സംഖ്യാശാസ്ത്രം വാരഫലം 10 ജൂലൈ - 16 ജൂലൈ 2022 നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

Numerology

ജനന തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം (10 ജൂലൈ - 16 ജൂലൈ 2022) സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1

(ഏത് മാസത്തിലെയും 1, 10, 19, 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച റൂട്ട് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ മുൻതൂക്കം നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. സർക്കാർ ജോലികാർക്കും, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും നേട്ടമുണ്ടാക്കാനും വിസ്മയകരമായ വിജയം നേടാനും കഴിയും. സുപ്രധാനമായ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിലെ ആധിപത്യ സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ നേതൃഗുണങ്ങളാൽ പ്രവർത്തികമാകും.

പ്രണയ ബന്ധം- നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സന്തോഷകരമായ സമയം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല ധാരണ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ധാർമ്മികത പാലിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് സ്നേഹത്തിന് ഒരു നല്ല മാതൃക കാണിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്താൻ കഴിയും, മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക്, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെക്കാൾ മുന്നേറാനും ലാഭം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക്, മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ ഉയർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധശേഷി നല്ലതായിരിക്കും, ഇത് സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

പരിഹാരം- ദിവസവും ആദിത്യ ഹൃദയ സ്‌തോത്രം ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 2

(ഏത് മാസത്തിലെയും 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ നേരിടുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രയാസകരമായ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകാം. അവരുടെ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിൽ അവർക്ക് ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സമയവും, സ്ഥലവും നൽകേണ്ടി വരാം. ധ്യാനം, യോഗ എന്നിവ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം.

പ്രണയ ബന്ധം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് അത്ര അനുകൂല സമയമായിരിക്കില്ല. ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോടൊപ്പം നീങ്ങുന്നതിന് ചില അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സ്വഭാവം ആവശ്യമാണ്, ഈ സമയം ചില യോജിപ്പില്ലായ്മയ്ക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി കുടുംബകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് മത്സരം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നതിനാൽ പഠനത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പഠനത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ വ്യതിചലനങ്ങൾ സാധ്യമാകാം, ഇക്കാരണത്താൽ - വിജയം കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നന്നായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉദ്യോഗം- ജോലിയിൽ, നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രയത്നങ്ങൾ നടത്തിയാലും, അംഗീകാരത്തിന്റെ അഭാവം നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ, നല്ല ലാഭം നേടുന്നതിന്- നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിന്റെ പാറ്റേൺ മാറ്റി നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെക്കാൾ മുന്നേറേണ്ടതാണ്.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ചില നേത്രരോഗങ്ങളും, ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടാം, ഇക്കാരണത്താൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ധ്യാനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും.

പരിഹാരം- തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ പ്രായമായ സ്ത്രീകൾക്ക് അരി നൽകുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 3

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21, 30 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ രാശിക്കാർക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതിയിൽ താൽപ്പര്യം ഉണ്ടാകും, ഇത് അതിശയകരമായ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ നയിക്കാം. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകുന്നതിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം, ഇത് ഈ ആഴ്ച അവരെ സഹായിക്കാം.

പ്രണയ ബന്ധം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രണയ പങ്കാളിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും, ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രണയത്തിന് കൂടുതൽ ശക്തമായ പുതിയ നിർവചനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾക്ക് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാനാകും. ഈ ആഴ്‌ച, ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെന്റ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഉപരിപഠനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ ഉയർന്ന വിജയം കൈവരിക്കാനാകും.

ഉദ്യോഗം- ഈ സമയം ജോലിയിലോ, ബിസിനസ്സിലോ ഉയർച്ച കൊണ്ട് വരാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കാം, നിങ്ങൾ വിപുലീകരണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും. ജോലിക്കാർക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും, പ്രമോഷൻ നേടാനും കഴിയും. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ മറികടന്ന് നല്ല ലാഭം നേടാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ എത്തും.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും, നിങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്ന ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം കാരണം ഇത് സാധ്യമായേക്കാം.

പരിഹാരം- വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ എണ്ണവിളക്ക് തെളിയിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 4

(നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഏത് മാസത്തിലും 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച രാശിക്കാർക്ക് ദീർഘദൂര വിദേശ യാത്രകൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അത്തരം യാത്രകൾ പ്രയോജനകരവും നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും നൽകും.

പ്രണയ ബന്ധം- പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകാനും അത് മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. പ്രണയത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാനും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നല്ല സമയം പുലർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലുള്ള ഉയർന്ന പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് മികവ് പുലർത്താനും മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയും. വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശയാത്രയ്ക്ക് യോഗം കാണുന്നു.

ഉദ്യോഗം- ഒന്നിലധികം ബിസിനസ്സുകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അനുകൂലമായ സമയമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ലാഭം കൈവരും.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ തൊപ്പിയിൽ ഒരു തൂവൽ കൂടി ചേർത്തേക്കാവുന്ന നല്ല ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. യോഗ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും അതുവഴി ആരോഗ്യത്തോടെ തുടരുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം- ദിവസവും 22 തവണ “ഓം രാഹവേ നമഃ" ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിൽ 5, 14, 23 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ജനപ്രീതി ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നേടാൻ കഴിയും, അത്തരം ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ മംഗളകരമായ ചടങ്ങുകളിലും ഒത്തുചേരലുകളിലും ഏർപ്പെടാം.

പ്രണയ ബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നർമ്മബോധം കാണിക്കാനും അത് വളരെ റൊമാന്റിക് രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ പരസ്പരം നല്ല ബന്ധം പങ്ക് വെക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച പഠനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാനും, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൌണ്ടിംഗ്, മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കാം. ധനകാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ജ്ഞാനം നേടാനും പഠനത്തിൽ നല്ല നിലവാരം പുലർത്തുന്ന വിധത്തിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- ഔദ്യോഗികമായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കാം, ആത്യന്തികമായി വിജയം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു കൺസൾട്ടന്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ഊർജനിലവാരം മൂലം ഉത്സാഹത്തിന്റെ തോത് ഉയർന്നേക്കാവുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ ശാരീരികമായി ആരോഗ്യത്തോടെ തുടരും. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പരിഹാരം- ദിവസവും 41 തവണ "ഓം നമോ നാരായണ" എന്ന് ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച രാശിക്കാർ പിന്തുടരുന്ന പരിശ്രമങ്ങളിൽ കുറച്ച് അധിക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായി വരാം. ഈ സമയം പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നഷ്‌ടപ്പെടാം, നിങ്ങളുടെ മനോവീര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിജയം നേടാനാകും.

പ്രണയ ബന്ധം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ചില തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി പിരിമുറുക്കങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും, ഐക്യം നിലനിർത്താനും ബന്ധങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും ഇത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച സർഗ്ഗാത്മകത, ഡിസൈനിംഗ്, ഡെവലപ്‌മെന്റ്, സംഗീതം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പഠനങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് അത്ര ഫലപ്രദമാകണമെന്നില്ല. വളരെ നൂതനമായ അറിവുകളും, കഴിവുകളും നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് തിളങ്ങാനും മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനും നിങ്ങളെ നയിക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില അലസത അനുഭവപ്പെടാം, അത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായി വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മത്തിലെ തിണർപ്പ്, കണ്ണുകളിൽ ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം. ധ്യാനം, യോഗ എന്നിവ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കാം.

പരിഹാരം- ദിവസവും 33 തവണ "ഓം ശുക്രായ നമഃ" എന്ന് ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, 25 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതായി വരാം, ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഏകാഗ്രതക്കുറവിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ രാശിക്കാർ ആത്മീയതയിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകും.

പ്രണയ ബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് ചില ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാം. കൂടാതെ, ഇത്ചില വാദങ്ങളിലേക്കും നയിക്കാം .

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാം. ഈ സമയത്ത് ഉപരിപഠനത്തിന് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അഭികാമ്യമായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ അറിവ് മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള സമയമായിരിക്കും ഇത്.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലി സുഗമമായി നടക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ലാഭം നിലനിർത്താൻ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വരാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ധ്യാനം,യോഗ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദവും, ദഹനപ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്.

പരിഹാരം- ദിവസവും 41 "ഓം ഗണേശായ നമഃ" എന്ന് തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ രാശിക്കാർക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് ചില ചിട്ടയായ ആസൂത്രണവും, ദൃഢനിശ്ചയവും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അവർ ചില വിപരീത ഫലങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാം, അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും കുറവുണ്ടായേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ, പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

പ്രണയ ബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം, ഇത് ഐക്യം കുറയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമാകാം. പരസ്പര ചർച്ചയിലൂടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ, ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാനും ഉയർന്ന ഗ്രേഡുകളിൽ എത്താനും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ ചില സ്ഥിരത നഷ്‌ടാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കില്ല, മുകളിൽ എത്താനുള്ള മിതമായ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മത്സരം നേരിടേണ്ടി വരാം, അതുവഴി നിങ്ങൾ മിതമായ ലാഭം ലഭ്യമാകും.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജം കുറവായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് തലവേദനയ്ക്കും സാധ്യത കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ യോഗയും മറ്റും പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം- ഹനുമാനെ പൂജിക്കുകയും "ഓം ഹനുമതേ നമഃ" എന്നും 11 തവണ ജപിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ രാശിക്കാരുടെ ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച നല്ലതായിരിക്കും. പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ഈ സമയം നല്ലതായിരിക്കാം.

പ്രണയ ബന്ധം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രണയ പങ്കാളിയുമായി നല്ല ധാരണയുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല മൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ ബന്ധം സുഗമമായി നിലനിർത്തും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ്, അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ഇടം കണ്ടെത്താനും നല്ല മാർക്ക് നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം ജോലിയിൽ മികവ് പുലർത്തുകയും, ഉയർന്ന ഉൽപ്പാദനക്ഷമത നിലനിർത്തുകയും, നിലവാരം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. നിശ്ചിത സമയത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ലാഭം നേടാനും നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുമായി മത്സരിക്കാനും കഴിയും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ഫിറ്റ്‌നസ് നിലനിർത്തുകയും, മികച്ച ഊർജ്ജം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ചില ഫിറ്റ്‌നസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.

പരിഹാരം- ദിവസവും 27 തവണ "ഓം ദുർഗായ നമഃ" എന്ന് ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക :ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആസ്ട്രോസേജിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. കൂടുതൽ രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer