സെപ്തംബർ 2022 പ്രതിമാസ അവലോകനം

വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ മാസത്തെക്കുറിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു, കാരണം ഈ ബ്ലോഗിൽ, സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കാഴ്ച ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

Numerology

ഈ ബ്ലോഗിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ:

 • ഈ പ്രത്യേക ബ്ലോഗിലൂടെ സെപ്തംബറിൽ ആചരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വ്രതങ്ങളെയും, ആഘോഷങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു.
 • ഈ ലേഖനത്തിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കിടും.
 • ഈ മാസത്തെ ബാങ്ക് അവധിയുടെ പൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കും
 • സെപ്തംബറിലെ ഗ്രഹണത്തെയും, സംക്രമണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ 12 രാശികളിൽ ഓരോന്നിനും സെപ്റ്റംബർ മാസം എങ്ങിനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും പറയും.

ഒന്നാമതായി, സെപ്റ്റംബറിൽ ജനിച്ച ആളുകളുടെ സവിശേഷമായ ചില സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം.

സെപ്റ്റംബറിൽ ജനിച്ച ആളുകളുടെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ

അവർക്ക് വളരെ ഉദാരമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, അവർ സ്വയം കൂടുതൽ മുൻഗണന എടുക്കുന്നവരായിരിക്കും. തങ്ങളെത്തന്നെ വിമർശിക്കുന്ന എന്തും കേൾക്കുന്നതിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും അവർ തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നിലനിർത്തുന്നു. ഈ മാസത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മികച്ച നർമ്മബോധമുള്ളവരായിരിക്കും.

ഇത്തരം ആളുകൾ പലപ്പോഴും സൗഹാർദ്ദപരവും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കിടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമാണ്. അവർ എത്രമാത്രം സംയമനം പാലിക്കുന്നവരും, വിവേകികളുമാണ്. അവർ ആരംഭിക്കുന്നതെന്തും പൂർത്തിയാക്കുകയും അവരുടെ ജോലിയിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മാസത്തിൽ ജനിച്ച ആളുകൾ പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രജ്ഞർ, അധ്യാപകർ, കൺസൾട്ടന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്നീ നിലകളിൽ വിജയിക്കും .

ഇനി ഇവരുടെ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാം. ഈ മാസത്തിൽ ജനിച്ച ആളുകൾ മൂഡിയും രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ളവരുമാകും, ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുകയും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ അനുമാനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ അവർക്ക് വളരെ പരിമിതമായ സുഹൃത്തുക്കളേ ഉണ്ടാകൂ.

പ്രണയ ജീവിതവും അവർക്ക് അവരുടെ ജോലി പോലെ തന്നെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പ്രണയിച്ചതിന് ശേഷം അവർ തങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് അങ്ങേയറ്റം ആത്മാർത്ഥതയോടെയും, സത്യസന്ധതയോടെയും പെരുമാറും. അവർ വഞ്ചനയെ വെറുക്കുകയും തങ്ങളുടെ പ്രണയ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇടപെടുന്ന പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സെപ്തംബറിൽ ജനിച്ച ആളുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ ബന്ധം കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഓരോ ജോലിയും കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുന്നു. അവർ വലിയ ജനപിന്തുണ ആസ്വദിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് അവരുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. അവർ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളെ അങ്ങേയറ്റം സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, ആളുകൾക്കിടയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്നതിനു പുറമേ, അവർക്ക് ഒരു തനതായ ശൈലിയും ഉണ്ടാകും.

സെപ്തംബർ മാസത്തിൽ ജനിച്ചവരുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യകൾ: 4, 5, 16, 90, 29

സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ജനിച്ചവരുടെ ഭാഗ്യനിറം: ബ്രൗൺ, നീല, പച്ച

സെപ്തംബർ മാസത്തിൽ ജനിച്ചവരുടെ ഭാഗ്യദിനം: ബുധൻ

സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ജനിച്ചവരുടെ ഭാഗ്യ രത്നങ്ങൾ: മരതകം

പരിഹാരം:

 • പക്ഷികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അക്വേറിയം സൂക്ഷിക്കുക.

സെപ്റ്റംബറിലെ ബാങ്ക് അവധികൾ

സെപ്റ്റംബറിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ മൊത്തം 13 ബാങ്ക് അവധികൾ ഉണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും, അവ പാലിക്കുന്നത് പ്രാദേശിക വിശ്വാസങ്ങളെയും സംസ്കാരത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മാസത്തെ എല്ലാ ബാങ്ക് അവധി ദിനങ്ങൾ കാണാം.

ദിവസം

ബാങ്ക് അവധി

ഇത് പിന്തുടരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ

1 സെപ്തംബർ

ഗണേഷ ചതുർത്ഥി (രണ്ടാം ദിവസം)

പനജിയിൽ ബാങ്കുകൾ അവധി

4 സെപ്തംബർ

ഞായർ

പ്രതിവാര അവധി

6 സെപ്തംബർ

കർമ്മ പൂജ

റാഞ്ചിയിൽ ബാങ്കുകൾ അടച്ചിടും

7 സെപ്തംബർ

ഒന്നാം ഓണം

കൊച്ചിയിലും, തിരുവനന്തപുരത്തും ബാങ്കുകൾ അവധി

8 സെപ്തംബർ

തിരുവോണം

കൊച്ചിയിലും, തിരുവനന്തപുരത്തും ബാങ്കുകൾ അവധി

9 സെപ്തംബർ

ഇന്ദ്ര യാത്ര

ബാങ്കുകൾ ഗാംഗ്‌ടോക്കിൽ അടയ്ക്കും

10 സെപ്തംബർ

രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച, ശ്രീ നർവാൻ ഗുരു ജയന്തി

--

11 സെപ്തംബർ

ഞായർ

പ്രതിവാര അവധി

18 സെപ്തംബർ

ഞായർ

പ്രതിവാര അവധി

21 സെപ്തംബർ

ശ്രീ നർവാൻ ഗുരു സമാധി ദിവസം

കൊച്ചിയിലും, തിരുവനന്തപുരത്തും ബാങ്കുകൾ അവധി

24 സെപ്തംബർ

നാലാം ശനി

--

25 സെപ്തംബർ

ഞായർ

പ്രതിവാര അവധി

26 സെപ്തംബർ

നവരാത്രി സ്ഥാപ്ന/ ലൈനിംഗ്തൗ സനാമഹി മേരാ ഹൗബ

ഇംഫാൽ, ജയ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബാങ്കുകൾ അവധി

സെപ്തംബറിലെ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളും, വ്രതങ്ങളും

1-ന് (വ്യാഴം)ഋഷിപഞ്ചമി: ഭാദ്രപദമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ അഞ്ചാം ദിവസമാണ് ഋഷിപഞ്ചമി. സാധാരണഗതിയിൽ, ഋഷി പഞ്ചമി തീജ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസവും ഗണേശ ചതുർത്ഥിക്ക് അടുത്ത ദിവസമാണ് ഇത്. ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, അത് ഓഗസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്തംബർ മാസത്തിൽ ആണ്. സപ്ത മുനിമാരെ ആദരിക്കുന്നതിനായി സ്ത്രീകൾ ഈ ദിവസം ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.

3 സെപ്റ്റംബർ (ശനി)- ലളിത സപ്തമി, മഹാലക്ഷ്മി വ്രതം ആരംഭം: ഭാദ്രപദ മാസത്തിലെ ശുക്ല പക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമി തിഥി മഹാലക്ഷ്മി വ്രതത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. തുടർച്ചയായി 16 ദിവസം ഈ വ്രതം ആചരിക്കുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പൂർണിമന്ത കലണ്ടർ പ്രകാരം ആശ്വിന മാസത്തിലെ കൃഷ്ണ പക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമി തിഥിയിൽ ഈ വ്രതം അവസാനിക്കുന്നു.

4 സെപ്റ്റംബർ (ഞായർ)- രാധാ അഷ്ടമി: ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രിയതമ രാധയുടെ ജന്മദിനം രാധാ അഷ്ടമി ദിനത്തിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഭാദ്രപദ മാസത്തിലെ ശുക്ല പക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമി തിഥിയിലാണ് ഇത് ആഘോഷിക്കൂന്നത്. രാധാ അഷ്ടമി ദിനത്തിൽ ഭക്തർ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്തംബർ മാസങ്ങളിൽ രാധാ അഷ്ടമി ആചരിക്കുന്നത്.

6 സെപ്റ്റംബർ (ചൊവ്വ)- പരിവർത്തിനി ഏകാദശി: ഈ ദിവസം മുഴുവൻ മഹാവിഷ്ണുവിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.

7 സെപ്റ്റംബർ (ബുധൻ)- വാമനജയന്തി, ഭുവനേശ്വരി ജയന്തി: ഭാഗവത പുരാണമനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് പത്ത് അവതാരങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ അഞ്ചാമത്തേത് വാമന രൂപമായിരുന്നു. മഹാവിഷ്ണു വാമനരൂപമായി അവതരിച്ച ദിവസം വാമനജയന്തിയായി ആചരിക്കുന്നു. ഭാദ്രപദ ശുക്ല പക്ഷത്തിലെ ദ്വാദശി തിഥിയിൽ വാമന ജയന്തി ആചരിക്കുന്നു. അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തത്തിൽ അദിതിദേവിയുടെയും, കശ്യപ് ഋഷിയുടെയും മകനായി, ഭാദ്രപദ മാസത്തിലെ ശുക്ല പക്ഷത്തിലെ ദ്വാദശി തിഥിയിലാണ് വാമനൻ ജനിച്ചത്.

8 സെപ്തംബർ, (വ്യാഴം)- പ്രദോഷ വ്രതം (ശുക്ല), ഓണം: ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നാണ് ഓണം. മഹാബലി ചക്രവർത്തി ഭൂമിയിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവിനെയും, മഹാവിഷ്ണു വാമനനായി അവതരിച്ചതിനെയും, ഈ ദിവസം ഗംഭീരമായി ആചരിക്കുന്നു. ഈ അസുരരാജാവായ മഹാബലി തന്റെ പ്രജകളെ കാണാൻ എല്ലാ മലയാളികളുടേയും ഭവനം ഓണനാളിൽ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

9 സെപ്റ്റംബർ, (വെള്ളി)- അനന്ത ചതുർത്ഥി, ഗണേഷ വിസർജൻ: ഗണപതി ഭഗവാൻ വീടിനോട് വിടപറഞ്ഞ ദിവസം ഗണേശ ചതുർത്ഥി വിസർജൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗണേഷ വിസർജനം പ്രാഥമികമായി ഒന്നര ദിവസം കഴിഞ്ഞ്, മൂന്നാം ദിവസം, അഞ്ചാം ദിവസം ചിലർ, ഏഴാം ദിവസം പലരും നടത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അനന്ത് ചതുർദശി ഗണേശ വിസർജനത്തിന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ദിവസമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ഈ ദിവസം ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ കൈയിൽ ഒരു നൂൽ കെട്ടും. ഈ നൂൽ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം സഹായിക്കും. യഥാക്രമം ചതുർത്ഥിയിലും, ചതുർദശിയിലും ഗണേശ ഉത്സവം നടക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഭാദ്രപദ മാസത്തിൽ, ഗണേശ ഉത്സവം പത്ത് ദിവസം ആഘോഷിക്കുന്നു, ഗണേശ വിസർജനം ഉത്സവത്തിന്റെ സമാപനം കുറിക്കുന്നു.

10 സെപ്റ്റംബർ, (ശനി)- ഭാദ്രപദ പൂർണിമ വ്രതം, പ്രതിപാദ (ശ്രാദ്ധ ആരംഭം): ഭാദ്രപദ മാസത്തിലെ പൗർണ്ണമി നാളിൽ പൂർണിമ ശ്രാദ്ധം നടത്തുന്നു. മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ പൂർവ്വികരെ ആദരിക്കുന്നതിനായി ഈ ദിവസം നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രാദ്ധ പക്ഷത്തിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് സംഭവിക്കുന്ന ഭാദ്രപദ പൂർണിമ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പിതൃപക്ഷം സാധാരണയായി ഭാദ്രപദ പൂർണിമയുടെ ആരംഭം ശ്രാദ്ധത്തിന്റെ പിറ്റേന്നാണ്.

13 സെപ്റ്റംബർ, (ചൊവ്വ)- സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി: സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥിയിൽ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഗണപതിക്കയാണ്. ഈ ദിവസം, വിഘ്നഹർത്താ ഗണപതിയുടെ അനുയായികൾ ഒരു ഉപവാസം ആചരിക്കുകയും, ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ദേവവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ തുടർച്ചയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

14 സെപ്റ്റംബർ (ബുധൻ)- മഹാ ഭരണി: ഭരണി ശ്രാദ്ധത്തിന്റെ മറ്റ് പേരുകൾ ഭരണി ചൗത്ത്, ഭരണി പഞ്ചമി എന്നിവയാണ്. കൂടാതെ, പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് മഹാ ഭരണി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഭരണി നക്ഷത്രത്തിന്റെ അധിപനായ യമൻ മരണത്തിന്റെ ദേവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, പിതൃ പക്ഷ സമയത്ത് ഭരണി നക്ഷത്രത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.

17 സെപ്റ്റംബർ, (ശനി)- കന്നി സംക്രാന്തി, മഹാലക്ഷ്മി വ്രതം പുരാണം, രോഹിണി വ്രതം: ഒരു വർഷത്തിൽ 12 സംക്രാന്തി തിഥികൾ ഉണ്ട്, അവയെല്ലാം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. കന്നി രാശിയിൽ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെയാണ് കന്നി സംക്രാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വിശ്വകർമ പൂജയുടെ ദിനവും കന്നി സംക്രാന്തി ദിനത്തിലാണ്.

18 സെപ്റ്റംബർ (ഞായർ)- ജിവിത്പുത്രിക വ്രതം: ജിവിത്പുത്രിക വ്രതം, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജിതിയ വ്രതം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. തങ്ങളുടെ സന്തതികളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും, ക്ഷേമത്തിനും, ശോഭനമായ ഭാവിക്കും വേണ്ടി അമ്മമാർ ഈ ദിവസം മുഴുവൻ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അശ്വിന മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമി നാളിലാണ് ഈ വ്രതം ആചരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ, ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവയാണ് ജിവിത്പുത്രിക വ്രതം അല്ലെങ്കിൽ ജിതിയ വ്രതം ആചരിക്കുന്ന പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ. നേപ്പാളിലും ഈ വ്രതം ഉണ്ട്.

21 സെപ്റ്റംബർ, (ബുധൻ)- ഇന്ദ്ര ഏകാദശി

സെപ്റ്റംബർ 23, (വെള്ളി)- പ്രദോഷ വ്രതം (കൃഷ്ണൻ): എല്ലാ മാസവും പ്രദോഷ വ്രതം രണ്ട് തവണ ആചരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണപക്ഷമാണ് ആദ്യം വരുന്നത്, തുടർന്ന് ശുക്ല പക്ഷം. പൂർണ്ണമായും ശിവനും, പാർവ്വതി ദേവിയ്ക്കും ആയി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വ്രതം അത്യധികം ഭാഗ്യവും ഫലദായകവുമാണ്.

24 സെപ്റ്റംബർ, (ശനി)- മാസ ശിവരാത്രി: ഓരോ മാസവും ആചരിക്കുന്ന വ്രതങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ മാസ ശിവരാത്രി ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ വ്രതം ശിവന് സമർപ്പിച്ചതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രതിമാസം 12 ശിവരാത്രി വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും, ഒരു മഹാശിവരാത്രി വ്രതവും ഓരോ വർഷവും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു, ഈ വ്രതങ്ങളെല്ലാം അതീവ പുണ്യമാണ്.

25 സെപ്റ്റംബർ, (ഞായർ)- അശ്വനി അമാവാസി: അശ്വിന മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം അശ്വിന അമാവാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പിതൃ പക്ഷത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമായ ഇത് സർവപിത്രി അമാവാസി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അമാവാസി ദിനത്തിൽ മരിച്ചവർക്കും, മരണ തീയതി അറിയാത്തവർക്കും ശ്രാദ്ധം നടത്തുന്നു.

26 സെപ്റ്റംബർ, (തിങ്കൾ)- ശരദ നവരാത്രി തുടക്കം: ഒമ്പത് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന നവരാത്രി ദുർഗ്ഗാദേവിയെ പൂജിക്കുന്ന വളരെ വിശുദ്ധമായ ആഘോഷമാണ്. "നവരാത്രി" എന്ന സംസ്‌കൃത പദത്തിന്റെ അർത്ഥം "ഒമ്പത് രാത്രികൾ" എന്നാണ്. ഒൻപത് രാത്രികളും, പത്ത് പകലും കൊണ്ട്, ഒമ്പത് വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങളിൽ ദുർഗ്ഗാദേവിയെ പൂജിക്കുന്നു. പത്താം ദിവസമാണ് വിജയദശമി ആഘോഷിക്കുന്നത്.

ദുർഗ്ഗാദേവിയുടെ പ്രതിമകളും, മറ്റ് വിഗ്രഹങ്ങളും ഈ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളും നവരാത്രി ഉത്സവം ആചരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നവരാത്രി ഗണ്യമായ ആഘോഷത്തോടെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്.

സെപ്റ്റംബറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ

5-സെപ്റ്റംബർ (തിങ്കൾ) അധ്യാപക ദിനം (ഡോ. രാധാകൃഷ്ണൻ ജന്മദിനം), ക്ഷമ ദിനം

8-സെപ്റ്റംബർ (വ്യാഴം) അന്താരാഷ്ട്ര സാക്ഷരതാ ദിനം

14-സെപ്റ്റംബർ (ബുധൻ) ഹിന്ദി ദിനം, ലോക പ്രഥമ വായുദിനം

15-സെപ്റ്റംബർ (വ്യാഴം) എഞ്ചിനീയർ ദിനം

16-സെപ്റ്റംബർ (വെള്ളി) ലോക ഓസോൺ ദിനം

21-സെപ്റ്റംബർ (ബുധൻ) അൽഷിമേഴ്‌സ് ദിനം, അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന ദിനം

25-സെപ്റ്റംബർ (ഞായർ) സാമൂഹ്യനീതി ദിനം

26-സെപ്റ്റംബർ (തിങ്കൾ)

27-സെപ്റ്റംബർ (ചൊവ്വാഴ്‌ച) ലോക വിനോദസഞ്ചാരം ദിനം .

സെപ്റ്റംബറിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സംക്രമണവും, സ്ഥാപനവും

സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ, രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ സംക്രമിക്കും, രണ്ടെണ്ണം സ്ഥാനങ്ങൾ മാറും, എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

 • കന്നിയിൽ ബുധൻ വക്രി (10 സെപ്റ്റംബർ 2022): 2022 സെപ്റ്റംബർ 10 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 8:42 ന് ബുധൻ അതിന്റെ വക്രി ചലനം ആരംഭിക്കും, അതിനുശേഷം 2022 ഒക്ടോബർ 2 ഞായർ, കന്നിയിൽ ബുധൻ അതിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ചലനം ആരംഭിക്കും. .
 • ശുക്രൻ ചിങ്ങത്തിൽ അസ്തങ്ങ ഭാവത്തിൽ (15 സെപ്റ്റംബർ 2022): ശുക്രൻ 2022 സെപ്റ്റംബർ 15 ന് പുലർച്ചെ 2:29 ന് ചിങ്ങം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും, അത് ഡിസംബർ 2 ന് രാവിലെ 6:13 ന് രാശിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങും.
 • കന്നി രാശിയിലെ സൂര്യ സംക്രമണം (17 സെപ്റ്റംബർ 2022): 2022 സെപ്റ്റംബർ 17 ന് രാവിലെ 7:11 ന്, സൂര്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ചിങ്ങം രാശിയെ നിന്ന് മാറി കന്നിയിൽ പ്രവേശിക്കും.
 • കന്നി രാശിയിൽ ശുക്ര സംക്രമണം (24 സെപ്റ്റംബർ 2022): 2022 സെപ്റ്റംബർ 24 ശനിയാഴ്ച രാത്രി, ശുക്രൻ 8:51 ന് കന്നിരാശിയിൽ സംക്രമിക്കും, ഇത് ചിങ്ങം രാശിയിൽ നിന്ന് ബുധൻ കന്നി രാശിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.

2022 ഓഗസ്റ്റിൽ ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകില്ല.

എല്ലാ രാശിക്കാർക്കും സെപ്തംബര് മാസം എങ്ങിനെ ആയിരിക്കും എന്ന് നോക്കം

മേടം

 • മേടം രാശിക്കാർക്ക് സെപ്തംബർ മാസത്തിൽ നിരവധി ഔദ്യോഗിക ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. ആഗോള കോർപ്പറേഷനുകളുമായി ബന്ധമുള്ളവർ സെപ്റ്റംബറിൽ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള യോഗം കാണുന്നു.
 • ബിസിനസ്സിൽ നേട്ടമുണ്ടാകും.
 • സെപ്റ്റംബർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ഭാഗ്യ മാസമായിരിക്കും. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫലങ്ങൾ അസാധാരണമായിരിക്കും.
 • ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വഴക്കുകൾ ഒഴിയും.
 • ബന്ധങ്ങളുടെയും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ, ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും പങ്കാളിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.
 • സാമ്പത്തിക വശം അനുകൂലമായിരിക്കും.
 • ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുക.
 • പരിഹാരമായി സുന്ദരകാണ്ഡം പതിവായി ചൊല്ലുക.

ഇടവം

 • ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യമുണ്ടാകും.
 • വ്യവസായത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി ഉയരും.
 • നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും.
 • കുടുംബജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, എന്നാൽ സംവാദത്തിന്റെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും.
 • പങ്കാളിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.
 • സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.
 • സെപ്തംബർ മാസത്തിൽ ഉടനീളം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
 • പരിഹാരമായി അർഗല സ്തോത്രം പതിവായി ചൊല്ലുക.

മിഥുനം

 • ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനും സമ്മർദ്ദം കുറയുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നു.
 • ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് വിദേശയാത്ര നടത്താം.
 • ഈ സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയും ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യാം.
 • നിങ്ങളുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകളുടെ പിന്തുണയുള്ളതിനാൽ ചില ഉയർച്ചകളും-താഴ്ചകളും ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ ചില സംഘർഷങ്ങളും ഉണ്ടാകാം.
 • തെറ്റിദ്ധാരണകളും വഴക്കുകളും ഒഴിവാക്കുക, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ബന്ധവും ദാമ്പത്യ ജീവിതവും വിജയകരമാകും.
 • സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൽ, ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ കാണാനാകും.
 • സെപ്റ്റംബർ മാസം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ മികച്ച ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കും.
 • പരിഹാരമായായി ദിവസവും ഹനുമാനെ പൂജിക്കുകയും ചൊവ്വാഴ്ച ഹനുമാൻ ചാലിസ പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.

കർക്കടകം

 • നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക കാര്യത്തിൽ, ഈ മാസം ഭാഗ്യമായിരിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
 • ബിസിനസുകാർക്ക്, സെപ്തംബർ പതിവിലും മികച്ചതായിരിക്കും.
 • ഈ മാസം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അനുകൂലമായിരിക്കും.
 • ഈ സമയത്തിലുടനീളം, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും.
 • പ്രണയത്തിന്റെയും, വിവാഹത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും.
 • സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അവസാനിക്കും.
 • നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരമായായി ശിവന് ജലാഭിഷേകം ചെയ്യുക.

ചിങ്ങം

 • ഔദ്യോഗികകാര്യത്തിൽ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രമോഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനും നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്.
 • ബിസിനെസ്സിൽ ലാഭമുണ്ടാകും.
 • വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ഈ മാസം പലവിധ നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. കുടുംബജീവിതവും സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.
 • നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി, നിങ്ങൾ സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കും.
 • നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ മാസം ഉയർച്ച-താഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും.
 • ആരോഗ്യപരമായി സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ കൈവരും.
 • പരിഹാരമായായി കുങ്കുമ തിലകം നെറ്റിയിൽ ചാർത്തുക.

കന്നി

 • ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് അനുകൂലമായ മാസമായിരിക്കും.
 • ഈ മാസം ബിസിനസ്സിലുള്ളവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.
 • വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ ഈ സമയം എന്തും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
 • കുടുംബത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ശാന്തത ഈ സമയത്ത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യപ്പെടാം.
 • ബന്ധങ്ങളിലും, ദാമ്പത്യത്തിലും സന്തോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
 • സാമ്പത്തിക വശത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ കാലയളവ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും.
 • നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഓർക്കുക.
 • പരിഹാരമായായി ഗണപതിക്ക് 1.5 കിലോ മുഴുവൻ പയർ സമർപ്പിക്കുക.

തുലാം

 • ഔദ്യോഗിക സാധ്യതകൾ സെപ്റ്റംബറിൽ സമ്മിശ്രമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം.
 • ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി നിലനിർത്തുന്നതിൽ ബിസിനസുകാർ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം.
 • വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ടാകും.
 • കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകും.
 • വിവാഹവും പ്രണയ ബന്ധങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും.
 • സാമ്പത്തിക രംഗത്ത്, ഈ മാസം പണം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.
 • ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും.
 • പരിഹാരമായായി അവിവാഹിതരായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകുക.

വൃശ്ചികം

 • ഔദ്യോഗികപരമായി, ഈ മാസം അനുകൂലമായിരിക്കും.
 • ബിസിനസ്സുകാർക്കും ഈ കാലയളവിൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.
 • കൂടാതെ, ഈ മാസം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അനുകൂലമായിരിക്കും.
 • കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കും.
 • വിവാഹം, പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയും നന്നായി നടക്കും.
 • സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ചില സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
 • ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
 • പരിഹാരമായി ചുവന്ന പട്ട് ഭഗവാൻ ഹനുമാന് സമർപ്പിക്കുക.

ധനു

 • ഔദ്യോഗിക വിജയം അനുഭവപ്പെടും.
 • ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ ലാഭം കൈവരിക്കും.
 • വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉയർച്ച-താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • കുടുംബജീവിതം സാധാരണ നിലയിലായിരിക്കും.
 • വിവാഹം, പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.
 • സാമ്പത്തിക വശം ഭാഗ്യമായിരിക്കും.
 • ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ, ഈ മാസം മികച്ചതായി തുടരും.
 • വ്യാഴാഴ്ച മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുക, വാഴയെ പൂജിക്കുക.

മകരം

 • സെപ്തംബർ മാസം അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കില്ല.
 • ബിസിനസ്സുകാർ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്.
 • വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും.
 • നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ സമയത്ത് ഊഷ്മളമായിരിക്കും.
 • ഈ മാസം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഇണങ്ങിയ ആളെ കണ്ടെത്താനും വിവാഹം കഴിക്കാനും ഉള്ള ഭാഗ്യം കാണുന്നു.
 • സാമ്പത്തിക വശത്തിൽ ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ തുക ലഭിക്കാനുള്ള നല്ല അവസരമുണ്ടാകും.
 • ആരോഗ്യപരമായ അസ്ഥിരമായിരിക്കും.
 • പരിഹാരമായായി ശനി ബീജ മന്ത്രം ജപിക്കുക.

കുംഭം

 • ഔദ്യോഗിക കാര്യത്തിൽ നല്ല മാസമായിരിക്കും.
 • ബിസിനസ്സിൽ ഭാഗ്യകരമായ സാധ്യതകൾ ലഭിക്കും.
 • വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ മാസം അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും.
 • കുടുംബജീവിതം ആസ്വാദ്യകരമാകും.
 • വിവാഹ ജീവിതവും, പ്രണയവും അനുകൂലമായിരിക്കും.
 • സാമ്പത്തിക വശവും അനുകൂലമായിരിക്കും.
 • ആരോഗ്യപരമായി, ഈ മാസം അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം.
 • വെള്ളത്തിൽ കറുത്ത എള്ള് ഇട്ട് അതിൽ കുളിക്കുക.

മീനം

 • ഔദ്യോഗികമായി ഈ സമയം അനുകൂലമാണ്.
 • ബിസിനസ്സിൽ അനുകൂലമായ നേട്ടങ്ങളും, സാധ്യതകളും ഉണ്ടാകും.
 • വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഫലങ്ങൾ സമ്മിശ്രമായിരിക്കും.
 • നല്ല കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടാകും.
 • വിവാഹവും, പ്രണയ ബന്ധങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും.
 • സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മാസം നിങ്ങളുടെ ചെലവ് ഉയരും.
 • ആരോഗ്യപരമായി സമയം അനുകൂലമാണ്.
 • ഒരു ധാർമ്മിക സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് അന്നദാനം നടത്തുക.

അസ്റ്റോസേജുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer