ਕਰਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022: Cancer Yearly Horoscope 2022 in Punjabi

ਕਰਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ( Cancer Yearly Horoscope 2022) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਹੂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰੇਗਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਕ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਪਤਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇੱਹਦ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਵਾਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਲ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਰਕ 2022 ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਨੀ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਭਾਵਾਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਸੁਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਖਬਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲ਼ਈ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ, ਦੈਨਿਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕ੍ਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਾਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਸਮਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੌਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਚੂਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਤ ਸਿਹਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਕਰੀਆ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹੋਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਗੌਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਰਕ 2022 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਅਸਤ ਦਿਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਕੇ ਸਾਰੇ ਤਨਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਉ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉ।

ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧ ਵਕ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਬੈਚੇਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਬੇੱਹਦ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਘੱਟ ਤਨਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹੋਂਗੇ, ਅਤੇ ਬੌਝ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਚਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਵੇਗੀ

ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ, ਦੇ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤੀਦੂਤ ਦੀ ਭੂਮੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੰਗਲ ਦੇ ਗੋਚਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਮਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਧਕਾਸ਼ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੋਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਸਥਿਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣਾ ਬੇੱਹਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦੇ ਗੋਚਰ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇੱਹਦ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਬੇੱਹਦ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਤਰਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

ਕਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਕਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਰ, ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੱਧ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੇੱਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਯੁਕਤ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਮਿਜ਼ਾਜ ਰਹੋਂਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਤਿਤਵ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਕ ਕਰੀਅਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਕਰਕ ਕਰੀਅਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਰੂਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਧੀਆਣ ਉਪਯੋਗ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਪ੍ਰਦ ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਖਸ਼ਣਿਕ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲ਼ਈ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਕਾਰਕ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਖੋਵੋ ਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਗੋਚਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਰਕ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਕਰਕ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 11 ਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਬਚਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਭ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰੋਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਕਰਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਕਰਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਾਲ ਔਸਤ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਚਤੁਰਥ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਚੇ ਤੁਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਕ ਸੰਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਕਰਕ ਸੰਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਵਵਿਆਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਰੋਮਾਂਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਵਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਚਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਗੋਚਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਂਕ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਕ ਵਿਆਹ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਕਰਕ ਵਿਆਹ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਤਰਿੰਤ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਮੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਾਲ ਸਭ ਨਿਯਤਰਿੰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਮ ਰਹੇਗਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਉ।

ਕਰਕ ਵਪਾਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

2022 ਕਰਕ ਵਪਾਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੀਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਰੂਪ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਲ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਅੰਤਰਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਵਪਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਨੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਪਤਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਯਤਸ਼ਿਤ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ ਕੇਵਲ ਸਥਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਰਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਕਰਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅੰਧਕਾਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੰਛਿਤ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਲੰਗ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਂਗੇ। ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਖਰਚ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਭ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤ੍ਹਕ ਰਹੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਕਰਕ ਧੰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਕਰਕ ਧੰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਲ ਧੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਧੰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਪਰੰਤੂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੋਰਾਰਨ ਤੁਸੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਾਫੀ ਧੰਨ ਖਰਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਗੇ।

ਕਰਕ ਧੰਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੇੱਹਦ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਰਕ ਸਿਹਤ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਸਿਹਤ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਔਸਤ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਠਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮਾਂ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ ਨਾ ਲਵੋ। ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਲਗਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਕਰਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਨੰਬਰ

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਗ੍ਰਹਿ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2022 ਰਾਸ਼ੀਭਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨੌਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੇੱਹਦ ਹੀ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2022 ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵਧੀਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022: ਜੋਤਿਸ਼ ਉਪਾਅ

  • ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮੁੰਗੀ ਰਤਨ ਅਨਾਮਿਕ ਉੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ।
  • ਵਧੀਆ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ।
  • ਵਪਾਰ ਦੇ ਬੇੱਹਤਰ ਮੋਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉ।
  • ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬੇੱਹਤਰੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਕਰੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

1. ਕੀ 2022 ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?

ਜੀ ਹਾਂ, ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 2022 ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

2. ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਵਿੱਚ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਨਾਅ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਨਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3. ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੁਕ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਣ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਪਲ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

4. ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 2022 ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ?

2022 ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ।

5. ਕੀ 2022 ਵਿੱਚ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਗੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰਹਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੇਖ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਟਰੋਸੇਜ ਦਾ ਇਕ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਗੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਆਦਤਰ ਰੋਚਕ ਲੇਖਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 399/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer