാനിക്കും, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം- അധ്യാപകർ, ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ഗുരുക്കൾ, മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറുകൾ, ബാങ്ക് ജോലിക്കാർ എന്നിവർക്ക് ഇത് ഒരു നല്ല ആഴ്ചയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം സാമ്പത്തികമായി നേട്ടമുണ്ടാകും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ യോഗ, ധ്യാനം തുടങ്ങിയ ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകാൻ സമയം ചെലവഴിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും ഗുണം ചെയ്യും.

പരിഹാരം- എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ചുവന്ന റോസാപ്പൂവിന്റെ ദളങ്ങൾ കൊണ്ട് സൂര്യന് അർഘ്യ അർപ്പിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 4

(നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഏത് മാസത്തിലും 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം വിദേശ ബന്ധങ്ങളാൽ തിളങ്ങും. ​​വിദേശ യാത്രകൾക്ക് ​​അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകുകയും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ഉയരുകയും ചെയ്യും.

പ്രണയ ജീവിതം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ അവഗണിക്കുകയോ അനാദരിക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വഴക്കുകൾക്ക് കാരണമാകും. അതിനാൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് തുല്യമായ മുൻഗണന നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ, വിദേശത്ത് പഠിക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സമയം അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകും. ഫാഷൻ, നാടക അഭിനയം, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഡിസൈനിംഗ് മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം- ബിസിനസ്സിൽ ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായ സമയം ആകും, നിങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളുടെ ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങൾ നേടുകയും നല്ല ഡീലുകൾ നടത്താനും കഴിയും.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച ഒരു പ്രശ്നവുമുണ്ടാകില്ല. അമിതമായ മദ്യപാനം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം പാർട്ടികളിലും സാമൂഹികവൽക്കരണത്തിലും ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

പരിഹാരം- ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിൽ 5, 14, 23 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 5 ആയ രാശിക്കാർ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സാമൂഹികമായി കൂടുതൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കാം. വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളും വിജയിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സാമൂഹിക ചടങ്ങുകളിലും ഒത്തുചേരലുകളിലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും.

പ്രണയ ജീവിതം- ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യ 5 ആയുള്ള രാശിക്കാർ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ വേദനിപ്പിക്കാം, ഇത് വഴക്കിനും കാരണമാകും.

വിദ്യാഭ്യാസം- സിഎ, ബാങ്കിംഗ് ബന്ധപ്പെട്ട മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും. അവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്‌ക്കനുസൃതമായി അവർ പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യ 5 ആയുള്ള രാശിക്കാർ നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകളിൽ ആത്മവിശ്വാസവും, ധൈര്യവും, ആധികാരികതയും ഉള്ളവരായിരിക്കും, നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയിലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ ആശയവിനിമയം പ്രധാനമായ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ ജോലിയിലോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയും, ശുചിത്വം പാലിക്കുകയും സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കാനും, വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം- ദിവസവും ശർക്കരയും, ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തിയും പശുക്കൾക്ക് നൽകുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യ 6 ആയുള്ള രാശിക്കാർക്ക് വളരെ ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും അനുഭവപ്പെടും. സർഗ്ഗാത്മകതയും, ഊർജ്ജവും നിങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും പദവിയും പ്രധാനം ചെയ്യും.

പ്രണയ ജീവിതം- ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യ 6 ആയുള്ള രാശിക്കാർ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ ആരോഗ്യം, വൈകാരിക ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെയും മോശമായി ബാധിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- കല, സർഗ്ഗാത്മകത, അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയം എന്നീ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്രിയാത്മകമായ ആശയങ്ങളാൽ നിറയും, അവരുടെ മേഖലയിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഉദ്യോഗം- നാടക കലാകാരന്മാർ, അവതാരകർ, അഭിനേതാക്കൾ, സ്റ്റേജ് പെർഫോമർമാർ എന്നിവർക്ക് ഇത് നല്ല സമയമാണ്. ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുകയും വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ അംഗീകാരം നേടുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യം- ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാം. ഹോർമോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവവിരാമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്കും ഈ സമയം അനുഭവപ്പെടും.

പരിഹാരം- നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചുവന്ന പൂക്കൾ നട്ട് വളർത്തി അവയെ പരിപാലിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, 25 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പ്രായമായവരുമായി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സംസാരം പരുഷമായിരിക്കുകയും അവസാനം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ സ്വയം നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രണയ ജീവിതം- നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം, ഈഗോ എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കോപം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ്, ചരിത്രം, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, എന്നീ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ സമയം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. എന്നാൽ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ ഈ സമയം നിരാശരാകാതെ അവർ അവരുടെ ഗുരുവിന്റെ സഹായം തേടുന്നത് നല്ലതാണ്.

ഉദ്യോഗം-ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളുമായി പുതിയ സമ്പർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയം നിങ്ങൾ ഊർജ്ജം നിറഞ്ഞവരും, ഉത്സാഹഭരിതരുമായിരിക്കും; എന്നിരുന്നാലും, ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നില കാരണം, നിങ്ങൾ ആവേശകരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം- ഭഗവാൻ ഹനുമാന് ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസവും, ഊർജവും നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും. ഇത് മൂലം നിങ്ങളിൽ അഹംഭാവവും ഉണ്ടാകാം, അത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. അത് മൂലം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും, തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകാം.

പ്രണയ ജീവിതം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കണം. അഹംഭാവവും, തർക്കവും ബന്ധങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രണയ പങ്കാളിയുമായുള്ള വഴക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുക.

വിദ്യാഭ്യാസം- മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ച സമയം വിദ്യാർത്ഥികൾ ആസ്വദിക്കും. നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകും, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് പോകുക.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ആത്മാഭിമാനം, അത് ചിലപ്പോൾ അഹങ്കാരമായി മാറിയേക്കാം. നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും വിമർശനത്തെ പോസിറ്റീവായി എടുക്കുകയും വേണം; അല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അഹംഭാവം വർദ്ധിക്കും, അത് ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാനും സാധ്യത കാണുന്നു.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ അവ അവഗണിക്കാതെ ശരിയായ വൈദ്യസഹായം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ആരോഗ്യമുള്ളതും, സമീകൃതവുമായ ഭക്ഷണക്രമം സ്വീകരിക്കുകയും, നല്ല വ്യായാമ ദിനചര്യ പാലിക്കേണ്ടതുമാണ്.

പരിഹാരം- ഞായറാഴ്ചകളിൽ അമ്പലത്തിൽ മാതളപ്പഴം സമർപ്പിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വിജയവും, ജനപ്രീതിയും ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനവും, പദവിയും ഉയരും. നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വഗുണവും, തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള കഴിവും എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കും.

പ്രണയ ജീവിതം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ചില കോപവും, ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ പങ്കാളിയുമായുള്ള വഴക്കുകളും, തർക്കങ്ങളും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അവർക്ക് പല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വളർച്ചയും, പ്രമോഷനും, ശമ്പള വര്ധനവിനും യോഗം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ ഒരു പുതിയ ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വ ഗുണം വിലമതിക്കപ്പെടും.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയും, ഊർജ്ജവും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന സമയമാണിത്; അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതക്കായി സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം- നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലോ, വാലറ്റിലോ ചുവന്ന തൂവാല കരുതുക.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer