ਮੇਘ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022: Aries yearly Horoscope 2022

ਮੇਘ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 (Megh Rashifal 2022) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2022 ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 12 ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਹੂ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਗੋਚਰ ਕਰੇਗਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 11 ਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਕ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਚਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 (Mesh Rashifal 2022) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਤਮ ਖੋਜ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲੋਂਗੇ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਧਿਆਨ, ਸਵੈ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਕਈਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਸੰਭਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਉ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਾਹਸੀ ਅਤੇ ਪਰਕਰਮੀ ਹੈ। ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਧੰਨ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵ ਧੰਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਲ 2022 ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰੀਅਰ, ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਲਦਾਇਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵੱਜੋਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਵਤਾਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਮੁਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਸਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇੱਹਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਕਮਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਂਗੇ। ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੇ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬੇੱਹਦ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਂਗੇ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲਪਨਿਕ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਮੰਨੋਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧ, ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਸ਼ੁਕਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ "ਧੰਨ ਯੋਗ" ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵ ਧੰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੋਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਧੰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੋਕਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਤਿਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਪਣ ਆਵੇਗਾ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੇੱਹਦ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਮੋਹਕ ਅਤੇ ਲੋਕਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ।ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕਰੋਂਗੇ।

ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਜਿਸ ਦੇ ਈ ਤਾਕਤ, ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਦੂਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਲਕਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਕ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਦੇ ਟੁਟਣੇ, ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖੋਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਚੀਜਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ, ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਯਤਸ਼ਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੇਘ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮੇਘ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਉਠਾਉਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਟਨਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹਵਰ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੋਂਗੇ।

ਮੇਘ ਕਰੀਅਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੇਘ 2022 ਕਰੀਅਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੋਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਮੱਧ ਮਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਰਜਾ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰਣ ਨਾ ਲਵੋ, ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਹੱਤਪਵੂਰਨ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ। ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਰੁਕੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।

ਮੇਘ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮੇਘ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋ ਯਾਨੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਇਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਮੇਘ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮੇਘ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 के ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਭ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, 2022 ਵਿੱਚ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਅਧਾਰਿਤ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮੋਜ ਮਸਤੀ ਤੇ ਖਰਚ, ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਖਰਚ, ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ ਆਦਿ ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੇਘ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮੇਘ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲ਼ਈ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਚਤੁਰਥ ਭਾਵ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਘ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੋਹਦਇਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਰਮ੍ਰਥ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਝੁਕੋਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਂਗੇ।

ਮੇਘ ਸੰਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਚਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਵਿਆਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਦਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲ਼ਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਗਰਭਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁਖ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਮੇਘ ਵਿਆਹ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮੇਘ ਵਿਆਹ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਗੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਗ ਅਤੇ ਪਰੋਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਭੁਮਿਕ ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਧਕਾਸ਼ ਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਇਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਰਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੋਂਗੇ। ਤੁਸੀ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਉਂਗੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਯੋਜਿਤ ਕਰੋਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧੇਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਆਹਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੇਘ ਵਪਾਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਟ ਅਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਮੋਕਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਧੜੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੋਕੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੋਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੰਭਲ ਕੇੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਕਈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝੋਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਗੇ।

ਮੇਘ ਸਪੰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਹਨ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਕ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਕਰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਚਲ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਪਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਤੁਰਥ ਭਾਵ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ, ਘਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ 11 ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਘ ਸੰਪਤੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੋਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੇਘ ਧੰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋਂਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਘ ਧੰਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਗੋਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮੇਘ ਧੰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖੋਂਗੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਈਂ ਮੋਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਧੰਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਤੁਸੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਧੰਨ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੇਘ ਸਿਹਤ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮੇਘ ਸਿਹਤ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 आपको ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤਕ ਭੋਜਨ, ਯੋਗ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਹਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੁਖ ਅਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸ਼ਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ।

2022 ਵਿੱਚ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਨੰਬਰ

ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਨੰਬਰ ਈਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਨੌ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇੱਹਦ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਮੀ ਮੰਗਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਦੋਸਤ ਖੇੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸਮਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਉਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਉਂਗੇ, ਅਥੇ ਤੁਸੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਰਹੋਂਗੇ।

ਮੇੇਘ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022: ਜੋਤਿਸ਼ ਉਪਾਅ

  • ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਮੇਲੀ ਜਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਿਧੂੰਰ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੋ।
  • ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਟਾਈ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਮਹਾਮੰਤਰਜੈ ਯੋਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।
  • ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੀਲੀ ਦਾਲ ਜਾਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ।
  • ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

1. ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂਂ ਰਹੇਗਾ 2022?

2022 ਵਿੱਚ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਆਦਾ ਸੰਰਚਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਨਾਟਕ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੋੜ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

2. ਕੀ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਵਿਆਹ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ?

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2022 ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

3. ਕੀ 2022 ਵਿੱਚ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ?

2022 ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਂਗੇ। ਘਰੇੱਲੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

4. ਕੀ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 2022 ਚੰਗਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਘ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

5. ਕਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ?

ਕਰਕ, ਮੀਨ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਸਹਾਨੂਭੁਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੇਖ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਟਰੋਸੇਜ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਰੌਚਕ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 399/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer