• Talk To Astrologers

ਮਿਥੁਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022: Gemini Yearly Horoscope 2022 in Punjabi

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਥੁਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 (Gemini Yearly Horoscope 2022) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਿਥੁਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ? ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਹੂ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 11 ਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਕ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਬਿਨਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉ। ਮਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਾਲ ਮੰਗਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਜਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਉੱਥਲ ਪੁੱਥਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਲ਼ੀਪਣ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਅਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਂਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ਨੀ ਅਸ਼ਟਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੋਂਗੇ, ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਉਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਵੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਤਿਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਬੇਹਤਰ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਂਗੇ। ਮਿਥੁਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਸਾਹ ਤੇ ਅਕੁੰਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਪਤੀ ਦਾ ਦਸਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਧੰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਿਧੀ ਦੇ ਮੋਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਰੋਮਾਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਤਿਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਏਗਾ।

ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇੱਹਦ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਜਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੋਹਕ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਬੇੱਹਦ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਰਹੋਂਗੇ। ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਖੇਡ ਅਤੇ ਨੱਚਣਾ ਇਸ ਦੌੌਰਾਨ ਸ਼ੁਭ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸ਼ਟਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਨੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਬੈਚੇਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਵਿਨੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

  • ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2022 ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ।
  • ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2022 ਮਿਥਨੁ ਭਵਿੱਖਫਲ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ।
  • ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਕਣਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ।

ਆਉ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥੁਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ।

ਮਿਥੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮਿਥੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿੱਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ ਕਰੀਅਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮਿਥੁਨ ਕਰੀਅਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸਿਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੈਨਿਕ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 2022 ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਬੇੱਹਦ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮਿਥੁਨ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੰਛਿਤ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਭਾਵ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਸ਼ਟਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰਯਤਸ਼ਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮਿਥੁਨ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੁਨ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਚੀਜਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਮਿਥੁਨ ਸੰਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮਿਥੁਨ ਸੰਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ। ਨਵਵਿਆਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲ਼ਈ ਇਹ ਸਾਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੋਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ ਵਿਆਹ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੰਗਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਬਤੀਤ ਜਾਵੇਗੀ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜਾਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।

ਮਿਥੁਨ ਵਪਾਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮਿਥੁਨ ਵਪਾਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਔਸਤ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਉ।

ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਪਾਠਕਰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤਿਰਿਕਤ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜੇ ਦਮ ਤੇ ਤੁਸੀ ਚੰਗੇ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਿਥੁਨ ਸਪੰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮਿਥੁਨ ਸਪੰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਲ ਮਧਿਅਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। 11 ਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਪਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲਰਤ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੂਮੀ, ਭਵਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ ਧੰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਲ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹਿਆ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ, ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਦੇੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਧੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਤਿਵ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਸਪਰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਲਬਧ ਸਰਵੋਤਮ ਆਫਰ ਦੇਖੋ।

ਮਿਥੁਨ ਸਿਹਤਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮਿਥੁਨ ਸਿਹਤਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੇਤੁ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧੰਤ ਰੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ (ਜਿਆਦਾ ਫੈਟ) ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2022 ਸਿਹਤਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਿਥੁਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਨੰਬਰ

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਗ੍ਰਹਿ ਬੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਅੰਕ ਨੰਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2022 ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇੱਹਦ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੇ ਅਸ਼ੁਭ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਮੀ ਬੁੱਧ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਮਿਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਉਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖਤ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋਂਗੇ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022: ਜੋਤਿਸ਼ ਉਪਾਅ

  • ਰਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਨਾ ਜਾਂ ਹਰਾ ਨੀਲਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਗੂੰਠੀ ਜਾਂ ਪੈਂਡੇਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਰਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।
  • ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਥਿਰ ਰਸਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅ 'ਸ਼ਨੀ ਯੰਤਰ' ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।
  • ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰ ਸਥਲ ਦੀ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਦਾਨ ਰੱਖੋ।
  • ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਆਫਿਸ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧ ਕੇ ਰੱਖੋ।
  • ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗਾ ਨਾਲ ਸਜਾਉ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

1. ਕੀ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 2022 ਚੰਗਾ ਸਾਲ ਹੈ?

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ 2022 ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵੋਂਗੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਨੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

2. ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਕੋਣ ਹੈ?

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ। ਸਿੰਘ ਇਕ ਅਤੇ ਅੱਗ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਯੁਕਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਾਥੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਉਰਜਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

3. ਕੀ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕੈਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2022 ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲ਼ਈ ਚੰਗਾ ਹੈ?

ਹਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ! ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 2022 ਇਕ ਬਹਤ ਚੰਗਾ ਸਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਭਾਵ ਤੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।

4. 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ?

ਧਨੁ। ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਤ: ਆਪਣਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਲ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇੱਹਦ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲ਼ਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।

5. ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਗ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਤ੍ਹਕ ਰਹਿਣ ਤੁਸੀ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੇੱਹਤਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੇਖ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਟਰੋਸੇਜ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਰੋਚਕ ਲੇਖਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to Astrologer Chat NowChat with Astrologer