നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുന്നവിധത്തിൽ 2022-ൽ ശുഭ യോഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു

2022 വർഷം നിങ്ങൾക്ക് വിജയം പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ !

ബുധ ആദിത്യ യോഗം

ബുധൻ 2022 ഏപ്രിൽ 8 മുതൽ 2022 ഏപ്രിൽ 25 വരെ സൂര്യനുമായി സംക്രമിക്കുമ്പോൾ ബുധ ആദിത്യ യോഗ സംയോജനം നടക്കുന്നു.

ബുധ ആദിത്യ യോഗം ഫലങ്ങൾ

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബുദ്ധിയുടെ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ നേടുന്നതിന് ഈ യോഗം വളരെ ശുഭകരമാണ്. ഈ യോഗം ഈ ബുധി ഉപയോഗിച്ച് ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

പന്ത്രണ്ട് രാശികളിലേയും സ്വാധീനം

മേടം

മേട രാശിക്കാർക്ക് ആശയവിനിമയത്തിലൂടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും ഫലങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ അർപ്പണബോധത്തിനും, കഠിനാധ്വാനത്തിനും വിലമതിക്കപ്പെടും. പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങളും ലഭിക്കും, അത് സംതൃപ്തി നൽകുകയും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി അനന്തരാവകാശം വഴിയും മറ്റും സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

പരിഹാരം

ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിനെ പൂജിക്കുക

ഇടവം

ഈ സമയം പണത്തിന്റെയും, ഔദ്യോഗിക കാര്യത്തിലും നേട്ടങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഓഹരി ഇടപാടുകളിലെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി കാണപ്പെടും, അവർക്ക് ഇവയിൽ നിന്ന് മികച്ച വരുമാനം നേടാൻ കഴിയും. വസ്തു വാങ്ങുന്നതിന് നിക്ഷേപം നടത്താനും ഈ സമയം അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതപങ്കാളികളുമായി നല്ല ബന്ധം പങ്കുവെയ്ക്കാൻ കഴിയും. ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരാം.

പരിഹാരം

ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിനെ പൂജിക്കുക.

മിഥുനം

ഔദ്യോഗിക വളർച്ച, സാമ്പത്തികം, ബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അത്ര നല്ല ഫലങ്ങൾ ആയിരിക്കില്ല. രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയൂ. പണം ലഭിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാണെങ്കിലും അതിൽ കാലതാമസമുണ്ടാകാം. അവർക്ക് കൂടുതൽ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകാം. അനന്തരാവകാശത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളികളുമായി ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അവർക്ക് കണ്ണുകൾ, പല്ലുകൾ, കാലുകൾക്ക് വേദന തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു.

പരിഹാരം

കുളി കഴിഞ്ഞ് ആദിത്യ ഹൃദയസ്തോത്രം ചൊല്ലുക.

കർക്കിടകം

ഈ ഗ്രഹ സംയോജനം നിങ്ങൾക്ക് ശരാശരി ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഔദ്യോഗിക വികസനം അത്ര ആവേശകരമായിരിക്കില്ല. സാഹചര്യങ്ങൾ നല്ലതാണെങ്കിലും ജോലിയിലെ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകില്ല. ജോലിസ്ഥലത്ത്,സഹപ്രവർത്തകരുമായും മേലുദ്യോഗംസ്ഥരുമായും ഉള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും. ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഈ സംയോജനം കുടുംബത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാം. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജലദോഷം, ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ, കാലുകൾക്ക് വേദന തുടങ്ങിയ അലർജികൾ നേരിടേണ്ടിവരാം.

പരിഹാരം

ബുധ ഗ്രഹത്തിന് ഹോമം നടത്തുക.

ചിങ്ങം

ഗ്രഹസംയോജനം അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും. ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. സാമ്പത്തികമായി ഈ ഗ്രഹ സംയോജനം കൂടുതൽ പണം, ലോണുകൾ വഴി പണം സമ്പാദിക്കൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പൂർണ്ണ സന്തോഷം പങ്കുവെയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. ബന്ധത്തിൽ ചില വിടവുകൾ ഉണ്ടാകാം. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമയം ശരാശരി ആയിരിക്കും.

പരിഹാരം

ദിവസവും "ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ" ജപിക്കുക.

കന്നി

ഈ ഗ്രഹ സംയോജനം കുറച്ച് ഫലങ്ങൾ നൽകും. ജോലി ആവേശകരവും കൂടുതൽ വളർച്ച സാധ്യമല്ലാത്തതുമായി തോന്നും. മികച്ച അവസരങ്ങൾക്കായി ജോലികൾ മാറ്റുന്നത് ആലോചിക്കും. സാമ്പത്തികമായി, സമയം അത്ര നല്ലതായി കാണുന്നില്ല, കൂടുതൽ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകും. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരാം. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പട്ട് അലർജി, സന്ധികളിലും കാലുകളിലും വേദന എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം

ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിനെ പൂജിക്കുകയും, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുക.

തുലാം

ഈ ഗ്രഹ സംയോജനം തുലാം രാശിക്കാർക്ക് മിതമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ച അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല, എന്നാൽ മോശവുമായിരിക്കില്ല. സാമ്പത്തികമായി, വീട് പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരാം, ചെലവുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി പണം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരാം. കുടുംബത്തിലും ജീവിതപങ്കാളിയുമായും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ആരോഗ്യപരമായി സന്ധികളിലും പുറകിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം

ദിവസവും "ഓം ബുധായ നമഃ" ജപിക്കുക.

വൃശ്ചികം

ഈ ഗ്രഹ സംയോജനം നിങ്ങൾക്ക് ശരാശരിയിൽ താഴെയുള്ള ഫലങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യും. തൊഴിൽ മേഖല നല്ലതായിരിക്കില്ല. ഈ സമയത്ത് ജോലി മാറുന്നത് സാധ്യമാകാം. പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചേക്കില്ല. അവർക്ക് സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാലും ഉയർന്ന ചെലവുകൾ വഹിക്കേണ്ടി വരാം. നിങ്ങളുടെ കൂടപ്പിറപ്പുമായി ആശയവിനിമയ പ്രശ്നങ്ങൾ, ജീവിത പങ്കാളികളുമായി അനാവശ്യ തർക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകാം. ആരോഗ്യപരമായി ചില വേദനയ്ക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു.

പരിഹാരം

നരസിംഹ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുക.

ധനു

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഈ ഗ്രഹ സംയോജനം മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഉചിതമായ അംഗീകാരത്തോടെജോലിയിൽ ഉയർന്ന ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തികമായി സുഖകരമായിരിക്കും, നല്ലൊരു തുക ലാഭിക്കാനും സ്വരൂപിക്കാനും കഴിയും. ജീവിത പങ്കാളികളുമായി ഫലപ്രദമായ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനപൂർവകമായ പിന്തുണയും ലഭിക്കും. നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും കഴിയും.

പരിഹാരം

ശിവനെ പൂജിക്കുക.

മകരം

ഈ ഗ്രഹ സംയോജനം നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ഫലങ്ങൾ നൽകാം. ജോലിയിൽ സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ സ്വദേശികൾ ജോലി മാറാൻ നിർബന്ധിതരാകാം. സാമ്പത്തികമായി ചെലവുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകും. കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ജീവിതപങ്കാളികളുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം

ദിവസവും 11 തവണ "ഓം നമോ നാരായണ" ജപിക്കുക.

കുംഭം

ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഈ ഗ്രഹ സംയോജനം ഈ സമയം മിതമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും. ജോലിയിൽ കൃത്യസമയത്ത് നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നുവരില്ല. മേലുദ്യോഗംസ്ഥരിൽ നിന്ന് പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാം. സാമ്പത്തികമായി സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാം. ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയും. ദഹനപ്രശ്‌നങ്ങൾ പോലുള്ളവ അനുഭവപ്പെടും.

പരിഹാരം

"ഓം സൂര്യായ നമഃ" എന്ന് ജപിക്കുക.

മീനം

ഈ ഗ്രഹ സംയോജനം മീനരാശിക്കാർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഉയർന്ന സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകാനും, നിങ്ങളുടെ അതുല്യമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയും. സാമ്പത്തികമായി, ഈ നാട്ടുകാർ നല്ല പണം സമ്പാദിക്കുകയും അത് ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യാം. ജീവിത പങ്കാളികളുമായുള്ള ബന്ധം സൗഹൃദപരമായിരിക്കും. പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യപരമായി നല്ലതാണ്.

പരിഹാരം

ദിവസവും 11 തവണ “ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ” എന്ന് ജപിക്കുക.

ഷഷ്‌ യോഗം

ഈ യോഗം ശനി മൂലമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അധിപ ഗ്രഹാം മകരം ആണ് (ഏപ്രിൽ 29, 2022 തൊട്ട് ജൂലൈ 12, 2022 മാസം ഒഴികെ) സംഭവിക്കുന്നതാണ്.

ഷഷ്‌ യോഗഫലങ്ങൾ

ഈ യോഗ പഞ്ച മഹാപുരുഷ യോഗങ്ങളിൽ ഒന്നായി അറിയപ്പെടുന്നു. ശനി ലഗ്ന രാശിയിലോ ഉയർന്ന രാശിയിലോ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ യോഗത്താൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും.

പന്ത്രണ്ട് രാശിചിഹ്നങ്ങളിലേയും സ്വാധീനം

മേടം

ഈ യോഗത്തിൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ജോലി സ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങളും അവർക്ക് സാധ്യമാകും. പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ശേഷി വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയും തമ്മിൽ വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല, കുടുംബത്തിനായി കൂടുതൽ സമയം നീക്കിവെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. ആരോഗ്യപരമായി, ഉത്കണ്ഠയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു.

പരിഹാരം

ദിവസവും 44 തവണ "ഓം മണ്ഡായ നമഃ " ജപിക്കുക.

ഇടവം

ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചരാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം ജോലിയിൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. മേലുദ്യോഗംസ്ഥരിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം ലഭിക്കാൻ അവർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി, സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ കൈവരും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി മൂല്യങ്ങളും നല്ല ബന്ധവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപരമായി നല്ലതാണ്.

പരിഹാരം

ശനിയാഴ്ചകളിൽ അംഗ വൈകല്യമുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക.

മിഥുനം

ഈ ഗ്രഹ സംയോജനത്തോടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ബുധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകാം. സാമ്പത്തികമായി നന്നായി സമ്പാദിച്ചാലും അത് പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകാം. നേത്രസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു.

പരിഹാരം

ബുധനാഴ്ച ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അമ്പലത്തിൽ പൂജ ചെയ്യുക.

കർക്കിടകം

ഈ സമയത്ത് ഈ രാശിക്കാരിൽ ജോലിയിൽ സമ്മർദം അനുഭവപ്പെടും. കൃത്യസമയത്ത് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല. ലാഭവും ചെലവും ഒരുപോലെ ആകും. ചില അശ്രദ്ധമൂലം അവർക്ക് പണം നഷ്ടപ്പെടാനും സാധ്യത കാണുന്നു. ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. ഉറക്കമില്ലായ്മ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം

ദിവസവും 21 തവണ "ഓം നമഃ ശിവായ" ജപിക്കുക.

ചിങ്ങം

ഈ സമയം നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയും പ്രതിബദ്ധതയോടെയും തത്ത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി തങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മികച്ച പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ ഈ രാശിക്കാർക്ക് കഴിയും. അനന്തരാവകാശം, ലോണുകൾ എന്നിവയിലൂടെ നല്ലൊരു തുക നേടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ സാധ്യമായേക്കാം. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള സുഗമത വർദ്ധിക്കും. ആരോഗ്യപരമായി നല്ലതാണ്.

പരിഹാരം

ശനിയാഴ്ചകളിൽ രോഗബാധിതരായ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക.

കന്നി

നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സംതൃപ്തി ലഭിക്കുകയും അർഹമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കാതെ വരുകയും ചെയ്യാം. സാമ്പത്തികമായി, നിങ്ങൾക്ക് മിതമായ വരുമാനം ലഭിക്കും, നിക്ഷേപങ്ങൾ സമയം അനുകൂലമല്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാം. ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു.

പരിഹാരം

ദിവസവും വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം ജപിക്കുക.

തുലാം

നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ജോലിസ്ഥലത്ത് പൂർണ്ണമായി വ്യാപൃതരാകും. ഈ സ്വദേശികൾക്ക് വിദേശത്ത് നല്ല തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാം. പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും, അത് വസ്തുവകകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളികളുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. ശുഭകരമായ കുടുംബ ചടങ്ങുകൾ കുടുംബത്ത നടക്കും. നിങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യം ആസ്വദിക്കും.

പരിഹാരം

ശനിയാഴ്ചകളിൽ കാക്കകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക.

വൃശ്ചികം

നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടാകും. പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളർച്ച ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ചില ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാകില്ല. ആരോഗ്യപരമായി നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ധം അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം

ഭഗവാൻ ഹനുമാനെ പൂജിക്കുക.

ധനു

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കഠിനമായിരിക്കും. സാമ്പത്തികമായി, നിങ്ങൾക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. കുടുംബത്തിലും ജീവിത പങ്കാളികളുമായും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. നേത്ര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു.

പരിഹാരം

ശനിയാഴ്ച ഭഗവാൻ ഹനുമാന് ഹോമം നടത്തുക.

മകരം

നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടിവരും. കുറച്ച് ധനനഷ്ടം നേരിടേണ്ടിവരാം. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളിക്കും ഇടയിൽ അഹംഭാവം മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കടുത്ത ജലദോഷവും അലർജിയും അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം

തിങ്കൾ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ ശിവനെ പൂജിക്കുക.

കുംഭം

ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമോ പ്രശ്നങ്ങളോ നേരിടേണ്ടി വരാം. നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്‌തി തോന്നില്ല, അനാവശ്യമായി ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബുധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരാം. സന്ധികളിലും കാലുകളിലും കഠിനമായ വേദന പോലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും.

പരിഹാരം

ശനി ഭഗവാനെ പൂജിക്കുക

മീനം

നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സംതൃപ്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ജോലി മാറ്റത്തിനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കാനും, അത് ശേഖരിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളികളുമായി ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധം പങ്കുവെക്കും. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ലതാണ്.

പരിഹാരം

"ഓം പ്രാം പ്രീം പ്രൗം സഃ ശനൈശ്ചരായ നമഃ" “Om Praam Preem Proum Sah Shanaischaraya Namah”എന്ന് ജപിക്കുക.

രുചക യോഗം

ചൊവ്വയാണ് ഈ യോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. 2022 ഫെബ്രുവരി 26 മുതൽ 2022 ഏപ്രിൽ 7 വരെ ഉയർന്ന ഭാവത്തിൽ മകരം രാശിയിൽ ആയിരിക്കും.

രുചക യോഗഫലങ്ങൾ

പഞ്ച മഹാപുരുഷ യോഗങ്ങളിൽകീഴിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ചൊവ്വ ലഗ്ന രാശിയിലോ, ഉയർന്ന രാശിയിലോ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ യോഗമുണ്ടാകുന്നത്. ഈ യോഗത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തി പ്രമോഷനിലൂടെയും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളിലൂടെയും ജോലിയിൽ ഉയരും.

പന്ത്രണ്ട് രാശികളിലേയും സ്വാധീനം

മേടം

ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഈ യോഗം മികച്ചതായിരിക്കും. ചെറുതോ വലുതോ ആയ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. ജോലിയിൽ പ്രൊമോഷനുകൾക്ക് അവസരവുമുണ്ട്. പ്രമോഷൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കഠിനാധ്വാനം മൂലം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല ഐക്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും.

പരിഹാരം

ചൊവ്വാഴ്ച ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിനായി വിളക്ക് തെളിയിക്കുക.

ഇടവം

നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രഹ സംയോജനം മിതമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും. ജോലിയിൽ അനാവശ്യ സ്ഥലം മാറ്റങ്ങളോ, തൃപ്തികരമല്ലാത്ത പെട്ടെന്നുള്ള ജോലികളോ നേരിടേണ്ടി വരാം. ഈ സമയം പണനഷ്ടം നേരിടേണ്ടിവരും. ചില അഹം സംഘട്ടനം മൂലം ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത് ഒരു ബന്ധത്തിലെ സന്തോഷത്തെ കെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകാം. തലവേദന പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം

തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ശിവനെ പൂജിക്കുക.

മിഥുനം

മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഈ യോഗം തൃപ്തികരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകില്ല. ജോലിയിൽ പുരോഗതി കുറയും. പണനഷ്ടവും കൂടുതൽ ചെലവുകളും നേരിടേണ്ടി വരാം, എന്നിരുന്നാലും അനന്തരാവകാശത്തിലൂടെയും മറ്റ് അപ്രതീക്ഷിത മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉറവിടങ്ങളിലൂടെയും അവർക്ക് സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ലഭിക്കാം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ തർക്കമുണ്ടാകാം. നേത്ര സംബന്ധ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു.

പരിഹാരം

ദിവസവും "ഓം നമോ നാരായണ" ജപിക്കുക.

കർക്കിടകം

ഈ യോഗം നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രാപ്തി നൽകുകയില്ല. ജോലി സമ്മർദ്ദത്തിനും സംതൃപ്തിയുടെ അഭാവത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി ഫലങ്ങൾ കഠിനമായിരിക്കും. ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ധാരണയുടെ കാര്യത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി പണം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരാം.

പരിഹാരം

ദിവസവും "ഓം ദുർഗായ നമഃ" ജപിക്കുക.

ചിങ്ങം

ഈ യോഗം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമായിരിക്കും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ പ്രശസ്തിയും പുതിയ ജോലി സാധ്യതകളും നേടാൻ അവർക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് പണം സ്വരൂപിക്കാൻ കഴിയും. ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ പരസ്പര ബന്ധം സാധ്യമാകും. നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് സാധ്യത കാണുന്നു.

പരിഹാരം

ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ അമ്പലത്തിൽ ദുർഗ്ഗാദേവിക്ക് പാൽ സമർപ്പിക്കുക.

കന്നി

ഈ യോഗം നിങ്ങൾക്ക് ശരാശരി ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഔദ്യോഗികമായി നിങ്ങളുടെ സംതൃപ്തി നഷ്ടപ്പെടാം. സാമ്പത്തികമായി നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല. ധാരണയുടെയും അഭാവം മൂലം ബന്ധങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വരാം. മക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും.

പരിഹാരം

ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ ഭഗവാൻ ഹനുമാനെ പൂജിക്കുക.

തുലാം

ഈ ഗ്രഹ സംയോജന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കാതെ ജോലിയിൽ ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്ന ചിലവുകൾ നേരിടേണ്ടി വരാം. ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ആശയവിനിമയ പ്രശ്നങ്ങളും തർക്കങ്ങളും സാധ്യത കാണുന്നു. കാലുകൾ, തുടകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേദന ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കാണുന്നു.

പരിഹാരം

ദുർഗ്ഗാ ദേവിയെ പൂജിക്കുക.

വൃശ്ചികം

ഈ യോഗം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതും കാര്യക്ഷമവുമായിരിക്കും. ജോലിൽ മികവ് പുലർത്താനും പേരും പ്രശസ്തിയും നേടാനും കഴിയും. സാമ്പത്തികമായി കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈവരും. ബന്ധങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും. ആരോഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും.

പരിഹാരം

ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ നരസിംഹ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുക.

ധനു

ഈ ഗ്രഹ സംയോജന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ സംതൃപ്തി അനുഭവപ്പെടില്ല. ജോലി സമ്മർദ്ദവും അംഗീകാരമില്ലായ്മയും ഉണ്ടാകാം. പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെലവുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഐക്യം നിലനിർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും സംരക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം

വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ഭഗവാൻ ശിവനെ പൂജിക്കുക.

മകരം

ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സംയോജന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ സംതൃപ്തി കുറയും. സാമ്പത്തികമായി നിങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധമൂലം പണം നഷ്‌ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ശാന്തതയും സൗഹൃദ മനോഭാവവും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ആരോഗ്യപരമായി അലർജിയും അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം

ദിവസവും 21 തവണ "ഓം ഹനുമതേ നമഃ " ജപിക്കുക.

കുംഭം

ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യകളിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരാം. സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്ന ചിലവുകൾ നേരിടേണ്ടി വരാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി അഹം ഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാം. കടുത്ത തലവേദനയും മറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം

ഹനുമാൻ ചാലിസ ജപിക്കുക.

മീനം

ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് മികച്ചതായിരിക്കും. ജോലിയിൽ ഉയർന്ന സംതൃപ്തി, പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകൾ, പ്രോത്സാഹന രൂപത്തിലുള്ള മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തും. സാമ്പത്തികമായി പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ ഈ യോഗം നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നല്ലതാകും. ആരോഗ്യപരമായി ഈ സമയം നല്ലതാണ്.

പരിഹാരം

ദുർഗ്ഗാദേവിയെ പൂജിക്കുക.

ഗുരു മംഗള യോഗം

ചൊവ്വയും വ്യാഴവും ചേർന്നാണ് ഈ യോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. മീനം രാശിയിൽ വ്യാഴം ഏപ്രിൽ 13, 2022 പ്രവേശിക്കുന്നു. മീനം രാശിയിൽ മെയ് 17, 2022 ചൊവ്വ പ്രവേശിക്കുന്നു.

ഗുരു യോഗ ഫലങ്ങൾ

ഈ യോഗ വളരെ ഗുണപ്രദമായ യോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. മീനം രാശിയിലാണ് ഈ യോഗെയിം വരുന്നത്. മീനം രാശിയെ ഭരിക്കുന്നത് വ്യാഴമാണ്.

പന്ത്രണ്ട് രാശികളിലേയും സ്വാധീനം

മേടം

ഈ ഗ്രഹ സംയോജനം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലി മികച്ചതാക്കുകയും നേട്ടങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും, അതേ സമയം, ചെലവുകളും ഉണ്ടാകും. വ്യക്തി ബന്ധത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. ജലദോഷം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ അലട്ടും.

പരിഹാരം

ദിവസവും 21 തവണ "ഓം ഗുരവേ നമഃ" ജപിക്കുക.

ഇടവം

ഈ ഗ്രഹയോഗം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഈ യോഗത്തിന് കഴിയും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. പണം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എന്നാൽ അവർ സമ്പാദിക്കുന്ന പണം അത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ​​വേണ്ടി ചെലവഴിക്കും. ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം നല്ലതായിരിക്കും.

പരിഹാരം

വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ഭഗവാൻ ശിവനെ പൂജിക്കുക.

മിഥുനം

ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ സംയോജനം നിങ്ങൾക്ക് മിതത്വ ഫലങ്ങൾ നൽകും. ജോലിയിൽ, സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് മത്സരവും മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള ജോലി സമ്മർദ്ദവും അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങൾക്ക് അത്ര നല്ല വരുമാനം ലഭിക്കില്ല, കൂടുതൽ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകും. അഹംഭാവം പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നതിനാൽ അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. കാലുകൾക്ക് വേദന പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും.

പരിഹാരം

ദിവസവും 21 തവണ "ഓം ഗുരവേ നമഃ" എന്ന് ജപിക്കുക.

കർക്കിടകം

ഈ യോഗവും ഗ്രഹ സംയോജനവും നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യവും ഐശ്വര്യവും നൽകും. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ, പ്രമോഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുതലായവയിൽ അവർ അവരുടെ ജോലിക്ക് ഉചിതമായ അംഗീകാരം നേടും. നിങ്ങൾക്ക് പണം നേടാനും ലാഭിക്കാനും കഴിയും. ജീവിത പങ്കാളിയിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നന്നായിരിക്കും.

പരിഹാരം

ദിവസവും "ഓം ഗുരവേ നമഃ" എന്ന് ജപിക്കുക.

ചിങ്ങം

ഈ ഗ്രഹ സംയോജനം നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം കുറയ്ക്കും. ജോലിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാം. സാമ്പത്തികമായി മിതമായ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും കൂടുതൽ ചെലവുകൾ നേരിടുകയും ചെയ്യും. ജീവിത പങ്കാളിയുമായി തർക്കങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം

വ്യാഴഗ്രഹത്തിന് വിളക്ക് വെക്കുക.

കന്നി

ഈ ഗ്രഹ സംയോജനം നിങ്ങൾക്ക് മിതമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ യോഗം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഗുണകരമാകില്ല. സാമ്പത്തികമായി നേട്ടങ്ങൾ അത്ര ഉയർന്നതായിരിക്കില്ല. കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്കായി ആരോഗ്യ പരാഹ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരാം.

പരിഹാരം

ദുർഗ്ഗാദേവിക്ക് വിളക്ക് വെക്കുക.

തുലാം

ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ സംയോജനം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി നഷ്ടം, അപ്രതീക്ഷിത ജോലി സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. സാമ്പത്തിക ബാധ്യത അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി തർക്കങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. നടുവേദനയും, കാലുകൾക്ക് വേദനയും പോലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യത കാണുന്നു.

പരിഹാരം

ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ ധന്വന്ത്രി ഹോമം നടത്തുക.

വൃശ്ചികം

ഈ ഗ്രഹ സംയോജനം നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുള്ളതായിരിക്കും. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും പുതിയജോലിക്കായി ശ്രമിക്കാനും കഴിയും. വിദേശ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി നല്ലതാണ്. ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. ആരോഗ്യപരമായി നല്ലതാണ്.

പരിഹാരം

ചൊവ്വാഴ്ച ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിന് ഹോമംനടത്തുക.

ധനു

ഈ ഗ്രഹ സംയോജനം നിങ്ങൾക്ക് മിതമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും. ജോലിയിൽ സമ്മർദവും, അസംതൃപ്തി എന്നിവ അനുഭവപ്പെടും. കുടുംബ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ചെലവ് നേരിടേണ്ടി വരാം. ചില കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടതായി വരാം.

പരിഹാരം

വ്യാഴാഴ്ച വ്യാഴഗ്രഹത്തിന് പൂജ നടത്തുക.

മകരം

ഈ ഗ്രഹ സംയോജനവും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ജോലി മാറ്റം / സ്ഥലംമാറ്റം എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. സാമ്പത്തികമായി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകാം. ജീവിത പങ്കാളിയുമായി അനാവശ്യമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്സാഹക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം

വ്യാഴാഴ്ച ഭിക്ഷക്കാർക്ക് അന്നദാനം ചെയ്യുക.

കുംഭം

ഈ ഗ്രഹ സംയോജനം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സമൃദ്ധിയും, ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാകും. ബന്ധങ്ങളിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപരമായി നിങ്ങൾ ഈ സമയം ഊർജസ്വലരായി കാണപ്പെടും.

പരിഹാരം

ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ നരസിംഹ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുക.

മീനം

ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ സംയോജനം നിങ്ങൾക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തും. ജോലി മാറ്റങ്ങളോ, ജോലി നഷ്ടമോ സംഭവിക്കാം. മിതമായ ധനലാഭവും ചെലവും അനുഭവപ്പെടാം. ആരോഗ്യപരമായി ചില അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു.

പരിഹാരം

വ്യാഴ ഗ്രഹത്തിന് വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കുക.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer