വ്യക്തിഗത ജാതകം 2022 - 2022ലെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശി

എനിക്ക് 2022 വര്ഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും?

എന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി 2022-ൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും?

എന്റെ ഗാർഹിക ജീവിതം സമൃദ്ധമായിരിക്കുമോ?

പുതിയ വീട്, പുതിയ കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ?

2022 വര്ഷം എനിക്ക് മാനസിക സമാധാനവും, സന്തോഷവും ലഭിക്കുമോ?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിരാശമായിരിക്കുന്നത് ?


നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മഹാമാരി ഞങ്ങളെ വളരെയധികം ബാധിച്ചതിനാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോകാം. 2022 ഒരു ഗംഭീര പ്രവേശനം നടത്താൻ പോകുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ പുതുവർഷം പഴയതിനേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കും. 2022ൽ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയും സന്തോഷകരമാകുമോ? 2022-ൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ, അതിലൂടെ വര്ഷം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ല.

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരം: ആസ്ട്രോസേജിന്റെ വ്യക്തിഗത ജാതകത്തിലൂടെ!

പറഞ്ഞതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം ആസ്ട്രോസേജിന്റെ വ്യക്തിഗത ജാതകം ആണ്.

നിങ്ങൾക്കായി കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നതിനും 2022, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു വ്യക്തിഗത ജാതക റിപ്പോർട്ട് ആസ്ട്രോസേജ് സമർപ്പിക്കുന്നു. വേദ ജ്യോതിഷത്തിലെ പ്രാചീന തത്ത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടാണിത്. അതിനാൽ, 2022-നെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ജാതകപകർപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ആസ്ട്രോസേജ് ന്റെ വ്യക്തിഗത ജാതകം 2022-ൽ നിങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയാകും, അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ തയ്യാറാക്കും. വ്യക്തിഗത ജാതകം ഉപയോഗിച്ച്, 2022-ൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. ജാതക റിപ്പോർട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്യോതിഷ പ്രവചനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ജ്യോതിഷ റിപ്പോർട്ട് ഒൻപത് ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാണ് - ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മറാഠി, മലയാളം, കന്നഡ, തെലുഗു, തമിഴ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വശങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇതിൽ പറയുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതം, ഉദ്യോഗം, സാമ്പത്തികം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഗാർഹിക, ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

ആസ്ട്രോസേജിന്റെ വ്യക്തിഗത ജാതകം: വിവിധ ജ്യോതിഷ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ചോദ്യം 'എങ്ങനെ' എന്നാകും?

ഉത്തരങ്ങൾ:

  • വിദഗ്‌ദ്ധ ജ്യോതിഷികൾ നിങ്ങളുടെ ജനന ചാർട്ട് സമഗ്രമായ പരിശോധന നടത്തി നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു.
  • ജാതകത്തിലെ ഓരോ ദശയും വിശദീകരിക്കുന്നു.
  • ഈ വർഷത്തെ ഓരോ യോഗവും അതിന്റെ സ്വാധീനത്തെയും കുറിച്ച് വിശദമാക്കുന്നു.
  • രാജ യോഗം, പ്രത്യേക യോഗങ്ങൾ, ജീവിതത്തിലെ ശുഭകരമായ കാലഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിൽ രാജ യോഗം ഉണ്ടായാലും ഫലങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാം. അതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ അനുകൂലമായ സ്ഥലത്ത് വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് പല ജ്യോതിഷികളും പറയാം. വ്യക്തിഗത ജാതകം 2022-ൽ, ഇവിടെ അസ്‌ട്രോസെജ്-ൽ ലഭ്യമായ വിദഗ്ധരായ ജ്യോതിഷികൾ ഓരോ യോഗവും വിശദ്ധമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം ഒരു റിപ്പോർട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന വർഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകും.

ഇരുന്നൂറിലധികം പേജുകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിഗത ജാതകം വിശദമായ പഠനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജനന സമയം, സ്ഥലം, തീയതി എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും, അവയെ കീഴടക്കാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വീണ്ടും ഊർജ്ജസ്വലമാക്കാനും ആവശ്യമായ പ്രതിവിധികളും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം, ജനന ചാർട്ടിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന വിവിധ യോഗകളെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്‌ഡേറ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അവ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കാം. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ജാതകം ഉപയോഗിച്ച് 2022-നെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നേടുകയും വരാനിരിക്കുന്ന വർഷം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകൂ!!

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക : ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആസ്ട്രോസേജിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. കൂടുതൽ രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer