ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ ಎಂದರೇನು? ಈ ಸಂಯೋಗವು ಲಾಭವೇ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವೇ?

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಮಂಗಳಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಈಗ ಈ ಸಂಯೋಗ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಿಂಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಬ್ಲಾಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಈ ಅನನ್ಯ ಸಂಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

Numerology

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಾವು ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಿಂದ ಸಿಂಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಹವು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದೆ.

ಈ ವಾರದ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ತಜ್ಞ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ!

ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ: ಅನುಕೂಲಕರ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲ

ಇಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಎರಡನ್ನೂ ಮಂಗಳಕರ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶತ್ರುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಒಳನೋಟಗಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಬೃಹತ್ ಜಾತಕ!

ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷ?

ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಅಂಶದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಶುಕ್ರವು ನೀರಿನ ಅಂಶದ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಂಹವು ಅದರ ಗ್ರಹವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸಿಂಹವು ಶುಕ್ರನ ಶತ್ರುವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸಹಜ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಕರ ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕರ ಗ್ರಹವು ಅಸ್ತಮಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ಜನರ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆತ್ಮ, ಗೌರವ, ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಉಪಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಭೌತಿಕ ಸುಖ, ಸಂಪತ್ತು, ಸೌಂದರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಉಪಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವೈಭವದ ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ, ಅದು ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆರಿಯರ್ ಟೆನ್ಶನ್? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: ಕಾಗ್ನಿಆಸ್ಟ್ರೋ ವರದಿ

1ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವು 1 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಜನರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಹಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗುವುದು.

ಈಗ ತಜ್ಞ ಪುರೋಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ!

ವೈಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ

 • ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.
 • ಅನೇಕ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
 • ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
 • ಅಲ್ಲದೆ, ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
 • ಶುಕ್ರ-ಸೂರ್ಯ ಸಂಯೋಗದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
 • ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
 • ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಕುಟುಂಬದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಈ ರಾಶಿಗಳು ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು

ಮಕರ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೀನ: ಇದಲ್ಲದೇ ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೋಸದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರವು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ರಾಜಯೋಗದ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ಈಗಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ: ರಾಜಯೋಗ ವರದಿ

ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು

 • ದುರ್ಗಾಮಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ.
 • ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಯಿಸಬೇಡಿ.
 • ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
 • ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸುವಿಗೆ ತಾಜಾ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಿಸಿ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್

ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer